Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10501/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5000 Szolnok, Véső u. 2. HRSZ.: 7355/5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szolnok Aszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20961341
Postai cím: Kossuth Tér 9
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zalai Péter
Telefon: +36 12069781
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069781
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://info.szolnok.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://info.szolnok.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolnoki Atlétikai Centrum kivitelezés befejezése
Hivatkozási szám: EKR000965572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szolnoki Atlétikai Centrum kivitelezés befejezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
További tárgyak:45212200-8
45212220-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Véső u. 2. HRSZ.: 7355/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás kivitelezésének befejezéséhez kapcsolódó munkálatok elvégzése”
Főbb feladatok:
Meglévő futófolyosó teljes körű felújítása. Alapterülete 1224 m2.
Tetőszerkezet, homlokzat (hőszigetelés+nyílászáró csere) felújítás.
Új rekortán sportpadló készítése; 1224 m2.
Új atlétikai pálya létesítése
8 sávos rekortán burkolatú, nemzetközi versenyek megrendezésére (IAAF licensz) alkalmas pálya építése; 7300 m2
Pályavilágítás építése: 4 db 12 m magas oszlop, 78 db világítótest elhelyezése, pálya megvilágítási szint 200-300 LUX
MASZ által kiadott minősítés megszerzése.
Új fedett lelátó és atlétikai iroda-öltöző épület létesítése
512 férőhelyes lelátó;
Lelátó épület földszint: 296 m2;
Lelátó épület emelet: 285 m2.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Megjegyzés: A létesítmény kivitelezése a kiadott kivitelezési tervek alapján 2017.10.20-án megkezdődött, azonban 2018.11.14-én a kivitelezés félbeszakadt.
A kivitelezendő létesítmény egységek készültségi foka az alábbiak:
Lelátó épület: 39 %
Futófolyosó felújítása:42 %
Új atlétikai pálya létesítése:61 %
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20212 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZ348 XVI-1098-58/2019 Rész száma: Elnevezés: Szolnoki Atlétikai Centrum kivitelezés befejezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szolnok Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77797391
Postai cím: Rákóczi Tér 3. 2/18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1084
Ország: Magyarország
E-mail: info@szolnokaszfalt.hu
Telefon: +36 56514395
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 417998400
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
További tárgyak:45212200-8
45212220-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Véső u. 2. HRSZ.: 7355/5
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás kivitelezésének befejezéséhez kapcsolódó munkálatok elvégzése”
Főbb feladatok:
Meglévő futófolyosó teljes körű felújítása. Alapterülete 1224 m2.
Tetőszerkezet, homlokzat (hőszigetelés+nyílászáró csere) felújítás.
Új rekortán sportpadló készítése; 1224 m2.
Új atlétikai pálya létesítése
8 sávos rekortán burkolatú, nemzetközi versenyek megrendezésére (IAAF licensz) alkalmas pálya építése; 7300 m2
Pályavilágítás építése: 4 db 12 m magas oszlop, 78 db világítótest elhelyezése, pálya megvilágítási szint 200-300 LUX
MASZ által kiadott minősítés megszerzése.
Új fedett lelátó és atlétikai iroda-öltöző épület létesítése
512 férőhelyes lelátó;
Lelátó épület földszint: 296 m2;
Lelátó épület emelet: 285 m2.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Megjegyzés: A létesítmény kivitelezése a kiadott kivitelezési tervek alapján 2017.10.20-án megkezdődött, azonban 2018.11.14-én a kivitelezés félbeszakadt.
A kivitelezendő létesítmény egységek készültségi foka az alábbiak:
Lelátó épület: 39 %
Futófolyosó felújítása:42 %
Új atlétikai pálya létesítése:61 %
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 434320625
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szolnok Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77797391
Postai cím: Rákóczi Tér 3. 2/18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1084
Ország: Magyarország
E-mail: info@szolnokaszfalt.hu
Telefon: +36 56514395
Internetcím(ek): (URL) www.szolnokaszfalt.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 9.1.2 pontja helyébe az alábbi lép:
9.1.2. Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 4.1. pont szerinti átadásától számított 240 nap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje, valamint a használatba vételi eljárás időtartama nem számít bele.
Kötbérterhes részhatáridő: a Második Fizetési Mérföldkő elérésének a határideje, amely a munkaterület átadásától számított 112 nap
A szerződés 9.1.4 pontja helyébe az alábbi lép:
9.1.4. A jelen Szerződés alapján a Vállalkozói Díj kifizetésére irányadó Fizetési Mérföldkövek az alábbiak:
9.1.1.1. a Létesítmény Vállalkozó által megvalósított kivitelezésének 25 %-os (azaz huszonöt százalékos) készültségi foka: Első Fizetési Mérföldkő;
9.1.1.2. a Létesítmény Vállalkozó által megvalósított kivitelezésének 50 %-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: Második Fizetési Mérföldkő;
9.1.1.3. a Létesítmény Vállalkozó által megvalósított kivitelezésének 75 %-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: Harmadik Fizetési Mérföldkő;
9.1.1.4. a Létesítmény Vállalkozó által megvalósított kivitelezésének 90 %-os (azaz kilencven százalékos) készültségi foka: Negyedik Fizetési Mérföldkő;
9.1.1.5. a Létesítmény műszaki átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása, a létesítmény kivitelezése 100 %-os készültségi fokának elérésekor (azaz száz százalékos), a nem jogerős használatbavételi engedély Vállalkozó által történő ügyintézés és az azt kibocsátó hatóság általi megküldését követően: Ötödik Fizetési Mérföldkő
A szerződés 9.2 pontja helyébe az alábbi lép:
9.2. Teljesítésigazolás
9.2.1. A Vállalkozó teljesítésének igazolását az egyes Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok maradéktalan teljesítése esetén jogosult kérni a Megrendelőtől („Teljesítésigazolás”). Az egyes Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok szerződésszerű teljesítése - és a jelen Szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve végszámlájának benyújtására
9.2.2. A Szerződés az Első, Második, Harmadik, Negyedik, Ötödik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
9.2.1.1. a Megrendelő a Létesítmény kivitelezésének Első, Második, Harmadik, Negyedik, Ötödik Mérföldkőnek megfelelő készültségi fokát igazolta, Vállalkozó az esetleges hibákat kijavította;
9.2.1.2. azt a Megrendelő a jelen Szerződés szerint elfogadta, és az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást
9.2.1.3. A Szerződés az Ötödik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
9.2.1.4. a nem jogerős használatba vételi engedélyt az azt kibocsátó hatóság megküldte;
9.2.1.5. a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a Létesítmény valamennyi, a Létesítmény alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem akadályozó hibáját kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott;
9.2.1.6. a Megrendelő az Ötödik Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.
9.2.2. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítési szakaszban elvégzendő munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek egy Teljesítésigazolás-tervezetet, az összes szükséges alátámasztó dokumentummal együtt.
9.2.3. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolás-tervezet ellenőrzésével - kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek megfelelően - állapítja meg az adott Fizetési Mérföldkő teljesítésekor kifizetendő összeget.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VII.1 További információk pontban
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára – olyan körülmények merültek fel, melyeket sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés eredeti jellegét, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjaiban foglalt feltételek teljesülnek, figyelemmel arra, hogy 2020. március 11-én hatályba lépett a Kormány 40/2020 (III.11.) számú Korm. rendelete, amelyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Időközben további szigorító intézkedések kerültek bevezetésre.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VII.1 További információk pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 434320625 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 434320625 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.1 pont folytatása:
9.2.4. A Megrendelő az Első, a Második, a Harmadik Fizetési Mérföldkőhöz tartozó Vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás tervezetének a Vállalkozó általi átadásától számított 15 (tizenöt) napon belül írásban nyilatkozik, a szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával.
9.2.5. Az Ötödik Fizetési Mérföldkő esetében a Megrendelő teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a műszaki átadás-átvételre a 8.1. pont szerint nyitva álló 30 napos határidő lejártáig írásban köteles nyilatkozni, a szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően. A Teljesítésigazolás a Megrendelő általi kiállításának feltétele, hogy a Vállalkozó a Jólteljesítési Biztosítékot a fenti határidőben szerződésszerűen átadja.
9.2.6. Továbbá az Ötödik Fizetési Mérföldkő tekintetében Megrendelő abban az esetben állítja ki a teljesítésigazolást, ha nem jogerős használatbavételi engedélyt az azt kibocsátó hatóság megküldte.
9.2.6. A Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkő vonatkozásában a Teljesítésigazolást kiállítja, és a Vállalkozó erre vonatkozó számlája alapján a vállalkozói díjat megfizeti. A Teljesítésigazolás kiállítását az építési naplóban is rögzíteni kell.
9.2.7. Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a vita eldöntéséig a Vállalkozó részéről a jelen Szerződés szerinti munkavégzés – a Felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában - nem szünetelhet
A szerződés 10.1.2 pontja helyébe az alábbi lép:
10.1.2. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan az alábbi összegek illetik meg:
a) az Első Fizetési Mérföldkő - műszaki előrehaladás 25%-ának elérésekor-a nettó vállalkozói díj 25 %-a nettó 108.580.156,-Ft, (azaz Száznyolcmillió-ötszáznyolcvanezer-százötvenhat forint), az előleg minimum 25%-val csökkentve;
b) a Második Fizetési Mérföldkő - műszaki előrehaladás 50 %-ának elérésekor- a nettó vállalkozói díj 25 %-a, nettó 108.580.156,-Ft, (azaz Száznyolcmillió-ötszáznyolcvanezer-százötvenhat forint), az előleg minimum 25%-val csökkentve;
c) a Harmadik Fizetési Mérföldkő - műszaki előrehaladás 75 %-ának elérésekor- a nettó vállalkozói díj 25 %-a, nettó 108.580.156,-Ft, (azaz Száznyolcmillió-ötszáznyolcvanezer-százötvenhat forint), az előleg minimum 25%-val csökkentve;
d) a Negyedik Fizetési Mérföldkő – műszaki előrehaladás 90 %-ának elérésekor a nettó vállalkozói díj 15%- a, nettó 65.148.094,- Ft, (azaz hatvanötmillió-egyszáznegyvennyolcezer-kilencvennégy forint), a fennmaradó előleg összegével csökkentve;
e) Ötödik Fizetési Mérföldkő - a létesítmény műszaki átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása, a létesítmény kivitelezése 100 %-os készültségi fokának elérésekor, a nem jogerős használatbavételi engedély Vállalkozó által történő ügyintézés és az azt kibocsátó hatóság általi megküldését követően a nettó vállalkozói díj 10 %- a, nettó 43.432.063,- Ft, (azaz Negyvenhárommillió-négyszázharminckettőezer-hatvanhárom forint).
VI.2.2 pont folytatása:
A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések a projekt szerződésszerű teljesítésére is hatással voltak. A kialakult világjárvány miatt több országban, így Magyarországon is bevezetett rendkívüli intézkedések olyan körülménynek minősülnek, melyek felmerülése a szerződő Felek szerződéskötéskor kellő gondosság mellett sem számolhattak. A szerződésszerű teljesítésre a kialakult járványügyi helyzet a megkötött alvállalkozói és beszállítói szerződések teljesítésének akadályoztatása is hatást gyakorolt, ez a körülmény a közbeszerzési eljárás megindításakor nem volt ismert a Vállalkozó előtt, azzal a kivitelezés megkezdésekor nem számolhatott, illetve e körülmények az 1. számú szerződésmódosítást követően merültek fel.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben