Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/206
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.10.22.
Iktatószám: 19537/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68436746
Postai cím: Hunyadi Út 7
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereznyákné Bényei Bernadett
Telefon: +36 42286133
E-mail: jegyzo.nyirbogat@t-online.hu
Fax: +36 42586003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirbogat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi csapadékvíz-elvezetés Nyírbogáton 2
Hivatkozási szám: EKR000885742020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
Kivitelezés TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00043
Ajánlatkérő a TOP-2.1.3-15-SB1 azonosítószámú ”Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00043 azonosító számon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00043 azonosítószámú „Belterületi csapadékvíz-elvezetés Nyírbogáton” című pályázat keretében belterületi csapadékvíz-elvezetés Nyírbogáton.
Nyírbogát Község 2017-ben a TOP-2.1.3-15-SB1 pályázati konstrukció keretében támogatást nyert a települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésének megvalósítására, melynek keretében a belterületen összegyülekező csapadékvizek összegyűjtésének, biztonságos levezetésének és kezelésének érdekében valósulnak meg vízépítési létesítmények. Jelen tervdokumentáció az Árpád utca csapadékvíz elvezetését oldja meg a Kossuth úttól a Rákóczi utcáig, melynek tervezése a korábbi pályázatban nem valósulhatott meg. Kiindulási adatként a település meglévő magassági adatai és esésviszonyai, valamint a befogadó csatornahálózat geometriai adatai szolgáltak, melyek alapján került kialakításra a csapadékvízelvezetési koncepció a szolgáltatott meglévő és tervezett közmű adatok figyelembe vételével.
Az Árpád utca nyugati oldalán a 0+000 – 0+340,83 m szelvényig Kóródi mederelem 30/50/40 beton árokelem kerül kiépítésre 225,7 m hosszon, a kapubejárókban DN400 KGPVC csőáteresz kiépítésével 90,3 m hosszon. A befogadó az Árpád utcai 41.-es számú ingatlan előtt található meglévő burkoltárok. A Rákóczi utcai csomópontban, az Árpád utca alatt átmenő, meglévő csőátereszt tisztítani kell 12 m hosszon. Tervezési szakasz eleje: 0+000,00 Tervezési szakasz vége: 0+340,83 30/50/40 beton árokelem építése 225,7 m hosszon DN400 KGPVC kiépítése 90,3 m hosszon Monolit támfal építése 40db.
2. rész:
Kivitelezés TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00012
Ajánlatkérő a TOP-2.1.3-16-SB2 azonosítószámú ”Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00012 azonosító számon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00012 azonosítószámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Nyírbogáton” című pályázat keretében belterületi csapadékvíz-elvezetés Nyírbogáton.
Ajánlatkérő kizárólag a műszaki dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetés által lefedett műszaki tartalmat kéri megvalósítani, a vízjogi létesítési engedélyben, műszaki lerásban meghatározott egyéb műszaki tartalmat nem. Ajánlatkérő által kiadott költségvetés kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megvalósítandó műszaki tartalom szerinti tételeket tartalmazza, azaz jelen közbeszerzés tárgyát kizárólag a költségvetésben meghatározott feladatok képezik, így Ajánlattevő ajánlati árát csakis a fent leírtak képezik.
I.
BÁ-NY-4-1-0 jelű levezető rendszer
A Móricz Zsigmond utca nyugati oldalán és a Zrínyi utca déli oldalán TB 30/50/40 mederelemes burkolt árok kerül kiépítésre. A kapubejárók és az útcsatlakozások alatt fedlap lefedéssel kerül kiépítésre a TB 30/50/40 árok. A befogadó a Móricz Zsigmond utcán (HRSZ 1067) létesített szikkasztó boksz. A BÁ-NY-4-1-0 jelű levezető rendszerbe csatlakozik a Zrínyi utcai csatlakozásnál a BÁ-NY-4-2-0 jelű levezető rendszer.
A levezető rendszerrel érintett területek: HRSZ 1095, 1067.
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+128,07
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 126,90 m hosszon, kapubejárókban lefedés kiépítésével 19,20 m hosszon
Műtárgyak:
0+000,00 Szikkasztó boksz
0+084,45 HF3 Hordalékfogó műtárgy
Minimális esés: 3‰
Maximális esés: -
BÁ-NY-4-2-0 jelű levezető rendszer
A Zrínyi utca déli oldalán TB 30/50/40 mederelemes burkolt árok kerül kiépítésre. A kapubejárók és az útcsatlakozások alatt fedlap lefedéssel kerül kiépítésre a TB 30/50/40 árok. A befogadó a BÁ-NY-4-1-0 jelű levezető rendszer.
A levezető rendszerrel érintett területek: HRSZ 1095.
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+136,81
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 136,10 m hosszon, kapubejárókban lefedés kiépítésével 35,70 m hosszon
Műtárgyak:
0+000,00 HF3 Hordalékfogó műtárgy
Minimális esés: 3‰
Maximális esés: -
II.
ÁNY-5-0-0 jelű levezető rendszer
A Hajnal utca nyugati oldalán a meglévő árok tisztítása és rekonstrukciója szükséges. A befogadó a Hajnal utca nyugati oldalán egy meglévő földárok (HRSZ 1601 ingatlan előtti területen).
A levezető rendszerrel érintett területek: HRSZ 327.
ÁNY-5-1-0 jelű levezető rendszer
A Teleky utca déli oldalán a meglévő árok tisztítása és rekonstrukciója szükséges. A befogadó aHajnal utcán lévő felújítandó árok.
A levezető rendszerrel érintett területek: HRSZ 373, 327.
III.
BÁ-NY-7-0-0 jelű levezető rendszer
A BÁ-NY-7-0-0 jelű elvezető rendszer befogadója a település Nyírbátor felőli részén meglévő nyílt árkos elvezető rendszer (HRSZ 1118 ingatlan előtt), mely a település határában egy meglévő csatornába köt be. A befogadó és a 0+456,58 szelvény között a Kossuth út keleti majd nyugati oldalán TB 40/70/50 mederelemes burkolt árok kerül kiépítésre, a kapubejárók és az útcsatlakozásokalatt fedlap lefedéssel. A 0+456,58 szelvénytől a tervezési szakasz végéig a Kossuth út északi oldalán TB 30/50/40 mederelemes burkolt árok kerül kiépítésre, a kapubejárók és az útcsatlakozások alatt fedlap lefedéssel.
A levezető rendszerrel érintett területek: HRSZ 1134.
BÁ-NY-MÁ-1-0-0 jelű levezető rendszer
A Kossuth út Nyírbátor felőli részén a déli oldalon a meglévő árok tisztítása szükséges egészen a levezető csatornáig, hogy a BÁ-NY-7-0-0 jelű tervezett csapadékvíz-elvezető rendszerből származó terhelés el tud jutni a befogadóig.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17883 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/10/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/11/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/10/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/11/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.
Előzmény hirdetmény száma: 17883/2020.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben