Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/121
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.24.
Iktatószám:10550/2020
CPV Kód:70000000-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3,HUZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Seratus Ingatlan Tanácsadó Igazságügyi Szakértő Kft.;Market Vagyonértékelő Kft.;"BIBLIO-MARKT" Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Aestimator-Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48641201
Postai cím: Bosnyák Tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálvölgyi Lilla
Telefon: +36 13280630
E-mail: palvolgyi.lilla@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nfa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Váll. keretszerződés értékbecslői fel. ellát.
Hivatkozási szám: EKR001147632018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 70000000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés értékbecslői feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 70000000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3,HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ellátandó feladatok:
Ingatlan értékbecslői feladatok ellátása, amelynek során a nyertes ajánlattevőnek el kell végezni az Ajánlatkérő által meghatározott ingatlanok:
— forgalmi értékbecslését,
— forgalmi értékbecslés felülvizsgálatát,
— forgalmi értékbecslés aktualizálását,
— gazdasági számítások elvégzését,
— amortizációs költségek, bérleti díjak meghatározását – statisztikai alapú értékmeghatározásokat.
Ajánlatkérő a létrejövő szerződés alapján hozzávetőlegesen 4 500 db ingatlannal kapcsolatosan kíván értékbecslési feladatokat megrendelni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tényleges megrendelés a nyertes ajánlattevő által megajánlott árak, ez ellátandó feladatokjellegétől és a keretösszeg arányától függően változhat.
Az érintett ingatlanok művelési ágának és művelési ágankénti hozzávetőleges darabszámának meghatározása:
1. szántó, 1000 db;
2. rét, 600 db;
3. legelő, 600 db;
4. szőlő, 400 db;
5. kert, 300 db;
6. gyümölcsös,300 db;
7. nádas, 40 db;
8. erdő, 800 db;
9. fásított terület,250 db;
10. halastó, 10 db;
11. művelési ág alól kivett terület, 200 db.
A szerződés során a fenti darabszámok a tényleges igényektől függően fognak változni.
A létrejövő szerződés keretében az egyes megrendelések olyan ingatlanokat is érinthetnek amelyek a fentiek kombinációja.
Ajánlatkérő a létrejövő szerződés keretében nyertes ajánlattevőtől igazságügyi szakértői vélemények lektorálását is megrendelheti.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés alapján megrendelésre kerülő értékbecslések és egyéb feladatok különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak miatt kerülhetnek megrendelésre:
— ingatlanok megosztása és / vagy telekhatár rendezése,
— ingatlan művelési ágának visszaállítás esetén a visszaalakítási költség, helyreállítási költség meghatározása érdekében,
— beruházással érintett ingatlanok értékbecslése,
— felépítményes ingatlanok értékbecslése,
— telepítménnyel érintett ingatlanokértékelése,
— egyedi értékesítési folyamatok,
— normál értékesítési folyamatok,
— végrehajtási becsértékek felülvizsgálata
— korábbi értékbecslések és szakértői vélemények felülvizsgálata,
— ingatlanok eladásával vagy csere útján történő hasznosítására vonatkozó döntés megalapozásához
(lásd a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdését).
Keretösszeg:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként létrejövő szerződés alapján legfeljebb 250 000 000 HUF + ÁFA összeghatárig jogosult megrendeléseket leadni, amely keretösszeg 90 %-ának a kimerítésére vállal kötelezettséget a szerződés aláírásával.
Ajánlatkérő a keretösszeg megrendelési kötelezettséggel terhelt részét meghaladóan a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján jogosult megrendeléseket leadni. Ajánlatkérő a keretösszeg megrendelési kötelezettséggel terhelt részét meghaladóan nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni,tehát a keretösszeg 90%-án felüli, további 10%- lehívását AK mint opciós jogosultságát rögzíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 097 - 235626

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés értékbecslői feladatok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Seratus Ingatlan Tanácsadó Igazságügyi Szakértő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31238520
Postai cím: Mester Utca 54. 1/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: schalk.edina@seratus.hu
Telefon: +36 302315022
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Market Vagyonértékelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97097202
Postai cím: Szivárvány Utca 56.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: marketvagyonertekelo@gmail.com
Telefon: +36 302181097
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: "BIBLIO-MARKT" Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13149781
Postai cím: Kemecsei Út 46. D. Ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@biblio.hu
Telefon: +36 304932403
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Aestimator-Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82779416
Postai cím: Százház Utca 20. fszt. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
E-mail: info@vagyonertekeles.hu
Telefon: +36 306852340
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 250000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2020.05.26.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 70000000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 70000000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3,HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ellátandó feladatok:
Ingatlan értékbecslői feladatok ellátása, amelynek során a nyertes ajánlattevőnek el kell végezni az Ajánlatkérő által meghatározott ingatlanok:
— forgalmi értékbecslését,
— forgalmi értékbecslés felülvizsgálatát,
— forgalmi értékbecslés aktualizálását,
— gazdasági számítások elvégzését,
— amortizációs költségek, bérleti díjak meghatározását – statisztikai alapú értékmeghatározásokat.
Ajánlatkérő a létrejövő szerződés alapján hozzávetőlegesen 4 500 db ingatlannal kapcsolatosan kíván értékbecslési feladatokat megrendelni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tényleges megrendelés a nyertes ajánlattevő által megajánlott árak, ez ellátandó feladatokjellegétől és a keretösszeg arányától függően változhat.
Az érintett ingatlanok művelési ágának és művelési ágankénti hozzávetőleges darabszámának meghatározása:
1. szántó, 1000 db;
2. rét, 600 db;
3. legelő, 600 db;
4. szőlő, 400 db;
5. kert, 300 db;
6. gyümölcsös,300 db;
7. nádas, 40 db;
8. erdő, 800 db;
9. fásított terület,250 db;
10. halastó, 10 db;
11. művelési ág alól kivett terület, 200 db.
A szerződés során a fenti darabszámok a tényleges igényektől függően fognak változni.
A létrejövő szerződés keretében az egyes megrendelések olyan ingatlanokat is érinthetnek amelyek a fentiek kombinációja.
Ajánlatkérő a létrejövő szerződés keretében nyertes ajánlattevőtől igazságügyi szakértői vélemények lektorálását is megrendelheti.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés alapján megrendelésre kerülő értékbecslések és egyéb feladatok különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak miatt kerülhetnek megrendelésre:
— ingatlanok megosztása és / vagy telekhatár rendezése,
— ingatlan művelési ágának visszaállítás esetén a visszaalakítási költség, helyreállítási költség meghatározása érdekében,
— beruházással érintett ingatlanok értékbecslése,
— felépítményes ingatlanok értékbecslése,
— telepítménnyel érintett ingatlanokértékelése,
— egyedi értékesítési folyamatok,
— normál értékesítési folyamatok,
— végrehajtási becsértékek felülvizsgálata
— korábbi értékbecslések és szakértői vélemények felülvizsgálata,
— ingatlanok eladásával vagy csere útján történő hasznosítására vonatkozó döntés megalapozásához
(lásd a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdését).
Keretösszeg:
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként létrejövő szerződés alapján legfeljebb 250 000 000 HUF + ÁFA összeghatárig jogosult megrendeléseket leadni, amely keretösszeg 90 %-ának a kimerítésére vállal kötelezettséget a szerződés aláírásával.
Ajánlatkérő a keretösszeg megrendelési kötelezettséggel terhelt részét meghaladóan a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján jogosult megrendeléseket leadni. Ajánlatkérő a keretösszeg megrendelési kötelezettséggel terhelt részét meghaladóan nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni,tehát a keretösszeg 90%-án felüli, további 10%- lehívását AK mint opciós jogosultságát rögzíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 374900000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Seratus Ingatlan Tanácsadó Igazságügyi Szakértő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31238520
Postai cím: Mester Utca 54. 1/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: schalk.edina@seratus.hu
Telefon: +36 302315022
Internetcím(ek): (URL) www.seratus.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Market Vagyonértékelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97097202
Postai cím: Szivárvány Utca 56.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: marketvagyonertekelo@gmail.com
Telefon: +36 302181097
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: "BIBLIO-MARKT" Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13149781
Postai cím: Kemecsei Út 46. D. Ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@biblio.hu
Telefon: +36 304932403
Internetcím(ek): (URL) www.vagyonertekeles.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Aestimator-Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82779416
Postai cím: Százház Utca 20. fszt. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
E-mail: info@vagyonertekeles.hu
Telefon: +36 306852340
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): - A szerződéses keretösszeg 374.900.000,- Ft + Áfa összeghatárig történő megemelése
- Megrendelő adatainak módosítása általános jogutódlásra tekintettel.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: - A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendeletet 9. § (2) bekezdése 2019. július 1 -i hatállyal módosult úgy, hogy a Megrendelő köteles átvállalni az 1 hektár térmértéket meg nem haladó ingatlanok eladás útján történő hasznosítása esetén az értékbecslési díjat. a Szerződés Keretösszege előre nem tervezhető okokból kifolyólag, a nagy mennyiségű többletfeladatok következtében az eredetileg tervezettekhez képest jelentősen nagyobb ütemben merül ki, amely indokolja a Keretösszeg megemelését annak érdekében, hogy Megrendelő eleget tehessen az eredetileg kalkulált időtartam tekintetében jogszabály alapján felmerülő (és előre nem látható módon kiegészülő) kötelezettségeinek.
- A Nemzeti Földügyi Központ létrehozásáról szóló 1150/2019. (III. 25.) Korm. határozat 3. pontja alapján a 2019. július 1.-jei hatállyal létrehozott Nemzeti Földügyi Központ a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet általános jogutódja.
- A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján került sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 250000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 374900000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben