Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/222
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.16.
Iktatószám: 21112/2020
CPV Kód: 80420000-4
Ajánlatkérő: Budapest Institute of Banking Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ELMS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (4) bekezdés)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Institute of Banking Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91964391
Postai cím: Szabadság Tér 7. Platina torony I. ép. 4. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pál Kata
Telefon: +36 302037957
E-mail: pal.kata@bid-edu.hu
Fax: +36 14296822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bib-edu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bib-edu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (4) bekezdés)
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
E-learning tanácsad. e-learning rendsz. licenszek
Hivatkozási szám: EKR001007392020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80420000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
E-learning tanácsadás és e-learning rendszer licencek szállítása, üzemeltetése keretében az
alábbi szolgáltatások nyújtása, szállítások biztosítása:
• Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag fejlesztési tanácsadás és médiaelemek
előállítása keretében:
o Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag készítésével és migrációjával kapcsolatos
oktatásmódszertani, szakértői, technológiai és projektmenedzsment tevékenységeket magába
foglaló szakértői, tanácsadási szolgáltatás biztosítása legalább 200 órányi terjedelemben
o Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag videós illusztrációinak előállítása 10 óra
terjedelemben
o Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag állóképes illusztrációinak előállítása 400
állókép legyártására kiterjedően
• Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag fejlesztéséhez LCMS (Learning Content
Managemant System) rendszer használatba vételének biztosítása az alábbiakra kiterjedően:
o Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag fejlesztéséhez 2022.08.31-ig érvényes LCMS
rendszer felhasználói licencek (9db) szállítása (rendszeradminisztrátor, tanfolyam
adminisztrátor, tananyagszerkesztő, lektor szerepkörű felhasználók részére)
o Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag fejlesztéséhez LCMS rendszer
kulcsfelhasználói oktatás biztosítása(legfeljebb 8 oktatási nap, naponként legfeljebb 8 óra)
o LCMS rendszer felhő alapú környezetben történő üzemeltetése és használatának biztosítása
2022.08.31-ig
• Felnőttképzési törvény szerinti zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer
(továbbiakban LMS rendszer) licenszek szállítása, rendszerhasználat biztosítása, az LMS
rendszer felhő alapú üzemeltetésének biztosítása az alábbiakra kiterjedően:
o Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyagok lejátszásához 2022.08.31-ig érvényes LMS
rendszer felhasználói licencek szállítása, amely licenszeknek 1000 konkurens felhasználó
számára szükséges biztosítaniuk a rendszerhasználatot
o LMS rendszer felhő alapú környezetben történő üzemeltetése, felhő alapú szolgáltatása
(rendszerhasználatának biztosítása) 2022.08.31-ig
A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása
tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: E-learning tanácsad. e-learning rendsz. licenszek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212190-7
További tárgyak: 79400000-8
80000000-4
80400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
E-learning tanácsadás és e-learning rendszer licencek szállítása, üzemeltetése keretében az alábbi szolgáltatások nyújtása, szállítások biztosítása:
• Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag fejlesztési tanácsadás és médiaelemek előállítása keretében:
o Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag készítésével és migrációjával kapcsolatos oktatásmódszertani, szakértői, technológiai és projektmenedzsment tevékenységeket magába foglaló szakértői, tanácsadási szolgáltatás biztosítása legalább 200 órányi terjedelemben
o Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag videós illusztrációinak előállítása 10 óra terjedelemben
o Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag állóképes illusztrációinak előállítása 400 állókép legyártására kiterjedően
• Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag fejlesztéséhez LCMS (Learning Content Managemant System) rendszer használatba vételének biztosítása az alábbiakra kiterjedően:
o Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag fejlesztéséhez 2022.08.31-ig érvényes LCMS rendszer felhasználói licencek (9db) szállítása (rendszeradminisztrátor, tanfolyam adminisztrátor, tananyagszerkesztő, lektor szerepkörű felhasználók részére)
o Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyag fejlesztéséhez LCMS rendszer kulcsfelhasználói oktatás biztosítása(legfeljebb 8 oktatási nap, naponként legfeljebb 8 óra)
o LCMS rendszer felhő alapú környezetben történő üzemeltetése és használatának biztosítása 2022.08.31-ig
• Felnőttképzési törvény szerinti zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer (továbbiakban LMS rendszer) licenszek szállítása, rendszerhasználat biztosítása, az LMS rendszer felhő alapú üzemeltetésének biztosítása az alábbiakra kiterjedően:
o Zárt rendszerű elektronikus távoktatási tananyagok lejátszásához 2022.08.31-ig érvényes LMS rendszer felhasználói licencek szállítása, amely licenszeknek 1000 konkurens felhasználó számára szükséges biztosítaniuk a rendszerhasználatot
o LMS rendszer felhő alapú környezetben történő üzemeltetése, felhő alapú szolgáltatása (rendszerhasználatának biztosítása) 2022.08.31-ig
A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2)A) pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet képzési és/vagy informatikai projektvezetési szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.1.10-19-2020-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18432 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: E-learning tanácsad. e-learning rendsz. licenszek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/11/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELMS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70421651
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: feher.istvan@elms.hu
Telefon: +36 15770297
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22777375243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: e-learning rendszer bevezetése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ALOHA Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11522757
Postai cím: Alíz U. 1. 7.emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12147784243

Hivatalos név: ELMS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70421651
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22777375243

Hivatalos név: TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29138706
Postai cím: Törökőr Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12218778242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges