Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/147
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.30.
Iktatószám: 13755/2020
CPV Kód: 30200000-1
Ajánlatkérő: Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Teljesítés helye: HU-Magyarország, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.;HU-Magyarország, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.;HU-Magyarország, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.;HU-Magyarország, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.;HU-Magyarország, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.;HU-Magyarország, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34741454
Postai cím: Örs vezér Tere 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy András Csaba igazgató főorvos
Telefon: +36 14694618
E-mail: zesz-igazgatosag@zesz.hu
Fax: +36 13836574
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zesz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000760922020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000760922020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Informatikai eszközök beszerzése 2
Hivatkozási szám: EKR000760922020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Informatikai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében.
1. RÉSZ: Informatikai eszközök 1.
- 10 db Szünetmentes tápegység
2. RÉSZ: Informatikai eszközök 2.
- 2 db Hardveres tűzfal és kapcsolódó szolgáltatások (2 év support)
- 17 db Adatközponti kapcsoló
- 30 db WiFi AP + poe injektor (Access Point)
- 21 db Switch kiegészítő
3. RÉSZ: Informatikai eszközök 3.
- 36 db oktató kabinet asztali számítógépes munkaállomás + 36 db monitor
- 5 db oktató kabinet notebook
- 2 db Digitális Infotábla
- 8 db LED képernyő
4. RÉSZ: Informatikai eszközök 4.
- 1 db kártyanyomtató
- 200 db-os kimeneti kártyatároló
- 300 kártya kapacitású kártyaadagoló
- tisztítókészlet
5. RÉSZ: Informatikai eszközök 5.
- 5 db sorszám (etikett) nyomtató
- 4 db nagy teljesítményű dokumentum szkenner
- 4 db aláírópad
- 2 db oktató kabinet projektor
- 2 db oktató kabinet vetítővászon
- 10 db aláíró tábla (betegellátás)
- 11 db sorszám (etikett) nyomtató
- 11 db vonalkód olvasó
- segédprogramok
6. RÉSZ: Informatikai eszközök 6.
- 11 db Switch kiegészítő
Az eszközök részletes műszaki leírását felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Informatikai eszközök 1.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: HU-Magyarország, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében.
1. RÉSZ: Informatikai eszközök 1.
10 db Szünetmentes tápegység: 1000VA Uninterruptible Power System vagy azzal egyenértékű
- Eszközök elhelyezése: meglévő ipari szabvány RACK szekrényben;
- Minimális műszaki elvárások: legalább 1000VA teljesítményű szünetmentes áramforrás;
- Maximálisan 2U méretű RACK-be szerelhető kivitel;
- Maximális terhelés mellett legalább 5 perc, 50% terhelés mellett legalább 10 perc áthidalási idő;
- Legalább 3 db C13 normál, és 3 db C13 kimenet;
- Hálózati (LAN) felügyeleti modullal rendelkezzen;
- Előlapi kijelző a működési paraméterek megjelenítésére;
- Hideg indítás, automatikus feszültség stabilizátor, automatikus túlfeszültség védelem, automatikus újraindítás, amikor az AC visszatér;
- LCD kijelző;
- Mikroprocesszor alapú digitális vezérlés;
- Rövidzárlat és túltöltés elleni védelem,
- Üzembe helyezéshez és beszereléshez szükséges minden alkatrész (például: csavarok, alátétek, beépítő sínek, tápkábelek és egyéb szükséges kiegészítők).
Az eszközök részletes műszaki leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gyártói jótállás mértéke (év, min. 1 év, max. 3 év) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Informatikai eszközök 2,
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: HU-Magyarország, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében.
2. RÉSZ: Informatikai eszközök 2.
1./ 2 db Hardveres tűzfal HA magas rendelkezésre állású konfigurációban
- eszközök elhelyezése: meglévő ipari szabvány RACK szekrényben;
- minimum 8 db RJ45 GigabitEthernet port;
- minimum 8 db SFP GigabitEthernet port;
- minimum 2 db SFP+ 10 GigabitEthernet foglalat;
- minimum 2 db R45 GigabitEthernet dedikált HA porttal;
- 1 db soros és/vagy USB management port, hogy lokálisan is lehessen hibát keresni;
- min. 2 db min. 220 GB SSD, amelyen a logokat tárolja az eszköz.
- A tűzfal IPS áteresztő képessége több, mint 7,8 Gbps;
- Amennyiben a tűzfalon egyszerre be van kapcsolva Malware, IPS és applikációs tűzfal szabály az áteresztő képesség legyen több, mint 4,9 Gbps.
- A tűzfal maximális áteresztő képessége legalább 35 Gbps 1518 byte UDP csomagok esetében;
- A tűzfal maximális áteresztő képessége legalább 21 Gbps 64 byte UDP csomagok esetében;
- Minimum 9500 darab tűzfal szabályt tudjon kezelni a rendszer;
- Applikációs szűrés;
- Új session TCP protokollon legalább 295000/másodperc;
- Konkurens SSL-VPN felhasználók száma legalább 9500;
- Legyen képes menedzselni a saját gyártmányú access-point-okat és switch-eket;
- Támogasson a CAPWAP protokollt;
- Legyen bővíthető másodlagos tápegységgel;
- Tűzfal késleltetése nem lehet több, mint 3 µs;
- Legyen képes Active-Directory integrációra VPN és tűzfal szabályrendszer kialakításánál;
- beépített WIFI kontroller;
- Támogasson kétfaktoros authentikációt, amely a tűzfalba van integrálva, ez legalább 4600 tokent támogasson.
Kapcsolódó szolgáltatások (2 éves support):
A tűzfal nagy rendelkezésre állásban az alábbi konfigurációkat támogassa: Active-Passive, Clustering, Active-Active.
Rendelkezzen:
- URL szűrési 2 éves előfizetéssel;
- IPS előfizetéssel 2 éves időtartamra;
- Zero day védelmi 2 éves előfizetéssel;
- 24/7/365 support 2 év garanciával.
2./17 db Adatközponti kapcsoló
Az aktív eszközzel szembeni elvárások:
- eszközök elhelyezése: meglévő ipari szabvány RACK szekrényben;
- 4 db 10Gb SFP+ csatlakozás;
- 48 db 1Gb RJ45 automatikus sebességű port;
- dedikált management port;
- Soros management port;
- Hálózati késleltetés kevesebb, mint 1µs;
- redundáns beépített tápegység;
- Teljesítményfelvétel maximum 48W;
- a tűzfal beépített management rendszeréből menedzselhető;
- a tűzfallal megegyező gyártmányú;
- Rendelkezzen 1 éves supporttal;
- A szállítandó tűzfallal kompatibilis, és onnan menedzselhető, Network Controller alá történő integrálhatóság;
- Üzembe helyezéshez és beszereléshez szükséges minden alkatrész (például: csavarok, alátétek, beépítő sínek, tápkábelek és egyéb szükséges kiegészítők).
3./ 30 db WiFi AP + poe injektor (Access Point)
- PoE áramellátás, a szükséges PoE Injektorral;
- minimum 1 darab 10/100/1000 Ethernet interface;
- Rádió száma: 2 + BLE;
- Belső antennák száma min 4;
- Antenna érzékenység 4 dBi 2.4 GHz;
- Antenna érzékenység 5 dBi 5 GHz;
- A megajánlott tűzfallal kompatibilis, és onnan menedzselhető;
- A megajánlott eszköz a tűzfallal megegyező gyártmányú;
- Network Controller alá történő integrálhatóság;
- Falra, vagy álmenyezetre rögzítési lehetőség, a rögzítéshez szükséges kiegészítőkkel;
- Minimum 1 Gbps Ethernet csatlakozási lehetőség;
- 2,4GHz és 5GHz párhuzamos működés;
- Támogassa 5 GHz-en az alábbiakat: 20/40/80 MHz (256 QAM);
- 2,4 GHz rádió támogassa a 400 Mbps rádiós sebességet;
- Minimum 16 SSID együttes támogatása;
- Legyen kensington lock csatlakozó felülete a lopás meggátolása érdekében;
- A következő Wifi szabványok támogatása: 802.11 a/b/d/e/g/h/i/j/k/n/r/v/ac/az.
- Rendelkezzen 1 éves supporttal;
- Üzembe helyezéshez és beszereléshez szükséges minden alkatrész (például: csavarok, alátétek, beépítő sínek, tápkábelek és egyéb szükséges kiegészítők).
4./ 21 db Switch kiegészítő
-10 Gbps full duplex;
- LC csatlakozó felület, multimódusú optikai kábel fogadása;
- Kompatibilitás: A megajánlott tűzfalakkal és adatközponti kapcsolókkal kompatibilis, azok garanciavesztése nélkül.
Az eszközök részletes műszaki leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Gyártói jótállás mértéke (év, min. 1 év, max. 3 év) 10
2 2. Gyártói jótállás mértéke a hardveres tűzfal esetében (év, min. 2 év, max. 3 év) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Informatikai eszközök 3.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: HU-Magyarország, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében.
3. RÉSZ: Informatikai eszközök 3.
1./ 36 db oktató kabinet asztali számítógépes munkaállomás
- Processzor típusa Intel Core i5 vagy azzal egyenértékű (minimum 8. generációs);
- órajel 3000 Mhz;
- Memória mérete 8 GB; típusa DDR4;
- Háttértár típusa SSD (NEM M2Sata), kapacitása 256 GB;
- Csatlakozók: USB portok száma 8;
- DisplayPort kimenet;
- D-Sub kimenet;
- HDMI kimenet;
- PCI-Expressz x1 csatlakozók száma 3;
- PCI-Expressz x16 csatlakozók száma 1;
- Optikai meghajtó DVD+/-RW;
- Kártyaolvasó;
- Integrált videókártya.
2./ 36 (25+11) db monitor
- LED monitor;
- Képátló: minimum 21.5 inch;
- Képarány: 16:9;
- Felbontás: minimum 1920 x 1080;
- Fényerő: minimum 250 cd/m2;
- Statikus kontraszt: minimum 3000:1;
- Dinamikus kontraszt: minimum 5000000:1;
- Betekintési szög: minimum 178 °;
- Képfrissítési frekvencia: 60 Hz; VGA (D-sub);
- HDMI csatlakozó.
3./ 5 db oktató kabinet notebook
- Processzor típusa Intel Core i5 vagy azzal egyenértékű (minimum 8. generációs);
- Processzor modell 1035G1;
- órajel 1 GHz;
- Cache mérete 6 MB;
- Memória mérete 8 GB;
- típusa DDR4;
- Kijelző mérete 15.6";
- felbontása 1920 x 1080;
- Integrált videokártya;
- Videokártya modell UHD Graphics;
- Háttértár típusa SSD (NEM M2Sata);
- kapacitása 256 GB;
- Adatátvitel Bluetooth, Wlan;
- Csatlakozók: HDMI kimenet;
- Akkumulátor cellaszáma 3;
- USB 2.0 csatlakozók száma 1;
- USB 3.0 csatlakozók száma 2;
- Optikai meghajtó nélkül;
- Kártyaolvasóval;
- Szín: Fekete;
- Operációs rendszer Windows 10 Pro
4./ 2 db Digitális Infotábla
ALAPLAP: 2 darab
- CPU Foglalat Socket 1151;
- Chipset Intel Z390 vagy azzal egyenértékű;
- Processzor gyártó Intel vagy azzal egyenértékű;
- Memória típusa DDR4;
- Integrált videókártya;
- HDMI csatlakozó;
- Memória foglalatok száma 4;
- Összes PCI-Express 16x csatlakozó száma 1;
- PCI-Express 1x csatlakozók száma 4;
- Portok: SATA 3 csatlakozók száma 6;
- m.2 csatlakozók száma 2;
- Hátlapi USB 2.0 portok száma 4;
- Max. memória mérete 64 GB;
- Integrált hangkártya;
- Digitális hangkimenet;
- Optikai Integrált LAN sebessége 10/100/1000 Mbit/s;
- RAID vezérlő;
- Méret szabvány: ATX,

Processzor: 2 darab
- Típus Intel Core i7 vagy azzal egyenértékű;
- Magok száma 8 magos;
- Processzor foglalat Intel Socket 1151 vagy azzal egyenértékű;
- Processzor órajel 3600 MHz;
- Gyártási technológia 14 nm;
- DMI sebesség 8 GT/s;
- L3 cache 12 MB;
- TDP 95 W;
Memória: 2 darab
- Kapacitás 16 GB;
- Kiszerelés 2x8 GB;
- Memória típusa DDR4;
- Sebesség 3200 MHz;
- Többcsatornás kiszerelés Dual-channel kiszerelés;
- Memóriakésleltetés CL 16;
- Hűtőborda;
- Feszültség 1.2 V;

Számítógépház: 2 darab
- MiddleTower vagy azzal egyenértékű;
- Bővítőhelyek:
5.25" bővítőhely 4;
3.5" külső bővítőhely 1;
3.5" belső bővítőhely 5;
- Méretek: Szélesség 260 mm - Magasság 498 mm - Mélység 525 mm - Tömeg 7400 g;
- Támogatott alaplaptípusok: ATX; Micro ATX;
- Előlapi csatlakozók: USB csatlakozók száma 4;
- Audio az előlapon;
- Átlátszó oldalfal.
Tápegység: 2 darab
- teljesítménye 1200 W;
- PFC Aktív;
- Ventilátor mérete 120 mm;
- Max. áramfelvétel +3,3V 25 A;
- Max. áramfelvétel +5V 25 A;
- Max. áramfelvétel -12V 0.3 A;
- Tápkapcsoló;
- Csatlakozók:
FDD 1;
HDD 8;
SATA 12;
PCI-Express 8.
Videókártya: 2 darab
- Méretek: 240 x 40 x 129 mm (Sz x M x mag.);
- Teljes magasság: 2 slot;
- GPU: GTX 2080;
- Chip: GA104 vagy azzal egyenértékű;
- termelés: 12 nm;
- GPU órajel: TBA MHz;
- Boost: TBA MHz;
- shader egységek (CUDA magot): 4352;
- Memória méret: 11264 MB;
- Memória órajel: 7000 (14,000) MHz;
- Típus: GDDR6;
- Memória interfész: 352-bites;
- Memória sávszélesség: 616 GB/s;
- Slot: PCIe x16 (PCIe / PCIe 2.x / PCIe 3.0);
- Csatlakozások:
3x DisplayPort 1.4;
1x HDMI 2.0b; 1x USB C;
- Tápellátás: 2x8 tűs PCIe;
- Ajánlott tápegység: min. 650 watt.
5./ 8 db TV Képernyő
- típusa: LED;
- Képátló: 138 cm (55 inch);
- nem ívelt;
- Képarány: 16:9;
- HD felbontás Ultra HD (4k TV);
- Felbontás 3840 x 2160 pixel;
- Tuner:
DVB-T;
DVB-T2;
DVB-C;
- Hangteljesítmény: 2x10W;
- Funkciók: HDMI-CEC támogatás;
- DLNA támogatás;
- Böngésző;
- Vezeték nélküli szabványok: Wi-Fi Direct;
- Csatlakozók: HDMI;
- USB;
- Ethernet;
- Wi-Fi;
- Optikai hang kimenet;
- CI+ interfész;
- Méretek: Szélesség (talppal): 123.8 cm; Magasság (talppal): 79.2 cm; Mélység (talppal): 26.1 cm;
- Tömeg (talppal) 17.7 kg;
- Energiafogyasztás bekapcsolva:140 W;
- Éves energiafogyasztás: 153 kWh/év;
- Energiaosztály: A;
- HDMI bemenetek száma: 3 db;
- USB portok száma: 2 db.
Az eszközök részletes műszaki leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Gyártói jótállás mértéke (év, min. 1 év, max. 3 év) 10
2 2. Asztali számítógépek CPU-ja hányadik processzor generációba tartozik (min. 8 – max. 10)  10
3 3. Notebookok CPU-ja hányadik processzor generációba tartozik (min. 8 – max. 10) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Informatikai eszközök 4.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: HU-Magyarország, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében.
4. RÉSZ: Informatikai eszközök 4.
1 db kártyanyomtató
- Kifutó nyomtatás! Nem hagy margót;
- Re-transfer technológia;
- Full-color képek minőségi, éles kontúros nyomtatása (300dpi);
- Fogadott kártyatípusok: (ISO szabvány) CR80 méretű plasztik-kártya;
- 100 kártyát illeszthet be egyidejűleg;
- kimeneti tároló 200 kártyának;
- Nyomtatási sebesség: 38 mp/kártya, 95 kártya/óra (YMC);
- Kétoldalas nyomtatómodul;
- Kártyakódolók (kontaktus nélküli);
- Lezárható tárolók;
- Tisztítókészlet;
- 200 db-os kimeneti kártyatároló;
- 300 kártya kapacitású kártyaadagoló.
Az eszközök részletes műszaki leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gyártói jótállás mértéke (év, min. 2 év, max. 3 év) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Informatikai eszközök 5.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: HU-Magyarország, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében.
5. RÉSZ: Informatikai eszközök 5.
1./ 5 db sorszám (etikett) nyomtató
Min. 200 dpi, USB port;
Direktbe termál címkére v. festékszalaggal papír-, műanyag, karton és textil alapanyag nyomtatására használható. Támogatja az összes 1D-s és a legnépszerűbb 2D-s vonalkódot, (pl. a DataMatrix, QR Code).
Weben keresztüli hibaküldés, figyelmeztetési lehetőség beállítása (Webalert).
Win10 driver (használati lehetőség)
2./ 4 db nagy teljesítményű dokumentumszkenner
Típusa: Lapbehúzó szkenner;
Optikai felbontás (ADF): min. 600 dpiX600 dpi;
Szken. felbontása: min. 600 dpiX600 dpi;
Szken. távolság (max.): 215,9 mm x 3.048 mm (vízsz. x függ.);
Papírformátumok: A4, Letter Legal, A5, A6, B5, B6, Névjegyek, Képeslap, Legal, Plasztikkártyák;
Színmélység: Bemenet: min. 10 Bit; Kimenet: min. 8 Bit;
Kategória: Kicsi és kompakt;
Optical Sensor: CIS (Contact Image Sensor);
Fényforrás: ReadyScan-LED technológia;
Kimeneti felbontás: min. 600 dpi;
Szken. sebessége: Monokróm: min. 26 Lap/perc; Színes: min. 26 Lap/perc; (A4 méret, 200/300 dpi esetén);
Papírkapacitás: 50 lap;
ADF Papírsúly;
Autom. betöltés: min. 50-209 g/m²;
Kézi betöltés: min. 50-209 g/m²;
Autom. lapadagoló típusa: Kétoldalas szkennelés egy menetben;
Javasolt napi átlagterhelés: min. 3000 old.;
Autom. dokumentum-behúzás: min. 50 old.;
Kétoldalas beolvasás.
3./ 4 db aláírópad
Funkciók: 4 és fél colos monokrom, fényvisszaverő LCD kijelző, amelyen az aláírás mellett elférnek a virtuális gombok is.
Vezeték és elem nélküli toll, 1024 szintű nyomásérzékenységgel.
RSA/AES titkosítás a védett tranzakciók lebonyolításához.
Foglalat a toll részére és USB zár, amellyel megakadályozható a készülék véletlen lecsatoltatása, eltulajdonítása.
Egyedi hardveres ID;
Keményített üveglap védi az LCD panelt a sérülésektől;
Pro PDF: egyszerűen kezelhető aláírás-szoftver;
Titkosított PDF-ek készítése bármilyen alkalmazásból;
Elektr. aláírások rögzítése és PDF dok.-ba történő ágyazása;
Aláírásképhez tartozó biometrikus adatok (nyomás, sebesség) rögzítése;
Aláírt PDF dok.-ok digitálisan hitelesített védelme;
Aláírás megtörténte után már nem lehetséges megváltoztatni a dok.-ot;
Aláírt PDF-ek 100%-ig kompatibilisek az Adobe Acrobattal egy dok.-on több aláírás is elhelyezhető.
Tulajdonságok:
Kommunikációs interfész: USB;
Áramellátás: USB-n keresztül;
Biztonsági nyílás;
Képernyő típusa: F-STN, fényvisszaverő;
Képernyő méret: 4,5 coll; 96 x 60 mm;
Natív felbontás: min. 320 x 200;
Érzékelő felbontása: min. 2540 lpi;
Nyomásérzékenység: 1024;
Fejlesztői környezet: C++, .Net és Java SDK/API.
4./ 2 db oktató kabinet projektor
Technológia: Dlp;
Vetítési Techn.: Normál;
Natív Felbontás: min. 1280x720;
Fényforrás: Izzó;
Fényerő: min. 3000 Ansi;
Kontrasztarány: 20000:1;
Natív Képarány: 16:9 16:10 4:3;
Zoom Viszony: 1,3x;
Trapézkorrekció: Ver +/- 40 Fok;
Lámpa Élettartam: Normál: 3500 Üzemóra, Eco: 7500 Üzemóra;
D-Sub: min. 2;
Hdmi: min. 1;
Lan: min.1.
5./ 2 db oktató kabinet vetítővászon
motoros fali vászon;
16:9 arány;
Fehér;
min. 305 cm átmérő.
6./ 10 db aláíró tábla (Betegellátás)
Alapvető követelmény, hogy a szállított biometrikus eszközök használata az AK által használt FŐNIX-Pro medikai rendszerbe legyen integrálva.
Biometrikus aláíró eszköz;
Min. 10” méretű full color TFT megjelenítő;
LED-es háttérvilágítás;
Min. 250cd/m2 fényerő;
Min. 200x130mm méretű aláíró felület;
USB csatlakoztatási lehetőség külön driver használata nélkül;
Plug and Play működés;
Táblához rögzíthető passzív aláíró toll cserélhető heggyel;
Kizárólag az aláíró tollal használható felület (kézi érintéssel nem);
Legalább 5000 4D (x és y koordináták, időpont, nyomás) aláírási mintavétel másodpercenként;
Min. 30 képből álló, szabadon konfigurálható slideshow;
PDF formátumú dokumentumokat a táblán belül is lehessen ellátni elektronikus aláírással;
Biometrikus aláírás adatait a tábla képes legyen RSA titkosítással ellátni;
A tálbában lehessen RSA tanúsítványokat tárolni;
Minden tábla gyárilag tartalmazzon egyedi RSA aláíró tanúsítványt;
SHA-1, SHA-256 and SHA-512 hash algoritmusok támogatása;
Tanúsítványok: CE, DIN EN 60950-1, DIN EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55022, EN 55024; IP52 védelem.
Integrációs modul: A medikai rendszerből lehessen kezdeményezni dok.-ok aláíratását. Aláírási folyamat több forgatókönyv szerint legyen megvalósítható. Aláírás közben az eü. admin. tudja nyomon követni az aláírást, és szükséges szerint beavatkozni a folyamatba. Aláírt dok.-ot annak tárolása előtt lehessen megtekinteni a medikai szoftver felhasználói felületén. A dok. szabványos módon elektronikusan aláírt PDF formátumban kerüljön tárolásra. A PDF dok. tartalmazza a biometrikus aláírás titkosított adatai is. Legyen lehetőség a titkosított biometrikus adatok külön tárolására is. Opcionálisan lehessen jelszóval védeni a PDF dok.-okat.
7./ 11 db sorszám (etikett) nyomtató
Min. 200 dpi, USB port;
Direktbe termál címkére, vagy festékszalaggal papír-, műanyag, karton és textil alapanyag nyomtatására használható.
Támogatja az összes 1D-s és a legnépszerűbb 2D-s vonalkódot, (pl. a DataMatrix, QR Code).
Weben keresztüli hibaküldés, figyelmeztetési lehetőség beállítása (Webalert).
Win10 driver (használati lehetőség).
8./ 11 db vonalkód olvasó
Támogatott vonalkód típusok: Minden hagyományos, elterjedt 1D vonalkód, beleértve az EAN, UPC, CODE128, GS1 Databar;
Olvasási távolság: akár 60 cm (kódtípustól, felbontástól, fényviszonyoktól, kontraszttól és mérettől függően);
Képalkotó szenzor: Wide VGA, min. 752 x 480 képpont;
Fényforrás: LED 610-650 nm;
Olvasás visszajelzés: hang, LED fény és spot zöld visszajelzés;
Kommunikáció: USB;
Tartozékok: állvány;
Segédprogramok: DATALOGIC ALADDIN v. azzal egyenértékű (vonalkódolvasó beállítások kezeléséhez);
Ütésállóság: min. 1,5 méterig;
Fényintenzitás: min. 100.000 lux;
ESD védvédelem min.16 kV;
Por- és cseppvédelem: min. IP42;
Méretek: max. 170 mm x 65 mm x 70 mm;
Tömeg: max. 119 gr.
További infó: közbesz.dok.ban!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gyártói jótállás mértéke (év, min. 1 év, max. 3 év) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Informatikai eszközök 6.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: HU-Magyarország, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében.
6. RÉSZ: Informatikai eszközök 6.
11 db Switch kiegészítő - HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver vagy azzal egyenértékű
-10 Gbps full duplex;
- LC csatlakozó felület, multimódusú optikai kábel fogadása;
- Kompatibilitás: az ajánlatkérő meglévő HPE FlexFabric 5700 40XG 2QSFP+ (JG896A) core switch támogatása, annak garancia feltételeinek megsértése nélkül.
Az eszközök részletes műszaki leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gyártói jótállás mértéke (év, min. 1 év, max. 3 év) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában – elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumba foglalt formában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő, ajánlattevő – ilyen irányú – nyilatkozattételi kötelezettsége nem duplikálódik.)
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága árubeszerzés megrendelése esetén igazolható az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat, illetőleg a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó.
M2) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Fel kell tüntetni, illetve csatolni kell a szakember az alkalmassági feltételként előírt vizsga teljesítését igazoló dokumentumot, a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a személyes teljesítést kizáró körülmény nem áll fenn.
A Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdése, továbbá 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó.
Az igazolási módok részletes leírása az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő [illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett olyan referenciával, amely
a) az 1. RÉSZ esetében legalább 7 db szünetmentes tápegység,
b) a 2. RÉSZ esetében legalább 1 db tűzfal és 22 db WIFI AP,
c) a 3. RÉSZ esetében legalább 27 db asztali számítógép és 27 db monitor,
d) a 4. RÉSZ esetében legalább nettó 750.000,- Ft értékben kártyanyomtató,
e) az 5. RÉSZ esetében legalább 3 db sorszám (etikett) nyomtató és 3 db dokumentumszkenner és 3 db aláírópad és 1 db projektor és legalább 7 db aláíró tábla
f) a 6. RÉSZ esetében és legalább 8 db Switch kiegészítő
eladására, szállítására irányult.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági feltételnek való megfelelés több referenciával is igazolható.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő [illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen], ha a 2. RÉSZ esetében nem rendelkezik legalább
a) 1 fő CISCO CCNP-Collaboration vizsgával rendelkező szakemberrel, és
b) 1 fő NSE4 vizsgával rendelkező szakemberrel.
Az M2) a) és b) pont szerinti alkalmassági feltétel egy szakemberrel is teljesíthető, ha az megfelel mindkét alkalmassági előírásnak.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az üzembe helyezési feladatokat, mint alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el. Ennek megfelelően az e feladatokra vonatkozó fenti M2) a) és b) pont szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig a szerződés szerinti, a nettó ajánlati ár 1 %-ának megfelelő forintösszeg/naptári nap mértékben, legfeljebb 30 naptári napig.
Hibás teljesítési kötbér: a szerződés a Szállító érdekkörében felmerülő olyan okból történő hibás teljesítése esetére, amelyért felelős, a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a szerződés szerinti, a nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékben.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés a Szállító érdekkörében felmerülő olyan okból történő meghiúsulása esetére, amelyért felelős, a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a szerződés szerinti, a nettó ajánlati ár 30 %-ának megfelelő mértékben.
Jótállás: Az átadástól számított valamennyi leszállításra kerülő eszközre, berendezésre, termékre az érvényességi szintet elérő mértékű, a nyertes ajánlattevő által megajánlott teljeskörű gyártói jótállást kell vállalni. A gyártói jótállást a termék átadásával egyidejűleg gyártói garancialevéllel kell igazolni.
További részletek a szerződéstervezetben!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Ajánlatkérő a vételárat az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló „Járóbeteg-Szakellátási Fejlesztés Zugló” projekt keretében kapott támogatásból fizeti meg, utófinanszírozással. Az 1 és a 4. részek finanszírozása az EBP3; a 6 rész finanszírozása az EBP4, a 2-3. és az 5. rész az EBP3 és az EBP4 támogatási szerződés keretében történik.
A támogatás intenzitása 100%. Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).
A Szállító egy végszámlát jogosult benyújtani. Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze.
Ahol a finanszírozás két támogatási szerződésből történik, az egyes támogatásokból finanszírozott termékek ellenszolgáltatását külön kell számlázni.
Az eljárásban a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, valamint a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:130. § (1)-(2) bekezdése és 6:155. § (1) bekezdése is irányadó.
A kifizetés a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással történik.
További részletek és irányadó jogszabályok a szerződéstervezetben!
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződésnek nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet általi teljesítését.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §-a szerint. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Nettó ajánlati ár (HUF) szempont esetén: fordított arányosítás. Gyártói jótállás mértéke és a CPU processzor generációja szempontok esetén: arányosítás (aránypár) a legkedvezőbb/legkedvezőtlenebb szinthez viszonyítva.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése vagy a 37. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az Ajánlatkérő a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a felhívás III.1.3) pont M1)-M2) alkalmassági feltételek vonatkozásában.
2. Az ajánlatban NEM kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.
3. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: NEM.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot NEM alkalmazza.
5. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy kereskedői vagy gyártói státuszban tesz ajánlatot. Az ajánlatban (a műszaki-szakmai ajánlatban) meg kell jelölni valamennyi termék vonatkozásában:
- a gyártó megnevezését,
- a gyártó és – ha eltér – a gép származási országát (EU nem elég, konkrét országot kell megadni),
- a termék, berendezés, eszköz megnevezését, típusát (konkrét típus megjelölés szükséges!),
- az ajánlat tárgyának VTSZ számát,
- a termék, berendezés gyártási évét (évszámmal megadva),
- az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új,
- a termék magyarországi szervizének elérhetőségét (cím, telefon, e-mail).
Az Ajánlatkérő a termék, berendezés, eszköz megnevezését, típusát (konkrét típus megjelölés szükséges!) szakmai ajánlatnak tekinti. Az ajánlatban csatolandó a termék, berendezés, eszköz részletes műszaki leírása vagy bármely más, alkalmas dokumentum (pl.: gyártó által aláírt nyilatkozat, prospektus, gyártói honlap termék link, stb.) olyan részletezettséggel, amelyből az ajánlatkérői előírásoknak (paramétereknek) való megfelelést az Ajánlatkérő ellenőrizni tudja.
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentummal alátámasztva be kell mutatnia az egyenértékűség fennállását.
7. Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf formátumban kell benyújtani. A részletes költségvetést Excel formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. A Kbt. 41/A. § (1)-(5) bekezdése, valamint a 47. § (2a) bekezdése a közbeszerzési eljárásban irányadó.
8. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági nyilatkozata.
9. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100.
10. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül valamennyi RÉSZ esetében:
10.1. Nettó ajánlati ár (HUF) szempont esetén: fordított arányosítás.
10.2. Gyártói jótállás mértéke szempont esetén: arányosítás a legkedvezőbb/legkedvezőtlenebb szinthez viszonyítva.
A 2. RÉSZ esetén:
10.3. Gyártói jótállás mértéke a hardveres tűzfal esetén szempont esetén: arányosítás a legkedvezőbb/legkedvezőtlenebb szinthez viszonyítva.
A 3. RÉSZ esetén:
10.4. Asztali számítógépek CPU-ja hányadik processzor generációba tartozik szempont esetén: arányosítás a legkedvezőbb/legkedvezőtlenebb szinthez viszonyítva.
10.5. Notebookok CPU-ja hányadik processzor generációba tartozik szempont esetén: arányosítás a legkedvezőbb/legkedvezőtlenebb szinthez viszonyítva.
11. További részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban!
12. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252), dr. Fónagy Tímea (00471) és dr. Cseh Katalin (01201).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges