Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/149
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.03.
Iktatószám: 13538/2020
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38181434
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Tamás
Telefon: +36 14281731
E-mail: meszaros.tamas@mfb.hu
Fax: +36 14281732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000656692020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000656692020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Naplóelemző rendszer gyártói követése
Hivatkozási szám: EKR000656692020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
QRadar SIEM szoftver gyártói szoftverkövetése és támogatása a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban foglaltak alapján a beszerzés tárgya nem darabolható, a licenszek gyártói követését nem lehet szétválasztani.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Naplóelemző rendszer gyártói követése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
QRadar SIEM szoftver gyártói szoftverkövetése és támogatása a műszaki leírásban valamint az alábbiakban meghatározottak szerint:
1. IBM Security QRadar Vulnerability Manager Capacity Increase 1024 Install Annual SW Subscription & Support Renewal mennyiség: 1 db. Követés vége: 2023. 06.30.
2. IBM QRadar xx29 Appliance Appliance Install Annual Appliance Maintenance + Subscription and Support Renewal 12 Months mennyiség: 1 db. Követés vége: 2023. 06.30.
3. IBM QRadar xx29 Appliance Appliance Install Subsequent Appliance Business Critical Service Upgrade 12 Months mennyiség: 1 db. Követés vége: 2023. 06.30.
4. IBM QRadar xx29 Appliance Appliance Install Subsequent Appliance Hard Drive Retention Service Upgrade 12 Months mennyiség: 1 db. Követés vége: 2023. 06.30.
5. IBM QRadar Software Install Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months mennyiség: 1 db. Követés vége: 2023. 06.30.
6. IBM QRadar Event Capacity 2.5K Events Per Second Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months mennyiség: 1 db. Követés vége: 2023. 06.30.
7. IBM SecurityQR720PA000025 Install Annual SW Subscription & Support Renewal mennyiség: 1 db. Követés vége: 2023. 06.30.
8. IBM QRadar Event Capacity 2.5K Events Per Second Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months mennyiség: 2 db. Követés vége: 2023. 06.30.
9. IBM QRadar Flows Capacity 25K Flows Per Minute Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months mennyiség: 1 db. Követés vége: 2023. 06.30.
10. IBM QRadar Data Store Connection Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months mennyiség: 1 db. Követés vége: 2023. 06.30.
11. IBM QRadar Appliance xx29-C Renewal Appliance Install Annual Appliance Maintenance + Subscription and Support Renewal mennyiség: 1 db. Követés vége: 2023. 06.30.
12. IBM QRadar Appliance xx29-C Business Critical Upgrade Appliance Install License + SW Subscription & Support 12 Months mennyiség: 1 db. Követés vége: 2023. 06.30.
13. IBM QRadar Appliance xx29-C Hard Drive Retention Upgrade Appliance Install License + SW Subscription & Support 12 Months mennyiség: 1 db. Követés vége: 2023. 06.30.
14. IBM QRadar High Availability Software Install Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months mennyiség: 1 db. Követés vége: 2023. 06.30.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/08/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP VEKOP forrás
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban a szerződés kezdő időpontjaként feltüntetett dátum tervezett időpont.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában foglaltakat a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevőnek továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy
nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozni kell, hogy nem von be a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.) A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja szerint Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelőségét igazolhatja az Ajánlattevő, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A nyilatkozatnak, ill. a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél neve és címe, a szállítás tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás nettó összege, az információt adó személy neve és telefonszáma, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján az ajánlat benyújtásakor Ajánlattevőnek csupán arról kell nyilatkoznia, hogy az általa igazolni kívánt M.1.) pont szerinti alkalmassági követelmény teljesül. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumot ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti erre irányuló felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti, QRadar SIEM (különös tekintettel a high availability komponensre) gyártói szoftverkövetésére és támogatására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciát.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A számla benyújtásának a feltétele a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerinti teljesítési igazolás kiállítása. A számla kiegyenlítése, figyelemmel a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül átutalással történik. A szerződés 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) 65. pontja szerinti utófinanszírozási kategóriába tartozik. A finanszírozásra vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A kapcsolódó operatív programok: VEKOP, GINOP és EFOP. A támogatási intenzitás mértéke az Elkülönítési szabályzatokban foglaltaknak megfelelően.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR. https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b),(1c) bek. alapján az EKR-ben történik. A bontást az EKR végzi el akként, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak a Kbt. 68. § rendelkezései szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) korm. rend. 15. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidőig az EKR rendszeren keresztül feltöltésre kerülnek. A beérkezés időpontjáról az EKR rendszer visszaigazolást küld. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében. Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Név: dr. Csaba Ildikó; lajstromszám:00024; e-mail cím: csaba.ildiko@mfb.hu; levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor u.31. valamint dr. Mester Orsolya; lajstromszám:00398; e-mail cím: mester.orsolya@mfb.hu; levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor u.31. Az ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell: a) a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot; b) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot ; c) a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti Felolvasólapot ; d) a 321/2015(X.30.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti nyilatkozatot a felhívásban meghatározott kizáró okok hiányáról; e) a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti, valamint a 321/2015(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint az eljárásba bevonni kívánt, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek vonatkozásában; f) a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot az alkalmassági követelményre vonatkozóan; g) az Ajánlattevő képviseletében a benyújtásra kerülő dokumentumokat aláíró személy cégkivonat szerinti cégjegyzési jogosultságát igazoló hatályos aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját egyszerű másolatban, meghatalmazott esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazás egyszerű másolatát, amely tartalmazza a meghatalmazott személy aláírás-mintáját is; h) amennyiben cégadataiban a kivonat vagy igazolás (magyarországi bejegyzésű társaság esetén a cégkivonat) alapján változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását egyszerű másolat formájában; i) közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot benyújtóknak az ajánlathoz csatolniuk kell az összes érintett Ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az Ajánlattevők adatait (név, székhely), és amelyben egyértelműen megjelölik a képviseletre feljogosított – konzorciumot vezető – Ajánlattevő nevét. A megállapodásnak tartalmaznia kell
továbbá a közös Ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy közös Ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlat benyújtására a Kbt. 35. §-át kell megfelelően alkalmazni. A közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatóság nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától. Nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződésnek érvényesnek kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e)-t. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges