Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11053/2020
CPV Kód:15800000-6
Ajánlatkérő:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Teljesítés helye:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.;Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.;Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.;Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.;Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház–Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66521905
Postai cím: Tószegi Út 21.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bene Ildikó mb. főigazgató
Telefon: +36 56503710
E-mail: foigazgato@hetenyikorhaz.hu
Fax: +36 56503722
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000416432020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000416432020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmezési nyersanyagok beszerzése öt részben
Hivatkozási szám: EKR000416432020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében élelmezési nyersanyagok beszerzése öt részben a közbeszerzési dokumentumok szerinti műszaki termékleírásban meghatározottak szerint és tételenként.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Sertés húskészítmények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15131400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sertéshús készítmények szállítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki termékleírásban az egyes termékek tekintetében meghatározott minimum követelmények szerint, összesen 6269 kg mennyiségben. A részen belül valamennyi tételre(termékre) kell ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. §(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A részen belül minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék esetében ajánlatkérő meghatározta az opciós mennyiségeket, mely összesen 1885 kg. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. §(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.Tekintettel a betegforgalom kiszámíthatatlanságára, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igényfelmerülése esetén az alapmennyiség lehívását követően egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség igénybevételéről, melyről a szerződés lejárta előtt 60 nappal értesíti a nyertes ajánlattevőt. A szükséges mennyiségű terméket részen belül terméksorokon, akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles részen belül terméksorokon a teljes opcionális mennyiség lehívására.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Előhűtött baromfihús
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15112100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Előhűtött baromfihús szállítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki termékleírásban az egyes termékek tekintetében meghatározott minimum követelmények szerint, összesen 14 200 kg mennyiségben. A részen belül valamennyi tételre(termékre) kell ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. §(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A részen belül minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék esetében ajánlatkérő meghatározta az opciós mennyiségeket, mely összesen 4 260 kg. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. §(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.Tekintettel a betegforgalom kiszámíthatatlanságára, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igényfelmerülése esetén az alapmennyiség lehívását követően egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség igénybevételéről, melyről a szerződés lejárta előtt 60 nappal értesíti a nyertes ajánlattevőt. A szükséges mennyiségű terméket részen belül terméksorokon, akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles részen belül terméksorokon a teljes opcionális mennyiség lehívására.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Fűszerek , ételízesítők, nehéz áruk és egyéb áruk
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15870000-7
További tárgyak:15411100-3
15897200-4
03212210-5
15851100-9
15830000-5
15871110-8
15831600-8
15332290-3
15332100-5
15860000-4
15882000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fűszerek, ételízesítők, nehéz áruk, cukrászipari termékek, növényi zsiradék, befőttek, konzervek, száraz hüvelyesek, száraz tészta szállítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki termékleírásban az egyes termékek tekintetében meghatározott minimum követelmények szerint, összesen 54 672 kg, 8 470 l, 376 825 db mennyiségben. A részen belül valamennyi tételre(termékre) kell ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. §(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Az 1/1-es kiszerelést tekinti ajánlatkérő 1kg-nak, a specifikációban megadott töltősúlytól +/- 2 %-kal lehet eltérni. Az 5/1-es kiszerelést tekinti ajánlatkérő 5 kg-nak, a specifikációban megadott töltősúlytól +/- 4 %-kal lehet eltérni.
A 3/1-es kiszerelést tekinti ajánlatkérő 3 kg-nak, a specifikációban megadott töltősúlytól +/- 3 %-kal lehet eltérni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A részen belül minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék esetében ajánlatkérő meghatározta az opciós mennyiségeket, mely összesen 16 406 kg, 2 542 l, 113 049 db. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. §(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.Tekintettel a betegforgalom kiszámíthatatlanságára, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igényfelmerülése esetén az alapmennyiség lehívását követően egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség igénybevételéről, melyről a szerződés lejárta előtt 60 nappal értesíti a nyertes ajánlattevőt. A szükséges mennyiségű terméket részen belül terméksorokon, akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles részen belül terméksorokon a teljes opcionális mennyiség lehívására.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Mirelit áruk
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit áruk szállítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki termékleírásban az egyes termékek tekintetében meghatározott minimum követelmények szerint, összesen 14 850 kg mennyiségben. A részen belül valamennyi tételre(termékre) kell ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. §(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A részen belül minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék esetében ajánlatkérő meghatározta az opciós mennyiségeket, mely összesen 4 455 kg. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. §(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.Tekintettel a betegforgalom kiszámíthatatlanságára, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igényfelmerülése esetén az alapmennyiség lehívását követően egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség igénybevételéről, melyről a szerződés lejárta előtt 60 nappal értesíti a nyertes ajánlattevőt. A szükséges mennyiségű terméket részen belül terméksorokon, akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles részen belül terméksorokon a teljes opcionális mennyiség lehívására.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15511000-3
További tárgyak:15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház–Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej, tejtermékek szállítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki termékleírásban az egyes termékek tekintetében meghatározott minimum követelmények szerint, összesen 32 300 l, 271 700 db, 3600 kg, 29 700 doboz mennyiségben. A részen belül valamennyi tételre(termékre) kell ajánlatot tenni ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. §(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A részen belül minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék esetében ajánlatkérő meghatározta az opciós mennyiségeket, mely összesen 9 690 l, 81 510 db, 1080 kg, 8 910 doboz. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. §(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.Tekintettel a betegforgalom kiszámíthatatlanságára, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igényfelmerülése esetén az alapmennyiség lehívását követően egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség igénybevételéről, melyről a szerződés lejárta előtt 60 nappal értesíti a nyertes ajánlattevőt. A szükséges mennyiségű terméket részen belül terméksorokon, akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles részen belül terméksorokon a teljes opcionális mennyiség lehívására.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSz, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az AT, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő, akivel szemben a Kbt. 62. §(1)- (2) bek. szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be,figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bek. előírásaira. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. Igazolási mód: AT, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő GSz a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bek. meghatározottak szerint az EEKD benyújtásával a 4. § (1) bek. foglaltak szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok hiányát,figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (3)-(4) bek., valamint a 6.§ (1)-(2) bek. Közös ajánlattétel esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. § (5) bek. az irányadó. AK az EEKD-t elektronikus űrlapként bocsátja a GSZ rendelkezésére az EKR-ben. Az elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerint kell nyilatkoznia (elektronikus űrlap kitöltésével). A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15. § (1) bek. alapján AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének. A Kbt. 69. §(4)-(7) bek. foglaltak alkalmazásával AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. §; 10. §, 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. előírt kizáró okok hiányát. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015.(X.30) Korm. r. 13. §-a alapján az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. AK hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Valamennyi részben ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett részteljesítés tárgyának megfelelőtermékek legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22. § (1) és (2)bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban)- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve,elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen; - a szállítás mennyisége; -továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) Valamennyi rész esetében: ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21.§(1) bekezdés c) pontja alapján HACCP vagy azzal a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 24. § (3) bekezdése szerint egyenértékű tanúsítványának másolatát, vagy az egyenértékű élelmiszer-biztonsági intézkedéseinek egyébbizonyítékait. AT-nek a 321/2015. (X.30.)Korm. r. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1., M.2. pontokban ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. A GSZ-nek az EEKD IV.rész α „alfa”mezőt kell kitölteni (elektronikus űrlap alkalmazása)anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7)bek. foglaltak alkalmazásával jár el. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(7)és(9) bekezdéseire, a Kbt. 65. § (11)-(12) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra, valamint a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.A 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 30. §(4) bekezdése alapján ajánlatkérő a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az M1., M.2. pontokban előírt alkalmassági követelményt és igazolásait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban)- az adott részteljesítésre vonatkozóan - a vizsgált időszakban szerződésszerűen teljesített összesen legalább az 1. részben 4000 kg sertés húskészítmény; 2. részben 10 000 kg előhűtött baromfihús ;3. részben 40 000 kg és/vagy, 6000 l és /vagy, 280 000 db fűszerek és/vagy ételízesítők és/vagy nehéz áruk és/vagy cukrászipari termékek és/vagy növényi zsiradék és/vagy befőttek és/vagy konzervek és/vagy száraz hüvelyesek és/vagy száraz tészta; 4. részben 10 000 kg mirelit áruk; 5. részben 20 000 l és/vagy, 2500 kg és/vagy, 200 000 db és/vagy 20 000 doboz tej és/vagy
tejtermék szállítására vonatkozó referenciával. Amennyiben az ajánlattevő több részre is kíván ajánlatot tenni,úgy részenként szükséges az alkalmassági feltételnek megfelelnie, tekintettel arra, hogy a kért referenciatárgya részenként került meghatározásra. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával is igazolható. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint tekintettel arra, hogy három év teljesítésének igazolását írta elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe, továbbá a 21/A. § rendelkezései szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződésrész teljesítéseként valósult meg.Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szállítás,amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
M.2) Valamennyi részben alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik érvényes HACCP vagy azzal egyenértékű élelmiszer-biztonsági rendszer meglétét igazoló tanúsítvánnyal, vagy az élelmiszer-biztonság érdekében tett intézkedéseinek leírásával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF). Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., valamint a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §.-ában foglaltak szerint. AK. a szerződés alapján teljesítésre kerülő részteljesítések ellenértékét havonta összevonva, a nyertes AT. által kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. AK hivatkozik a Kbt. 27/A §-ában foglaltakra. AK előleget nemfizet. Az áfa mértéke a mindenkori hatályos törvény szerint meghatározott mértékű. AK. késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155.§ (1)bekezdésében meghatározott rendelkezések az irányadók. A fizetési feltételekre vonatkozó rendelkezéseket részletesen a közb.dok. részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § -a, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK valamennyi rész esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár alapján értékeli. Az AK igényeinek a műszaki leírásban szereplő konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk, termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ebben az esetben további minőségi jellemzők nem,csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 2) A szerződés megerősítése:valamennyi részben késedelmi kötbérmértéke az érintett szerződéses mennyiség nettó összértékének 5 %-a naptári nap, max. a késedelemmel érintett szerződéses mennyiség nettó összértékének 15 % a.Késedelmes szállítás esetén az AK által egyedileg meghatározott szállítási határidő és a termék tényleges, a szerződésszerű teljesítésnek megfelelő kiszállításának napja között eltelt idő képezi a kötbérszámítás alapját.Késedelmes teljesítésnek minősül az az eset is, amennyiben a nyertes AT az AK által megrendelt termékmennyiséget nem szállítja le teljes mértékben(ebben az esetben a kötbér a le nem szállított termékmennyiségre vonatkoztatható), továbbá ha nem megfelelő terméket szállít és ezért a terméket ki kell cserélni, vagy azt újra ki kell szállítani (ebben az esetben a kötbér a szerződésszerűen le nem szállított termékmennyiségre vonatkoztatható). Meghiúsulási kötbér: az adott rész nettó ellenértékének a 20 %-a, ha a nyertes AT olyan okból amelyért felelős, megszegi a szerződést. 3) Az ajánlat részeként csatolandó kötelező dokumentumok: a)Tételes árajánlat az adott résznek megfelelően kitöltve és cégszerű aláírással ellátva;b) Tételes árajánlatban fel kell tüntetni az AT által megajánlott termék gyártóját,nevét, márkanevét; c) az 1. rész, 3. rész, 4. rész, 5. rész vonatkozásában valamennyi termék esetében - a Tételes árajánlatban megajánlott valamennyi termék tekintetében csatolni kell olyan, a gyártmánylapról szóló 82/2012. (VIII.2.) VM r. szerinti gyártmánylapot, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott termékek megfelelnek a közb. dok. megfogalmazott követelményeknek. Az ajánlat részeként csatolandó kötelező dokumentumok vonatkozásában AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bek. foglaltakra. 4)AK és a gazd. szereplők között a közb. eljárással kapcsolatos kommunikáció a Kbt. 40. §. (1) bek. alapján az EKR-ben történik. 5) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. gazdasági társaság végzi (http://nekszt.hu). 6)EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: regisztrációt követően a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon. AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan tájékoztatást nem ad. 7) Kieg. táj. a Kbt. 56. § (1)-(5) bek. foglaltak szerint, hiánypótlás a Kbt. 71.§-a szerint biztosított azzal,hogy AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha arra a hiánypótlás során bevont új GSZ-re tekintettel lenne szükség.8) Kbt. 44.§ szerinti üzleti titok kezelése elkülönítetten, az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával és arról szóló nyilatkozat indoklással.9) Az EKR rendszerben integrált, valamint az AK által generált elektronikus űrlap kitöltése útján benyújtandó űrlapok: Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, Kbt. 66. § (2) bek. szerinti AT nyilatkozat, Kbt. 67. § (4). bek. szerinti nyilatkozat, nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (nemleges nyilatkozat is benyújtandó); nyilatkozat Kbt. 65. §(7) bek.; 321/2015.(X.30.) Korm.r.13.§-a szerinti dok., nyilatkozat üzleti titokról, EEKD. További az ajánlat részeként benyújtott dokumentumok, nyilatkozatok:közös ajánlattétel esetén megállapodása Kbt. 35. §- a, valamint a közb. dok. leírtak szerint;Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazás, (adott esetben); Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó okirata(adott esetben); Kbt. 65. § (12) bekezdése szerinti meghatalmazás (adott esetben);Folyt. VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: nyilatkozat a korábbi közbeszerzési eljárásban benyújtott igazolásokról(adott esetben); AT(közös ajánlattevők) – és bevonásuk esetén az ajánlatban nyilatkozatot tevő az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlatot aláíró, az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő,meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006.évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája egyszerű másolatban. A cégkivonatban nemszereplő kötelezettségvállaló(k)esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazást. 10) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén, a teljesítés során - abban az esetben is, ha helyettesítő termék felajánlására kerülne sor - csak HACCP tanúsítvánnyal rendelkező gyártótól vásárol terméket. 11)AK. felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ában foglaltakra.12) Feltöltött, aláírt dokumentumok, nyilatkozatok esetében az AK által előírt alkalmazandó fájlformátum: PDF 13) AK. ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.14) AK a Kbt. 35.§(8) bek. alapján rögzíti, hogy nem teszi lehetővé a nyertes AT-k számára gazdasági szervezet(projekttársaság)alapítását. 15) IV.2.6) pont: ajánlatkérő a 2 hónapon 60 napot ért,figyelemmel a Kbt. 81.§(11) bek. – folyamatba épített ellenőrzés. FAKSZ: György Teréz(00360) 16) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák