Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:10709/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zamárdi Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8621 Zamárdi, 3270/15 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ICH Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zamárdi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11240347
Postai cím: Szabadság Tér 4.
Város: Zamárdi
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csákovics Gyula
Telefon: +36 84348400
E-mail: titkarsag@zamardi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 –Zamárdi kiállítótér
Hivatkozási szám: EKR000932482018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 –Zamárdi kiállítótér
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45261400-8
45262500-6
45321000-3
45331000-6
45400000-1
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8621 Zamárdi, 3270/15 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás keretében az építészeti munkarész tartalma szerint:
Homlokzatképzés: a kiállítótér ellipszoid épülettömegén festett alumínium zsindelyfedés készül. A további épületrészek fő homlokzati anyagai a látszóbeton és a fém felületek (bejárati előtér, lépcső, korlátok, tetőszinti oszlopok) — műszaki tervdokumentáció és műszaki leírás szerint.
Tervezett szerkezetek:
Alapozás: Az épületek alatt a statikai műszaki leírás szerinti vasbeton lemezalapozás készül, alsó erősítő vasbeton bordákkal, a területen jellemző gyenge teherbírású talaj miatt.
Talajvíz elleni szigetelés: A Balaton közelsége miatt, a mértékadó talajvíz szintje a terepszint. Így az épületek alá tömörített kavicságyazat és talajnedvesség elleni szigetelés készül, megfelelő lábazati szigeteléssel kiegészítve.
Vízszintes teherhordó szerkezetek: A tervezett épületek födémeit statikailag méretezett, változó vastagságú monolit vasbeton födémként alakítjuk ki.
Függőleges teherhordó szerkezetek: A büfé épület esetében zsalukő falak, vagy monolit vasbeton falak készülnek, statikai méretezés alapján. A kiállító tér esetében egyedi, összetett szelvényű, íves acél tartók készülnek (sugár irányban), 7 féle méretben, összesen 28 db acéltartó formájában -műszaki dokumentációban és tervezői költségvetésben rögzítettek szerint. A tetőszinti árnyékoló rnesh háló részére, a tetőszinti vb. lemezbe horgonyzott, befogott acél pilléreket tervezünk.
Lépcső: A tetőteraszra való feljutást acél szerkezetű lépcsövel biztosítjuk, mely lépcső esetén a kétoldali korlát lesz a két hossz főtartó és a lépcsőfokok hajlított acéllemez formájában kerül beépítésre a főtartók közé.
Válaszfal szerkezetek: A büfé épületben hagyományos falazott válaszfal szerkezeteket terveztünk, kétoldali vakolással, festett felülettel. A vizesblokkban ajtótok magasságig csempeburkolat készül. A we fülkék válaszfalai rozsdamentes acél lábakra állított, tip. asztalos szerkezetű paravánfalként kerülnek kialakításra.
Álmennyezetek: A belső oldali hőszigetelés takarására, monolit gk. mennyezet burkolatokat, álmennyezeteket tervezünk.
Csapadékvíz elleni szigetelések, csapadékvíz elvezető rendszer: A teljes tetőteraszon látszóbeton burkolat készül, mely alatt kent, vagy lemezes rendszerű, csapadékvíz elleni szigetelés készül (kiviteli tervekben kerül pontosításra). A tervezett épületen csapadélcvíz levezető rendszert nem tervezünk.
Hőszigetelések: A tervezett épületek homlokzati falaiban és födémei alatt, üveggyapot ill. polisztirol a padlószerkezetekben pedig terhelhető polisztirol hőszigetelést tervezünk (lásd metszetek és rétegrendek). Homlokzatburkolatok: A büfé épület tömegén, a tetőterasz födém alsó és oldal síkjain, valamint a „buborék" feletti fődéin alsó és oldal síkjain EQUITONE burkolati rendszer lesz kialakítva alumínium borda vázhoz rögzítve, a büfé épületen sűrített bordavázzal. A kiállító tér ellipszoid tömegén, átszellőztetett formában, szerelt falszerkezetre, Prefa tip. alumínium zsindelyfedés készül. A bejárati előtéren porszórt alumínium lemez burkolat készül. A lépcső esetében maga a tartószerkezet adja a felületi megjelenést, fújt festésü acélfelület formájában. A tetőszinti korlát szintén porszórt acéllemez felületként kerül kialakításra. A büfé épület külső homlokzat burkolatát kétféle színben kialakított, látszóbeton kéregbetonnal tervezzük.
Nyílászárók: Mind a belső, mind pedig a külső nyílászárókat fémszerkezettel tervezzük. A külső nyílászárók hőszigetelt, höhklmentes formában készülnek, a homlokzati terveknek megfelelő típusokkal és színben.
További részletes adatokat a mellékelt részletes ajánlattételi felhívás PDF és a műszaki dokumentáció tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04239 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 –Zamárdi kiállítótér
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ICH Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24774653
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 9/b 1/3
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: ichmernok@gmail.com
Telefon: +36 304918184
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 283650627
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45261400-8
45262500-6
45321000-3
45331000-6
45400000-1
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8621 Zamárdi, 3270/15 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás keretében az építészeti munkarész tartalma szerint:
Homlokzatképzés: a kiállítótér ellipszoid épülettömegén festett alumínium zsindelyfedés készül. A további épületrészek fő homlokzati anyagai a látszóbeton és a fém felületek (bejárati előtér, lépcső, korlátok, tetőszinti oszlopok) — műszaki tervdokumentáció és műszaki leírás szerint.
Tervezett szerkezetek:
Alapozás: Az épületek alatt a statikai műszaki leírás szerinti vasbeton lemezalapozás készül, alsó erősítő vasbeton bordákkal, a területen jellemző gyenge teherbírású talaj miatt.
Talajvíz elleni szigetelés: A Balaton közelsége miatt, a mértékadó talajvíz szintje a terepszint. Így az épületek alá tömörített kavicságyazat és talajnedvesség elleni szigetelés készül, megfelelő lábazati szigeteléssel kiegészítve.
Vízszintes teherhordó szerkezetek: A tervezett épületek födémeit statikailag méretezett, változó vastagságú monolit vasbeton födémként alakítjuk ki.
Függőleges teherhordó szerkezetek: A büfé épület esetében zsalukő falak, vagy monolit vasbeton falak készülnek, statikai méretezés alapján. A kiállító tér esetében egyedi, összetett szelvényű, íves acél tartók készülnek (sugár irányban), 7 féle méretben, összesen 28 db acéltartó formájában -műszaki dokumentációban és tervezői költségvetésben rögzítettek szerint. A tetőszinti árnyékoló rnesh háló részére, a tetőszinti vb. lemezbe horgonyzott, befogott acél pilléreket tervezünk.
Lépcső: A tetőteraszra való feljutást acél szerkezetű lépcsövel biztosítjuk, mely lépcső esetén a kétoldali korlát lesz a két hossz főtartó és a lépcsőfokok hajlított acéllemez formájában kerül beépítésre a főtartók közé.
Válaszfal szerkezetek: A büfé épületben hagyományos falazott válaszfal szerkezeteket terveztünk, kétoldali vakolással, festett felülettel. A vizesblokkban ajtótok magasságig csempeburkolat készül. A we fülkék válaszfalai rozsdamentes acél lábakra állított, tip. asztalos szerkezetű paravánfalként kerülnek kialakításra.
Álmennyezetek: A belső oldali hőszigetelés takarására, monolit gk. mennyezet burkolatokat, álmennyezeteket tervezünk.
Csapadékvíz elleni szigetelések, csapadékvíz elvezető rendszer: A teljes tetőteraszon látszóbeton burkolat készül, mely alatt kent, vagy lemezes rendszerű, csapadékvíz elleni szigetelés készül (kiviteli tervekben kerül pontosításra). A tervezett épületen csapadélcvíz levezető rendszert nem tervezünk.
Hőszigetelések: A tervezett épületek homlokzati falaiban és födémei alatt, üveggyapot ill. polisztirol a padlószerkezetekben pedig terhelhető polisztirol hőszigetelést tervezünk (lásd metszetek és rétegrendek). Homlokzatburkolatok: A büfé épület tömegén, a tetőterasz födém alsó és oldal síkjain, valamint a „buborék" feletti fődéin alsó és oldal síkjain EQUITONE burkolati rendszer lesz kialakítva alumínium borda vázhoz rögzítve, a büfé épületen sűrített bordavázzal. A kiállító tér ellipszoid tömegén, átszellőztetett formában, szerelt falszerkezetre, Prefa tip. alumínium zsindelyfedés készül. A bejárati előtéren porszórt alumínium lemez burkolat készül. A lépcső esetében maga a tartószerkezet adja a felületi megjelenést, fújt festésü acélfelület formájában. A tetőszinti korlát szintén porszórt acéllemez felületként kerül kialakításra. A büfé épület külső homlokzat burkolatát kétféle színben kialakított, látszóbeton kéregbetonnal tervezzük.
Nyílászárók: Mind a belső, mind pedig a külső nyílászárókat fémszerkezettel tervezzük. A külső nyílászárók hőszigetelt, höhklmentes formában készülnek, a homlokzati terveknek megfelelő típusokkal és színben.
További részletes adatokat a mellékelt részletes ajánlattételi felhívás PDF és a műszaki dokumentáció tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/26 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 283650627
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ICH Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24774653
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 9/b 1/3
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: ichmernok@gmail.com
Telefon: +36 304918184
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltételek (1. sz. módosítás szerint):
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: a szerződés teljesítésének ideje 320 naptári nap, amely a munkaterület átadásával kezdődik. A szerződés időtartama attól függően, hogy a munkaterület átadására mikor kerül sor, változhat, de a teljesítés véghatárideje 2020. május 22. A projektzárás módosítása esetén az objektív határidő módosulhat, de a teljesítés időtartama az eredetileg meghatározott időtartamot (320 naptári nap) nem haladhatja meg. Megrendelő előteljesítést elfogad.
A szerződés 2.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő az alábbiakra tekintettel módosul:
Vállalkozó teljesítési határideje a fennálló akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik. A teljesítés részleges akadályoztatását az akadályoztatással érintett munkának a teljes teljesítésre vetített arányában veszik figyelembe a felek.
Felek rögzítik, hogy az eredeti teljesítési határidőt tekintik irányadónak azon munkarészek vonatkozásában, melyek teljesítése nem volt akadályozott.
Módosult szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: a szerződés teljesítésének ideje 320 + 65 naptári nap , amely a munkaterület átadásával kezdődik. A szerződés időtartama attól függően, hogy a munkaterület átadására mikor kerül sor, változhat, de a teljesítés véghatárideje 2020. 07.26. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Felek rögzítik, hogy az eredeti teljesítési határidőt tekintik irányadónak azon munkarészek vonatkozásában, melyek teljesítése nem volt akadályozott. Az akadályoztatással érintett - a szerződés módosított szövegezése szerint a 2.1. pontban feltüntetett - 65 napos többlet időtartam kizárólag az akadályoztatással összefüggő munkarészek vonatkozásában alkalmazható.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelező 2020.03.16. napon a beszállítói akadályoztatás miatt akadályközlést jelentett a COVID-19 vírussal kapcsolatos intézkedésekre hivatkozással. Az akadályt kivitelező az e-naplóban rögzítette, amelyet Megrendelő visszaigazolt.
Folytatás a VII.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 283650627 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 283650627 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A covid19 járvánnyal és az ahhoz kapcsolódó országos veszélyhelyzet kihirdetéssel kapcsolatosan felmerült alapanyag-gépbeszerzések tekintetében 4 db egyedi gyártású megrendelt SCHAKO Fan-coil leszállítását a forgalmazó nem tudta időben biztosítani, a vállalt módosított szállítási határidő 2020.05.20.
Fentieknek megfelelően vállalkozó akadályoztatva volt 2020. március 16. napja és 2020. május 20. napja között, azaz összesen 65 naptári napon keresztül a munkavégzésben több olyan munkafázis vonatkozásában is, melyek a fan-coil gépek beszerelése után végezhetőek el:
A mennyezeti fan-coil gépek beépítése után végezhetőek el az alábbi munkafázisok:
1. Álmennyezeti kapcsolódó szellőzés szerelvényezése
2. Mennyezeti villanyszerelés szerelvényezése, világítástechnika szerelvényezése
3. Mennyezeti fűtésszerelés-gépek bekötése, fűtési rendszerre történő bekötése, álmennyezet és hozzá kapcsolódó íves falak kiváltó acélszerkezet elhelyezése, hőszigetelése, íves gipszkarton burkolata
4. Egyedi acél szellőzőrács és tartóinak mennyezeti beépítése
5. A teljes felületek, glettelése, csiszolása, üvegszövet beágyazása és festése.
6. Padló aljzatkiegyenlítése, és műgyanta burkolat felhordása, valamint
7. Az összes gép beüzemelése, próbaüzeme.
Felek rögzítik, hogy az eredeti teljesítési határidőt tekintik irányadónak azon munkarészek vonatkozásában, melyek teljesítése nem volt akadályozott. Az akadályoztatással érintett - a szerződés módosított szövegezése szerint a 2.1. pontban feltüntetett - 65 napos többlet időtartam kizárólag az akadályoztatással összefüggő (fentebb felsorolt) munkarészek vonatkozásában alkalmazható.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja az alábbiakat tartalmazza:
„ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:”
A szerződés módosításának szükségességét a Felek ellenőrzési körén kívüli esemény (országos veszélyhelyzet) okozza, melyről a szerződés 9.2. pontjában foglaltak szerint Vállalkozó Megrendelőt tájékoztatta és a vis maior időtartamáról és az akadályoztatás elfogadott mértékéről egyeztettek.
„cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét”
A szerződés általános jellege nem módosul, felek teljesítését nem érinti, kizárólag a műszaki átadás-átvétel időpontja változik.
„cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.”
Jelen szerződésmódosítás keretében az ellenérték nem változik.
Tekintettel a fenti pontban jelzettek fennállására Megrendelő a szerződést jogszerűen módosíthatja a Kbt. 141. § (4) c) pontjában meghatározottaknak megfelelően, továbbá a Kbt. 141. § a) bekezdésében rögzítettek is teljesülnek, tekintettel arra, hogy a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítette (9. fejezet) a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben