Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/139
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.20.
Iktatószám: 13024/2020
CPV Kód: 30200000-1
Ajánlatkérő: Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Technológiai közszolgáltató szervezet, zrt.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékeny
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61725784
Postai cím: Kapás Utca 6-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth József
Telefon: +36 309321400
E-mail: toth.jozsef@nmzrt.hu
Fax: +36 18008079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000719322020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000719322020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Technológiai közszolgáltató szervezet, zrt.
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékeny
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Munkavállalói IT eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000719322020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő részére a munkavállalói létszámának növekedése, a korábban vásárolt eszközök műszaki amortizációja miatt új informatikai eszközök (notebookok, monitorok, tabletek és kiegészítők) beszerzése az ajánlati dokumentációban részletezett részletes műszaki tartalom szerint:
• 15 db X64 alapú notebook
• 15 db Kompatibilis asztali dokkoló + HDMI kábel
• 20 db Vezeték nélküli billentyűzet és egér
• 15 db Monitor
• 10 db HDMI kábel 1,5 m
• 5 db HDMI kábel 5 m
• 5 db Mini display-HDMI kábel 1,5m
• 10 db Display port - HDMI kábel 1,5m
• 10 db USB hálózati töltő 4x
• 10 db iOS tablet
• 10 db kompatibilis védő
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal egyenértékű” termék ajánlható meg. Amennyiben ajánlattevő „egyenértékű” terméket ajánl meg, úgy az egyenértékűséget ajánlattevő köteles bizonyítani és a megfelelő dokumentumokkal alátámasztani.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzendő termékek egy egységet képeznek, ezen egység megbontása és az összetartozó egységek külön-külön történő kezelése az egybetartozásuk okán nem megoldható. Hibakezelés vagy nem megfelelő működés esetén problémát okozna a különböző szállítók közötti felelősség meghatározása.
A közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne, és növelné az eljárás eredménytelenségének az esélyét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Munkavállalói IT eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30236000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő részére a munkavállalói létszámának növekedése, a korábban vásárolt eszközök műszaki amortizációja miatt új informatikai eszközök (notebookok, monitorok, tabletek és kiegészítők) beszerzése az ajánlati dokumentációban részletezett részletes műszaki tartalom szerint:
1. 15 db X64 alapú notebook
- Intel Core i5, 8. generációs processzor
- 8GB RAM
- 256GB NVMe SSD Integrált grafikus kártya
- 14” matt Full HD kijelző (1920*1080, más felbontás nem elfogadott!)
- min. 1 db USB C csatlakozó
- normál méretű HDMI kimenet (más típus esetén HDMI átalakító is szállítandó!)
- WiFi
- Bluetooth 4.2
- Windows 10 Pro HUN 64 operációs rendszer
- Magyar nyelvű billentyűzet
- pl.: HP ProBook 640 G5 6XD99EA
2. 15 db Kompatibilis asztali dokkoló + HDMI kábel
- Az előző pontban meghatározott konfigurációval kompatibilis dokkoló
- USB-C csatlakozás
- 3 db USB 3.0 port
- Hangszóró kimenet
- 10/100/1000Mbit ethernet port
- 2 db. digitális, Full HD kijelző egyidejű csatlakoztatási lehetősége normál méretű HDMI kábellel szállítandó továbbá egy db. 1,5 m normál méretű HDMI kábel amennyiben a dokkoló nem HDMI kimenettel rendelkezik, akkor a szállítandó kábel egyben átalakító is a dokkoló felől a monitor normál méretű HDMI bemenete között (Pl. Display Port – HDMI kábel)
- pl.: HP 2UK38AA 230 W Thunderbolt dock G2 2UK38AA
- Display Port – HDMI kábel
3. 20 db Vezeték nélküli billentyűzet és egér
- Vezeték nélküli technológia
- magyar nyelvű billentyűzetkiosztás
- dedikált numerikus billentyűzet
- normál kurzorvezérlő gombok (elrendezése elkülönített, normál méretű billentyűk)
- pl.: Logitech MK235 billentyűzet és egér
4. 15 db Monitor
- Képátló: 23,8 – 24”
- Full HD felbontás (1920*1080, más felbontás nem elfogadott!)
- TN panel nem elfogadott
- Magasságban állítható
- Válaszidő max. 6 ms
- HDMI bemenet
- pl.: BENQ GW2480T
5. 10 db HDMI kábel 1,5 m
- Apa-apa
- Normál méretű csatlakozók
- 1,5 m
6. 5 db HDMI kábel 5 m
- Apa-apa
- Normál méretű HDMI csatlakozó
- 5 m
7. 5 db Mini display-HDMI kábel 1,5m
- Apa-apa
- Normál méretű HDMI csatlakozó
- 1,5 m
8. 10 db Display port - HDMI kábel 1,5m
- Apa-apa
- Normál méretű HDMI csatlakozó
- 1,5 m
9. 10 db USB hálózati töltő 4x
- 230V - USB tápegység
- 1 db quick charge 3.0 kompatibilis port
- min. 2 db. USB port
- pl: GREENCELL CHAR03 Quick Charge 3.0
10. 10 db iOS tablet
- 10,2” méretű kijelző
- WiFi, LTE adatkapcsolat
- Bluetooth 5
- GPS helymeghatározó rendszer
- Kamera: hátlapi 8 MP, előlapi 1,2 MP
- ROM 32 GB
- iOS operációs rendszer
- Szürke szín
- pl.: Apple iPad 7 (2019) 10.2" 32GB Wifi + 4G (Cellular) asztroszürke
11. 10 db kompatibilis védő
- Az előző pontban meghatározott konfigurációval kompatibilis védő
- Mágneses rögzítés
- Felébresztés-alvó állapot kezelés
- Szürke szín
- pl.: Apple Smart Cover szénszürke
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal egyenértékű” termék ajánlható meg. Amennyiben ajánlattevő „egyenértékű” terméket ajánl meg, úgy az egyenértékűséget ajánlattevő köteles bizonyítani és a megfelelő dokumentumokkal alátámasztani.
A megjelölt gyártmány, típus, technológia, megnevezés megadására kizárólag a beszerzés tárgya jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerül sor. Az Ajánlatkérő a megjelölt terméket vagy azzal egyenértékű terméket fogad el. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális, teljesítmény, megbízhatósági és minőségi paraméterek tekintetében azonos vagy jobb tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. A benyújtott igazolásokon felül ajánlatkérő egyéb igazolásokat is bekérhet. Amennyiben az egyenértékűség nem állapítható meg, az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
Ajánlattevő ajánlatában köteles megjelölni a megajánlott termék pontos gyártmányát, típusát, továbbá az egyéb, a pontos beazonosításhoz szükséges adatokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egyösszegű ár (nettó Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7) pont: Teljesítési határidő: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 30 naptári napon belül.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárás során nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan elektronikus űrlap kitöltésével. Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az elektronikus űrlapon köteles nyilatkozni a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata alapján vélelmezi.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. (elektronikus űrlap) Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A § (1) alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114./A. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
M.1) a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 23. §-aszerint csatolandó az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításairól szóló nyilatkozata, igazolása.
A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap)
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely)
- a szállítás tárgya
- a szállítás mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére
A Korm.r. 21/A.§ értelmében ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen
10 db notebook és 10 db kompatibilis asztali dokkoló, 15 db vezeték nélküli billentyűzet és egér, továbbá 10 db monitor szállítására vonatkozó referenciával.
A referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett Áru teljes nettó Egységárának – mint vetítési alapnak – az 1 %-a késedelem minden napján, amely eltelik az elmulasztott teljesítési határidő és a tényleges teljesítés napja között. A késedelmes teljesítésből eredő kötbér maximális mértéke a vetítési alap 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: Vevő hibás teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult, melynek mértéke a Szerződés szerinti, hibás teljesítéssel érintett érintett Áru teljes nettó Egységárának – mint vetítési alapnak – a 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a Szerződés szerinti, késedelemmel érintett Áru teljes nettó Egységárának – mint vetítési alapnak – 20 %-a.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. Ugyanazon jogalap tekintetében kizárólag egy fajta kötbér érvényesíthető.
Ajánlattevő köteles 36 hónap jótállási időt vállalni a leszállított eszközök vonatkozásában.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A közbeszerzési eljárás megvalósítása saját forrásból történik.
Az AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF)
Ajánlatkérő nem fizet előleget. A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a. A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. alapján történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
2015. évi CXIII. törvény a közbeszerzésekről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevők részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a és a Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Az ajánlatban csatolandó iratokat teljes körűen a KD tartalmazza.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyilatkozatot.
3) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen AT feltünteti a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
4.) Ajánlatban csatolandó a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat.
5.) Ajánlattevőnek adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.
6.) Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően, amennyiben valamely alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
7) AK felhívja a figyelmet, hogy az M/1 alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
8) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek a) pontja szerint szerinti legalacsonyabb ár.
Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti indokolás:
Tárgyi eljárás során a műszaki leírás specifikációja és a várható jelentős árnövelő hatása miatt nem értelmezhető az áron kívül további minőségi szempont értékelése.
9) Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt termékekkel egyenértékűt, vagy jobbat elfogad. Amennyiben ajánlattevő „egyenértékű” terméket ajánl meg, úgy az egyenértékűséget ajánlattevő köteles bizonyítani és a megfelelő dokumentumokkal alátámasztani.
10) Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni excel és pdf. formátumban (mely szakmai ajánlatnak minősül).
11.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles csatolni.
12.) Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§-ában foglaltakra. A részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
13.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
14) AK kizárja nyertes AT(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét. Alternatív ajánlattétel nem biztosított.
15) FAKSZ: dr. Wellmann-Kiss Katalin (00241)
16) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges