Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/221
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.13.
Iktatószám:21002/2020
CPV Kód:48800000-6
Ajánlatkérő:ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Teljesítés helye:Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) (1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.);Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) (1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.11.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Meteorológia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74690330
Postai cím: Kitaibel Pál utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buda István
Telefon: +36 13464636
E-mail: buda.i@met.hu
Fax: +36 13464669
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.met.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.met.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001132742020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001132742020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Közjogi Intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Meteorológia
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Informatikai eszközök beszerzése 2. részben
Hivatkozási szám: EKR001132742020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) a Központi épületébe (1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.) a KEHOP -1.1.0-15-2016-00003 azonosító számú „Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer” projekt keretén belül – Központi Folyamatirányító és Produktumszétosztó Rendszer (CPDS), valamint a Meteorológiai Adatbázishoz (CLDB) kapcsolódó IT rendszer bővítése valamint Központi Adattárhoz (CDS) és a Meteorológiai Adatbázishoz (CLDB) kapcsolódó tároló rendszer bővítése valósul meg, mely hosszútávon kielégíti az Országos Meteorológiai Szolgálat igényeit.
Tekintettel arra, hogy jelen beszerzés keretében egy már meglévő rendszer bővítése a cél, ezért fontos, hogy a megajánlott eszközök kompatibilisek legyenek a meglévő eszközökkel.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
CPDS valamint CLDB kapcsolódó IT rendszer bővítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48800000-6
További tárgyak:48900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) (1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a meglévő központi Folyamatirányító és Produktumszétosztó rendszer (CPDS), valamint a Meteorológiai Adatbázishoz (CLDB) kapcsolódó rendszer bővítéséhez az alább felsorolt eszközök szállítása, beüzemelése és a meglévő környezetbe integrálása. Az eszközöknek kompatibiliseknek kell lennie a meglévő Cisco UCS-5108/UCS-B200 blade rendszerrel, valamint a bővítő alkatrészekkel.
Általános követelmények:
- 1 év teljes körű garancia,
- A leszállított eszközök teljes körű üzembe helyezése, valamint meglévő környezetbe integrálása,
- Gyári új termékek szállítása,
- Kérjük a megajánlott eszközök konkrét típusait megadni szíveskedjenek.
-
UCS 5108 blade bővítő keret
- 1db UCS 5108 Blade Server AC2 Chassis/0 PSU/8 fans/0 FEX
- 4db 2500W Platinum AC Hot Plug Power Supply - DV
- 2db UCS 2204XP I/O Module (4 External, 16 Internal 10Gb Ports)
UCS B200M5 blade szerver
- 3db UCS B200 M5 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz (UPG)
- 24db 16GB DDR4-2933-MHz RDIMM/1Rx4/1.2v
- 6db 300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD
- 3db Cisco FlexStorage 12G SAS RAID contr w/2GB FBWC/drive bays
- 3db Cisco UCS VIC 1440 modular LOM for Blade Servers
- 6db Intel 6226 2.7GHz/125W 12C/19.25MB DCP DDR4 2933 MHz
A Nyertes Ajánlattevő feladata a leszállított eszközök teljes körű üzembe helyezése, integrálása a meglévő környezetbe.
Az UCS blade rendszer bővítése kapcsán leszállított eszközökkel szemben támasztott követelményeket részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok Műszaki leírás, műszaki követelmények pontja tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A blade szerverek együttes memória kapacitása (GB) (összesen a 3 db blade szerver memória kapacitása legkedvezőtlenebb szint:384 GB legkedvezőbb szint: 768 GB)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár összesen (nettó HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP -1.1.0-15-2016-00003
II.2.13) További információ
A eszközök a KEHOP -1.1.0-15-2016-00003 azonosító számú „Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer” projekt keretén belül kerülnek beszerzésre.
A 2. értékelési szempont esetében a blade szerverek együttes memória kapacitása esetében a 384 GB -nál kisebb megajánlás érvénytelenséget vonja maga után, valamint a blade memória kapacitását legfeljebb maximum. 16 GB -os bontásban fogadja el ajánlatkérő. A 16 GB-os megajánlott egység feletti megajánlást ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

II.2.1) Elnevezés:
CDS és CLDB kapcsolódó tároló rendszer bővítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48800000-6
További tárgyak:48900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) (1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a meglévő központi Adattárhoz (CDS) és a Meteorológiai Adatbázishoz (CLDB) kapcsolódó tároló rendszer bővítéséhez az alább felsorolt eszközök szállítása, beüzemelése és a meglévő környezetbe integrálása. Az eszközöknek kompatibiliseknek kell lennie a meglévő EMC VNX5600 rendszerrel, valamint a bővítő alkatrészekkel.
Általános követelmények:
- 1 év teljes körű garancia,
- A leszállított eszközök teljes körű üzembe helyezése, valamint meglévő környezetbe integrálása,
- Gyári új termékek szállítása,
- Kérjük a megajánlott eszközök konkrét típusait megadni szíveskedjenek.
Bruttó 2TB SSD cache
1db VNXB 25X2.5 6G SAS EXP DAE-FIELD INST
1db 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A
11db VNX 200G SF2 FASTCACHE 25X2.5 DPE/DAE UG
1db VNX5600 FAST SUITE=IC
1db ENHANCED SW SUPPORT
Bruttó 30TB SAS tárkapacitás bővítés
1db VNXB 25X2.5 6G SAS EXP DAE-FIELD INST
1db 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A
25db VNX 1.2TB 10K SAS 25X2.5 DPE/DAE UPG
30db VNXB OE PER TB PERFORMANCE UPGRADE
A Nyertes Ajánlattevő feladata a leszállított eszközök teljes körű üzembe helyezése, integrálása a meglévő környezetbe.
Az EMC VNX5600 rendszer bővítése kapcsán leszállított eszközökkel szemben támasztott követelményeket részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok Műszaki leírás, műszaki követelmények pontja tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 : 2. A tároló rendszer bruttó kapacitása (TB) (legkedvezőtlenebb szint.30 TB, legkedvezőbb szint: 45 TB)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár összesen (nettó HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP -1.1.0-15-2016-00003
II.2.13) További információ
A eszközök a KEHOP -1.1.0-15-2016-00003 azonosító számú „Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer” projekt keretén belül kerülnek beszerzésre.
A 2. értékelési szempont esetében a tároló rendszer bruttó kapacitása esetében a 30TB -nál kisebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, valamint a tároló rendszer bruttó kapacitását legalább minimum. 1,2 TB -os, legfeljebb maximum 1,8 TB-os bontásban fogadja el. Az 1,2 TB-os megajánlott egység alatti megajánlást ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike az eljárás során következik be. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdése szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a kizáró okok fen nem állását a Kbt. 114/A.§ szerint és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § (1) –(2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia:
a) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § (1). bek. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
b) Ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint kell eljárnia, azaz nyilatkoznia kell, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése, valamint a 424/2017(XII.19.) Korm. rendelet alapján az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával kell benyújtani. Ajánlatkérő továbbá felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy alkalmazza a 114/A.§-ban foglaltakat, ennek megfelelően a kizáró okok, az alkalmassági követelmények igazolásait a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk.
A 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Öntisztázás tekintetében a Kbt. 64.§- a az irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A § (1) alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114./A. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
M1) Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő által a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb szállítási szerződéseinek ismertetését, melyet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján kell igazolni.
A 23. § -ban meghatározott módon, az ajánlattevő, lletve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott referencia igazolást/igazolásokat legalább az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő) neve;
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés ideje (kezdésének és befejezésének időpontja) év, hó, nap részletezettséggel,
f) a minimumkövetelményben meghatározott mennyiségi adat pontos feltüntetése (olyan részletességgel melyből megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés),
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Figyelemmel a Kbt. 65.§ (9) bekezdésére a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait,. ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A.§ bekezdését mely alapján a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített legalább:
- 1. rész esetében: 1 db Cisco UCS, vagy azzal egyenértékű szerver szállítási referenciájával.
- 2. rész esetében: 1db EMC VNX, vagy azzal egyenértékű tároló rendszer szállítási referenciájával.
Ajánlatkérő a Kr. 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: minden késedelmes nap után a nettó szerződéses ár 0,5 %-a. Maximum 30 nap késedelem lehetséges, a késedelmi kötbér maximuma 30 napra eső összeg, azaz a nettó ajánlati ár 15%-a, ezt meghaladóan beáll a meghiúsulás és a Vevő jogosult elállni vagy felmondani a szerződést.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár 15 %-a.
Hibás teljesítés esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:159. § alapján a kellékszavatossági jogok szerint jár el.
Jótállási kötelezettség: 12 hónap teljes körű jótállás.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetési feltételek: A szerződés utófinanszírozással a Kbt. 135.§ (1), (6) bek., a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a 272/2014. Kr. alapján kerül kifizetésre. Ajánlatkérő részenként 1 db végszámla benyújtását biztosítja, előleg nem biztosított. A szerződés támogatási intenzitása 100 %. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatérő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikusan benyújtott számlákat elfogadja.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (8)-(9) szerinti gazdasági társaság alapításának lehetőségét kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/11/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/11/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történik. A Kbt. 68.§. rendelkezései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: 1 Érték ÁFA nélkül: 16000000 Pénznem: HUF

Rész száma: 2 Érték ÁFA nélkül: 18000000 Pénznem: HUF
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. rész és 2. rész esetében is:1. ért. szemp. esetében a relatív értékelés módszere alapján a fordított arányosítás módszer szerint vizsgálja a 2. ért.szemp. esetében a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti módszer szerint vizsgálja a megajánlásokat.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok elektronikus és közvetlen elérésére. A közbeszerzési dokumentumokat részenként kell elérni és részenként kell az ajánlatot benyújtani.
2. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását nem köti ajánlati biztosíték adásához.
3. Jelen eljárás a 272/2014. Kr. alapján utóellenőrzés keretében kerül ellenőrzésre. Az utóellenőrzési tanúsítvány amennyiben nem feltétellel vagy támogató tartalommal kerül az ellenőrző szervezet részéről kiadására, abban az esetben az eljárás eredményeként megkötendő szerződés nem lép hatályba.
4. Az ajánlattevők ajánlati kötöttségének időtartama 30 nap a Kbt. 81. § (11) bek. alapján.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján közli, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdésének e) pontját.
6. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően.
7. Ajánlattevőnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek, az elektronikus űrlapon benyújtott nyilatkozatok kivételével, saját nyilatkozatait cégszerűen kell aláírnia.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi nyilatkozatokat:
a. Felolvasólapot (Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján). (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap útján nyújtható be)
b. Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek.-re vonatkozóan. (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap útján nyújtható be)
c. Nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges. (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap útján nyújtható be)
d. Nyilatkozatot az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról. (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap útján nyújtható be)
e. Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap útján nyújtható be)
f. Nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 65.§ (7) bekezdése vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges. (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap útján nyújtható be)
g. Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlat tartalmaz-e üzleti titkot és szükség szerint a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerinti indokolás. (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap útján nyújtható be)
h. Az ajánlattevő változásbejegyzésről szóló nyilatkozatát. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges. (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap útján nyújtható be)
i. Közös ajánlattétel esetén konzorciumi megállapodást. (Amennyiben releváns)
j. Nyilatkozatot a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében. (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap útján nyújtható be)
k. A megajánlott eszköz(ök) típusát és részletes specifikációit tartalmazó adatlap/dokumentum. (műszaki nyilatkozat részenként)
l. Referencia igazolás/nyilatkozat.
m. Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a kapacitást nyújtó szervezettel kötött szerződés, előszerződés, vagy más formában vállalt kötelezettségvállaló okirat (amennyiben releváns).
9. Amennyiben az AT a Kbt.44. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza, és részletes indokolással ellátja.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
11. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági minimumkövetelményeket.
12. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
13. Ajánlattevőnek ajánlatában részenként be kell csatolnia a megajánlott eszköz típusát és részletes specifikációit tartalmazó adatlapot/dokumentumot, melyből a Közbeszerzési dokumentáció 4.1 részben meghatározott tulajdonságok/követelmények teljesíthetősége egyértelműen kiderülnek. A részletes igazoló, alátámasztó dokumentumok csatolásának a hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, melynek során Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (8) b) pontjára figyelemmel jár el. Ajánlattevőnek minden esetben konkrét paramétert/vállalást kell megadnia az adatlapon.
14. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
15. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
16. AK nem alkalmazza a Kbt.33.§(1) bek. és 114.§(11) bek.
17. Értékelési módszere: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el.
18. FAKSZ megnevezése: dr. Poroszkai-German Gabriella (00503) 1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113., Thomka Judit (00968), 1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.
Jelen ajánlati felhívásban nem megjeleníthető egyéb információkat a további Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges