Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/2
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.01.05.
Iktatószám:23522/2020
CPV Kód:48460000-0
Ajánlatkérő:BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1027 Budapest, Horvát utca 14-26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PTV Austria Planung Transport Verkehr GmbH
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
Telefon: +36 14122469
E-mail: erdei.gabor@bfk.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Forgalom modellező szoftvercsomag beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000781972020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48460000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Felhasználói licenceszerződés: PTV Visum, vagy azzal egyenértékű közlekedésmérnöki szoftvercsomag egyetlen licenc-szel, PTV Vissim, vagy azzal egyenértékű közlekedésmérnöki szoftvercsomag egyetlen licenc-szel. A kapcsolódó szoftverkarbantartási szolgáltatással (szoftverfrissítések, online és legalább munkaidőben, heti 40 órás telefonos terméktámogatás) 365 napra.
Felhasználói licenceszerződés: PTV Visum, vagy azzal egyenértékű közlekedésmérnöki
szoftvercsomag egyetlen licenc-szel, PTV Vissim, vagy azzal egyenértékű közlekedésmérnöki
szoftvercsomag egyetlen licenc-szel.a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Makroszimulációs szoftver:
Méretezés: 3 (zónák száma: 3 000; időprofilok száma: 50 000; csomópontok és összeköttetések
száma: korlátlan)
Szoftver: PTV Visum Expert, vagy azzal egyenértékű (hálózatszerkesztő + elemző,
hozzárendelés), 4-lépéses modellel
Elvárt modulok: GIS felület a Shape fájlok exportálásához, EMME importáló, CUBE importáló,
Google Transit importáló, SATURN importáló, TransCAD importáló, PTV Vissim felület,
részhálózat-generátor, háttérgrafikák, DXF exportáló, PrT felhasználói felület, PuT felhasználói
felület, COM felület,
helyszínszámláló, 3D megjelenítő, forgalmisáv-kezelő, Csomópont-modellezés
(csomópont-szerkesztő, ICA, RBC); közlekedésmérnöki eszközök (Vissig, forgalmi jelzések
kezelése, késleltetési idő optimalizálása); mátrixbecslés (TFlowFuzzy), Igénymodellező (Visem
vagy EVA); úthasználatidíj-modellező (TRIBUT)
Mikroszimulációs szoftver:
Méretezés: 1 (jelzőkészülékes csomópontok száma: 20; úthálózat mérete: 10 x 10 (km))
Szoftver: PTV Vissim, vagy azzal egyenértékű
Ajánlatkérő az egyenértékűséget az alábbi szempontok szerint vizsgálja, melynek részleteit a
közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
- A program legyen képes működtetni a jövőbeni fővárosi és agglomerációs közlekedési
beruházások vizsgálatára alkalmas Egységes Forgalmi Modellt (EFM);
- Az EFM teljes modelljét felépítő .ver és .xlsm kiterjesztésű fájlok kezelése
- A megadott alkalmazási területek és feladatok teljeskörű lefedése;
- Forgalom áramlási változások vizuális megjelenítése;
- Grafikus felhasználói felület – a feladatok/funciók teljeskörűen működtethetőek programozói
ismeretek, kódutasítások alkalmazása nélkül;
- A mikroszimulációs szoftver legyen képes 3D szimulációt végezni egy adott lehatárolt
területen, a megadott összes alkalmazási területre elemezhető 3D animációt képes előállítani,
mellyel a forgalomban lévő egyének mozgását lehet vizuálisan is elemezni;
- Járműre vetített átlagos utazási távolság és utazási idő számítása;
- Teles utazási távolság és idő meghatározása;
- Átlagos sebesség meghatározása a teljes hálózatra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 74304 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Forgalom modellező szoftvercsomag beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48460000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1027 Budapest, Horvát utca 14-26.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felhasználói licenceszerződés: PTV Visum, vagy azzal egyenértékű közlekedésmérnöki szoftvercsomag egyetlen licenc-szel, PTV Vissim, vagy azzal egyenértékű közlekedésmérnöki szoftvercsomag egyetlen licenc-szel.a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Makroszimulációs szoftver:
Méretezés: 3 (zónák száma: 3 000; időprofilok száma: 50 000; csomópontok és összeköttetések száma: korlátlan)
Szoftver: PTV Visum Expert, vagy azzal egyenértékű (hálózatszerkesztő + elemző, hozzárendelés), 4-lépéses modellel
Elvárt modulok: GIS felület a Shape fájlok exportálásához, EMME importáló, CUBE importáló, Google Transit importáló, SATURN importáló, TransCAD importáló, PTV Vissim felület, részhálózat-generátor, háttérgrafikák, DXF exportáló, PrT felhasználói felület, PuT felhasználói felület, COM felület,
helyszínszámláló, 3D megjelenítő, forgalmisáv-kezelő, Csomópont-modellezés (csomópont-szerkesztő, ICA, RBC); közlekedésmérnöki eszközök (Vissig, forgalmi jelzések kezelése, késleltetési idő optimalizálása); mátrixbecslés (TFlowFuzzy), Igénymodellező (Visem vagy EVA); úthasználatidíj-modellező (TRIBUT)
Mikroszimulációs szoftver:
Méretezés: 1 (jelzőkészülékes csomópontok száma: 20; úthálózat mérete: 10 x 10 (km))
Szoftver: PTV Vissim, vagy azzal egyenértékű
Ajánlatkérő az egyenértékűséget az alábbi szempontok szerint vizsgálja, melynek részleteit a közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
- A program legyen képes működtetni a jövőbeni fővárosi és agglomerációs közlekedési beruházások vizsgálatára alkalmas Egységes Forgalmi Modellt (EFM);
- Az EFM teljes modelljét felépítő .ver és .xlsm kiterjesztésű fájlok kezelése
- A megadott alkalmazási területek és feladatok teljeskörű lefedése;
- Forgalom áramlási változások vizuális megjelenítése;
- Grafikus felhasználói felület – a feladatok/funciók teljeskörűen működtethetőek programozói ismeretek, kódutasítások alkalmazása nélkül;
- A mikroszimulációs szoftver legyen képes 3D szimulációt végezni egy adott lehatárolt területen, a megadott összes alkalmazási területre elemezhető 3D animációt képes előállítani, mellyel a forgalomban lévő egyének mozgását lehet vizuálisan is elemezni;
- Járműre vetített átlagos utazási távolság és utazási idő számítása;
- Teles utazási távolság és idő meghatározása;
- Átlagos sebesség meghatározása a teljes hálózatra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szoftverkarbantartási szolgáltatásokhoz felhasználói országhoz dedikált szolgáltatóközpont megléte (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyöszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja szerint alkalmazott legjobb ár-érték arány a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint. AK rögzíti, hogy az ajánlati ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerét (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.; I. sz. melléklet aa) pont), a minőségi értékelési szempont esetében a direkt pontkiosztás (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.; II. sz. melléklet B. A A.1 pont) módszerét alkalmazza.
Az ár értékelési szempont részletes tartalma a közbeszerzési dokumentációban kerül megadásra.
Az ajánlati ár részletezését a csatolt Excel táblázat kitöltésével a következők szerint kérjük megadni:
1. Makroszimulációs szoftver és licence nettó díja (EUR)
2. Mikorszimulációs szoftver és licence nettó díja (EUR)
3. Szoftverkarbantartás nettó díja (EUR/6hó)
A Felolvasó lapon az Excel táblázat „Nettó mindösszesen” „C6” Cella értékét kérjük szerepeltetni, ez az értékelés alá eső ajánlati elem.
A II.2.7. pont szerinti időtartamból 30 nap a szoftver szállítási határideje és a további 365 nap a szoftver karbantartás időszaka.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16302 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Forgalom modellező szoftvercsomag beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/12/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PTV Austria Planung Transport Verkehr GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42794936
Postai cím: Siegelgasse 1/2/1
Város: Vienna
NUTS-kód: AT130
Postai irányítószám: 1030
Ország: Ausztria
E-mail: sales.at@ptvgroup.com
Telefon: +43 6643471902
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU 62533707
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74304
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PTV Austria Planung Transport Verkehr GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42794936
Postai cím: Siegelgasse 1/2/1
Város: Vienna
NUTS-kód: AT130
Postai irányítószám: 1030
Ország: Ausztria
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU 62533707

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges