Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/146
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.29.
Iktatószám: 13049/2020
CPV Kód: 30200000-1
Ajánlatkérő: Zirc Városi Önkormányzat
Teljesítés helye: Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, 8420 Zirc, Rákóczi tér 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zirc Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61779820
Postai cím: Március 15. Tér 1.
Város: Zirc
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Gábor pályázati ügyintéző
Telefon: +36 88593705
E-mail: palyazat@zirc.hu
Fax: +36 88414475
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zirc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000692092020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000692092020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Zirc,Regulyverzum kiállítás IT eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000692092020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő fenntartásában lévő Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház "Regulyverzum" című állandó kiállítása informatikai rendszerének fejlesztése (interaktív információs terminálok (6 db) és kapcsolódó eszközök beszerzése) az alábbiak szerint:
23-24’’-os All-in-One számítógép és kapacitív touch screen – 7 db
Fülhallgató – 5 db
Windows 10 Pro 64 Bit operációs rendszer – 9 db (számítógépre telepítve)
Bakonyi turisztikai információs felület – 1 db (egyedi szoftver)
Reguly Antal munkásság webes keretrendszer – 1 db (egyedi szoftver)
22’’ érintőképernyő – 2 db
Hang vezérlő számítógép – 1 db
Fali tartó kis méretű – 5 db
Hangtölcsér – 20 db
Divit multimédia vezérlő szoftver licensz (vegyes kivitelek, telepítéssel, oktatással) – 6 db
Min. 42’’ LED kijelző és kompatibilis fali tartó– 2-2 db
Full HD projektor tartókonzollal – 2 db
Terepasztal projektor tartókonzollal – 1 db
Vezérlő PC Urál maketthez – 1 db
Hangszórók – 6 db
Terepasztal domborzati modell – 1 db
Médialejátszó - 2 db
Ultra közeli vetítésű projektor – 1 db
Digitális képkeret – 6 db
Padlóállvány megjelenítő eszközhöz – 2 db
Multimédia tartalom szerkesztése (egyedi szoftver) – 6 db
Mozgásérzékelő – 1 db
Wifi router – 2 db
Wifi switch – 1 db
Wifi gateway – 1 db
A teljesítés magában foglalja a gyárilag új eszközök leszállítását, üzembe helyezését, próbaüzem tartását, valamint a kezelő személyzet betanítását. A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház rendelkezik a DiVit 1.0 informatikai rendszerrel, ennek alapjaival – DiVit 1.0 network serverrel, központi adatbázis szerverrel, továbbá a „Látogatható raktár”-ban lévő műtárgy prezentációs eszközökkel. Jelen beszerzés célja a meglévő rendszerrel teljes mértékben kompatibilis informatikai rendszer beszerzése. A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki fejezetben találhatók.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya egy olyan funkcionális egységet képező interaktív informatikai rendszer létrehozása, mely az ajánlatkérő fenntartásában lévő Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház "Regulyverzum" című állandó kiállításának egyedire szabott informatikai fejlesztését jelenti. Az egybefüggő, műszakilag, technológiailag szervesen egymásra épülő munkafolyamatok eredményeként létrejövő interaktív informatikai rendszer részekre bontása ellehetetlenítené annak gazdasági és funkcionális egységben történő létrehozását, működtetését, valamint szervizelésének lehetőségét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Zirc,Regulyverzum kiállítás IT eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak: 32000000-3
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, 8420 Zirc, Rákóczi tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő fenntartásában lévő Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház "Regulyverzum" című állandó kiállítása informatikai rendszerének fejlesztése (interaktív információs terminálok (6 db) és kapcsolódó eszközök beszerzése) az alábbiak szerint:
23-24’’-os All-in-One számítógép és kapacitív touch screen – 7 db
Fülhallgató – 5 db
Windows 10 Pro 64 Bit operációs rendszer – 9 db (számítógépre telepítve)
Bakonyi turisztikai információs felület – 1 db (egyedi szoftver)
Reguly Antal munkásság webes keretrendszer – 1 db (egyedi szoftver)
22’’ érintőképernyő – 2 db
Hang vezérlő számítógép – 1 db
Fali tartó kis méretű – 5 db
Hangtölcsér – 20 db
Divit multimédia vezérlő szoftver licensz (vegyes kivitelek, telepítéssel, oktatással) – 6 db
Min. 42’’ LED kijelző és kompatibilis fali tartó– 2-2 db
Full HD projektor tartókonzollal – 2 db
Terepasztal projektor tartókonzollal – 1 db
Vezérlő PC Urál maketthez – 1 db
Hangszórók – 6 db
Terepasztal domborzati modell – 1 db
Médialejátszó - 2 db
Ultra közeli vetítésű projektor – 1 db
Digitális képkeret – 6 db
Padlóállvány megjelenítő eszközhöz – 2 db
Multimédia tartalom szerkesztése (egyedi szoftver) – 6 db
Mozgásérzékelő – 1 db
Wifi router – 2 db
Wifi switch – 1 db
Wifi gateway – 1 db
A teljesítés magában foglalja a gyárilag új eszközök leszállítását, üzembe helyezését, próbaüzem tartását, valamint a kezelő személyzet betanítását.
A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház rendelkezik a DiVit 1.0 informatikai rendszerrel, ennek alapjaival – DiVit 1.0 network serverrel, központi adatbázis szerverrel, továbbá a „Látogatható raktár”-ban lévő műtárgy prezentációs eszközökkel. Jelen beszerzés célja a meglévő rendszerrel teljes mértékben kompatibilis informatikai rendszer beszerzése.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki fejezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A kötelező 12 hónapos jótállási időn felüli többletvállalás időtartama (hó) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében:
alsó határa: 0 pont
felső határa: 10 pont
0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
1. részszempontnál:
Ajánlatkérő relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat adott vizsgálati elemére kapott pontszámát.
Egyenes arányosítás. A legjobb, a mind közül legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma egyenes arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P= (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax − Pmin) + Pmin
Az 1. részszempont esetében az ajánlati elemek legkedvezőbb szintje, melyre és melynél kedvezőbb megajánlásra a maximum pontszámot kapja az ajánlattevő: 24 hónap.
2. részszempontnál:
Ajánlatkérő relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat adott vizsgálati elemére kapott pontszámát.
Fordított arányosítás. A legjobb, a mind közül a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P= (Alegjobb / Avizsgált) * (Pmax - Pmin) + Pmin
Ajánlatkérő az értékelést két tizedes jegyig a kerekítés szabályainak megfelelően végzi el.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről a kizáró ok az eljárás során következik be, ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ki kell zárnia az eljárásból.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok tekintetében meghatározott igazolásokat a
gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fent előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában, hogy az érintett gazdasági szereplő(k) tekintetében nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okokra
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet
ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás során nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1. Az ajánlattevő - eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített -
legjelentősebb szállításainak ismertetése, amely tartalmazza a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező dátumát legalább év és hónap megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a)] Igazolási mód: Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §] Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §] Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az előírt referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetők.
M2. Ajánlattevő műszaki-technikai felszereltségének leírása [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) c)]. Igazolási mód: Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat keretében az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek az alkalmassági követelményeknek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben, előírásszerűen és szerződésszerűen teljesített legalább 2 db olyan, interaktív információs terminál szállítására vonatkozó referenciával, amelyen interaktív ismeretátadásra szolgáló multimédia alkalmazás fut.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a DiVit 1.0 rendszerhez való illeszkedéshez szükséges licenszekkel vagy teljes forráskóddal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Nyertes ajánlattevő késedelmi, meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér és jótállás vállalására köteles az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint: Késedelmi kötbér: A teljesítési határidőhöz képest történő késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér kerül érvényesítésre, amely a nettó szerződéses érték után 0,5 %, a késedelem minden naptári napja után. Amennyiben nyertes ajánlattevő késedelme meghaladja a 20 napos időtartamot, Ajánlatkérőnek jogában áll a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni vagy a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítés esetére hibás teljesítési kötbér kerül meghatározásra, melynek mértéke a hiba közlésétől a szerződésszerű teljesítésig eltelt minden naptári nap után a nettó szerződéses érték 1 %-a. Meghiúsulási kötbér: Meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre, ha a szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. Mértéke a nettó szerződéses érték 20 %-a. Jótállás: min. 12 hónap
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beszerzés pénzügyi fedezete Magyarország központi költségvetési forrásának a Kubinyi Ágoston Program keretében „A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház „Regulyverzum” c. állandó kiállításának fejlesztése” című projektben, vissza nem térítendő támogatás formájában történő igénybevételével, valamint az ajánlatkérő saját pénzügyi forrásának felhasználásával áll rendelkezésre.
A szerződés, számlázás és kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő kizárja az előleg igénylésének lehetőségét. A kifizetés banki átutalással történik. Nyertes ajánlattevő a teljesítés igazolását követően 1 db végszámla benyújtására jogosult. A végszámla a nettó szerződéses érték 100 %-át elérő, megvalósult, ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően nyújtható be. Fizetési határidő: 30 nap. Jogszabályok: Kbt.135.§ (1), (6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., 2000. évi C. tv., 2007. évi CXXVII. tv, 2017. évi CL.tv. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet alapítását az ajánlattevő és a közös ajánlattevők vonatkozásában is.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §-ában és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 400000,- Ft
A befizetés helye: 8420 Zirc, József A. u. 4. 73900030-10011719
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 73900030-10011719
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlattevő pénzintézetének hivatalos igazolása a terhelésről vagy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Lásd. a II.2.13. pontban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell (a releváns esetekben EKR űrlappal): - felolvasólapot a Kbt. 68.§ (4) bek. szerint; - nyilatkozatait az 1. és 2. értékelési részszempontokkal összefüggésben tett vállalásáról; - az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolásait; az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolását; - nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek-re; - nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet; - nyilatkozatát a Kbt. 73.§ (4) bek-ben foglaltakról; - részletes árajánlatot (szakmai ajánlat); - nyilatkozatot a Kbt. 65. § (7) bek. alapján (adott esetben); - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (ha ajánlattevő az alkalmassága igazolásához igénybe vesz) szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt; - nyilatkozatot üzleti titokról ; - nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. tv. átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek való megfelelésről; a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot; az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumát,amiből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája.Ha az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá,akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó meghatalmazását is csatolni kell; - nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, és adott esetben a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; - a képviseletre való jogosultság igazolására okiratot (pl. alapító okirat), amelyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy jogosultsága,kivéve ha ajánlattevő,az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozik, vagy a 2013. évi V. törvény 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság.Természetes személy esetében (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti okiratot; - minden olyan dokumentumot,mely az eljárást megindító felhívás alapján szükséges az ajánlatok elbírálásához, valamint a közbeszerzési dokumentumok előírnak. 2)Ajánlattevő a Kbt. 44.§ (1) bek-nek megfelelően az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,amiben részletesen alátámasztja,hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. 3)Ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerinti hiánypótlás,felvilágosítás adás lehetőségét biztosítja. 4)Az eljárásban minden határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 5)Bármely gazd. szereplő az EKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet a felhívással, közb. dokumentumokkal kapcsolatban a Kbt. 114.§ (6)bek-ben előírtak szerint. 6)Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget nem alkalmazza. 7) Ajánlatkérő az eljárás (részenkénti) nyertesével köt szerződést. Nyertes visszalépése esetén ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 8)Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság létrehozását. 9)A különböző devizák forintra történő átszámítása kapcsán a felhívás megküldésének napján érvényes MNB által megadott hivatalos deviza középárfolyamokat kell alkalmazni. 10) Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevőkre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbban határozta meg az alábbi kiválasztási szempontok tekintetében: M1. M2. 11) FAKSZ: Asbóth-Tóth Krisztina 00484. 12) Az ajánlatok benyújtása elektronikus úton az EKR-ben történik, www.ekr.gov.hu
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges