Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10588/2020
CPV Kód:77312100-1
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU21,HU22,HU23;HU1,HU31,HU32,HU33
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Növényvédő és Kártevőirtó Korlátolt Felelősségű Társaság;HORTOBÁGY Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Bogármérnökség Kft.;Növényvédő és Kártevőirtó Korlátolt Felelősségű Társaság;HORTOBÁGY Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Bogármérnökség Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vegyszeres gyomirtás
Hivatkozási szám: EKR001600702019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77312100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vegyszeres gyomirtás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 350000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vegyszeres gyomirtás Ny-Mo területén
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77312100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21,HU22,HU23 A teljesítés fő helyszíne: Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Totális és szelektív vegyszeres gyomirtás Nyugat-Magyarország területén nettó 156 millió forint keretösszeg erejéig.
A beszerzés becsült mennyisége:
• Vegyszeres gyomirtás
• totális gyomirtás: 10.678.526 m2
• szelektív gyomirtás: 2.034.000 m2
Ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által kibocsátott eseti megrendelések alapján a gyomnövények vegyszeres irtása.
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70 %-os lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott táblázatban meghatározta a valószínűsített mennyiségi megoszlást azzal, hogy azok nem bírnak kötelező jelleggel, azaz ajánlatkérő jogosult attól eltérő megoszlás szerinti lehívásra a meghatározott keretösszeg erejéig.
Valamennyi alkalmazandó szernek rendelkeznie kell forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel. Amennyiben ez az engedély megtalálható a NÉBIH engedélyezett növényvédő szerek hivatalos adatbázisában, erről nyilatkozni szükséges, ellenkező esetben az ajánlathoz csatolni szükséges az engedélyt/engedélyeket teljes terjedelemben. Eseti engedélyek beszerzésére van szükség olyan vegyszerek esetében, melyeknek nincs közterületi engedélye. Ha ilyen szert kíván Ajánlattevő alkalmazni, akkor az ajánlathoz csatolandó az engedély megkérésének igazolása.
A további részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok III. Kötete a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.1. pontban meghatározott szakember növényvédelmi szakmai tapasztalaton felüli, közutak, közterületek mellett végzett többlet tapasztalata (max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár – Súlyszám: 90:
– Totális vegyszeres gyomirtás egységára (nettó Ft/nm) / Súlyszám: 45
– Szelektív vegyszeres gyomirtás egységára (nettó Ft/nm) / Súlyszám: 45

II.2.1)
Elnevezés: Vegyszeres gyomirtás K-Mo területén
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77312100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU31,HU32,HU33 A teljesítés fő helyszíne: Közép-Magyarország, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Totális és szelektív vegyszeres gyomirtás Kelet-Magyarország területén nettó 194 millió forint keretösszeg erejéig.
A beszerzés becsült mennyisége:
• Vegyszeres gyomirtás
• totális gyomírtás: 13.010.058 m2
• szelektív gyomírtás: 2.796.950 m2
Ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által kibocsátott eseti megrendelések alapján a gyomnövények vegyszeres irtása.
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70%-os lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott táblázatban meghatározta a valószínűsített mennyiségi megoszlást azzal, hogy azok nem bírnak kötelező jelleggel, azaz ajánlatkérő jogosult attól eltérő megoszlás szerinti lehívásra a meghatározott keretösszeg erejéig.
Valamennyi alkalmazandó szernek rendelkeznie kell forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel. Amennyiben ez az engedély megtalálható a NÉBIH engedélyezett növényvédő szerek hivatalos adatbázisában, erről nyilatkozni szükséges, ellenkező esetben az ajánlathoz csatolni szükséges az engedélyt/engedélyeket teljes terjedelemben. Eseti engedélyek beszerzésére van szükség olyan vegyszerek esetében, melyeknek nincs közterületi engedélye. Ha ilyen szert kíván Ajánlattevő alkalmazni, akkor az ajánlathoz csatolandó az engedély megkérésének igazolása.
A további részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok III. Kötete a műszaki leírás tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.1. pontban meghatározott szakember növényvédelmi szakmai tapasztalaton felüli, közutak, közterületek mellett végzett többlet tapasztalata (max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár – Súlyszám: 90:
– Totális vegyszeres gyomirtás egységára (nettó Ft/nm) / Súlyszám: 45
– Szelektív vegyszeres gyomirtás egységára (nettó Ft/nm) / Súlyszám: 45

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 024 - 054175
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vegyszeres gyomirtás Ny-Mo területén
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Növényvédő és Kártevőirtó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35782960
Postai cím: Szolnoki hegy 96/B
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: takacs04@t-online.hu
Telefon: +36 76507454
Internetcím(ek): (URL) http://novenyvedo.hu
Fax: +36 76507454
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: HORTOBÁGY Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96650622
Postai cím: Hősök Útja 7
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
E-mail: hortobagykft@t-online.hu
Telefon: +36 52411906
Internetcím(ek): (URL) www.hortobagykft.hu
Fax: +36 52411906
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Bogármérnökség Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67168480
Postai cím: Eminescu Utca 55.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: bogarmernokseg@gmail.com
Telefon: +36 306647742
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66632502
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 156000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 156000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vegyszeres gyomirtás K-Mo területén
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Növényvédő és Kártevőirtó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35782960
Postai cím: Szolnoki hegy 96/B
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: takacs04@t-online.hu
Telefon: +36 76507454
Internetcím(ek): (URL) http://novenyvedo.hu
Fax: +36 76507454
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: HORTOBÁGY Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96650622
Postai cím: Hősök Útja 7
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
E-mail: hortobagykft@t-online.hu
Telefon: +36 52411906
Internetcím(ek): (URL) www.hortobagykft.hu
Fax: +36 52411906
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Bogármérnökség Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67168480
Postai cím: Eminescu Utca 55.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: bogarmernokseg@gmail.com
Telefon: +36 306647742
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66632502
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 194000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 194000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve,címe és adószáma:
Növényvédő és Kártevőirtó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 96/B
10227062203
Közös ajánlattevők: Bogármérnökség Kft. (5700 Gyula, Eminescu utca 55.) - 22692522204 – HORTOBÁGY Környezetvédelmi Kft. (4027 Debrecen, Hősök útja 7.) - 10542190209
KIFÜ-KAR Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 2475 Kápolnásnyék, Fő Utca 63.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)