Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/21
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.01.30.
Iktatószám: 0690/2020
CPV Kód: 60000000-8
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Museum Complex Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: +36 709024241
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó szállítmányozási feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó szállítmányozási feladatok ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Keretmegállapodás a Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó szállítmányozási feladatok ellátására
A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó szállítmányozási feladatok ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint, az alábbi részekben:
1. rész: műtárgy szállítmányozási feladatok ellátása
2. rész: egyéb szállítmányozási feladatok ellátása
A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó keretösszeg: 1. rész esetén 700 millió Ft, 2. rész esetén 150 millió Ft.
Ajánlatkérő a Kbt. 109. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a teljes mennyiségen belül 50 % megrendelésére vállal kötelezettséget.
(Az egyes szállítmányozási feladatok keretében szállított műtárgyak összbiztosítási összege, valamint az egyedi biztosítási értéke a felhívás III.2.3. pontban meghatározott összeget meghaladja.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 060 - 101917

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó műtárgy szállítmányozási feladatok ellátása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Museum Complex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kozma u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1108
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 700000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás:2019.12.11
A Keretmegállapodásban rendelkezésre álló nettó 700 millió forint értékű forrást 2019. októberéig mintegy nettó 234 millió forint értékben használta fel a Városliget Zrt. A fennmaradó több, mint 450 millió forint rendelkezésre álló keret megfelelő fedezetet biztosít három kényszerítő erejű költözési határidővel rendelkező projekt teljesítéséhez, konkrétan a Komáromi Csillagerődben és az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban elhelyezendő gipsz szobrok szállítására, a Magyar Nemzeti Galéria szárnyas oltárainak költöztetésére és a Néprajzi Múzeum kerámiagyűjteményének elköltözésére.
A három szállítási projekt közül a gipsz szobrok szállítására megkötött szerződéssel rendelkezik a Városliget Zrt. nettó 127 millió forint értékben, a teljesítés a Keretmegállapodás lejáratáig előreláthatóan nem befejezhető. A másik két projekt indítása 2019-2020 fordulóján esedékes, és a feladatok 2020. ősze előtt nem befejezhetőek. A határidők tartása érdekében, továbbá a 2016-ban megkötött egységárak versenyképessége miatt a Keretmegállapodás hatályának meghosszabbítása célszerű.
Tekintettel a fenti indokokra a Keretmegállapodásban meghatározott keretösszeg még nem merült ki, így a Felek meghatározott feladatok lezárására figyelemmel a Keretmegállapodás időtartamát mint a Keretmegállapodás nem lényeges feltételét, a Keretmegállapodás egyéb feltételeinek módosítása nélkül a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (6) bekezdésének rendelkezése alapján kívánják módosítani
A módosítás, az eredeti 48 hónapos határidőt figyelembe véve csekély mértékű (kevesebb, mint 7 hónap) és a mennyiséget nem érinti.
A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója (KÉ. 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) alapján „a Miniszterelnökség ellenőrzési gyakorlata szerint keretszerződés, keretmegállapodás esetében tekinthető nem lényegesnek a módosítás, ha az eredeti időtartam alatt nem került a keret kimerítésre, és a mennyiség nem, csak az időtartam módosul nem jelentős mértékben.”
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: KBT 148§ alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó szállítmányozási feladatok
ellátására
A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó szállítmányozási feladatok ellátása az ajánlati
dokumentációban részletezettek szerint, az alábbi részekben:
1. rész: műtárgy szállítmányozási feladatok ellátása
2. rész: egyéb szállítmányozási feladatok ellátása
A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó
keretösszeg: 1. rész esetén 700 millió Ft, 2. rész esetén 150 millió Ft.
Ajánlatkérő a Kbt. 109. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a teljes mennyiségen belül
50 % megrendelésére vállal kötelezettséget.
(Az egyes szállítmányozási feladatok keretében szállított műtárgyak összbiztosítási
összege, valamint az egyedi biztosítási értéke a felhívás III.2.3. pontban meghatározott
összeget meghaladja.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 54 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 700000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Museum Complex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kozma u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1108
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Keretmegállapodás időtartamát 2020. szeptember 30. napjáig meghosszabbítják.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Keretmegállapodásban rendelkezésre álló nettó 700 millió forint értékű forrást 2019. októberéig mintegy nettó 234 millió forint értékben használta fel a Városliget Zrt. A fennmaradó több, mint 450 millió forint rendelkezésre álló keret megfelelő fedezetet biztosít három kényszerítő erejű költözési határidővel rendelkező projekt teljesítéséhez, konkrétan a Komáromi Csillagerődben és az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban elhelyezendő gipsz szobrok szállítására, a Magyar Nemzeti Galéria szárnyas oltárainak költöztetésére és a Néprajzi Múzeum kerámiagyűjteményének elköltözésére.
A három szállítási projekt közül a gipsz szobrok szállítására megkötött szerződéssel rendelkezik a Városliget Zrt. nettó 127 millió forint értékben, a teljesítés a Keretmegállapodás lejáratáig előreláthatóan nem befejezhető. A másik két projekt indítása 2019-2020 fordulóján esedékes, és a feladatok 2020. ősze előtt nem befejezhetőek.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 700000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 700000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben