Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:10814/2020
CPV Kód:45232140-5
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Kópis és Társa Szerelő és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gőzrendszer és hőközpontok átalakítása 8803/16hrsz
Hivatkozási szám: EKR000887492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232140-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gőzrendszer és hőközpontok átalakítása 8803/16hrsz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231100-6
További tárgyak:45231110-9
45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.:8803/17)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
I. A Vállalkozónak az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
1) A kivitelezés végrehajtása az alábbi terjedelemben:
Gőzrendszer bontása (000000A 00406 EBKA tervkötet):
- 4340 fm szigetelt, csővezeték teljes körű bontása
- 327 db tartóoszlop és beton alaptesteinek bontása
- 5 db az utak feletti átvezető csőhíd bontása
- 176 db szerelvény szakszerű elbontása
- 30 db földalatti vasbeton akna bontása
- terület feltöltése, rétegenkénti tömörítéssel
- elbontott anyagok elszállítása, dokumentálása
Gőzrendszer megmaradó rész lezárása (000000A 00409 EBKA tervkötet):
- 12 db edényfenék felhegesztése
- Korrózióvédelmi, szigetelési munkák elvégzése
0184 épületet ellátó távhővezeték átalakítása (73UI00G 03461 EBKA tervkötet):
- 1 db edényfenék felhegesztése
- 50 m IPE100 profilból álló áthidaló elhelyezése
- 51 m DN50 vezeték kiépítés 17 db tartó készítésével
0307 és 0017 épületeket ellátó távhővezeték kialakítása (030700P-00583-EBK tervkötet):
- A 1 db 8203, 1 db 8204 jelű új akna építése
- 24 db karimás elzárószelep elhelyezése
- 122 db körvarrat készítése
- 2300 m3 földmunka elvégzése
- 1660 m2 munkaárokban dúcolat kialakítása
- 960 m DN200, 580 m DN125, 50 m DN65 ISOPLUS csővezeték fektetése
- Korrózióvédelmi, szigetelési munkák elvégzése
0307 KGYK hőközpont átalakítása gőzről forró vízre (030700P-00547-EBK tervkötet):
- 60 m csővezeték, 570 kg szigetelés, 54 db szerelvények bontása
- 70 m acél csővezeték beépítése
- 35 db szerelvény elhelyezése
- 1 db DN100 ultrahangos hőmennyiségmérő
- 4 db lemezes hőcserélő elhelyezése
- 1 db 300 L zárt tágulási tartály elhelyezése
- 331 db körvarrat készítése
- Korrózióvédelmi, szigetelési munkák elvégzése
1108 Színesfém raktár hőközpont átalakítása (11800P-00548-EBKA tervkötet):
- 40 m csővezeték, 30 db szerelvény elbontása
- 20 m acél csővezeték beépítése
- 1 db DN 25 ultrahangos hőmennyiségmérő
- 1 db lemezes hőcserélő elhelyezése
- 100 db körvarrat készítése
- Korrózióvédelmi, szigetelési munkák elvégzése
0017 Mozdonyszín új hőközpont kialakítása, a NY-i és K-i szárny fűtési rendszer átalakítása (001700P-00549-EBKA és 001700P-00550-EBKA tervkötetek):
- 40 m csővezeték, 20 db szerelvény elbontása
- 557 m acél csővezeték beépítése
- 39 db Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése
- 3 db Termoventilátor elhelyezés
- 39 db gépészeti szerelvények elhelyezése
- 410 db körvarrat készítése
Hőközponti villamos és irányítástechnika (000000I02818 KKKB és 000000V02512 KKKB tervkötet):
- Az érintett hőközpontok villamos és irányítástechnikai elemeinek bontása a kiviteli tervek szerint
- Meglévő elosztó bővítése a kiviteli terv szerint
- Új villamos és irányítástechnikai kapcsoló- és vezérlőszekrények telepítése
- Kábeltartózási és kábelezési munkák elvégzése a kiviteli tervek alapján
2) A kivitelezéshez szükséges rendszerelemek (csövek, idomok, alapanyagok és szerelvények) beszerzése is Ajánlattevő/Vállalkozó feladata.
3) Az üzembe helyezés, hivatalos próbák végzése a Megrendelő irányításával.
II. A Vállalkozónak a Megrendelővel egyeztetve el kell készíteni az alábbi dokumentumokat:
A szerződéskötést követően:
1) Minőségügyi tervet
2) A kivitelezési részletes organizációs tervét.
3) Tevékenységszintű ütemtervet (a távvezeték leállási munkákra órai bontásban erőforrások megjelölésével, a többi tevékenységre napi bontásban).
4) Technológia szerelési-építési utasításokat.
5) Kivitelezési Műszaki és Minőségellenőrzési Utasítást (KMMEU) - szakágankénti bontásban - a TKO303_M12_V04 eljárásrend szerint.
6) Az állványok, segédszerkezetek, dúcolatok, daru telepítések terveit, emeléstechnológiákat.
A megvalósulást követően:
7) Megvalósulási és átadási dokumentációt.
8) Minőségtanúsítási dokumentációt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/09 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 244 - 601458

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4000428415 Rész száma: Elnevezés: Gőzrendszer és hőközpontok átalakítása 8803/16hrsz
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/12/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12393327
Postai cím: Kurcsatov Utca 24.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dctu.hu
Telefon: +36 75510530
Internetcím(ek): (URL) www.dctuzemi.hu
Fax: +36 75510530
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Kópis és Társa Szerelő és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78280755
Postai cím: Vasút Utca 10.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: info@kopiskft.hu
Telefon: +36 75519190
Internetcím(ek): (URL) www.kopiskft.hu
Fax: +36 75519199
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 358999999 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A jelen szerződésmódosítás aláírásának dátuma 2020.06.15.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a §. (3) bek szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232140-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231100-6
További tárgyak:45231110-9
45315100-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.:8803/17)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. A Vállalkozónak az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
1) A kivitelezés végrehajtása az alábbi terjedelemben:
Gőzrendszer bontása (000000A 00406 EBKA tervkötet):
- 4340 fm szigetelt, csővezeték teljes körű bontása
- 327 db tartóoszlop és beton alaptesteinek bontása
- 5 db az utak feletti átvezető csőhíd bontása
- 176 db szerelvény szakszerű elbontása
- 30 db földalatti vasbeton akna bontása
- terület feltöltése, rétegenkénti tömörítéssel
- elbontott anyagok elszállítása, dokumentálása
Gőzrendszer megmaradó rész lezárása (000000A 00409 EBKA tervkötet):
- 12 db edényfenék felhegesztése
- Korrózióvédelmi, szigetelési munkák elvégzése
0184 épületet ellátó távhővezeték átalakítása (73UI00G 03461 EBKA tervkötet):
- 1 db edényfenék felhegesztése
- 50 m IPE100 profilból álló áthidaló elhelyezése
- 51 m DN50 vezeték kiépítés 17 db tartó készítésével
0307 és 0017 épületeket ellátó távhővezeték kialakítása (030700P-00583-EBK tervkötet):
- A 1 db 8203, 1 db 8204 jelű új akna építése
- 24 db karimás elzárószelep elhelyezése
- 122 db körvarrat készítése
- 2300 m3 földmunka elvégzése
- 1660 m2 munkaárokban dúcolat kialakítása
- 960 m DN200, 580 m DN125, 50 m DN65 ISOPLUS csővezeték fektetése
- Korrózióvédelmi, szigetelési munkák elvégzése
0307 KGYK hőközpont átalakítása gőzről forró vízre (030700P-00547-EBK tervkötet):
- 60 m csővezeték, 570 kg szigetelés, 54 db szerelvények bontása
- 70 m acél csővezeték beépítése
- 35 db szerelvény elhelyezése
- 1 db DN100 ultrahangos hőmennyiségmérő
- 4 db lemezes hőcserélő elhelyezése
- 1 db 300 L zárt tágulási tartály elhelyezése
- 331 db körvarrat készítése
- Korrózióvédelmi, szigetelési munkák elvégzése
1108 Színesfém raktár hőközpont átalakítása (11800P-00548-EBKA tervkötet):
- 40 m csővezeték, 30 db szerelvény elbontása
- 20 m acél csővezeték beépítése
- 1 db DN 25 ultrahangos hőmennyiségmérő
- 1 db lemezes hőcserélő elhelyezése
- 100 db körvarrat készítése
- Korrózióvédelmi, szigetelési munkák elvégzése
0017 Mozdonyszín új hőközpont kialakítása, a NY-i és K-i szárny fűtési rendszer átalakítása (001700P-00549-EBKA és 001700P-00550-EBKA tervkötetek):
- 40 m csővezeték, 20 db szerelvény elbontása
- 557 m acél csővezeték beépítése
- 39 db Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése
- 3 db Termoventilátor elhelyezés
- 39 db gépészeti szerelvények elhelyezése
- 410 db körvarrat készítése
Hőközponti villamos és irányítástechnika (000000I02818 KKKB és 000000V02512 KKKB tervkötet):
- Az érintett hőközpontok villamos és irányítástechnikai elemeinek bontása a kiviteli tervek szerint
- Meglévő elosztó bővítése a kiviteli terv szerint
- Új villamos és irányítástechnikai kapcsoló- és vezérlőszekrények telepítése
- Kábeltartózási és kábelezési munkák elvégzése a kiviteli tervek alapján
2) A kivitelezéshez szükséges rendszerelemek (csövek, idomok, alapanyagok és szerelvények) beszerzése is Ajánlattevő/Vállalkozó feladata.
3) Az üzembe helyezés, hivatalos próbák végzése a Megrendelő irányításával.
II. A Vállalkozónak a Megrendelővel egyeztetve el kell készíteni az alábbi dokumentumokat:
A szerződéskötést követően:
1) Minőségügyi tervet
2) A kivitelezési részletes organizációs tervét.
3) Tevékenységszintű ütemtervet (a távvezeték leállási munkákra órai bontásban erőforrások megjelölésével, a többi tevékenységre napi bontásban).
4) Technológia szerelési-építési utasításokat.
5) Kivitelezési Műszaki és Minőségellenőrzési Utasítást (KMMEU) - szakágankénti bontásban - a TKO303_M12_V04 eljárásrend szerint.
6) Az állványok, segédszerkezetek, dúcolatok, daru telepítések terveit, emeléstechnológiákat.
A megvalósulást követően:
7) Megvalósulási és átadási dokumentációt.
8) Minőségtanúsítási dokumentációt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/09 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 358999999
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Kópis és Társa Szerelő és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78280755
Postai cím: Vasút Utca 10.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: info@kopiskft.hu
Telefon: +36 75519190
Internetcím(ek): (URL) www.kopiskft.hu
Fax: +36 75519199
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12393327
Postai cím: Kurcsatov Utca 24.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dctu.hu
Telefon: +36 75510530
Internetcím(ek): (URL) www.dctuzemi.hu
Fax: +36 75510530
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A Szerződés „8. ÜTEMTERV” pontjának 8.1 alpontjában szereplő táblázat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
"5. Aknák kiépítése, csővezeték helyszíni kiépítése, nyomáspróbája, szigetelése, távvezeték üzembe vétel nélkül 2020.05.04.* helyett 2020.06.10.*"
2. A Szerződés „9. ELSZÁMOLÁS” pontjának 9.2 alpontjában szereplő táblázat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
"3. Ütemterv 5. pont szerinti feladatok teljesítése után
A kifizetés feltétele a sikeres nyomáspróba megléte. 2020.05.04. helyett 2020.06.10. 160.000.000,-"
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó a WHO által 2020. március 11. napján bejelentett világjárványra és a 40/2020. (III. 11.) számú Korm.r.-ben M.o-n kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 2020.04.27-én kelt levelében tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a veszélyhelyzet során elrendelt korlátozó intézkedések a Vállalkozó szerződés szerinti teljesítését akadályozzák, a hőközpontokhoz szükséges anyagok beérkezési határideje a tervezetthez képest csúszik, és kéri a Szerződés egyik részteljesítési határidejének módosítását.
Megrendelő az nCov-2019 vírus által okozott humánjárvány-helyzetet a Szerződés 21.2 pontja alapján vis maior eseménynek tekinti, ezért a Felek módosították a Szerződés érintett részteljesítési határidejét.
A módosítás megfelel a Kbt. 141. §-ában és a 307/2015. (X. 27.) Korm. r. 22. § (2) b) pontjában foglaltaknak, a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a módosítás nem változtatja meg a szerződés ált. jellegét
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 358999999 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 358999999 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben