Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/168
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.08.31.
Iktatószám:15861/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:4320 Nagykálló-Harangod, HRSZ 045;4324 Kállósemjén, Kossuth út 96, HRSZ 1398;4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 15. HRSZ 712/6;4343 Bátorliget, Rákóczi utca 8. HRSZ 125;4562 Vaja, HRSZ 2301; 050/9; 2756/11;050/3;4235 Biri, Mező utca 69. HRSZ 52;4351 Vállaj, Szabadság utca 3. HRSZ 282;4361 Nyírbogát, Kossuth u 9. HRSZ 1391; HRSZ 225/6;4555 Levelek HRSZ 1430; 099/6; 1647; 1797; 090;4326 Máriapócs HRSZ 0100/19; 0101/1; 0100/11;4553 Apagy HRSZ 030/183;030/184; 4535 Nyíribrony HRSZ 090/1;4372 Nyírbéltek HRSZ 46; 4558 Ófehértó HRSZ 2; 4300 Nyírbátor HRSZ 1939/1; 4326 Máriapócs HRSZ 29; 4341 Nyírvasvári HRSZ 568/2;4363 Nyírmihálydi FÜRDŐ ÚT 1. HRSZ 16/1; Zrínyi u.16. HRSZ 449; 4300 Nyírbátor HRSZ 2031/1; 4375 Piricse, Petőfi u. 4. HRSZ 333;4324 Kállósemjén, Kossuth út 85. HRSZ 852; 4320 Nagykálló, Táncsics Mihály út 26. HRSZ 2708
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.10.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:területfejlesztés és környezetgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46471820
Postai cím: Benczúr Tér 7
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
Telefon: +36 304665309
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 42508366
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szszbmfu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://szszbmfu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000869982020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000869982020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: területfejlesztés és környezetgazdálkodás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Nyírség turisztikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000869982020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján "A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 című projekt keretében"
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nagykálló Harangod turisztikai fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4320 Nagykálló-Harangod, HRSZ 045
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 című projekt keretében"
Nagykálló Harangod turisztikai vonzerejének erősítése:
Harangod ma Nagykálló része, itt rendezik meg minden évben a Téka-tábort. A projekt keretében a 045. hrsz. számon egy szociális blokk kialakítása történik meg, amely kifejezetten a Harangodra látogatókat, kiemelten a TÉKA tábor és más rendezvények látogatóit szolgálja ki. Az épület építészeti megformálása részben a régikhez, részben a táj geográfiai karakteréhez igazodik.
Az engedélyes és kiviteli tervek alapján a szociális blokk 4 egyforma szárnyból áll. MINDÖSSZESEN (földszint) 398,28 m2 4 térszín alatti esővíz tározó 41,68 m2, melyet I. és II. ütemre bontottunk. Jelen pályázatból az I. ütem valósul meg, amely 2 db szárny kialakítását jelenti. Földszint összesen 99,57 m2 x 2 = 199,14 m2 Térszín alatti esővíz tároló 10,42 m2 x 2 = 20,84 m2
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 Többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Kállósemjén turisztikai szerepének erősítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4324 Kállósemjén, Kossuth út 96, HRSZ 1398
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 című projekt keretében"
Kerékpáros pihenő és szerviz pont kialakítása: A már elkészült, illetve folyamatban lévő kerékpárút fejlesztések előrevetítik azt a tényt, hogy szükséges a település központjában egy kerékpáros pihenő hely kialakítása, amely a Kállay-kúriához érkező kerékpárosokat szolgálná ki.
Telek területe: 669 m2 (100%)
Tervezett épület területe: 25,92 m2 (3,87%)
Beépítés összesen: 25,92 m2 (3,87%)
Burkolt terület: 100 m2 (14,95 %)
Zöldfelület: 543,08 m2 (81,18 %)
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 Többletjótállás időtartama (0 – 24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Baktalórántházi Dégenfeld kastély fejlesztése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 15. HRSZ 712/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 című projekt keretében"
Baktalórántházi Dégenfeld kastély turisztikai célú fejlesztése
Kialakításra kerül egy 90 m²-es nagy terem valamint az ezt kiszolgáló 40 m2-es tálaló konyha rész, amely vendéglátóhelyként tud funkcionálni.
A fennmaradó hasznos alapterületen interaktív kiállítótermek kerülnek kialakításra. A kiállítás ötvözi a hagyományos múzeumi kiállítóterek és a modern kijutós játékok, szabaduló szobák összes elemét a modern technikai eszközök segítségével. A kiállító terekben elhelyezésre kerülnek informatikai, infokommunikációs eszközök, statikus kiállítási eszközök.
A fejlesztéssel érintett terület összesen 317,76 m².
Műemléki törzsszám: 5946 M II
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 Többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Bátorligeti ökocentrum fejlesztése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4343 Bátorliget, Rákóczi utca 8. HRSZ 125
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 című projekt keretében"
Bátorligeti ökocentrum fejlesztése (Tuzson János látogatóközpont kialakítása)
Az ingatlanon meglévő romos épület elbontását követően az új épület felépítése során a külső, belső kialakítás és bútorozás is a falusi korhű jellegének megfelelően kerül kialakításra, megépül a Tuzson János látogatóközpont. Az épületben bemutató termek, raktárak és szociális blokkok kapnak helyet. A környezetrendezés során az épületek körüli területek parkosítása és 1 db akadálymentes gépkocsi parkolóhely, valamint normál gépkocsi parkolóhelyek és kerékpár tárolók kerülnek kialakításra a kerékpár szervizponthoz kapcsolódóan.
Épület körüli járda szintje: -0,00 m Földszinti padlószint:+0,45 m, Építménymagasság: +3,87 m Telek területe: 1969 m2. Tervezett beépített bruttó alapterülete 158,14 m2. A telek beépítettsége 8,03 %.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 Többletjótállás időtartama (0 -24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Vajai őstó turisztikai célú fejlesztése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4562 Vaja, HRSZ 2301; 050/9; 2756/11;050/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 című projekt keretében"
Vajai őstó turisztikai célú fejlesztése
• Látogatóközpont kialakítása: Egy kis léptékű látogatóközpont kerül kialakításra, a tóparti telken található épület felújításával. A látogatóközpont célja a vajai őstó, mint természeti érték bemutatása, ebből eredően az épületben kiállítóterek kialakítására kerül sor, illetve a projekt részeként kiállítási installációk beszerzése is megtörténik. A létesítményben egy kávézó is kialakításra kerül.
o Telek területe: 982 m2
o Beépített terület: 171,3 m2
• Kilátó kialakítása: Az őstó melletti önkormányzati területen kialakításra kerül egy 12m magas járószinttel rendelkező kilátó, amelyről az őstó egész vízfelülete belátható lesz.
o Telek területe: 5872 m2
o Beépített terület: 51,84 m2
o Építménymagasság: 13,56 m
• Játszótér kialakítása: A kilátó mellett területen egy szabadidő park kerül kialakításra, amely a teljes üdülőterületet, az ide érkező horgászok családjait és az őstó természeti értékeit felkereső látogatókat egyaránt ki fogja szolgálni.
• Horgászhelyek kialakítása
• Esőbeálló: 400x410 cm alapterületű esőbeálló 5db
• Zöldfelületek rendezése
• Parkolók kialakítása: 2756/11 alatti telken a főúthoz csatlakozóan 25 db parkolókat tervezünk kialakítani, melyből 1db akadálymentes kivitelben fog megépülni.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 Többletjótállás időtartama (0–24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Rendezvény infrastruktúra fejlesztése Biriben
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4235 Biri, Mező utca 69. HRSZ 52
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 című projekt keretében"
A Tócsni fesztiválhoz kapcsolódóan a rendezvény infrastruktúra fejlesztése Biriben.
Kiszolgáló épület kialakítása: A rendezvény szervezőknek szükséges biztosítaniuk azokat az alapvető feltételeket, amelyek a fellépők igényeit kiszolgálják, ennek érdekében létesül a projekt keretében egy fesztivált kiszolgáló új építésű épület.
Az építési telek Biri belterületén a Mező utcában, az 52 -as helyrajzi számú telken található. Az építés helyén jelenleg épület nem áll, az építési telken, az utcafronton meglévő épület áll. Az építési telek megközelítése aszfaltozott úton, a tervezett épületé zúzott köves úton lehetséges. A telek közműbiztosítása az utcában lévő hálózatról megoldható (megoldott), közműbekötés biztosítható. Ezen a telken 1 db épület kerül kialakításra, mely az alábbi helyiségeket tartalmazza:
Helyiség kimutatás
Előtér 19,27 m2, Közlekedő 13,70 m2, Közlekedő 13,70 m2, Teakonyha 5,70 m2, Gépészet tároló 5,70 m2, Et. 3,30 m2, Öltöző 24,20 m2, Fürdő 5,04 m2, Et. 3,93 m2, Öltöző 18,00 m2, Fürdő 5,00 m2, Et. 4,62 m2 , Öltöző 20,21 m2, Fürdősz. 4,80 m2, Et. 3,93 m2, Öltöző 18,00 m2, Fürdő 5,00 m2, Et. 3,30 m2, Ak.m. Öltöző 24,20 m2, Fürdő 5,04 m2, összesen: 206,64 m2
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 Többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Vállaj községben sváb tájház kialakítása
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4351 Vállaj, Szabadság utca 3. HRSZ 282
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 című projekt keretében"
Sváb kulturális örökség turisztikai célú fejlesztése Vállaj községben (sváb tájház kialakítása)
• Sváb tájház kialakítása: A projekt keretében egy meglévő, önkormányzati tulajdonban lévő, helyi védelem alatt álló lakóépületből kerül kialakításra egy sváb tájház. Az épület kiállítótérként fog funkcionálni. A tervezett fejlesztés folyamán az épület belső átalakítása történik, mely során bemutató termek, valamint vizesblokkok kerülnek kialakításra. A fejlesztés során akadálymentes illemhely, továbbá rámpa készül a mozgásukban korlátozottak részére. Továbbá az épület külső homlokzata is megújul a helyi építészeti hagyományok megőrzése mellett, valamint az épülethez szükséges parkolók is kialakításra kerülnek.
Terület: 263,65 m2
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 Többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Nyírbogát turisztikai szerepének erősítése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4361 Nyírbogát, Kossuth u 9. HRSZ 1391; HRSZ 225/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 című projekt keretében"
A projekt keretében a Bogáti Forgataghoz kapcsolódó rendezvényinfrastruktúra fejlesztésre kerül sor térvilágítás és színpadtechnika kialakításával a 225/6 helyrajzi számon. Ezen kívül kiszolgáló tér, raktár és szociális blokk kialakítása is megvalósul ezen a területen.
A görög katolikus templom esetében a meglévő épületre emelendő 3 szintes torony melyben kialakításra kerül illemhely, két szinten kiállítóhely, a felső szinten kilátó létesítmény kialakítása.
Terület: öltözőcsoport 1332,08 m2, templomtorony 71,38 m2
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 Többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Leveleki Tó-centrum fejlesztése
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45242000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4555 Levelek HRSZ 1430; 099/6; 1647; 1797; 090
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 című projekt keretében"
Leveleki Tó-centrum fejlesztése
• Nemesített útpadka kialakítása
• Közösségi épület felújítása és energetikai korszerűsítése
• Játszótér kialakítása
• Röplabda pálya építése
• Fogadó épület fejlesztése: Új komplex, több funkciós információs épület kerül kialakításra.
• Élményelemeket jelentő fejlesztések megvalósítása: vízi bicikli kikötő állomás kialakítása
• Biztonságos fürdőzést szolgálja a vizimentő stég kialakítása
• Eszközbeszerzés: hulladéktároló edények, kerti bútorok, sörpad garnitúrák beszerzése
• A part- védmű rekonstrukciója
• Szabadtéri színpad kialakítása és egy rendezvénysátor beszerzése
• Információs táblák elhelyezése
Információs pont: 150,91 m2 haszn. alapterületű épület szintek száma: 1
Part – védmű: 150 fm hosszú támfal, 150 m2 térkő
Tó- Centrum közösségi épület energetikai felújítása: 10 db homl. nyílászáró cseréje, 160 m2 homl. hőszigetelés, 125 m2 födém hőszigetelés
Úszóstég kialakítása: 6,00 x 8,00 m alapterületű fa úszóstég
Röplabdapálya építése: szabvány 9 x 18 m homok borítású pálya
Játszótér építése: 1 db komplex játszóvár
Vízibicikli kikötőállomás: 2,00 x 10,00 m alapterületű stég
Vízimentő stég: 4,00 x 4,00 m úszóstég
Nemesített útpadka: 1200 m² burkolt felület
HMKE napelem rendszer: 20 db 250 W-os napelem panel, 1 db 5 kW-os Inverter
Szabadtéri színpad építése: 7,50 x 5,00 méteres szinpad
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 Többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Máriapócsi horgásztó fejlesztése
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4326 Máriapócs HRSZ 0100/19; 0101/1; 0100/11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 című projekt keretében"
Máriapócsi horgásztó fejlesztése
• A horgásztavakat összekötő hidak rekonstrukciója 2,- db.
• Egy közösségi tér (filagória) kialakítása kemencével 45,- m2. A filagória épülete hagyományos szerkezetekkel kialakított, tömegformája egyszerű, költségtakarékosságra törekvő. Befoglaló mérete: 4,20m x12,25m.
Az épület egy része falazott szerkezetű, másik része fa oszlopokkal alátámasztott
nyeregtetős szerkezet. A falazott részben kerülnek elhelyezésre a szociális helyiségek, egy akadálymentes mosdó, ill. egy wc kézmosóval 15,- m2 . A vizes helyiségek mögött tároló kerül kialakításra
• Az épület energiaellátást megújuló rendszerekkel, elsősorban napelemekkel látják el, amely segíti a létesítmény rentábilis működtetését,6 db napelem kerül elhelyezésre.
• A projekt keretében kerékpáros-barát fejlesztések is megvalósulnak, melynek részeként egy fedett kerékpártároló kerül elhelyezésre mely 10 db kerékpár fedett helyen történő elhelyezését biztosítja. Befoglaló mérete: 3,00m x 5,00 m..
• 2 db szgk. parkoló, ezek közül 1db mozgáskorlátozott.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 Többletjótállás időtartama (0-24 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Apagyi horgásztó területének fejlesztése
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4553 Apagy HRSZ 030/183;030/184; 4535 Nyíribrony HRSZ 090/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 című projekt keretében"
Apagyi horgásztó területének fejlesztése
• A projektelem egyik célja a horgásztó kapacitás korlátjának a feloldása, amely lehetővé teszi a látogatók számának növelését, a kapacitás bővítése érdekében új horgászhelyek kialakítása valósul meg: a tó mentén 12 új stég kerül kialakításra, illetve 17 db esőház padokkal, asztalokkal, kerékpártámaszokkal, tűzrakó helyekkel.
 Esőház (készül 17 db): 3,5m * 3,35 m területű esőbeálló. Alapja betonalap, szerkezet függőleges tartószerkezetei faoszlopokból készülnek, 3 oldala lambériázott, tető sátortetős szerkezetű.
 Stég (készül 12 db): mérete 3,5 m * 3,0 m pihenő felület, 1,2*5,0 m bejáró. Pontalapok betonozással, tartószerkezet zártacél, vízszintes felületek fapadló borításúak.
 Pihenő asztal padokkal (készül 10 db): A pihenőasztal alatt 4 db pontalap lesz kialakítva. Mérete: 0,30 m x 0,30 m. Kialakítás kiviteli terv szerint.
 Horgászpad (készül 35 db): horgászpad alatt 2 db pontalap lesz kialakítva. Mérete: 0,20 m x 0,20 m.
 Kerékpár tároló (Készül 2 db 20 állásos): A tervezett kerékpár tároló zúzottkő aljzattal tervezett, 2 x 20 db kerékpár tárolására szolgáló létesítmény. A kerekpár tároló állvány előregyártott, hajlított rozsdamentes anyagú.
 Tűzgyújtó hely, (Készül: 10 db): Tűzgyújtó hely előregyártott vasbeton anyagú betonba építve.
• Kávézó, játszóház kialakítása: Az épület kávézóként, játszóházként fog funkcionálni, mely lehetőséget nyújt a horgásztó szolgáltatásait igénybe vevők és családjuk számára, hogy kulturált körülmények között étkezzenek, kávézzanak. A felnőttek pihenését, s a gyermekek kikapcsolódását segíti továbbá az épületben elhelyezett játszószoba is.
Az épület befoglaló mérete 17,4 x 11,20 m. Alapozása és falazata hagyományos kőműves szakipari munkával készül. Tetőszerkezete kontyolt nyeregtető, hagyományos fa ácsszerkezettel kialakítva. Az ingatlan védettség alatt nem áll. A tervezett épület szabadon álló épületként épül. Az épület földszintes, alápincézetlen, tetőtér beépítés nélküli.
• Szociális épület kialakítása: Az épület a horgásztó szolgáltatásait igénybe vevők és családjaik számára biztosít tisztálkodási, higiénés lehetőséget kulturált körülmények között. Az épület befoglaló mérete 9,3 x 7,3 m. Az építményben 2 db mosdó, 2 db női WC, 2 db férfi WC, 1 db akadálymentes WC és 2 db takarító raktár kerül elhelyezésre. Alapozása és falazata hagyományos kőműves szakipari munkával készül. Tetőszerkezete nyeregtető, hagyományos fa ácsszerkezettel kialakítva.
• A Halőrház kialakítása: Az épület a horgásztó szolgáltatásait igénybe vevő horgászok kiszolgálását biztosítja. Az épület befoglaló mérete 11,6 x 7,45 m. Az építményben 1 db raktár, 1 db kiszolgáló helyiség, 1 db tornác és 1 db terasz található. Alapozása hagyományos kőműves szakipari munkával készül. Tetőszerkezete, falazata hagyományos fa ácsszerkezettel kialakítva.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 Többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Római katolikus templomok helyreállítása
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212361-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4372 Nyírbéltek HRSZ 46; 4558 Ófehértó HRSZ 2; 4300 Nyírbátor HRSZ 1939/1; 4326 Máriapócs HRSZ 29; 4341 Nyírvasvári HRSZ 568/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 című projekt keretében"
Nyírbátori minorita templom kolostorudvarának rendezése.
• 500 fő befogadására alkalmas udvar kialakítása (új burkolással, zöldfelület csökkentésével, csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével és az udvari világítás kiépítésével. (26,16 m * 31,23 m)
• fedett kerékpártároló kialakítása (1,50*2,60*2,30 m befoglaló méret, 3,00*2,60 m burkolt alapterület)
Nyírbélteki római katolikus templom restaurálása.
• A középkori falképek konzerválása és retusálása.
• A restaurálással párhuzamosan „fehérkőműves” munkák, a meglevő rávakolások szakszerű lefejtése, a megmaradó középkori vakolatok rögzítése, tömítése, mikroinjektálása valamint strukturált vakolatok elkészítése valósul meg.
• A homlokzatokon és a templomtérben vakolatjavítás és festés (1026 m2)
• Az épület körüli, a falak kiszellőzését segítő kavics kezelőjárda készül (7 m3), a templom szentélye mögött található beton támfal és lépcső elbontandó és újrakészítendő (2 m3).
• A tetők hasított zsindelyfedésének vizsgálata, a nem megfelelő állapotú zsindelyek cseréje. Védőkezelés elvégzése a zsindelyfedésen valamint a fedélszéken (260 m2).
• Fedélszék faanyagvédelmi kezelése (260 m2)
• fedett kerékpártároló kialakítása (1,50*2,60*2,30 m befoglaló méret, 3,00*2,60 m burkolt alapterület)
Barokk múzeumkápolna kialakítása Nyírvasváriban.
• A barokk freskók restaurálása az elsőszámú feladat.
• A restaurálással párhuzamosan „fehérkőműves” munkák, meglevő rávakolások szakszerű lefejtése, a megmaradó középkori vakolatok rögzítése, tömítése, mikroinjektálása valamint strukturált vakolatok elkészítése valósul meg (583 m2).
• A szentély alapozását meg kell erősíteni, az elrepedt téglaboltozatot stabilizálni szükséges (2,5 m3)
• A szentély ablakai és padlóburkolata is felújításra kerülnek (88 m2).
• A hajó belső tere is teljesen megújításra kerül (69,94 m2).
• A kápolna teljes elektromos hálózata újraszerelendő, a falak felületkezelése és a padló teljesen újrakészül (97,47 m2).
• Elkészül a teljes, átfogó külső helyreállítás is. A meglévő tető és födémszerkezetek helyett új tető-, torony- és födémszerkezet építése is megvalósul. A tetők karcolt lemezfedést kapnak festett alumínium lemezből (236 m2).
• A bejárati kapu kivételével a nyílászárók cseréje, ill. a sekrestye nyílászáróinak megújítása is megvalósításra kerül 9 db.
• A homlokzatot is megújítjuk, új vakolat és festés készül (290 m2).
• Elektromos hálózat cseréje, megújítása (97,47 m2).
• Fedett kerékpártároló kialakítása (1,50*2,60*2,30 m befoglaló méret, 3,00*2,60 m burkolt alapterület)
Ófehértói római katolikus templom helyreállítása.
• A középkori falképek festő-restaurátor által történő konzerválása (622,92 m2).
• A hajón, a karzaton és a szentélyen „fehérkőműves” munkák kerülnek elvégzésre, melyek során a meglévő rávakolások szakszerű lefejtése, a megmaradó középkori vakolatok rögzítése, tömítése, mikroinjektálása valamint strukturált vakolatok elkészítése valósul meg (622,92 m2).
• A templom elektromos hálózatát teljesen újra kell készíteni.
• A falak tövében kiszellőztető, passzív rendszerű szigetelés készítése kül- és beltéren egyaránt (75 m3).
• A templomhoz délről hozzáépített toldalékban található nagyméretű kazán kibontásra kerül. Az így felszabadított épülettoldalék kisebb átalakítások után kiállítótérként funkcionál majd (2,5 m3).
• A homlokzatot is megújítjuk, új vakolat és festés készül (395 m2).
• Megvalósul a templom nyílászáróinak felújítása vagy szükség esetén cseréje is (10 db).
• A meglévő palafedés vizsgálata, javítása, cseréje
Máriapócsi római katolikus templom helyreállítása és látogatóbarát fejlesztése.
• Elkészül a templom körüljárhatóságát biztosító kockakő sétány (68 m2)
• Külső és belső hangosítás kiépítése, hangszórók és mikrofonok beszerzése és felszerelése • (mikrofonok: karzati orgonához; ambóhoz; szembemiséző oltárhoz) 8 db
Műemléki törzsszámok: 6146 M I, 5955 M I, 6143 M I, 6137 M II, 6155 M II
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 Többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Református templomok helyreállítása
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212360-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4363 Nyírmihálydi FÜRDŐ ÚT 1. HRSZ 16/1; Zrínyi u.16. HRSZ 449; 4300 Nyírbátor HRSZ 2031/1; 4375 Piricse, Petőfi u. 4. HRSZ 333
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 című projekt keretében"
Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztésében:
 Nyírbátori református templom látogatóbarát fejlesztése
o A templom ingatlanán fedett kerékpártároló építése (33,82 m2 alapterülettel)
o A nyugati homlokzaton és a délnyugati faltest rövid szakaszán a lábazat hibáinak javítása, a lábazat feletti nedves zónában vakolatcsere (85 m2)
o A nyugati kapu előterében a kőburkolat felbontása, megfelelő lejtésszögű újraburkolás (120 m2)
o Ólombetétes üvegablak teljeskörű restaurációja (25 m2)
 Piricsei középkori református templom helyreállítása és látogatóbarát fejlesztése.
o A támpillérekkel tagolt alapfalak utólagos szigetelése, falátvágásos módszerrel (43,8 m2)
o Vakolatcsere (homlokzaton, szentélyben, diadalíven részleges) részben légáteresztő vakolat alkalmazásával, középkori vakolásmód megjelenítésével (külső homlokzat: vakolatcsere 210,7 m2, vakolatjavítás 138,9 m2, belső térben: vakolatcsere 140,5 m2, vakolatjavítás 184,3 m2)
o Felülvizsgálandó és javítandó az épület körüli terepszint és csapadékvíz elvezetés (200 m2).
o Sekrestye szellőzésének kialakítása (1 db fém ablak nyithatóvá alakításával)
o Az épülettől délkeletre álló fa harangtorony palánkborítása, zsindelyfedése szintén felújításra kerül (fazsindely csere 3 m2, zsindely felületkezelése 80,4 m2).
o Templomkertben kerékpártároló készítése (4 db betonaljzatra rögzített acélszerkezet)
o Szigetelt aljzaton új téglapadló építése (burkolt felület 54,64 m2)
 Nyírmihálydi középkori református templomának környezet és látogatóbarát fejlesztése
templom (16/1 hrsz)
o templom környezetének rendezése (kerítés felületkezelés 266 m2), térburkolatok cseréje (homokos kavics aljzat 20,5 m3, beton szegély 170,6 m, térkő burkolat 102,4 m2)
látogatóközpont (449 hrsz)
o A templommal szembeni telken, a volt kántortanítói lakás felújítása, benne látogatóközpont (vizesblokk, pihenőhely és kiállítótér) kialakítása (kiállítótér 20,16 m2, teakonyha 7,7 m2, fogyasztótér 16,5 m2, előtér 9,65 m2, ak.ment wc 5,5 m2, közlekedő 4,83 m2, öltözők 3,82 m2, férfi vizesblokk 5,1 m2, női vizesblokk 3,9 m2)
o kerékpártároló kialakítása a melléképületben (tornác 13,1 m2, kerékpártároló 28,21 m2)
o az épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata, szükség szerint új rendszer kiépítése (hasznos alapterületek: főépület 80,76 m2, melléképület 41,31 m2)
o közműcsatlakozások kiépítése (ingatlanra gázvezeték és szennyvízcsatorna bekötése)
Műemléki törzsszámok: 6153 M II, 6140 (8334), 6156, 6181 M II
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 Többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Görög katolikus templomok helyreállítása
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212361-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4324 Kállósemjén, Kossuth út 85. HRSZ 852; 4320 Nagykálló, Táncsics Mihály út 26. HRSZ 2708
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 című projekt keretében"
Görög Katolikus Nyíregyházi Egyházmegye fejlesztésében
 Nagykálló görög katolikus templom helyreállítása és látogatóbarát fejlesztése
o A templom statikai hibáinak helyreállítása
o a tetőszerkezet cseréje a hajó fölött (a vasbeton koszorú megerősítése, bádogozás, villámvédelem
 fafödém szerkezet bontása 92,0 m2
 fafödém szerkezet építése 91,71 m2
 tetőszerkezet szerkezeti elemek cseréje 8,9 m3
 tetőszerkezet bontása, 188,0 m2
 tetőlécezés bontása 228,78 m2
 tetőszerkezet építése 185,21 m2
 deszkázás 228,78 m2
 tető fóliázás 248,80 m2
 vasbeton koszorú 31,95 m3
 függőereszcsatorna bontás 47,0 m
 lefolyó csatorna bontás 18,0 m
 függőereszcsatorna építése 47,0 m
 lefolyó csatorna építése 20,73 m
 fémlemez fedés 228,78 m2
 födém hőszigetelés 92,0 m2
 villámvédelem, villámhárító kiépítése 36 m
o csapadékvíz elvezetésére szolgáló műszaki megoldások kialakítása
o falak megerősítése
 falvarratok elhelyezése 79,17 m
 boltív megfogása
o 20 kerékpár fedett tárolására alkalmas kerékpártároló kialakítása
 Kállósemjén görög katolikus templom helyreállítása és látogatóbarát fejlesztése.
o mennyezeti falképek és díszítőfestés tisztítása, javítása, a meglévő festékanyag rögzítése, a díszítőfestés javítása kb. 400 m2
o Ólomüvegbetétes ablakok fényképes és rajzi dokumentálása, teljes körű restaurálása 14 db
o Bejárati ajtók, „karzatfeljáró” és „raktár” ajtó cseréje, padlóburkolatának készítése, benne födémszintek építése, új lépcső és pihenő építése
 1 db kétszárnyú külső ajtó (172/340 m)
 1 db kétszárnyú belső ajtó (176/266 m)
 2 db egyszárnyú belső ajtó (120/205 m)
 acél szerkezetű új osztófödém 8,52 m2
 új tölgyfa hajópadló 56,5 m2
 új gipszbeton lépcső készítése húzott fokokkal, kovácsoltvas korláttal: 85 cm széles, szintmagasság 3,88 m
o A karzatmellvéd átalakítása, felújítása a falazott mellvéd visszabontásával, új kovácsoltvas korláttal: 73 cm magas, 840 cm hosszú, íves kialakítású
o A templombelső elektromos rendszerének felújítása, korszerűsítése 1 db új fogyasztásmérő, 2 db elosztó, 900 fm vezeték, 10 db új fényvető, 21 db új lámpatest, 7 db vészvilágító
o A templom hangtechnikai rendszerének felújítása, korszerűsítése 1 db erősítő, 2 db oszlopsugárzó, 4 db fali hangfal
o A templom vagyonvédelmi rendszerének kiépítése
o A templom harangozási rendszerének elektronikai korszerűsítése 1 db
o 20 állásos fedett kerékpártároló készítése: 2 db 10 állásos, 2,20 x 5,35 m alaprajzi mérettel, 2,62 m magassággal, fa és acél szerkezetből, korcolt fémlemez fedéssel
Műemléki törzsszámok: 6121 M III, 6124 M II
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 Többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - figyelemmel a 114. § (1) bekezdésben foglaltakra is - az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében nyilatkozatot benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első helyen rangsorolt ajánlattevőt felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésének, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései hatálya alá.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerint csak nyilatkozni köteles a kizáró okok hatálya hiányáról.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A Kbt. 64. §-a szerint az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban váltbej. elj.; a nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdés alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Valamennyi olyan gazdasági szereplőnek (közös ajánlattevőnek, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) szerepelnie kell a névjegyzékben, akik a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet fognak végezni. Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés hiánya az ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében (Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie) felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Az ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő jelentkezésében köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát benyújtani. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9), (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (4), (6)-(9) bekezdéseire valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére, és 24. § (2) bekezdésére.

M/1: Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (3.rf., 12.-14. rf.: műemlék épület építése, és/vagy felújítása, és/vagy átalakítása, és/vagy helyreállítása, és/vagy bővítése) szerinti munkára vonatkozó igazolást vagy referencianyilatkozatot - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése és 23. § alapján legalább az alábbi tartalommal:
- az építési beruházás tárgya;
- a teljesítés mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hó/nap) és helye;
- nyilatkozat a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségről;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó neve, elérhetősége.
Folyamatos teljesítés esetén az ajánlatkérő kizárólag az ajánlati felhívás feladását megelőző, a jelzett időszakra eső tényleges igazolt teljesítéseket veszi figyelembe időarányosan.

M/2: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata;
- nyilatkozat arról, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést;
- adott esetben a névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása.
A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember esetén az ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni.
Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze, kérjük erre figyelemmel benyújtani az önéletrajzot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) az alábbi szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciákkal
3. részfeladat: legalább egy darab 100 nm nagyságú műemlék épület építésére, és/vagy felújítására, és/vagy átalakítására, és/vagy helyreállítására, és/vagy bővítésére vonatkozó referencia
12. részfeladat: legalább egy darab műemlék épület építésére, és/vagy felújítására, és/vagy átalakítására, és/vagy helyreállítására, és/vagy bővítésére vonatkozó referencia
13. részfeladat: legalább egy darab műemlék épület építésére, és/vagy felújítására, és/vagy átalakítására, és/vagy helyreállítására, és/vagy bővítésére vonatkozó referencia, amely tartalmazta legalább egy darab ólomhálózatba foglalt üvegablak restaurálását
14. részfeladat: legalább egy darab műemlék épület építésére, és/vagy felújítására, és/vagy átalakítására, és/vagy helyreállítására, és/vagy bővítésére vonatkozó referencia.
Ugyanazon referencia több részfeladatban is bemutatható.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11, részfeladat: 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 1. számú melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész (általános építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkező építésvezető szakemberrel.
3., 12., 13. és 14. részfeladat: 1 fő olyan szakemberrel, akinek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki részszakterülete MV-É-M kategóriájú vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsága van, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ugyanazon szakember több részfeladatra is jelölhető.
Ha a bemutatott szakember(ek) szerepel(nek) a követelmény szerinti kamarai nyilvántartásban, nem kell végzettséget és az ahhoz szükséges szakmai gyakorlatot igazolni, elég a névjegyzékbe vételt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az alábbiak részfeladatonként értendőek.
Teljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető; a munkaterület átadásától; mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Hibás telj. biztosíték: a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető; sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától a jótállási időszak végéig; mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó további szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beszerzés igazolt teljesítés után támogatásból, és saját forrásból finanszírozott, a TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 projekt keretében. A támogatás intenzitása (%): 1. részfeladat: 99,040499; 2-5.,7-8.,10.,12-14. részfeladat: 100,000000; 6. részfeladat: 50,335190; 9. részfeladat: 90,428332; 11. részfeladat: 98,100978
Valamennyi részfeladat esetében:
Ajánlattétel,szerződéskötés,elszámolás,kifizetések pénzneme: HUF.
Számlák fizetése: utófinanszírozás a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(9) bekezdései, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 272/2014. Kr. 322/2015. Kr. 32/A.-32/B. §-ai alapján a kézhezvételétől számított 30 napon belül.
1 előleg-, és 4 részszámla nyújtható be (1. részszámla 25 %, 2. részszámla 50 %, 3. részszámla 75 % és végszámla 100 %).
Előleg: Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint a teljes nettó ellenszolgáltatás 30 %-a (13. és 14. részfeladat esetén 5 %); levonása a 3-4. számlákból arányosan.
Vonatkozó jogszabályok: Kbt.; Ptk.; Áfa tv.; Áht.; Ávr.
Részletes szabályok a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az alábbiak részfeladatonként értendőek.
Kötbérek:
Az ajánlatkérőnek/megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vállalkozói díjból visszatartani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Késedelmes teljesítés
Mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 1%-a naptári naponként. Legmagasabb összesített mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. Elérése esetén elállás, vagy azonnali hatályú felmondás
Hibás teljesítés
Mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a
Meghiúsulás
Mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a.
Jótállás: legalább 24 hó a műszaki átadás-átvételtől (1., 12., 13., 14. rf- esetén 36 hónap) az ajánlat szerint.
A kötbérek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/10/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/10/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Minden részfeladatnál külön-külön: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint, módszerek: ajánlati ár – fordított arányosítás; többletjótállás, szakember – egyenes arányosítás (Kbt. 71. § (9) bekezdés alkalmazásával)
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Közbeszerzési dokumentumok letöltése csatoltan a https://ekr.gov.hu oldalon
2. A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Az ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejártát követően változás nem következhet be.
3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbeszerzés azon részeit, mely teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek., és a 67. § (4) bek. szerint.
5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot, és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül. Az ajánlatkérő az ajánlati árat nettó HUF értékben kéri megadni.
6. Az ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a műszaki, szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása (M/1, M/2).
7. Bármely gazd. szereplő, aki a közb. elj-ban ajánlattevő lehet, az elj-t megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56. §-a szerint kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR használatával.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a közbeszerzési dokumentumok és a Kbt. előírnak.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a munkaterület rendben tartásának, a balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások betartásának és betartatásának biztosításáról.
10. Az ajánlattevők az ajánlatukban szakmai ajánlatot kötelesek becsatolni. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatként a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlettapasztalatát értékeli. A szakmai ajánlat becsatolásának elmulasztása, vagy hiányos tartalommal történő becsatolása érvénytelenséget eredményez. A szakmai ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő az általános szabályok szerint bocsát ki hiánypótlási felkérést.
11. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy - nyertessége esetén - a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, legalább
1. rf.: 10M Ft/kár és 90M Ft/év
2. rf.: 1,5M Ft/kár és 3M Ft/év
3. rf.: 10M Ft/kár és 30M Ft/év
4. rf.: 5M Ft/kár és 10M Ft/év
5. rf.: 20M Ft/kár és 108M Ft/év
6. rf.: 15M Ft/kár és 15M Ft/év
7. rf.: 10M Ft/kár és 10M Ft/év
8. rf.: 10M Ft/kár és 20M Ft/év
9. rf.: 30M Ft/kár és 60M Ft/év
10. rf.: 5M Ft/kár és 10M Ft/év
11. rf.: 20M Ft/kár és 40M Ft/év
12. rf.: 30M Ft/kár és 100M Ft/év
13. rf.: 10M Ft/kár és 30M Ft/év
14. rf.: 60M Ft/kár 60M Ft/év
biztosítási értékű C.A.R. típusú építési-szerelési szakmai felelősségbiztosítási szerződést fog kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást (kötvényt) legkésőbb a szerződéskötéskor kell bemutatnia.
12. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
13. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Barna Orsolya; lajstromszám: 00199
15. Az ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
16. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges