Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/212
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.11.02.
Iktatószám: 19360/2020
CPV Kód: 79993000-1
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU110,HU120,HU311,HU312,HU321,HU323,HU331,HU332,HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várady Csaba
Telefon: +36 17957516
E-mail: csaba.varady@kef.gov.hu
Fax: +36 17950251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Karbantartás,felújítás,jav.,üzemeltetés,beruházás
Hivatkozási szám: EKR000788982019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: KEF Kelet-Magyarországi ellátási területe
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak: 79993000-1
45000000-7
45200000-9
45262690-4
45262700-8
45262800-9
45300000-0
45315100-9
45350000-5
71315000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU311,HU312,HU321,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Kelet-Magyarország (Budapest (Pest), Kecskemét, Szeged, Miskolc, Eger, Tokaj, Debrecen, Nyíregyháza, Gyula)
További telj-i helyszínek részletesen a KD-ban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A KEF ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése
Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése: összesen 111 db (88 db budapesti (pesti) és 23 db Budapesten kívüli) helyszínen, összesen nettó 510.000 m2 alapterületen (az Ajánlatkérő mindenkori ellátási körébe tartozó ingatlanok részletes listáját Ajánlatkérő az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja) a műszaki leírásban foglalt feladatok ellátásával. A keretszerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez tervezett körülbelüli mennyiség (amely mennyiség a szerződés fennállása alatt folyamatosan változik): klíma- és légkezelő berendezések karbantartása, javítása: 2606 db; kalorikus berendezések, karbantartása, javítása: 180 db; szivattyúk karbantartása, javítása: 95 db; egyéb gépészeti berendezések karbantartása, javítása: 81 db; zsír és olajfogók karbantartása, javítása: 8 db; felvonók és emelő berendezések karbantartása, javítása: 65 db; kapuk, sorompók karbantartása, javítása: 70 db; UPS-ek, aggregátorok karbantartása, javítása: 15 db; villamos elosztók és fázisjavítók karbantartása, javítása: 24 db; erősáramú berendezések karbantartása, javítása: 127 db; gyengeáramú berendezések karbantartása, javítása: 44 db; épület-karbantartás, átalakítás, felújítás, beruházás tervezetten 620.000.000 Ft/év értékben; épületfelügyeleti rendszerek karbantartása, javítása: 12 db; TV antennarendszerek vonatkozásában karbantartása, javítása: 8 db; gondnokolás: 12.000 m2 összterületű, 16 db épület, diszpécser szolgálat ellátása (heti hét napon át, 24 órás, eseti karbantartási és hiba- és havariaelhárítási igények bejelentése, nyilvántartása on-line elektronikus számítógépes bejelentési rendszeren keresztül) A keretszerződés keretösszege: nettó 18.200.000.000,- FtA felsorolt berendezések, rendszerek tételes felsorolását, valamint az elvárt szolgáltatás tartalmát, a teljesítés ellenőrzését, értékelését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A keretszerződés hatálya alatt új létesítmények, berendezések, rendszerek bevonásával, illetve a meglévő létesítmények, berendezések, rendszerek kikerülésével a keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége is változhat. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Folyt. III.1.3.M.2) pontja:
AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdés alapján az előírt SZ-ek– azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó köv., valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó köv. teljesítésének igazolására AT csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolg.-t, amelyhez e kapacitásokra szükség van. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás mindkét része vonatkozásában nyertes AT-nek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell az alábbi SZE-kel:-további 3 fő, hűtő klíma és hőszivattyú-berendezés szerelő képzettséggel vagy azzal egyenértékű és a 14/2015. (II.10.) Kr. 4. melléklete szerinti képesítéssel és legalább 1 év hűtő klíma és hőszivattyú-berendezés karbantartására és/vagy javítására vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező SZE-el; -további 3 fő, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések szivárgásvizsgálatára vonatkozó, a 14/2015. (II.10.) Kr. 4. melléklete szerinti képesítéssel és legalább 1 év fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések szivárgásvizsgálatára vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező SZE-el; -további 3 fő, gondnokolással ellátott tevékenységet végző olyan SZE-el, akik - az 1995. évi CXXV. tv. 74. §-a szerinti, meglévő és pozitív tartalmú biztonsági ellenőrzéssel rendelkeznek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 229 - 562572

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: IÜF/630/8/2020 Rész száma: 2 Elnevezés: KEF Kelet-Magyarországi ellátási területe
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 18200000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2020.08.31.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak: 79993000-1
45000000-7
45200000-9
45262690-4
45262700-8
45262800-9
45300000-0
45315100-9
45350000-5
71315000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU311,HU312,HU321,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Kelet-Magyarország (Budapest (Pest), Kecskemét, Szeged, Miskolc, Eger, Tokaj, Debrecen, Nyíregyháza, Gyula)
További telj-i helyszínek részletesen a KD-ban.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KEF ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése
Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése: összesen 111 db (88 db budapesti (pesti) és 23 db Budapesten kívüli) helyszínen, összesen nettó 510.000 m2 alapterületen (az Ajánlatkérő mindenkori ellátási körébe tartozó ingatlanok részletes listáját Ajánlatkérő az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja) a műszaki leírásban foglalt feladatok ellátásával. A keretszerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez tervezett körülbelüli mennyiség (amely mennyiség a szerződés fennállása alatt folyamatosan változik): klíma- és légkezelő berendezések karbantartása, javítása: 2606 db; kalorikus berendezések, karbantartása, javítása: 180 db; szivattyúk karbantartása, javítása: 95 db; egyéb gépészeti berendezések karbantartása, javítása: 81 db; zsír és olajfogók karbantartása, javítása: 8 db; felvonók és emelő berendezések karbantartása, javítása: 65 db; kapuk, sorompók karbantartása, javítása: 70 db; UPS-ek, aggregátorok karbantartása, javítása: 15 db; villamos elosztók és fázisjavítók karbantartása, javítása: 24 db; erősáramú berendezések karbantartása, javítása: 127 db; gyengeáramú berendezések karbantartása, javítása: 44 db; épület-karbantartás, átalakítás, felújítás, beruházás tervezetten 620.000.000 Ft/év értékben; épületfelügyeleti rendszerek karbantartása, javítása: 12 db; TV antennarendszerek vonatkozásában karbantartása, javítása: 8 db; gondnokolás: 12.000 m2 összterületű, 16 db épület, diszpécser szolgálat ellátása (heti hét napon át, 24 órás, eseti karbantartási és hiba- és havariaelhárítási igények bejelentése, nyilvántartása on-line elektronikus számítógépes bejelentési rendszeren keresztül) A keretszerződés keretösszege: nettó 18.200.000.000,- FtA felsorolt berendezések, rendszerek tételes felsorolását, valamint az elvárt szolgáltatás tartalmát, a teljesítés ellenőrzését, értékelését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A keretszerződés hatálya alatt új létesítmények, berendezések, rendszerek bevonásával, illetve a meglévő létesítmények, berendezések, rendszerek kikerülésével a keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége is változhat. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Folyt. III.1.3.M.2) pontja:
AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdés alapján az előírt SZ-ek– azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó köv., valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó köv. teljesítésének igazolására AT csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolg.-t, amelyhez e kapacitásokra szükség van. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás mindkét része vonatkozásában nyertes AT-nek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell az alábbi SZE-kel:-további 3 fő, hűtő klíma és hőszivattyú-berendezés szerelő képzettséggel vagy azzal egyenértékű és a 14/2015. (II.10.) Kr. 4. melléklete szerinti képesítéssel és legalább 1 év hűtő klíma és hőszivattyú-berendezés karbantartására és/vagy javítására vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező SZE-el; -további 3 fő, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések szivárgásvizsgálatára vonatkozó, a 14/2015. (II.10.) Kr. 4. melléklete szerinti képesítéssel és legalább 1 év fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések szivárgásvizsgálatára vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező SZE-el; -további 3 fő, gondnokolással ellátott tevékenységet végző olyan SZE-el, akik - az 1995. évi CXXV. tv. 74. §-a szerinti, meglévő és pozitív tartalmú biztonsági ellenőrzéssel rendelkeznek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 27300000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti szerződés III. fejezet 3.2 pontja:
A Szerződés keretösszege: 18.200.000.000,- Ft + ÁFA, azaz Tizennyolcmilliárd-kettőszázmillió forint + ÁFA.
Módosított szerződés III. fejezet 3.2 pontja:
A Szerződés keretösszege: 27.300.000.000,- Ft + ÁFA, azaz Huszonhétmilliárd-háromszázmillió forint + ÁFA.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontja alapján, a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő előre nem láthatott kellő gondossággal eljárva sem, mivel a 2019. és 2020. évre előzetesen prognosztizált ingatlanállomány karbantartási, javítási munkáihoz képest a kormányzati épületekben jelentősen megnövekedtek a felújítási igények. Titkos kormányhatározatban a Budapest, Falk Miksa utca 9-11. és a Budapest, Nádor utca 22. épület felújításának teljes lebonyolításával, koordinálásával a Megrendelő lett kijelölve. A Megrendelő épületállományába bevonásra kerültek olyan épületek, mint például a Puskás Ferenc Stadion, melyeknek az üzemeltetési ellátása nem volt előre látható és a szerződés felhasználható szabad keretét jelenősen csökkentették.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cb) alpontja alapján, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, miszerint sem a szerződés tárgyában, sem a műszaki leírásban szereplő feladatokban nem történik változás a módosítást követően.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cc) alpontja alapján, az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 18200000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 27300000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben