Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8725/2020
CPV Kód:32320000-2
Ajánlatkérő:Zalaegerszegi Televízió és Rádió Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Műsorszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszegi Televízió és Rádió Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55202110
Postai cím: Kossuth L. Ut 45-49
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miklós András
Telefon: +36 309946643
E-mail: miklos.andras@zegtv.hu
Fax: +36 92955955
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zegtv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Műsorszolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ZTV HD eszközfejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000407452020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32320000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. HD technikára történő átállásához szükséges eszközök szállítása és helyszíni telepítése a műszaki leírásban, az Eszközlista_műszaki követelmények excel táblázatban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő műsorgyártási tevékenysége részét képező rendszerét kívánja bővíteni, melynek keretében az alábbi eszközök beszerzésére kerül sor:
Forgatókapacitás – 5 db HD kamera és a szükséges kiegészítők
Utómunka és archiváló rendszer – 4 db HD utómunkára alkalmas számítógép és 1 db archiváló berendezés
Jelátviteli eszközök – a HD adáskijátszáshoz szükséges berendezés és kiegészítői
A beszerzésre kerülő eszközöknek az installáció után mindenben az Ajánlatkérő meglévő eszközparkjával egységes műszaki és minőségi egyezést kell mutatniuk (kompatibilitás)
Szállítandó eszközök ill. referenciatípusok, melyekkel összefüggésben Ajánlatkérő az egyenértékű termékek szállítását akkor fogadja el, ha azok megfelelnek a műszaki leírásban és az Eszközlista_műszaki követelmények excel táblázatban meghatározott műszaki megfelelőség megállapításakor vizsgált műszaki paramétereknek és kompatibilitási elvárásoknak.
A szállítandó rendszert a nyertes Ajánlattevőnek kell az Ajánlatkérőnél jelenleg működő rendszertechnikai eszközökhöz installálnia, illesztenie és neki kell biztosítania a telepítéshez szükséges installációs anyagokat, kábeleket. Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az installációhoz szükséges, beleértve az eszközök, kiegészítő elemek, anyagok költségét, valamint a szolgáltatások (ideértve az eszközök Ajánlatkérő székhelyére szállításának költségét is) költségét.
Az üzembe helyezéssel/installálással összefüggő feladatok elvégzése a felhívás III.1.3) M2) pontja szerinti szakember(ek) közreműködését igényli.
Az eljárásban kizárólag új eszközöket lehet megajánlani. Ajánlattevő vállalja, hogy a jótállás teljes időtartama alatt díjmentesen elvégzi a szükséges szervizszolgáltatásokat, illetve szervizmunkákat, továbbá vállalja a jótállás teljes időtartama alatt, hogy az esetleges meghibásodások elhárítása érdekében szükségessé váló kiszállásért plusz díjat nem számol fel.
A meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget és a meglévő rendszer(ek)be való beillesztés esetén a hibamentes működést az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Az egyenértékűség vizsgálatánál ajánlatkérő az elvárt műszaki paramétereket értékeli.
A beszerzésre vonatkozó részletes adatokat, műszaki követelményeket a műszaki leírás és az Eszközlista_műszaki követelmények excel táblázat tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31997440 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ZTV HD eszközfejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32320000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. HD technikára történő átállásához szükséges eszközök szállítása és helyszíni telepítése a műszaki leírásban, az Eszközlista_műszaki követelmények excel táblázatban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő műsorgyártási tevékenysége részét képező rendszerét kívánja bővíteni, melynek keretében az alábbi eszközök beszerzésére kerül sor:
Forgatókapacitás – 5 db HD kamera és a szükséges kiegészítők
Utómunka és archiváló rendszer – 4 db HD utómunkára alkalmas számítógép és 1 db archiváló berendezés
Jelátviteli eszközök – a HD adáskijátszáshoz szükséges berendezés és kiegészítői
A beszerzésre kerülő eszközöknek az installáció után mindenben az Ajánlatkérő meglévő eszközparkjával egységes műszaki és minőségi egyezést kell mutatniuk (kompatibilitás)
Szállítandó eszközök ill. referenciatípusok, melyekkel összefüggésben Ajánlatkérő az egyenértékű termékek szállítását akkor fogadja el, ha azok megfelelnek a műszaki leírásban és az Eszközlista_műszaki követelmények excel táblázatban meghatározott műszaki megfelelőség megállapításakor vizsgált műszaki paramétereknek és kompatibilitási elvárásoknak.
A szállítandó rendszert a nyertes Ajánlattevőnek kell az Ajánlatkérőnél jelenleg működő rendszertechnikai eszközökhöz installálnia, illesztenie és neki kell biztosítania a telepítéshez szükséges installációs anyagokat, kábeleket. Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az installációhoz szükséges, beleértve az eszközök, kiegészítő elemek, anyagok költségét, valamint a szolgáltatások (ideértve az eszközök Ajánlatkérő székhelyére szállításának költségét is) költségét.
Az üzembe helyezéssel/installálással összefüggő feladatok elvégzése a felhívás III.1.3) M2) pontja szerinti szakember(ek) közreműködését igényli.
Az eljárásban kizárólag új eszközöket lehet megajánlani. Ajánlattevő vállalja, hogy a jótállás teljes időtartama alatt díjmentesen elvégzi a szükséges szervizszolgáltatásokat, illetve szervizmunkákat, továbbá vállalja a jótállás teljes időtartama alatt, hogy az esetleges meghibásodások elhárítása érdekében szükségessé váló kiszállásért plusz díjat nem számol fel.
A meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget és a meglévő rendszer(ek)be való beillesztés esetén a hibamentes működést az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Az egyenértékűség vizsgálatánál ajánlatkérő az elvárt műszaki paramétereket értékeli.
A beszerzésre vonatkozó részletes adatokat, műszaki követelményeket a műszaki leírás és az Eszközlista_műszaki követelmények excel táblázat tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama a kötelezően előírt 36 hónapon felül (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-2016-00022
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07299 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ZTV HD eszközfejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34194030
Postai cím: Építész Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: tender@rexfilm.hu
Telefon: +36 309523160
Internetcím(ek): (URL) www.rexfilm.hu
Fax: +36 13827166
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10235708243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30768690
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31997440
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34194030
Postai cím: Építész Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10235708243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges