Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/2
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.01.05.
Iktatószám: 24432/2020
CPV Kód: 75200000-8
Ajánlatkérő: Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Teljesítés helye: Budapest VIII. kerület, (Dankó utca – Magdolna utca – Baross utca – Kálvária tér- Diószegi utca – Dugonics utca – Illés utca – Kálvária tér által határolt területre eső tömbök)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Józsefvárosi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26198453
Postai cím: Baross Utca 63-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Ágnes
Telefon: +36 205893772
E-mail: horvath.agnes@jszszgyk.hu
Fax: +36 205893772
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jozsefvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jozsefvaros.hu
 
Hivatalos név: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63511811
Postai cím: Népszínház Utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Ágnes
Telefon: +36 205893772
E-mail: horvath.agnes@jszszgyk.hu
Fax: +36 205893772
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://newsite.jcsgyk.hu/jszszgyk
A felhasználói oldal címe (URL): http://newsite.jcsgyk.hu/jszszgyk
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Józsefvárosi Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
LP5 Család – és Lakóház mentorálás
Hivatkozási szám: EKR001001792020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „settlement” típusú lakóközösségi program célja, a kiválasztott akcióterületen, valamint ennek peremvonalán élő lakosság, kiemelten a gyermekek és családtagjaik számára, előkészületi időszakot (tervezetten a szerződés aláírását követő , 2 hónap) követően, 2021 szeptember 28-ig tartó folyamatos, a lakókörnyezetben megvalósuló közösségi programok szervezése és lebonyolítása, amelyek az integrációt, a társadalmi kapcsolatok építését és a közösségi felelősségvállalást erősítik. Cél továbbá, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a közösségi kapcsolatok kiépítése, a közösség szervezése és megerősítése, valamint a szociális segítő és támogató háttér megismertetése, és a szabadidő élményekkel teli eltöltése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: LP5 Család – és Lakóház mentorálás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75200000-8
További tárgyak: 98133100-5
98200000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest VIII. kerület, (Dankó utca – Magdolna utca – Baross utca – Kálvária tér- Diószegi utca – Dugonics utca – Illés utca – Kálvária tér által határolt területre eső tömbök)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
A VEKOP 6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros Magdolna Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program Lakhatási Programelem LP5 Család - és Lakóház Mentorálás alprogram célja a célterület lakóinak egyéni és közösségi fejlesztése, mely az egyéni, csoportos, valamint a közösségi szociális munka eszközeivel valósul meg. A lakóház és családszintű fejlesztő munka a lakók egyéni életesélyeit, lehetőségeit és a közösség együttélését támogatja.
A „settlement” típusú lakóközösségi program célja, a kiválasztott akcióterületen, valamint ennek peremvonalán élő lakosság, kiemelten a gyermekek és családtagjaik számára, előkészületi időszakot (tervezetten a szerződés aláírását követő, 2 hónap) követően, 2021 szeptember 28-ig tartó folyamatos, a lakókörnyezetben megvalósuló közösségi programok szervezése és lebonyolítása, amelyek az integrációt, a társadalmi kapcsolatok építését és a közösségi felelősségvállalást erősítik. Cél továbbá, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a közösségi kapcsolatok kiépítése, a közösség szervezése és megerősítése, valamint a szociális segítő és támogató háttér megismertetése, és a szabadidő élményekkel teli eltöltése.
A „settlement” típusú lakóközösségi program célja, a kiválasztott akcióterületen, valamint ennek peremvonalán élő legalább 800 család minimum 40%-val, tehát 320-350 családdal kapcsolatfelvétel.
Különös tekintettel a 1089 Budapest, Dankó utca – Magdolna utca – Baross utca – Kálvária tér- Diószegi utca – Dugonics utca – Illés utca – Kálvária tér által határolt területre eső tömbök
Az akcióterület peremvonalán lévő, leginkább szegregátum kategóriába sorolható házaira, azok szomszédos házaira, amelyekben a nyertes ajánlattevő számára Józsefváros Önkormányzata helyiséget biztosít a 1089 Budapest Orczy út 41 számú épületben. A Önkormányzat által biztosított helyiség (egy közösségi térként használható ingatlan, (minimum 35 m2 nagyságú, berendezett, közüzemi szolgáltatásokkal, infrastruktúrával, mellékhelyiséggel felszerelt tér), egy irodaként szolgáló tér, amely a személyes ügyfélfogadásra, és az adminisztratív munkavégzésre alkalmas infrastruktúrával, közüzemi szolgáltatásokkal, berendezéssel, mellékhelyiséggel, rendelkezik, és fél szoba részben, magában foglal, egy tároló helyiséget, mely a feladatellátás során, kapott adományok leltározására, tárolására alkalmas.). Ezen felül vizes blokk biztosított a lakóházban, berendezésekkel és közüzemi szolgáltatásokkal. A vizesblokkban, WC., mosdó használatra van lehetőség. A nyertes ajánlattevő számára kizárólagosan biztosított helyiségek fenntartási költségeit, a nyertes ajánlattevő köteles megfizetni mely áll a közös költségből, melynek összege 10.000.- Ft./ hó és a víz, gáz és villany (a fűtés gázról megy) mérőórákon mért rezsi költségeiből. Az órákat a nyertes ajánlattevő nevére írják át, számla alapján fizet) A vízóra átírásáig átalány díjat fizet az Önkormányzatnak.
A programokkal elérni kívánt elsődleges célcsoportja, a kiválasztott akcióterületen, valamint ennek peremvonalán élő legalább 800 család minimum 40%-a, mely jelenti tehát a 320 – 350 családdal való kapcsolatfelvételt, akik közül a csoport foglalkozásokon alkalmanként 5- 15 ember, közösségi programokon legalább 40 fő kell megjelenjen.
Forgalmi napló alapján (forgalmi napló: rögzíti az együttműködési megállapodással rendelkezők, életvitel módosítását célzó programokon való részvételt, mind egyéni, közösségi és csoport programokon,) legalább a 320 – 350 családból minimum 150 család.
A program másodlagos célcsoportja, Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program területén élő lakosság, 800 család fennmaradó része, tehát 450 – 480 család
Amennyiben, a nyertes ajánlattevő részéről a Józsefváros Önkormányzata által biztosított helyiségen felül, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ ügyfélkörét érintő programok alkalmával igény merül fel, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központhoz tartozó helyiségek használatára, a nyertes ajánlattevő előzetes egyeztetést követően, 2 helyiség alkalmankénti használatára lehetősége van. Az alkalmanként használt JSzSzGyK által biztosított helyiség (VEKOP Iroda közösségi terei) használata során rezsi költség nem merül fel.
A nyertes ajánlattevő kötelezettségei a megvalósítás első 2 hónapjában:
- szociális diagnózis készítése
- a vezető szociális munkás irányításával kapcsolatfelvétel a célterületen és a kerületben működő szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel
- A nyertes ajánlattevő együttműködésének kialakítása, és tevékenységeinek összehangolása a pályázat más programjait működtető szervezetekkel. és azok tevékenységeivel.
A nyertes ajánlattevő kötelezettségei a projekt második időszakában 2021. szeptember 28. napjáig:
- szociális diagnózis alapján cselekvési terv készítése
- cselekvési tervben meghatározott tevékenységek és lépések szerint a jelenléten alapuló, egyéni, csoportos és közösségi szociális szolgáltatások elérésének fejlesztése
- A célterületen élő, társadalmilag elszigetelt és felbomlott közösségek számára célzott, az adott a területre és a közösségre szabott olyan fejlesztések kezdeményezése, amelyek eredményei hidat teremtenek egyéni, csoportos és közösségi programok segítségével a többségi társadalom és a szegregált területen élő emberek között.
- Az említett lakóházakban élő közösség felkészítése az önálló problémakezelésre
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1.alkalmassági követelményre bemutatott szakember szakmai tapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) 10
2 3. Az M.2. alkalmassági követelményre bemutatott legalább középfokú végzettségű (vagy azzal egyenértékű) szociális munkás szakmai tapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontjában megjelölt kezdési időpont tájékoztató jellegű, ez eljárás lefolytatásának időigényére tekintettel a megjelölt időpont változhat. Az időpont megjelölése technikai okok miatt történt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19536 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: LP5 Család – és Lakóház mentorálás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlat nem került benyújtásra.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges