Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/7
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.01.12.
Iktatószám: 24727/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány
Teljesítés helye: Kisvárda, HRSZ.: 0175/20 HRSZ.: 0163/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Nyír-MG Trend Bau Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kultúra, környezet és természetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39031606
Postai cím: Luther utca 5. fszt. 11.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Török László
Telefon: +36 303370494
E-mail: alkossunkvarost@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alkossunkvarost.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kultúra, környezet és természetvédelem
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
ECO-park és látogatóközpont
Hivatkozási szám: EKR000904582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A létesítmény két külön rendeltetésű, de műszakilag és funkcionálisan egy építési egységet képező beruházás útján jön létre.
- Látogatóközpont és környezete: Osztott légterű épület, mely a megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készül. Az épület galériájának emeletmagassága 3,60 m lesz. Az épület mind a falak, mind a tető tekintetében hőszigeteléssel ellátandó, a szükséges szerkezetek és rétegrend beépítésével. A galéria területe 42,02 m2.

Az épület az ECO-Park látogatóinak fogadására, informálására, jegyvásárlásra, mellékhelyiségek és raktár elhelyezésére szolgál. Az épületben, egy időben –a személyzettel együtt- maximum 40 fő tartózkodhat. Az épület egyik bejárata elé az átadott látványtervek szerinti „karoló emberalak” elhelyezését kérjük. A mellékhelyiségeket és a raktárhelyiséget konténerek felhasználásával javasoljuk az épülethez csatlakoztatni. Az épület akadálymentesített legyen, de a galéria kerekes székes megközelíthetősége nem feltétel. Az épület időszakosan tavasztól-őszig üzemel, fűtést, hűtést, gépi szellőzést nem igényel. Az épülettől járda indítandó az ECO-Park felé, szükség szerint „stég-szerűen” kialakított, pallóborítású szerkezet alkalmazásával. Az épület körül és a parkoló felé kialakítandó járdához 20db LEDes lámpa oszlop kialakítása szükséges.
Beruházással érintett építmény nettó alapterülete: 282,17 m2

- ECO-Park: A mintegy 12 ha nagyságú területen a Göncöl szekér csillagképet leképező úthálózat készüljön, szükség szerint pallóborítással. A „csillagpontokban” „tematikusan” kialakított természetes alapanyagok felhasználásával készült térplasztikákat kívánunk létesíteni. Az egyik csillagpontban 6m magasságú kilátó építményt kell megépíteni. A csillagpontokban pihenőhelyeket kell kialakítani. A teljes úthálózat legyen akadálymentes közlekedésre alkalmas. A kilátó akadálymentesítése nem szükséges.
A látogatóközpont épületén keresztül közelíthető meg az ECO-Park.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 634200513 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ECO-park és látogató központ
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, HRSZ.: 0175/20 HRSZ.: 0163/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A létesítmény két külön rendeltetésű, de műszakilag és funkcionálisan egy építési egységet képező beruházás útján jön létre.
- Látogatóközpont és környezete: Osztott légterű épület, mely a megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készül. Az épület galériájának emeletmagassága 3,60 m lesz. Az épület mind a falak, mind a tető tekintetében hőszigeteléssel ellátandó, a szükséges szerkezetek és rétegrend beépítésével. A galéria területe 42,02 m2.

Az épület az ECO-Park látogatóinak fogadására, informálására, jegyvásárlásra, mellékhelyiségek és raktár elhelyezésére szolgál. Az épületben, egy időben –a személyzettel együtt- maximum 40 fő tartózkodhat. Az épület egyik bejárata elé az átadott látványtervek szerinti „karoló emberalak” elhelyezését kérjük. A mellékhelyiségeket és a raktárhelyiséget konténerek felhasználásával javasoljuk az épülethez csatlakoztatni. Az épület akadálymentesített legyen, de a galéria kerekes székes megközelíthetősége nem feltétel. Az épület időszakosan tavasztól-őszig üzemel, fűtést, hűtést, gépi szellőzést nem igényel. Az épülettől járda indítandó az ECO-Park felé, szükség szerint „stég-szerűen” kialakított, pallóborítású szerkezet alkalmazásával. Az épület körül és a parkoló felé kialakítandó járdához 20db LEDes lámpa oszlop kialakítása szükséges.
Beruházással érintett építmény nettó alapterülete: 282,17 m2

- ECO-Park: A mintegy 12 ha nagyságú területen a Göncöl szekér csillagképet leképező úthálózat készüljön, szükség szerint pallóborítással. A „csillagpontokban” „tematikusan” kialakított természetes alapanyagok felhasználásával készült térplasztikákat kívánunk létesíteni. Az egyik csillagpontban 6m magasságú kilátó építményt kell megépíteni. A csillagpontokban pihenőhelyeket kell kialakítani. A teljes úthálózat legyen akadálymentes közlekedésre alkalmas. A kilátó akadálymentesítése nem szükséges.
Az ECO-Park-on keresztül közelíthető meg a látogatóközpont épülete.
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció részét képező tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 60 hónap) 10
2 M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 60 hónap) 10
3 M.2.3 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-SB1-2017-00005
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi elemei: árazott tételes költségvetés. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A II.2.5. értékelési szempontok esetében (szakmai többlettapasztalat) a párhuzamos szakmai tapasztalatokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Szakmai tapasztalat esetében csak egész szám ajánlható meg. Az ajánlatok értékelési, bírálati szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány. A kiosztható értékelési pontszám: 0-100. A ponthatárok közötti pontszám megadásának módszere: Az ajánlati ár esetében fordított arányosítással történik a pontszámok kiosztása: mivel a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. - alapján.). A szakmai többlettapasztalat értékelési szempont esetében ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás M.2.1), M.2.2.). M.2.3.) pontok (alkalmassági feltétel) szerinti szakember tapasztalatát értékeli, mely során egyenes arányosítással történik a pontszám kiosztása: a szakember esetében Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyeneses arányosan számolja ki a pontszámokat (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. - alapján.). Az értékelési módszerre vonatkozó részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17526 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ECO-park és látogató központ
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/12/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyír-MG Trend Bau Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12737941
Postai cím: Debreceni Út 149
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
E-mail: nyirmg@gmail.com
Telefon: +36 703226986
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27117233215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 634200513
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építészeti, gépészeti, elektromos munkák, Statika, Felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nyír-MG Trend Bau Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12737941
Postai cím: Debreceni Út 149
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27117233215

Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29378795
Postai cím: Arany János Utca 7. 1. em. 113.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26161136215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges