Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11129/2020
CPV Kód:24000000-4
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20173920
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sze.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Anyagbeszerzés EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008
Hivatkozási szám: EKR000348812020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Anyagbeszerzés a Széchenyi István Egyetem részére az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 azonosító számú projekt keretében”
1. rész Vegyszerbeszerzés a dokumentációban szereplő vegyszerekre
2. rész Laboreszközök (fogyóeszközök) beszerzése a dokumentáció szerint

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés biztosítékai:
A következő helyett:
Mindegyik rész esetén: Késedelmi kötbér: mértéke késedelem minden napja után naptári naponként a nettó ár 0,5%-a, de összesen legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 10%-ának megfelelő összeg. Amennyiben a késedelmi kötbérrel terhelt időtartam a 20 napot meghaladja Vevő − a nyertes ajánlattevőként szerződő Eladóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül − azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést vagy attól elállhat, és a meghiúsulási kötbért követelhet. Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hiba kiküszöböléséig terjedő időre minden napja után naptári naponként a nettó ár 0,5%-a Ft, legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 10%-ának megfelelő összeg. Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése, valamint 6:187. § (1) – (2) bekezdései.
Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Ptk. 6:213. §.
Jótállás: 12 hónap.
Helyesen:
Mindegyik rész esetén: Késedelmi kötbér: mértéke késedelem minden napja után naptári naponként a nettó ár 0,5%-a, de összesen legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 10%-ának megfelelő összeg. Amennyiben a késedelmi kötbérrel terhelt időtartam a 20 napot meghaladja Vevő − a nyertes ajánlattevőként szerződő Eladóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül − azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést vagy attól elállhat, és a meghiúsulási kötbért követelhet. Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hiba kiküszöböléséig terjedő időre minden napja után naptári naponként a nettó ár 0,5%-a Ft, legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 10%-ának megfelelő összeg. Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése, valamint 6:187. § (1) – (2) bekezdései.
Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Ptk. 6:213. §.
Jótállás: a II. rész esetén 12 hónap.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben