Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11076/2020
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Gyulai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Gyulai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62790697
Postai cím: Ady Endre Utca 19
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dakáné Hild Éva
Telefon: +36 66795243
E-mail: eva.hild.dakane@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/gyula
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iskola épületek felújítása Dévaványa, Vésztő
Hivatkozási szám: EKR000118112020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő az 1-3. részek tekintetében az EFOP-4.1.2-17-2017-00087, míg a 4. rész tekintetében az EFOP-4.1.2-17-2017-00057 azonosítószámú pályázat keretében iskola épületek felújítását tervezi megvalósítani az alábbi helyszíneken: 1.rész - Dévaványa, Vörösmarty utca 4-6. 2. rész - Dévaványa, Körösladányi u. 1. 3. rész - Dévaványa, Gyöngy utca 6-8. szám 4. rész - Vésztő tantermek felújítása A tervezett kivitelezési tevékenység 1-3. részek esetében engedély nélkül, 4. rész esetében engedéllyel végezhető.Ajánlattevőnek ajánlata elkészítése során figyelembe kell vennie az 1., 2. és 3. rész tekintetében a műszaki leírást kiegészítő „Közbeszerzési kiegészítő építész műszaki leírás” c. dokumentumban foglaltakat. Ebben kerül ismertetésre a módosított műszaki tartalom. Az árazatlan költségvetések a módosított műszaki tartalommal vannak összhangban. Továbbá ajánlattevőnek a 4. rész tekintetében a tervezői nyilatkozatban leírtakat is figyelembe kell vennie a kivitelezés ütemezése szempontból

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 5582 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 064 - 152045
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Tájékoztatom, hogy a „Iskola épületek felújítása Dévaványa, Vésztő” tárgyú, Uniós nyílt közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő az alábbiak szerint módosította az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentációt.
(ajánlattételi felhívás)
Eredeti:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2020.04.30. 13:00 óra/perc
1.sz. Módosított:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2020.05.14. 13:00 óra/perc
2.sz. Módosított:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2020.05.28. 13:00 óra/perc
3.sz. Módosított:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2020.06.11. 13:00 óra/perc
4.sz. Módosított:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2020.06.25 13:00 óra/perc
5.sz. Módosított:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2020.07.07 13:00 óra/perc

(ajánlattételi felhívás)
Eredeti:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2020.04.30. 15:00 óra/perc
1.sz. Módosított:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2020.05.14. 15:00 óra/perc
2.sz. Módosított:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2020.05.28 15:00 óra/perc
3.sz. Módosított:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2020.06.11. 15:00 óra/perc
4.sz. Módosított:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2020.06.25. 15:00 óra/perc
5.sz. Módosított:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2020.07.07. 15:00 óra/perc

További módosítással érintett részek:
(közbeszerzési dokumentáció) – 4. rész. vonatkozásában
- Ajánlattevőnek az 5.sz. kiegészítő tájékoztatással válaszaként megküldött „4.rész - statikai dok.rar” c. és a „vésztő - iskola építész költségvetés árazatlan_jav3” árazatlan költségvetés alapján kell elkészítenie ajánlatukat. A módosított költségvetés az eredeti költségvetés megnevezéshez képest „_jav” kiterjesztéssel egészítette ki ajánlatkérő.
1 és 3. rész. vonatkozásában
- Ajánlattevőnek az 5.sz. kiegészítő tájékoztatással válaszaként megküldött „1. rész - jav költségvetés”, „1. rész - mód műszaki dok” és „3. rész - jav költségvetés”.rar mappákban szereplő dokumentumok, költségvetésekkel kell elkészíteniük ajánlatukat. A módosított költségvetés az eredeti költségvetés megnevezéshez képest „_jav”, illetve „jav2” kiterjesztéssel egészítette ki ajánlatkérő.
Tájékoztatom, hogy az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok - a fentiekben felsoroltakon kívül - egyéb pontjai nem változtak. A módosított ajánlattételi felhívás és a módosított közbeszerzési dokumentáció az EKR-ben az 5.sz. kiegészítő tájékoztatás megküldését követően válik elérhetővé. A módosított műszaki dokumentumok, költségvetések oda is feltöltésre kerülnek. Ajánlattevő az ajánlata elkészítése során az eljárás indításakor, illetve a kiegészítő tájékoztatások során megküldött válaszok, módosított költségvetések alapján kell elkészíteniük ajánlatukat.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ