Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11096/2020
CPV Kód:15000000-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XVIII. ker. Gazdasági Ellátó Szolgálat
Teljesítés helye:A teljesítés helye minden rész esetében azonos, a XVIII. kerület közigazgatási határán belül tíz (kilenc) különböző helyszínen. Részletesen: KD V. fejezet Műszaki Leírás;A teljesítés helye minden rész esetében azonos, a XVIII. kerület közigazgatási határán belül tíz (kilenc) különböző helyszínen. Részletesen: KD V. fejezet Műszaki Leírás;A teljesítés helye minden rész esetében azonos, a XVIII. kerület közigazgatási határán belül tíz (kilenc) különböző helyszínen. Részletesen: KD V. fejezet Műszaki Leírás;A teljesítés helye minden rész esetében azonos, a XVIII. kerület közigazgatási határán belül tíz (kilenc) különböző helyszínen. Részletesen: KD V. fejezet Műszaki Leírás;A teljesítés helye minden rész esetében azonos, a XVIII. kerület közigazgatási határán belül tíz (kilenc) különböző helyszínen. Részletesen: KD V. fejezet Műszaki Leírás;A teljesítés helye minden rész esetében azonos, a XVIII. kerület közigazgatási határán belül tíz (kilenc) különböző helyszínen. Részletesen: KD V. fejezet Műszaki Leírás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. ker. Gazdasági Ellátó Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19479806
Postai cím: Városház Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Pálma
Telefon: +36 12961495
E-mail: palma@bp18.hu
Fax: +36 12961491
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gesz18.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gesz18.hu/
 
Hivatalos név: Budapest Főv. XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszetimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51253080
Postai cím: Kondor Béla Stny 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Marton Attiláné
Telefon: +36 12910578
E-mail: ebi@bolcsi18.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bolcsi18.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bolcsi18.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000571292020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000571292020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer beszerzés több részben
Hivatkozási szám: EKR000571292020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Élelmiszerek beszerzése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék részére 2020-2023.” adásvételi szerződés alapján
1. rész: Tej, tejtermék
2. rész: Mirelit
3. rész: Kenyér, pékáru
4. rész: Hús, hentesáru
5. rész: Füszért, szárazáru
6. rész: Tisztított zöldségfélék
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: Tej, tejtermékek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye minden rész esetében azonos, a XVIII. kerület közigazgatási határán belül tíz (kilenc) különböző helyszínen. Részletesen: KD V. fejezet Műszaki Leírás
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élesztő 1.160 db, joghurt, kefir 30.160 db, rizstej, szójatej, egyéb tejital 1.600 db, sajt, sajtkészítmény, növényi sajt 5.720 db;4.920 dob; 3.760 kg, tej, laktózmentes tej 64.000 db; 151.760 liter, tejföl, tejszín 12.400 db, túró rudi, puding, desszert 46.576 db, túrók 3.600 kg; 520 db, vaj, vajkrém, margarin 17.080 db; 3.120 kg
Részletesen: KD. VI. fejezet Műszaki Leírásban.
Kiszerelés a Műszaki Leírás szerint.
Opció: a teljes mennyiség értékének +20%-a II.2.11) pont szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja, hogy a szállítást 5 (5E, 5N, 5P, 5Z), vagy 9-16 környezetvédelmi osztály jelzésű gépjárművel végzi (Igen/Nem) 10
2 Vállalja, hogy a megrendelések leadásához, lemondáshoz és nyomon követéséhez online webes felületet biztosít. (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott mennyiségek tekintetében egyoldalúan érvényesíthető opciós jogot köt ki.
Az opciós mennyiség mértéke: a műszaki leírásban meghatározott teljes mennyiség értékének 20%-a.
Az opciós mennyiség lehívása, a megrendelés módosítása, teljesítése és a számlafizetés az alapmennyiségre vonatkozó szabályok szerint történik, az alapmennyiségre vonatkozó egységárak alapján, az esetleges akciós árak alkalmazásával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pont
Pontszám: 0-10
Részletesen KD II. fejezet Útmutató 6.) pont
II.2.7) KD V. fejezet Szerződéstervezet szerint

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: Mirelit
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye minden rész esetében azonos, a XVIII. kerület közigazgatási határán belül tíz (kilenc) különböző helyszínen. Részletesen: KD V. fejezet Műszaki Leírás
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldség 40.264 kg, gyümölcs 2.200 kg, hal 3.000 kg, panírozott hústermékek 1.960 kg, panírozott sajt 240 kg, gombóc, nudli 3.432 kg.
Részletesen: KD. VI. fejezet Műszaki Leírásban.
Kiszerelés a Műszaki Leírás szerint.
Opció: a teljes mennyiség értékének +20% a II.2.11) pont szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja, hogy a szállítást 5 (5E, 5N, 5P, 5Z), vagy 9-16 környezetvédelmi osztály jelzésű gépjárművel végzi (Igen/Nem) 10
2 Vállalja, hogy a megrendelések leadásához, lemondáshoz és nyomon követéséhez online webes felületet biztosít. (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott mennyiségek tekintetében egyoldalúan érvényesíthető opciós jogot köt ki.
Az opciós mennyiség mértéke: a műszaki leírásban meghatározott teljes mennyiség értékének 20%-a.
Az opciós mennyiség lehívása, a megrendelés módosítása, teljesítése és a számlafizetés az alapmennyiségre vonatkozó szabályok szerint történik, az alapmennyiségre vonatkozó egységárak alapján, az esetleges akciós árak alkalmazásával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pont
Pontszám: 0-10
Részletesen KD II. fejezet Útmutató 6.) pont
II.2.7) KD V. fejezet Szerződéstervezet szerint

II.2.1)
Elnevezés: 3. rész: Kenyér, pékáru
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye minden rész esetében azonos, a XVIII. kerület közigazgatási határán belül tíz (kilenc) különböző helyszínen. Részletesen: KD V. fejezet Műszaki Leírás
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kenyér, bagett 64.760 db, kalács, kuglóf 18.360 db, kifli,zsemle 120 cs; 258.800 db, péksütemény 32.000 db
Részletesen: KD. VI. fejezet Műszaki Leírásban.
Kiszerelés a Műszaki Leírás szerint.
Opció: a teljes mennyiség értékének +20% a II.2.11) pont szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja, hogy a szállítást 5 (5E, 5N, 5P, 5Z), vagy 9-16 környezetvédelmi osztály jelzésű gépjárművel végzi (Igen/Nem) 10
2 Vállalja, hogy a megrendelések leadásához, lemondáshoz és nyomon követéséhez online webes felületet biztosít. (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott mennyiségek tekintetében egyoldalúan érvényesíthető opciós jogot köt ki.
Az opciós mennyiség mértéke: a műszaki leírásban meghatározott teljes mennyiség értékének 20%-a. .
Az opciós mennyiség lehívása, a megrendelés módosítása, teljesítése és a számlafizetés az alapmennyiségre vonatkozó szabályok szerint történik, az alapmennyiségre vonatkozó egységárak alapján, az esetleges akciós árak alkalmazásával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pont
Pontszám: 0-10
Részletesen KD II. fejezet Útmutató 6.) pont
II.2.7) KD V. fejezet Szerződéstervezet szerint

II.2.1)
Elnevezés: 4. rész: Hús, hentesáru
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye minden rész esetében azonos, a XVIII. kerület közigazgatási határán belül tíz (kilenc) különböző helyszínen. Részletesen: KD V. fejezet Műszaki Leírás
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szárnyas 25.520 kg, sertés 9.704 kg, marha 2.080 kg, virsli, krinolin, lecsókolbász 3.600 cs; 1.360 kg, szalonna 520 kg, kolbász 296 kg, felvágott, szalámi, májas 7.920 cs; 7.200 kg
Részletesen: KD. VI. fejezet Műszaki Leírásban.
Kiszerelés a Műszaki Leírás szerint.
Opció: a teljes mennyiség értékének +20% a II.2.11) pont szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja, hogy a szállítást 5 (5E, 5N, 5P, 5Z), vagy 9-16 környezetvédelmi osztály jelzésű gépjárművel végzi (Igen/Nem) 10
2 Vállalja, hogy a megrendelések leadásához, lemondáshoz és nyomon követéséhez online webes felületet biztosít. (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott mennyiségek tekintetében egyoldalúan érvényesíthető opciós jogot köt ki.
Az opciós mennyiség mértéke: a műszaki leírásban meghatározott teljes mennyiség értékének 20%-a.
Az opciós mennyiség lehívása, a megrendelés módosítása, teljesítése és a számlafizetés az alapmennyiségre vonatkozó szabályok szerint történik, az alapmennyiségre vonatkozó egységárak alapján, az esetleges akciós árak alkalmazásával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pont
Pontszám: 0-10
Részletesen KD II. fejezet Útmutató 6.) pont
II.2.7) KD V. fejezet Szerződéstervezet szerint

II.2.1)
Elnevezés: 5. rész: Füszért, szárazáru
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye minden rész esetében azonos, a XVIII. kerület közigazgatási határán belül tíz (kilenc) különböző helyszínen. Részletesen: KD V. fejezet Műszaki Leírás
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Levespor, pudingpor, alapok, stb. 1.560 cs; 552 db; 616 kg, befőtt, konzerv, flakonos termékek 18.480 db; 1.160 flakon; 400 kg; 320 liter, Cukrok, vaníliás cukor 880 cs; 8.024 kg, csokoládé, szaloncukor 224 kg; 6.440 db, fűszerek 80 cs; 4.080 db; 500 kg, gyümölcslé, ásványvíz 12.800 db; 30.720 liter, keksz, piskóta, nápolyi 4.760 cs; 16.200 db; 360 dob; 400 kg, lisztek, zsemlemorzsa stb. 80 cs; 16 db; 8.964 kg; magvak, müzlik, pelyhek 6.400 db; 1.056 cs; 2.160 kg, akácméz 640 db, étolaj, zsír 8.816 db; 32 kg, rizs, köles, bulgur, kuszkusz 240 cs; 8.080 kg, só 1.760 kg, száraztészták 7.360 kg, tea, kávé, kakaópor 800 dob; 552 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja, hogy a szállítást 5 (5E, 5N, 5P, 5Z), vagy 9-16 környezetvédelmi osztály jelzésű gépjárművel végzi (Igen/Nem) 10
2 Vállalja, hogy a megrendelések leadásához, lemondáshoz és nyomon követéséhez online webes felületet biztosít. (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott mennyiségek tekintetében egyoldalúan érvényesíthető opciós jogot köt ki.
Az opciós mennyiség mértéke: a műszaki leírásban meghatározott teljes mennyiség értékének 20%-a.
Az opciós mennyiség lehívása, a megrendelés módosítása, teljesítése és a számlafizetés az alapmennyiségre vonatkozó szabályok szerint történik, az alapmennyiségre vonatkozó egységárak alapján, az esetleges akciós árak alkalmazásával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pont
Pontszám: 0-10
Részletesen KD II. fejezet Útmutató 6.) pont
II.2.7) KD V. fejezet Szerződéstervezet szerint

II.2.1)
Elnevezés: 6. rész: Tisztított zöldség
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15331000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye minden rész esetében azonos, a XVIII. kerület közigazgatási határán belül tíz (kilenc) különböző helyszínen. Részletesen: KD V. fejezet Műszaki Leírás
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tisztított burgonya 20.000 kg, tisztított zöldségek egyéb 11.544 kg
Részletesen: KD. VI. fejezet Műszaki Leírásban.
Kiszerelés a Műszaki Leírás szerint.
Opció: a teljes mennyiség értékének +20% a II.2.11) pont szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja, hogy a szállítást 5 (5E, 5N, 5P, 5Z), vagy 9-16 környezetvédelmi osztály jelzésű gépjárművel végzi (Igen/Nem) 10
2 Vállalja, hogy a megrendelések leadásához, lemondáshoz és nyomon követéséhez online webes felületet biztosít. (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott mennyiségek tekintetében egyoldalúan érvényesíthető opciós jogot köt ki.
Az opciós mennyiség mértéke: a műszaki leírásban meghatározott teljes mennyiség értékének 20%-a.
Az opciós mennyiség lehívása, a megrendelés módosítása, teljesítése és a számlafizetés az alapmennyiségre vonatkozó szabályok szerint történik, az alapmennyiségre vonatkozó egységárak alapján, az esetleges akciós árak alkalmazásával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pont
Pontszám: 0-10
Részletesen KD II. fejezet Útmutató 6.) pont
II.2.7) KD V. fejezet Szerződéstervezet szerint

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó.
AT-nek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) és (11a) bek., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és III. Fejezet.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó. Részekre történő ajánlattétel esetén irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1.
AT-nek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésre.
M.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján és 22. § (1)-(2) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1 pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év, hónap, nap– megjelölésével, ha 1 napon történt a szállítás, a szállítás napját kétszer kell feltüntetni) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdése, valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.
A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete (2-7. §) szerint köteles eljárni (előzetes igazolás). Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely legalább az alábbi mennyiséget foglalja magában:
1. rész: 107.000 liter tej (2,8 és/vagy 1,5%-os, ESL és/vagy UHT) és/vagy 1600 kg sajt (trappista és/vagy edami jellegű)
2. rész: 32.000 kg mirelit termék (zöldség és/vagy panírozott termékek)
3. rész: 30.000 db kenyér pékáru (500 és/vagy 1000 g kiszerelésű, félbarna kenyér és/vagy teljes kiőrlésű kenyér és/vagy rozskenyér és/vagy kukoricás kenyér és/vagy burgonyás kenyér)
4. rész: 23.000 kg húsáru (sertés és/vagy marha és/vagy csirke)
5. rész: 4200 kg liszt és/vagy száraztészta és/vagy kristálycukor
6. rész: 20.000 kg tisztított zöldség (burgonya és/vagy vöröshagyma és/vagy fejeskáposzta és/vagy kelkáposzta)
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Az előírt követelmény több bemutatott referencia alapján is igazolható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Részletesen a szerződéstervezetben.
Fizetési feltételek: Kbt. 135. § (1), (6), (10), Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., 2017. évi CL. tv. vonatkozó rendelkezései valamennyi közbeszerzési rész tekintetében.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Számla kiállítása: heti gyakorisággal, a tárgyhetet követő hét keddig
Kötbérek: Ptk. 6:186.§ (1) bek. Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében
Késedelmi: alapja: eseti megrendelés alapján késedelmesen szállított termékek nettó vételára, mértéke 0,5% kettő késedelmes óránként, max 6%
Meghiúsulási:
Eseti: alapja az eseti megrendelés nettó vételára, mértéke 10%
Keretszerződés: alapja: a le nem hívott alapmennyiség teljes nettó vételára, mértéke 20%.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése, és a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15. §.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet
2. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.
3. A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.
4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD II. fejezete tartalmazza.
5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.
6. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
7. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
8. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
10. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
11. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza: Kbt. 81. § (5) bek..
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
14. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít
15. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontjaira vonatkozó nyilatkozat tételét.
16. AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a részletes árajánlatot. A részletes árajánlat táblázatot AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ KD-ban.
17. Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD):
a. EKR űrlapon:
i. felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint (lásd még KD II. fejezet Útmutató 6.) pont);
ii. Nyilatkozat online webes felület elérhetőségéről (adott esetben)
iii. Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
iv. Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozat;
v. 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok;
vi. Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok;
vii. nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
viii. kitöltött EEKD
b. Egyéb dokumentumok:
i. részletes árajánlat táblázat (aláírt .pdf és szerkeszthet Excel változatban is) (lásd még KD II. fejezet Útmutató 6.) pont)
ii. aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok);
iii. nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (adott esetben)
iv. kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerint kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentum;
v. nyilatkozat fordításról (adott esetben)
18. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.
19. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 30 nap.
20. AT a szállítást a HACCP-nek megfelelő szállító eszközzel és érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező szakemberekkel és saját költségén végzi oly módon, hogy a termékek minőségük megvédéséhez megfelelő (hűtőlánc biztosítás, szakosított szállítás), sérülésmentes csomagolásban kerüljenek a megrendelő részére átadásra.
21. Az adásvételi szerződés aláírásának napján a nyertes ajánlattevő köteles valamennyi a terméklistában szereplő termékről a gyártmánylapot e-mailben AK számára és a szerződés időtartama alatt köteles azokat folyamatosan frissíteni, az aktuális gyártmánylapokat AK számára megküldeni.
Folytatás a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Folytatás VI.3)
22. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
23. Jelen eljárásban a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy azzal egyenértékű vagy jobb termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az AK minimális előírásai, az AZ számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az AT felelőssége.
24. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
25. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak.
26. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
27. FAKSZ neve, lajstromszáma: Dr. Bódis Rita Gabriella, 01164
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák