Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/191
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.01.
Iktatószám: 17583/2020
CPV Kód: 72212000-4
Ajánlatkérő: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Teljesítés helye: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: GEONARDO KÖRNYEZETVÉDELMI, TÉRINFORMATIKAI ÉS REGIONÁLIS PROJEKTFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24871572
Postai cím: Szent-Györgyi A Utca 4
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Adrienn
Telefon: +36 28526100
E-mail: kiss.adrienn@naik.hu
Fax: +36 28526101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.naik.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SIMONA-tool IT applikáció kifejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000424792020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A SIMONA projekt „DTP2-093-2.1 Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management” keretében vállalt IT applikáció kifejlesztése, röviden SIMONA-tool kifejlesztése.
A SIMONA-tool legyen alkalmas regisztrált felhasználók által feltöltött (online felületen) felszíni vízi üledék mintavételi adatok tárolására és elemzésére, továbbá a generált (kalkulált) adatok megjelenítésére. A teljesítési feltételek az online tool (applikáció) alap funkcióinak figyelembe vételével:
• relációs adatbázisséma létrehozása az adatok tárolására és a projektben előre megadott képletekkel (formulákkal) történő kiértékelésére;
• online elérhető, böngésző és platform-független, reszponzív felhasználói felület fejlesztése, melynek a fő funkciói:
o az adatbázisba történő adat importálás,
o a projektben meghatározott és felvételezett adatpontok és a hozzájuk tartozó metaadatok (INSPIRE direktíva és EIONET WISE követelményeinek figyelembevételével) megoszthatóvá tétele,
o nyílt forráskódú, beágyazott, interaktív térképes felületen való megjelenítése
o a geokódolt mintavételi adatok kezelését támogató műveletek megvalósítása
• a szerveroldali funkciók közzététele:
o felderíthető (discoverable) RESTful API-on keresztül, OAuth2 autentikációs protokoll mellett, JSON és XML adatformátumok használatával, valamint az XML adatcsomagok XSD séma validációjával
o OpenAPI specifikációnak megfelelő online dokumentáció
• minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása, úgy, mint
o alfa és béta tesztelés a végfelhasználók bevonásával
o megrendelő által elfogadott, működő verzió leadása utáni 6. hónapig bug fixing vagy a támogatott projekt végéig
• a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása érdekében a szoftver (alkalmazás) Docker képként elérhetővé tétele vagy az elkészített alkalmazást szolgáltatásként üzemeltetni szükséges, továbbá felhasználói kézikönyvet kell szerkeszteni
• kiértékelési eredmények exportja az EIONET WISE jelentéseknek megfelelő struktúrában.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 20500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SIMONA-tool IT applikáció kifejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A SIMONA projekt „DTP2-093-2.1 Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management” keretében vállalt IT applikáció kifejlesztése, röviden SIMONA-tool kifejlesztése.
A SIMONA-tool legyen alkalmas legalább 2000 regisztrált felhasználók által feltöltött (online felületen) felszíni vízi üledék mintavételi adatok tárolására és elemzésére, továbbá a generált (kalkulált) adatok megjelenítésére. A teljesítési feltételek az online tool (applikáció) alap funkcióinak figyelembe vételével:
• relációs adatbázisséma létrehozása az adatok tárolására és a projektben előre megadott képletekkel (formulákkal) történő kiértékelésére;
• online elérhető, böngésző és platform-független, reszponzív felhasználói felület fejlesztése, melynek a fő funkciói:
o az adatbázisba történő adat importálás,
o a projektben meghatározott és felvételezett adatpontok és a hozzájuk tartozó metaadatok (INSPIRE direktíva és EIONET WISE követelményeinek figyelembevételével) megoszthatóvá tétele,
o nyílt forráskódú, beágyazott, interaktív térképes felületen való megjelenítése
o a geokódolt mintavételi adatok kezelését támogató műveletek megvalósítása
• a szerveroldali funkciók közzététele:
o felderíthető (discoverable) RESTful API-on keresztül, OAuth2 autentikációs protokoll mellett, JSON és XML adatformátumok használatával, valamint az XML adatcsomagok XSD séma validációjával
o OpenAPI specifikációnak megfelelő online dokumentáció
• minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása, úgy, mint
o alfa és béta tesztelés a végfelhasználók bevonásával
o megrendelő által elfogadott, működő verzió leadása utáni 6. hónapig bug fixing vagy a támogatott projekt végéig
• a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása érdekében a szoftver (alkalmazás) Docker képként elérhetővé tétele vagy az elkészített alkalmazást szolgáltatásként üzemeltetni szükséges, továbbá felhasználói kézikönyvet kell szerkeszteni
• kiértékelési eredmények exportja az EIONET WISE jelentéseknek megfelelő struktúrában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1 1 fő projektvezető szakember többlettapasztalata az előírt minimum 36 hónap felett (0-24 hónap) 6
2 2.2 a 2 fő informatikus és/vagy fizikus-informatikus és/vagy programozó-matematikus többlettapasztalata az előírt 36-36 hónap felett (szakemberenként 0-24 hónap, összesen 0-48 hónap) 6
3 2.3 a 1 fő geológus és/vagy geográfus-geoinformatikus többlettapasztalata az előírt 36 hónap felett (szakemberenként 0-24 hónap) 3
4 3.1. IT applikáció kifejlesztéséhez kapcsolódó feladatok rendje  5
5 3.2. IT applikáció működőképességének ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok rendje  5
6 3.3. IT applikáció helpdesk üzemeltetése, informatikai és tudományos/szakmai felhasználói észrevételekhez, konzultációkhoz tartozó feladatok kezelésének rendje 5
7 4. Technológiai megoldások 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: DTP2-093-2.1
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
96352 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SIMONA-tool IT applikáció kifejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GEONARDO KÖRNYEZETVÉDELMI, TÉRINFORMATIKAI ÉS REGIONÁLIS PROJEKTFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33262000
Postai cím: Záhony Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: peter.gyuris@geonardo.com
Telefon: +36 706734657
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12609596241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: IT applikációval összefüggő szaktanácsadás, IT applikáció fejlesztése feladat ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GEONARDO KÖRNYEZETVÉDELMI, TÉRINFORMATIKAI ÉS REGIONÁLIS PROJEKTFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33262000
Postai cím: Záhony Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12609596241

Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21266834
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13978774241

Hivatalos név: BitRoll Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58312623
Postai cím: Ipar Utca 5. 3. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14077388243

Hivatalos név: Technokrats Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92713020
Postai cím: Szilas Park 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1156
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14536472242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges