Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11175/2020
CPV Kód:55523000-2
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41992711
Postai cím: Pesti Út 165
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bánóczi Zoltán
Telefon: +36 12533308
E-mail: kozbeszerzes.onk@rakosmente.hu
Fax: +36 12533541
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rakosmente.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000506412020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55523000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata intézményei részére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 9509 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 104 - 252108
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Nyertes Ajánlattevő által közétkeztetési szolgáltatás biztosítása Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata intézményei részére átlagosan napi 5000 adag ebéd, valamint napi 3500 adag tízórai és uzsonna (a mennyiségektől való eltérés + 20% lehet) mértékben, a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) ( amelynek része a műszaki leírás és a szerződéstervezet) rögzített feltételek, valamint a KD 18. pontja szerint kidolgozott szakmai ajánlat szerint. Ajánlatkérő a KD műszaki leírás fejezetében tájékoztató jellegű mennyiségeket ad meg. Az intézmények, a korcsoportok és a szállítandó ételek tekintetében a szállítandó mennyiség a fent meghatározott keretszámon belül az igénybevevők létszámának függvényében folyamatosan változhat a szerződés időtartama alatt.
Ajánlatkérő a megadott napi adagmennyiségen (továbbiakban: alapmenyiség) felül, az alapmennyiséghez képest rendelhet többlet mennyiséget, legfeljebb 20% mértékben, azzal, hogy a többlet megrendelés mértéke az egyes részmennyiségek esetében eltérhet. Ajánlatkérő az opciós többlet mennyiséget a szerződés lejártáig az alapmennyiségekkel azonos feltételekkel hívhatja le, valamint a Nyertesként szerződő ajánlattevő az alapmennyiségre vonatkozó feltételeknek megfelelően köteles szállítani.
Nyertes ajánlattevő köteles továbbá az ajánlatkérő tulajdonában álló tálalók és étkezők működéséhez szükséges felújítására, fejlesztésére és felszerelésére nettó 100.000.000,- Ft, azaz százmillió forint értékben, a Megrendelő Városüzemeltetési Irodájával egyeztetett – a közbeszerzési dokumentumokban megadott feladatokkal kapcsolatos – műszaki tartalom és jóváhagyott költségvetés szerint. E tálalók és étkezők (az ajánlattevő ajánlatában vállalt felújításhoz szükséges időtartamot kivéve) a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatkérő birtokában és üzemeltetésében maradnak. A tálalók és étkezők működéséhez szükséges felújítás, fejlesztés és felszerelés rögzített keretösszege a feladat teljesítéséig, azaz a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás utolsó fázisának lezárásáig minden évben (tört évben időarányosan) a KSH által közzétett infláció mértékével megemelkedik.
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás során nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, tekintettel arra, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, a szolgáltatás természete és a kapcsolódó további körülmények, így az ellátandó feladatok egymásra épülése, a komplex felelősség követelménye nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
Helyesen:
Nyertes Ajánlattevő által közétkeztetési szolgáltatás biztosítása Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata intézményei részére átlagosan napi 5000 adag ebéd, valamint napi 3500 adag tízórai és uzsonna (a mennyiségektől való eltérés + 20% lehet) mértékben, a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) ( amelynek része a műszaki leírás és a szerződéstervezet) rögzített feltételek, valamint a KD 18. pontja szerint kidolgozott szakmai ajánlat szerint. Ajánlatkérő a KD műszaki leírás fejezetében tájékoztató jellegű mennyiségeket ad meg. Az intézmények, a korcsoportok és a szállítandó ételek tekintetében a szállítandó mennyiség a fent meghatározott keretszámon belül az igénybevevők létszámának függvényében folyamatosan változhat a szerződés időtartama alatt.
Ajánlatkérő a megadott napi adagmennyiségen (továbbiakban: alapmenyiség) felül, az alapmennyiséghez képest rendelhet többlet mennyiséget, legfeljebb 20% mértékben, azzal, hogy a többlet megrendelés mértéke az egyes részmennyiségek esetében eltérhet. Ajánlatkérő az opciós többlet mennyiséget a szerződés lejártáig az alapmennyiségekkel azonos feltételekkel hívhatja le, valamint a Nyertesként szerződő ajánlattevő az alapmennyiségre vonatkozó feltételeknek megfelelően köteles szállítani.
Nyertes ajánlattevő köteles továbbá az ajánlatkérő tulajdonában álló tálalók és étkezők működéséhez szükséges felújítására, fejlesztésére és felszerelésére nettó 100.000.000,- Ft, azaz százmillió forint értékben, a Megrendelő Városüzemeltetési Irodájával egyeztetett – a közbeszerzési dokumentumokban megadott feladatokkal kapcsolatos – műszaki tartalom és jóváhagyott költségvetés szerint. E tálalók és étkezők (az ajánlattevő ajánlatában vállalt felújításhoz szükséges időtartamot kivéve) a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatkérő birtokában és üzemeltetésében maradnak. A tálalók és étkezők működéséhez szükséges felújítás, fejlesztés és felszerelés rögzített keretösszege a feladat teljesítéséig, azaz a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás utolsó fázisának lezárásáig minden évben (tört évben időarányosan) a KSH által közzétett infláció mértékével megemelkedik.
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás során nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, tekintettel arra, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, a szolgáltatás természete és a kapcsolódó további körülmények, így az ellátandó feladatok egymásra épülése, a komplex felelősség követelménye nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
Ajánlatkérő Kbt. 56. §-ának (7) bekezdése szerinti helyszínbejárást tart az Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, (1173 Bp., Újlak Utca 110.,) és a Zrínyi Miklós Általános Iskola (1171 Bp., Sisakos sáska utca 3.) konyháiban
A helyszínbejárás kezdő időpontja és helyszíne: 2020. június 30. 12:00 óra, 1173 Bp., Újlak Utca 110. konyha teherkapu a Széchenyi utca felől.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1. sz. korrigendum száma (TED: 2020/S 115-280001; KÉ: 10547/2020)
Ajánlatkérő a felhívással együtt módosította a közbeszerzési dokumentumokat is.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ