Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/253
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.30.
Iktatószám: 24389/2020
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.;1013 Budapest, Attila út 13/A.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Belinyák Nándor informatikai irodavezető
Telefon: +36 303705065
E-mail: belinyak.nandor@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001287042020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001287042020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
KIR projekt (Hw és Sw) beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001287042020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. közbeszerzési rész / Termék / Darab
Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual / 2
1 év premier SW support / 2
OLIC20 architektúra tervező / 200
Oracle Linux Basic Limited Support - Oracle 1-Click Ordering (1 Year) / 4
2. közbeszerzési rész / Termék / Darab
ThinkSystem SR630 / 4
ThinkSystem Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz Processor Option Kit / 8
ThinkSystem 32GB TruDDR4 (4X70G88320) / 32
ThinkSystem 3.5"/ 2,5" 240GB Hot Swap SSD / 8
ThinkSystem Riser_1 / 4
ThinkSystem 10Gb 2-port Base-T / 2-port SFP+ LOM 7(ZT7A00546) / 4
ThinkSystem 430-8i / 8e SAS/SATA 12Gb HBA (7Y37A01090) / 4
ThinkSystem 750W(230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply / 8
ThinkSystem Slide Rail Kit with CMA / 4
Lenovo XClarity Pro, per Managed Server w/3 Yr SW S&S / 4
Lenovo 42U 1200mm Deep Static Rack / 1
DPI Universal 7 C13 PDU / 2
0U 36 C13/6 C19 32A 1 Phase PDU / 2
4.8TB NVME FCM / 2
Terméktámogatás - bevezetés (vezető rendszermérnök) / 30
II.1.5) Becsült érték:
36772563 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Oracle adatbázis és support
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. közbeszerzési rész / Termék / Darab
Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual / 2
1 év premier SW support / 2
OLIC20 architektúra tervező / 200
Oracle Linux Basic Limited Support - Oracle 1-Click Ordering (1 Year) / 4
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 szállítási határidő (napokban legfeljebb 15 nap - legalább 5 nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: összesen nettó ajánlati ár (Ft-ban) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 16538668 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen indította meg. Az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a Fővárosi Önkormányzat a KIR projekt lebonyolításához biztosított fedezetet az ajánlattételi határidő lejártát követően részben vagy egészben elvonja, akkor az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ebben az esetben a szerződés megkötésére nem kerül sor.

II.2.1) Elnevezés:
Szerverek, tárolók és terméktámogatás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. közbeszerzési rész / Termék / Darab
ThinkSystem SR630 / 4
ThinkSystem Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz Processor Option Kit / 8
ThinkSystem 32GB TruDDR4 (4X70G88320) / 32
ThinkSystem 3.5"/ 2,5" 240GB Hot Swap SSD / 8
ThinkSystem Riser_1 / 4
ThinkSystem 10Gb 2-port Base-T / 2-port SFP+ LOM 7(ZT7A00546) / 4
ThinkSystem 430-8i / 8e SAS/SATA 12Gb HBA (7Y37A01090) / 4
ThinkSystem 750W(230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply / 8
ThinkSystem Slide Rail Kit with CMA / 4
Lenovo XClarity Pro, per Managed Server w/3 Yr SW S&S / 4
Lenovo 42U 1200mm Deep Static Rack / 1
DPI Universal 7 C13 PDU / 2
0U 36 C13/6 C19 32A 1 Phase PDU / 2
4.8TB NVME FCM / 2
Terméktámogatás - bevezetés (vezető rendszermérnök) / 30
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 szállítási határidő (napokban legfeljebb 15 nap - legalább 5 nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: összesen nettó ajánlati ár (Ft-ban) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 20233895 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen indította meg. Az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a Fővárosi Önkormányzat a KIR projekt lebonyolításához biztosított fedezetet az ajánlattételi határidő lejártát követően részben vagy egészben elvonja, akkor az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ebben az esetben a szerződés megkötésére nem kerül sor.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a-q) pontjaiban, a Kbt. 62. § (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia. (Kbt. 114. § (2) bekezdése).
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése).
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pont alapján nyújtsa be az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélküli - árbevételére vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia. (Kbt. 114. § (2) bekezdése).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele nem éri el összesen a nettó (áfa nélkül
számított) 12 000 000,- Ft-ot (az 1. közbeszerzési rész esetében), 15 000 000,- Ft-ot (a 2. közbeszerzési rész esetében). A közbeszerzés tárgya a közbeszerzés 1. és 2. része tekintetében a 30000000-9 CPV kód alá tartozó bármilyen hardver eszköz szállítása.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevő (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését. Mivel az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, ezért az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe (referencia időszak). Az az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény szerződés részteljesítéseként valósult meg. A referenciát a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia. (Kbt. 114. § (2) bekezdése).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az 1. közbeszerzési rész esetében a referencia időszakban nem rendelkezik legalább legalább 1 db Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual vagy legalább 1 db 1 év premier SW support vagy legalább 100 db OLIC20 architektúra tervező vagy legalább 2 db Oracle Linux Basic Limited Support - Oracle 1-Click Ordering (1 Year) eszköz (szolgáltatás) szállítási referenciával (tetszőleges számú szerződésből származóan). Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a 2. közbeszerzési rész esetében a referencia időszakban nem rendelkezik legalább 2 db ThinkSystem SR630 vagy legalább 4 db ThinkSystem Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz Processor Option Kit vagy legalább 16 db ThinkSystem 32GB TruDDR4 (4X70G88320) vagy legalább 4 db ThinkSystem 3.5"/ 2,5" 240GB Hot Swap SSD vagy legalább 2 db ThinkSystem Riser_1 vagy legalább 2 db ThinkSystem 10Gb 2-port Base-T / 2-port SFP+ LOM 7(ZT7A00546) vagy legalább 2 db ThinkSystem 430-8i / 8e SAS/SATA 12Gb HBA (7Y37A01090) vagy legalább 4 db ThinkSystem 750W(230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply vagy legalább 2 db ThinkSystem Slide Rail Kit with CMA vagy legalább 2 db Lenovo XClarity Pro, per Managed Server w/3 Yr SW S&S vagy legalább 1 db DPI Universal 7 C13 PDU vagy legalább 1 db 0U 36 C13/6 C19 32A 1 Phase PDU vagy legalább 1 db 4.8TB NVME FCM vagy legalább 15 db Terméktámogatás - bevezetés (vezető rendszermérnök) eszköz (szolgáltatás) szállítási referenciával (tetszőleges számú szerződésből származóan).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A késedelmes teljesítése esetére az Eladó (nyertes ajánlattevő) késedelmi kötbérrel tartozik, az adott közbeszerzési részre jutó teljes nettó vállalkozói díjra vetítetten. A késedelmi kötbér mértéke 1,0 %-a/késedelmes nap. A késedelmes teljesítés esetén felszámított késedelmi kötbér összege nem lehet több mint a kötbér alapjaként figyelembe vett teljes nettó vállalkozói díj 20,0 %-a (azaz legfeljebb 20 napos késedelem lehetséges). Amennyiben a késedelmes teljesítés miatt fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a kötbér alapjaként figyelembe vett nettó vállalkozói díj 20,0 %-át, úgy a Vevő (ajánlatkérő) jogosult a Szerződéstől elállni, és meghiúsulási kötbért érvényesíteni a késedelmi kötbér helyett.
A meghiúsulási kötbér felszámítására akkor van lehetőség, ha
- a megrendelt termék teljesítésének késedelme miatti késedelmi kötbér felszámítása a 20. pontban meghatározott mértéket eléri és emiatt a Vevő eláll a Szerződéstől, vagy
- az Eladó, vagy annak alvállalkozója, beszállítója bármilyen okból jogutód nélkül megszűnik, vagy a jogutód nélküli helyzet megszűnésével fenyegető állapotba kerül (így különösen csődeljárás, felszámolási, kényszertörlési vagy végelszámolási eljárás indul ellene) és emiatt a szállítás feladat teljesítése veszélybe kerül vagy meghiúsul. Ennek bizonyítása a Vevő érdekkörébe esik.
A meghiúsulási kötbér mértéke a közbeszerzési részre eső nettó (áfa nélkül számított) vállalkozói díj 20,0 %-ának megfelelő összeg.
A jótállás időtartama az Eladó által szállított hardver eszközökre a teljesítési igazolás kiállításának napján kezdődik, és az attól számított 3 (három) évig tart. A jótállás időtartam a szoftver eszközök esetében megegyezik a felhasználási időtartammal.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a leszállított termékeket minőségileg ellenőrzi (a szállítástól számított) legfeljebb 14 (tizennégy) napos tesztüzem során. A tesztüzem eredményeképpen szavatossági igényeit érvényesíti, vagy a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően a teljesítési igazolást kiállítja. Az ajánlattevő a teljesítési igazolás alapján nyújthatja be a számláját. Az ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti az ellenértéket.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §. (8) bek. alapján nem követeli meg a nyertes Ajánlattevőktől közös gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR-ben történik a Kbt. 68. § (1b) bekezdésére 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15-17. §-aira figyelemmel. Az ajánlatok a IV.2.6 rovatban meghatározott időpontban válnak hozzáférhetővé.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra a Kbt. 68. § (1), (1a) és (1b) bekezdése és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15-17. §-ai alkalmazandók. Az ajánlattételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti időszakra eső időpontban határozható meg. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A Fővárosi Önkormányzat a KIR projekt lebonyolításához biztosított fedezetet az ajánlattételi határidő lejártát követően részben vagy egészben elvonja.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V. részében ajánlott képlet szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Az ajánlatban csatolandó iratokat teljeskörűen a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5) bek. szerinti nyilatkozatokat, továbbá az ajánlattevő törvényes képviselőjének aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. a-b) pont szerinti nyil. benyújtását (nemleges is). A nem magyar nyelvű dok. esetén az ajánlattevő általi felelős fordítás csatolandó. A Kbt. 35. § (8) bek. 2. fordulata, 54. § és 75. § (2) bek. e) pont nem alkalmazandó. Faksz: Fülöp Zoltán (1024 Bp., Kút u. 5.) lajstromszám: 00706. Az alkalmassági feltételek a nyilvántartott ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerül meghatározásra. EKR használati útmutatót és file formátumokat lásd dokumentációban. Az ajánlatkérő az értékelés során a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontját alkalmazza (legjobb ár-érték arány), az összegezésben második helyezett ajánlattevő nem kerül megjelölésre. Az értékelés közbeszerzési részenként önállóan történik az alábbi módszer szerint.
1. értékelési részszempont: Az ajánlatkérő az összesen nettó ajánlati árat 0-100 pont között értékeli a következő képlet szerint. Súlyszám: 90
Pontozási képlet:
P = [(Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb)] * (Pmax-Pmin) + Pmin
P = pontszám
Avizsgált = adott ajánlat (értékelésre kerülő nettó Ft.)
Alegkedvezőbb = az összes ajánlat közül a legalacsonyabb ajánlat (nettó Ft.)
Alegkedvezőtlenebb = az összes ajánlat közül a legmagasabb ajánlat (nettó Ft.)
Pmax=pontskála felső határa (100)
Pmin=pontskála alsó határa (0)
A pontozási képlet a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V. részében ajánlott képlettel egyezik.
2. értékelési részszempont: Az ajánlatkérő a szállítási határidőt 0-100 pont között értékeli a következő képlet szerint. Súlyszám: 10
Pontozási képlet:
P = [(Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb)] * (Pmax-Pmin) + Pmin
P = pontszám
Avizsgált = adott szállítási határidő (értékelésre kerülő határidő napokban)
Alegkedvezőbb = az összes ajánlat közül a legrövidebb szállítási határidő (legrövidebb határidő napokban)
Alegkedvezőtlenebb = az összes ajánlat közül a leghosszabb szállítási határidő (leghosszabb határidő napokban)
Pmax=pontskála felső határa (100)
Pmin=pontskála alsó határa (0)
A pontozási képlet a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) V. részében ajánlott képlettel egyezik.
Az ajánlatkérő az egyes értékelési részszempontok körében szerzett pontszámot a (részszemponthoz tartozó) súlyszámmal szorozza és összeadja. A legmagasabb pontszámot elért ajánlat az eljárás nyertese, az összegzésben második helyezett ajánlattevő nem kerül megjelölésre.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges