Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11104/2020
CPV Kód:45232220-0
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vasútvillamosító Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
Telefon: +361-802-57-69
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 1 436-8560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási Szerződés Ebes alállomás tervezési és kivitelezési munkáira
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232220-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási Szerződés Ebes alállomás tervezési és kivitelezési munkáira
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45230000-8
További tárgyak:45231400-9
45231600-1
45317300-5
71323100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Hajdú Bihar megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés Ebes alállomás tervezési és kivitelezési munkáira” az alábbi főbb feladatokkal:
A Vállalkozó feladata Ebes MÁV 120/25 kV-os nagy-/középfeszültségű vasúti vontatási transzformátoralállomás teljes építészeti villamos primer és szekunder rekonstrukciója jelen dokumentációban és kiadott dokumentációban és a tervekben leírtak szerinti tartalommal.
A szállítási határokon belül feladat a rendszer teljes rekonstrukciójához tartozó minden bontási és építési feladatelvégzése, ill. a munkálatok során esetlegesen szükségessé váló provízor állapotok kialakítása:
A kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek elkészítése.
Főbb mennyiségek:
- 120/25 kV-os 2 db 16 MVA-es transzformátormező 1-1 db transzformátorral,
- 120 kV-os villamos technológia,2 egység primer berendezés csoport,
- 2 egység 25 kV-os gázszigetelésű kapcsolókészülékekkel kialakított kapcsolóberendezést is tartalmazó szekunder berendezések, azaz 2 egység szekunder berendezés csoport,
- vezérlő és kapcsoló épületrész átépítés, rekonstrukció 1 db, megközelítőleg összesen 250 m² alapterületen,2 szinten, további részleteket a dokumentáció tartalmaz,
- irányítástechnikai rendszer kiépítése,
- FET tevékenységet támogató hírközlési feladatok,
- védelmi rendszerek (térfigyelő rendszer, tűz- és vagyonvédelem),
- diszpécser-rendszer,
- átviteltechnika,
- FET és hírközlés tápellátása,
- segédüzem teljes rekonstrukciója,
- használatbavételi engedélyének megszerzése.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3)bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzéstárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dologmegajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00024

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 038 - 082008

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500012629 Rész száma: Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Vasútvillamosító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 90.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1.743.464.041,- Ft Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2020. 06. 11.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232220-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45230000-8
További tárgyak:45231400-9
45231600-1
45317300-5
71323100-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Hajdú Bihar megye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Vállalkozási szerződés Ebes alállomás tervezési és kivitelezési munkáira” az alábbi főbb feladatokkal:
A Vállalkozó feladata Ebes MÁV 120/25 kV-os nagy-/középfeszültségű vasúti vontatási transzformátor alállomás teljes építészeti villamos primer és szekunder rekonstrukciója jelen dokumentációban és kiadott dokumentációban és a tervekben leírtak szerinti tartalommal.
A szállítási határokon belül feladat a rendszer teljes rekonstrukciójához tartozó minden bontási és építési feladatelvégzése, ill. a munkálatok során esetlegesen szükségessé váló provízor állapotok kialakítása:
A kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek elkészítése.
Főbb mennyiségek:
- 120/25 kV-os 2 db 16 MVA-es transzformátormező 1-1 db transzformátorral,
- 120 kV-os villamos technológia,2 egység primer berendezés csoport,
- 2 egység 25 kV-os gázszigetelésű kapcsolókészülékekkel kialakított kapcsolóberendezést is tartalmazó szekunder berendezések, azaz 2 egység szekunder berendezés csoport,
- vezérlő és kapcsoló épületrész átépítés, rekonstrukció 1 db, megközelítőleg összesen 250 m² alapterületen,2 szinten, további részleteket a dokumentáció tartalmaz,
- irányítástechnikai rendszer kiépítése,
- FET tevékenységet támogató hírközlési feladatok,
- védelmi rendszerek (térfigyelő rendszer, tűz- és vagyonvédelem),
- diszpécser-rendszer,
- átviteltechnika,
- FET és hírközlés tápellátása,
- segédüzem teljes rekonstrukciója,
- használatbavételi engedélyének megszerzése.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3)bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzéstárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dologmegajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1.743.464.041,- Ft
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Vasútvillamosító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 90.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A tárgyi módosítással érintett Vállalkozási Szerződés alapján Vállalkozó feladatát képezi az Ebes város MÁV 120/25 kV-os alállomás teljes építészeti villamos primer és szekunder rekonstrukciója, ennek során az irányítástechnikai rendszer teljes rekonstrukciója, beleértve az iparági telemechanikai berendezéseket is, valamint a berendezések integrálását az irányítástechnikába és az alállomáson a későbbiekben létesítendő FET (Felsővezetéki Energia Távvezérlő) Központba, a kiadott dokumentációban és a tervekben leírtak szerinti tartalommal.
Az üzemeltető MÁV Zrt. (továbbiakban: MÁV Zrt., vagy Üzemeltető), valamint a Vállalkozó képviselői és a műszaki ellenőr a MÁV Zrt. hivatalos helyiségében 2020. január 24-én egyeztetést tartottak, melynek tárgya a MÁV Zrt. hálózatán a vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a V100.34 projekten belül, valamint az EBA-VA-38-TK-01 tervszámú jóváhagyott kiviteli terv szerint megvalósított ideiglenes távközlési munkák során telepített és áthelyezett berendezések, illetve az összeköttetések műszaki állapotának ellenőrzése volt. Az Üzemeltető ennek során a távközlési berendezés addig kiépített állapotát, üzemeltetési szempontból próbaüzemre alkalmasnak nyilvánította. Az egy hónapos próbaüzem 2020. január 30-án kezdetét vette, és 2020. február 29-én sikeresen lezárult. A 2020. március 4-én kelt jegyzőkönyvben Üzemeltető rögzítette, hogy a próbaüzem sikeresen lezárható, valamint hogy nem merült fel olyan probléma, ami az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztette volna, és nem volt olyan jellegű meghibásodás sem, amely az üzemszerű kitáplálást lehetetlenné tette volna. Üzemeltető nyilatkozata alapján az alállomás a műszaki átadásig üzemben maradhat.
Mivel az Általános Szerződéses Feltételek szerint a sikeres teszt és próbaüzemi eljárás a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárásának feltétele, és a fenti jegyzőkönyvben foglaltak alapján Üzemeltető a berendezéseket próbaüzemre alkalmasnak nyilvánította, majd a próbaüzemet sikeresnek minősítette, illetve a próbaüzem során sem merült fel olyan körülmény az Üzemeltető részéről, ami a teljes műszaki átadás-átvétel folyamatát akadályozta volna, Vállalkozó ennek megfelelően teljesítette a Műszaki Leírásban foglaltakat.
A fentiek ellenére 2020. március 9-én arról adott tájékoztatást az Üzemeltető, hogy kizárólag akkor járul hozzá a teljes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásához, amennyiben a műszaki készültség azt a végberendezési oldalon is lehetővé teszi, addig viszont kizárólag a rész műszaki átadás-átvételi eljárást engedélyezi. Üzemeltető mindezt a 2020. március 26-án kelt, 10985-1/2020/MAV iktatószámú levelében is megerősítette.
Megrendelő álláspontja szerint megállapítható, hogy az Üzemeltető nem tartotta elegendőnek a Műszaki Leírásban foglaltak megvalósulását, mivel további műszaki követelményeket írt elő, és ettől tette függővé a teljes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását.
Szerződő Felek a Vállalkozási Szerződés 9.2 pontja szerinti táblázatot módosítják a határidő tekintetében a Kbt. 141. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján, amelynek során a kötbérterhes kivitelezési teljesítési határidőt 2020. szeptember 30. napjáig hosszabbítják meg. Ezen túlmenően beillesztenek egy új feladatot, amelynek kötbérterhes részhatáridejét 2020. július 31. napjában határozzák meg.
Tekintettel arra, hogy Megrendelő a Vállalkozási Szerződés teljesítésével kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó helyett új kapcsolattartót kíván bevonni, a Szerződő Felek e tekintetben, valamint a Megrendelő számlavezető pénzügyi intézménye és a bankszámlaszáma vonatkozásában is módosítani kívánják a Vállalkozási Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Üzemeltető 2020. 01. 24-én a távközlési berendezés addig kiépített állapotát, üzemeltetési szempontból próbaüzemre alkalmasnak nyilvánította. Az egy hónapos próbaüzem 2020. január 30-án kezdetét vette, és 2020. február 29-én sikeresen lezárult.
2020. március 9-én arról adott tájékoztatást az Üzemeltető, hogy kizárólag feltételekkel járul hozzá a teljes műszaki átadás-átvételi eljáráshoz.
Megrendelő kijelenti, hogy nem láthatta előre, hogy a MÁV Zrt., mint Üzemeltető nem tartja elegendőnek a Műszaki Leírásban foglaltak teljesítését és további, a Vállakozó szerződéses feladatain kívül eső műszaki feltételek megvalósulását tartja indokoltnak, és ettől teszi függővé a teljes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását. Az Üzemeltető a Műszaki Leírást a közbeszerzési eljárás előkészítése során véleményezte és akkor nem jelezte a tárgyi módosítás alapjául szolgáló feladatok elvégzésének szükségességét.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1.743.464.041,- Ft Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1.743.464.041,- Ft Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben