Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/223
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.17.
Iktatószám: 20882/2020
CPV Kód: 90910000-9
Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye: HU1,HU2,HU3; HU2; HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.;B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.;B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács László
Telefon: +36 302636651
E-mail: kovacs.laszlo75@mav-start.hu
Fax: +36 15111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vasúti személyszállító járművek tisztítása
Hivatkozási szám: EKR000758332020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés - Közösségi közlekedésben résztvevő vasúti személyszállító járművek különféle tisztítása (I. rész - Budapest és vonzáskörzete; II. rész: Nyugat-Magyarország; III. rész Közép- és Kelet-Magyarország) tárgyában
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 17876069268 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vasúti járművek tisztítása - Budapest és körzete
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
További tárgyak: 90921000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és vonzáskörzete
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a közösségi közlekedésben résztvevő vasúti személyszállító járművek különféle tisztítására (I. rész Budapest és vonzáskörzete) tárgyában az alábbiakban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint:
A közbeszerzés tárgya: Közösségi közlekedésben résztvevő vasúti személyszállító járművek különféle tisztítása. I. rész - Budapest és vonzáskörzete Éves mennyiség [vasúti személyszállító járművek tisztítási eseményeinek mennyisége „Teljesítési egység”-ben meghatározva (Teljesítési egység = az egyes tisztítási feladatok meghatározott mértékegységei (darab, m2, óra) szerinti mennyiség.)]: 2.841.109 teljesítési egység.
Megrendelő kizárólag az eljárásban meghatározottak szerinti teljes szolgáltatási mennyiség 70 %-ának a megrendelésére vállal kötelezettséget.
A fenti éves mennyiség keretében végzendő főbb feladatok és tervezett éves mennyiségük:
T3 tisztítási feladat:
• 4 tg-es fülkés: 1 000 db
• 4 tg-es termes: 5 700 db
• 2 tg-es: 240 db
• 2 szekciós motorvonat: 230 db
• 4 szekciós motorvonat: 1 700 db
• Emeletes motorvonat: 1 000 db
T2 tisztítási feladat:
• 4 tg-es: 208 600 db
• 2 tg-es: 6 000 db
• 2 szekciós motorvonat: 3 700 db
• 4 szekciós motorvonat: 13 800 db
• Emeletes motorvonat 13 500 db
T1 tisztítási feladat:
• 4 tg-es: 105 000 db
• 2 tg-es: 7 700 db
• 2 szekciós motorvonat: 4 500 db
• 4 szekciós motorvonat: 8 600 db
• Emeletes motorvonat: 7 300 db
T0 tisztítási feladat:
• 4 tg-es: 307 000 db
• 2 tg-es: 6000 db
• 2 szekciós motorvonat: 10 000 db
• 4 szekciós motorvonat: 52 000 db
• Emeletes motorvonat: 20 000 db
Egyéb tisztítási feladat:
• Zártrendszerű WC szennyvíztartály ürítése 70 500 tartály
• Rezsióra: 26 000 óra
• Szélvédő tisztítás: 6 700 óra
• Külső fertőtlenítés: 10 óra
• Külső graffiti eltávolítás: 2 400 m2
• Belső graffiti eltávolítás: 7 0000 m2
Emeltszintű fertőtlenítés (felületpermetezés és felmosás)
• 4 tg-es fülkés: 400 db
• 4 tg-es termes: 2600 db
• 2 tg-es: 100 db
• 2 szekciós motorvonat: 10 db
• 4 szekciós motorvonat: 400 db
• Emeletes motorvonat: 200 db
Ózonos fertőtlenítés:
• 4 tg-es fülkés: 10 db
• 4 tg-es termes: 10 db
• 2 tg-es: 10 db
• 2 szekciós motorvonat: 10 db
• 4 szekciós motorvonat: 10 db
• Emeletes motorvonat: 10 db
Melegködképző fertőtlenítés:
• 4 tg-es fülkés: 20 db
• 4 tg-es termes: 140 db
• 2 tg-es: 10 db
• 2 szekciós motorvonat: 10 db
• 4 szekciós motorvonat: 40 db
• Emeletes motorvonat: 20 db
A teljeskörű feladatleírás, illetve a teljes mennyiség a dokumentációban kerül részletezésre.

Ajánlatkérő a jelen beszerzés szerinti szolgáltatásokat a közszolgáltatási szerződése alapján ellátott tevékenységéhez igényli, meghatározott szolgáltatási színvonal kötelezettségével, rögzített szankciórendszerrel. Erre tekintettel a jelen szolgáltatás részletes követelményeit illetően a vállalkozási szerződés és annak mellékletei tartalmaznak minden rendelkezést, amelyeknek betartása útján kell nyertes ajánlattevőnek eljárnia a szerződés teljesítése során. A szolgáltatással összefüggésben elvárt tájékoztató műszaki leírást a kiegészítő irat (az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó közbeszerzési dokumentumok), a részletes követelményeket szintén az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 3. A felhívás III.1.3) M/2. pontban rögzített követelményeknek megfelelő szakemberek többlet létszáma  5
2 4. A szolgáltatásra vonatkozó minőségbiztosítási terv értékelése  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az „Ár” szempont a következő alszempontok szerint került értékelésre:
1. Ajánlati ár (nettó Ft) – Súlyszám: 70
2. Árváltozás mértéke évenként (a KSH által megadott, tárgyévet megelőző évi fogyasztói árindex mértékének százalékában) (%) Súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: Vasúti járművek tisztítása - Nyugat-Magyarország
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
További tárgyak: 90921000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: Nyugat-Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a közösségi közlekedésben résztvevő vasúti személyszállító járművek különféle tisztítására (II. rész: Nyugat-Magyarország) tárgyában az alábbiakban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint:
A közbeszerzés tárgya: Közösségi közlekedésben résztvevő vasúti személyszállító járművek különféle tisztítása. II. rész - Nyugat-Magyarország Éves mennyiség [vasúti személy-szállító járművek tisztítási eseményeinek mennyisége „Teljesítési egység”-ben meghatározva (Teljesítési egység = az egyes tisztítási feladatok meghatározott mértékegységei (darab, m2, óra) szerinti mennyiség.)]: 1.297.366 teljesítési egység.
Megrendelő kizárólag az eljárásban meghatározottak szerinti teljes szolgáltatási mennyiség 70 %-ának a megrendelésére vállal kötelezettséget.

A fenti éves mennyiség keretében végzendő főbb feladatok és tervezett éves mennyiségük:

T3 tisztítási feladat:
• 4 tg-es fülkés: 10 db
• 4 tg-es termes: 7000 db
• 2 tg-es: 2300 db
• 2 szekciós motorvonat: 10 db
• 4 szekciós motorvonat: 10 db
• Emeletes motorvonat: 10 db
T2 tisztítási feladat:
• 4 tg-es: 120 000 db
• 2 tg-es: 38 000 db
• 2 szekciós motorvonat: 5 000 db
• 4 szekciós motorvonat: 7 600 db
• Emeletes motorvonat: 10 db
T1 tisztítási feladat:
• 4 tg-es: 93 500 db
• 2 tg-es: 19 000 db
• 2 szekciós motorvonat: 4 000 db
• 4 szekciós motorvonat: 2 200 db
• Emeletes motorvonat: 10 db
T0 tisztítási feladat:
• 4 tg-es: 14 900 db
• 2 tg-es: 8000 db
• 2 szekciós motorvonat: 3 500 db
• 4 szekciós motorvonat: 12 000 db
• Emeletes motorvonat: 10 db
Egyéb tisztítási feladat:
• Zártrendszerű WC szennyvíztartály ürítése: 17 900 tartály
• Rezsióra: 9 000 óra
• Szélvédő tisztítás: 14 000 db
• Külső fertőtlenítés: 10 óra
• Külső graffiti eltávolítás: 500 m2
• Belső graffiti eltávolítás: 2 500 m2
Emeltszintű fertőtlenítés (felületpermetezés és felmosás)
• 4 tg-es fülkés: 10 db
• 4 tg-es termes: 2200 db
• 2 tg-es: 600 db
• 2 szekciós motorvonat: 10 db
• 4 szekciós motorvonat: 400 db
• Emeletes motorvonat: 10 db
Ózonos fertőtlenítés:
• 4 tg-es fülkés: 10 db
• 4 tg-es termes: 10 db
• 2 tg-es: 10 db
• 2 szekciós motorvonat: 10 db
• 4 szekciós motorvonat: 10 db
• Emeletes motorvonat: 10 db
Melegködképző fertőtlenítés:
• 4 tg-es fülkés: 10 db
• 4 tg-es termes: 150 db
• 2 tg-es: 50 db
• 2 szekciós motorvonat: 10 db
• 4 szekciós motorvonat: 10 db
• Emeletes motorvonat: 10 db
A teljeskörű feladatleírás, illetve a teljes mennyiség a dokumentációban kerül részletezésre.
Ajánlatkérő a jelen beszerzés szerinti szolgáltatásokat a közszolgáltatási szerződése alapján ellátott tevékenységéhez igényli, meghatározott szolgáltatási színvonal kötelezettségével, rögzített szankciórendszerrel. Erre tekintettel a jelen szolgáltatás részletes követelményeit illetően a vállalkozási szerződés és annak mellékletei tartalmaznak minden rendelkezést, amelyeknek betartása útján kell nyertes ajánlattevőnek eljárnia a szerződés teljesítése során. A szolgáltatással összefüggésben elvárt tájékoztató műszaki leírást a kiegészítő irat (az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó közbeszerzési dokumentumok), a részletes követelményeket szintén az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 3. A felhívás III.1.3) M/2. pontban rögzített követelményeknek megfelelő szakemberek többlet létszáma  5
2 4. A szolgáltatásra vonatkozó minőségbiztosítási terv értékelése  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az „Ár” szempont a következő alszempontok szerint került értékelésre:
1. Ajánlati ár (nettó Ft) – Súlyszám: 70
2. Árváltozás mértéke évenként (a KSH által megadott, tárgyévet megelőző évi fogyasztói árindex mértékének százalékában) (%) Súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: Vasúti járművek tisztítása -Közép- és Kelet-Mo.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
További tárgyak: 90921000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: Közép- és Kelet-Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a közösségi közlekedésben résztvevő vasúti személyszállító járművek különféle tisztítására (III. rész Közép- és Kelet-Magyarország) tárgyában az alábbiakban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint:
A közbeszerzés tárgya: Közösségi közlekedésben résztvevő vasúti személyszállító járművek különféle tisztítása. III. rész Közép- és Kelet-Magyarország Éves mennyiség [vasúti személyszállító járművek tisztítási eseményeinek mennyisége „Teljesítési egység”-ben meghatározva (Teljesítési egység = az egyes tisztítási feladatok meghatározott mértékegységei (darab, m2, óra) szerinti mennyiség.)]: 2.077.509 teljesítési egység.
Megrendelő kizárólag az eljárásban meghatározottak szerinti teljes szolgáltatási mennyiség 70 %-ának a megrendelésére vállal kötelezettséget.

T3 tisztítási feladat:
• 4 tg-es fülkés: 4 650 db
• 4 tg-es termes: 7 250 db
• 2 tg-es: 5000 db
• 2 szekciós motorvonat: 850 db
• 4 szekciós motorvonat: 10 db
• Emeletes motorvonat: 10 db
T2 tisztítási feladat:
• 4 tg-es: 136 200 db
• 2 tg-es: 45 350 db
• 2 szekciós motorvonat: 11 750 db
• 4 szekciós motorvonat: 4 000 db
• Emeletes motorvonat: 10 db

T1 tisztítási feladat:
• 4 tg-es: 75 400 db
• 2 tg-es: 38 400 db
• 2 szekciós motorvonat: 11 100 db
• 4 szekciós motorvonat: 599 db
• Emeletes motorvonat: 10 db

T0 tisztítási feladat:
• 4 tg-es: 110 000 db
• 2 tg-es: 61 000 db
• 2 szekciós motorvonat: 12 000 db
• 4 szekciós motorvonat: 300 db
• Emeletes motorvonat: 10 db
Egyéb tisztítási feladat
• Zártrendszerű WC szennyvíztartály ürítése: 10 tartály
• Rezsióra: 27 000 óra
• Szélvédő tisztítás: 29 000 db
• Külső fertőtlenítés: 10 db
• Külső graffiti eltávolítás: 700 m2
• Belső graffiti eltávolítás: 1 500 m2
Emeltszintű fertőtlenítés (felületpermetezés és felmosás):
• 4 tg-es fülkés: 900 db
• 4 tg-es termes: 1 400 db
• 2 tg-es: 1 100 db
• 2 szekciós motorvonat: 200 db
• 4 szekciós motorvonat: 10 db
• Emeletes motorvonat: 10 db
Ózonos fertőtlenítés:
• 4 tg-es fülkés: 10 db
• 4 tg-es termes: 10 db
• 2 tg-es: 10 db
• 2 szekciós motorvonat: 10 db
• 4 szekciós motorvonat: 10 db
• Emeletes motorvonat: 10 db
Melegködképző fertőtlenítés:
• 4 tg-es fülkés: 60 db
• 4 tg-es termes: 90 db
• 2 tg-es: 60 db
• 2 szekciós motorvonat: 10 db
• 4 szekciós motorvonat: 10 db
• Emeletes motorvonat: 10 db
A teljeskörű feladatleírás, illetve a teljes mennyiség a dokumentációban kerül részletezésre.

Ajánlatkérő a jelen beszerzés szerinti szolgáltatásokat a közszolgáltatási szerződése alapján ellátott tevékenységéhez igényli, meghatározott szolgáltatási színvonal kötelezettségével, rögzített szankciórendszerrel. Erre tekintettel a jelen szolgáltatás részletes követelményeit illetően a vállalkozási szerződés és annak mellékletei tartalmaznak minden rendelkezést, amelyeknek betartása útján kell nyertes ajánlattevőnek eljárnia a szerződés teljesítése során. A szolgáltatással összefüggésben elvárt tájékoztató műszaki leírást a kiegészítő irat (az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó közbeszerzési dokumentumok), a részletes követelményeket szintén az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2. pontban rögzített követelményeknek megfelelő szakemberek többlet létszáma  5
2 4. A szolgáltatásra vonatkozó minőségbiztosítási terv értékelése  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az „Ár” szempont a következő alszempontok szerint került értékelésre:
1. Ajánlati ár (nettó Ft) – Súlyszám: 70
2. Árváltozás mértéke évenként (a KSH által megadott, tárgyévet megelőző évi fogyasztói árindex mértékének százalékában) (%) Súlyszám: 5

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 157 - 384346
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vasúti járművek tisztítása - Budapest és körzete
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8919523329
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vasúti járművek tisztítása - Nyugat-Magyarország
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3952637376
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Vasúti járművek tisztítása -Közép- és Kelet-Mo.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5003908563
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A jelen hirdetmény II.1.7) és V.2.4) pontjában a szerződés teljes időtartamára tervezetten kalkulált ellenszolgáltatás került feltüntetésre, a teljes szerződéses időtartam figyelembevételével.
A Megrendelő részére nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetése, a tényleges teljesítés alapján, a Vállalkozó által megajánlott egységáraknak megfelelően történik.
Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
1. rész:
B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., (3937 Komlóska, Szkalka Köz 1., Adószám: 23480874-2-05)
NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1095 Budapest, Máriássy Utca 7., Adószám: 13357371-2-44)
2. rész:
B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., (3937 Komlóska, Szkalka Köz 1., Adószám: 23480874-2-05)
NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1095 Budapest, Máriássy Utca 7., Adószám: 13357371-2-44)
3. rész:
B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., (3937 Komlóska, Szkalka Köz 1., Adószám: 23480874-2-05)
NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1095 Budapest, Máriássy Utca 7., Adószám: 13357371-2-44)

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)