Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:10413/2020
CPV Kód:44111000-1;24224000-0;44111400-5;44111520-2;44163100-1;44221100-6;44512000-2;44921100-3
Ajánlatkérő:DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Dunaújváros közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kemi-ker Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13286491
Postai cím: Kenyérgyári Út 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mádai Balázs
Telefon: +36 25551410
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu
Fax: +36 25551409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvgzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés - építőanyagok
Hivatkozási szám: EKR000374062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44111000-1
További tárgyak:24224000-0
44111400-5
44111520-2
44163100-1
44221100-6
44512000-2
44921100-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Adásvételi szerződés - építőanyagok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24224000-0
További tárgyak:44111000-1
44111400-5
44111520-2
44163100-1
44221100-6
44512000-2
44921100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Dunaújváros közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dunaújváros területén karbantartási és felújítási munkák elvégzéshez szükséges építőanyagok, építési segédanyagok és egyéb eszközök beszerzése keretszerződés alapján összesen nettó 60.000.000 Ft, azaz hatvanmillió forint értékben az alábbi főbb termékcsoportokban:
Nyílászárók
Zsákos kiszerelésű építőanyagok
Szigetelő anyagok
Profilok
Giszkartonok
OSD és Betonyp lapok
Falazóelemek
Rögzítéstechnikai elemek
Festőanyagok
Rendszerkiegészítő anyagok, segédanyagok
Szerszámok, szerszámkiegészítők
Nyertes ajánlattevőkkel adásvételi szerződés megkötésére kerül sor.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Az EKR terjedelmi korlátaira tekintettel jelen pontban közbeszerzés teljes mennyisége nem ismertethető, a közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08256 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 19-17/2019 Rész száma: Elnevezés: Adásvételi szerződés - építőanyagok
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kemi-ker Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21131170
Postai cím: Reiter Köz 10.
Város: Dunaföldvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7020
Ország: Magyarország
E-mail: ifjmarton.zoltan@kemiker.hu
Telefon: +36 203262346
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 60000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44111000-1
További tárgyak:24224000-0
44111400-5
44111520-2
44163100-1
44221100-6
44512000-2
44921100-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24224000-0
További tárgyak:44111000-1
44111400-5
44111520-2
44163100-1
44221100-6
44512000-2
44921100-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Dunaújváros közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dunaújváros területén karbantartási és felújítási munkák elvégzéshez szükséges építőanyagok, építési segédanyagok és egyéb eszközök beszerzése keretszerződés alapján összesen nettó 60.000.000 Ft, azaz hatvanmillió forint értékben az alábbi főbb termékcsoportokban:
Nyílászárók
Zsákos kiszerelésű építőanyagok
Szigetelő anyagok
Profilok
Giszkartonok
OSD és Betonyp lapok
Falazóelemek
Rögzítéstechnikai elemek
Festőanyagok
Rendszerkiegészítő anyagok, segédanyagok
Szerszámok, szerszámkiegészítők
Nyertes ajánlattevőkkel adásvételi szerződés megkötésére kerül sor.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Az EKR terjedelmi korlátaira tekintettel jelen pontban közbeszerzés teljes mennyisége nem ismertethető, a közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 60000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kemi-ker Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21131170
Postai cím: Reiter Köz 10.
Város: Dunaföldvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7020
Ország: Magyarország
E-mail: ifjmarton.zoltan@kemiker.hu
Telefon: +36 203262346
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II. A szerződésmódosítás tárgya
A Felek megállapodnak, hogy a szerződés I.1. pontját az alábbiak szerint módosítják, a Kbt. 141. § (4) c) pontnak megfelelően.
A Felek az Adásvételi szerződést a megkötésétől (mely megegyezik a hatálybalépéssel) a szerződés 3.1. pontjában rögzített keretösszeg kimerüléséig kötik.
Az Adásvételi szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és alpontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: I. A szerződésmódosítás indoklása:
1. A Felek között folyamatban lévő megrendelések vannak, melyeknek befejezésére és elszámolására csak a szerződés módosítás esetén van lehetőség. Vevő a folyamatban lévő munkák befejezéséhez ugyanattól az Eladótól kívánja megrendelni a szükséges anyagokat. 2020. március hónap elején Megrendelő megrendelte Eladótól a Dunaújváros területén karbantartási és felújítási munkák elvégzéshez szükséges építőanyagok, építési segédanyagok és egyéb eszközök beszerzését az első fél évre tervezett munkáihoz. Eladó beszállítói, gyártók, fuvarozók mind akadályt közöltek és várhatóan a továbbiakban is közölnek a veszélyhelyzetre és az azóta hozott intézkedésekre, rendeletekre hivatkozva. A fentiek miatt jelen pillanatban előre nem látható ideig állnak fenn ezek az akadályoztató körülmények.
2. 2020. március 11-én aznapi hatályba lépéssel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete alapján veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött (1. §: „A Kormány az élet- és vagyonbi
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 60000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 60000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai folytatása:
ztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.”).
A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet, aminek következtében a Eladó munkavégzést jelen helyzetben nem tud folytatni. Az Eladó beszállítói, gyártók, fuvarozók mind akadályt közöltek és várhatóan a továbbiakban is közölnek a veszélyhelyzetre hivatkozva. A fentiek miatt jelen pillanatban előre nem látható ideig állnak fenn ezek az akadályoztató körülmények, ami miatt nem tudnak az árubeszerzések a tervezett ütemben folytatódni.
3. Felek megállapítják, hogy a fenti I.1. és I.2. pontok szerint a Kbt. 141. § (4) c) ca) alpont rendelkezésének megfelelően a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő Vevő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, Szerződő Felek megállapítják, hogy a késedelmes teljesítést mindkettő Fél ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozza, és egyik Féltől sem elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
A Kbt. 141. § (4) c) cb) alpont rendelkezésének megfelelően a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A Kbt. 141. § (4) c) cc) alpont rendelkezésének megfelelően az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy jelen szerződésmódosítás nem érinti a Szerződés ellenértékét.
4. Felek által megkötött szerződés keretösszege nem merült ki, a meghosszabbított határidőre rendelkezésre áll még 15.616.412,- Ft +Áfa keretösszeg.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben