Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11193/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:OTP Bank Nyrt.
Teljesítés helye:HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EB Hungary Invest Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: OTP Bank Nyrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62726551
Postai cím: Nádor Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harsányi Zsolt
Telefon: +36 12984170
E-mail: zsolt.harsanyi@otpbank.hu
Fax: +36 12983741
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.otpbank.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szerkezetépítési munkálatok
Hivatkozási szám: EKR001174742019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szerkezetépítési munkálatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8638 Balatonszemes, Parti sétány 159.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
„Szerkezetépítési kivitelezési munkálatok a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, Szálláshelyfejlesztési Konstrukció, Szállodafejlesztés Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben (azonosító: TFC-1-1-2-2018-2018-00036) című pályázati felhívásra benyújtott pályázathoz (a továbbiakban Projekt) kapcsolódó építési beruházás során (Ajánlatkérő balatonszemesi üdülőjének átalakítása)"
Az OTP Bank Nyrt. a Balatonszemes, Parti sétány 159. alatt található meglévő, működő üdülőjét kívánja fejleszteni. Az üdülő egy közel egy hektáros ingatlanon, közvetlen a Balaton partján található. Az épület megvalósításának kivitelezése és a kivitelező vállalkozók pályáztatása két közbeszerzési eljárás keretében történik, első körben a szerkezetépítési munkálatok elvégzése történik és egy későbbi közbeszerzési eljárás eredményeként pedig a fennmaradó szakipari és szakági munkák elvégzése az épület teljes körű készültségéhez.
A jelen közbeszerzés tárgya az OTP Bank Nyrt. Balatonszemes, Parti sétány 159. alatt található meglévő, működő üdülője fejlesztésének a részét képező Szerkezetépítési munkarészek elvégzése.
A szerkezetépítési munkarészek magvalósítása során az alábbi főbb feladatokat kell a kivitelezőnek elvégeznie:
- felvonulás, helyszíni organizáció, a rendezett munkaterület visszaadása kivitelezési munkák végeztével
- az épület egyes részeinek visszabontása és a munkákkal nem érintett részeinek ideiglenes lezárása
- mélyalapozási és kiegészítő síkalapozási munkák a wellness és étterem-konferencia részeken
- monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek megépítése a wellness és étterem-konferencia részeken
- szükségszerűen megvalósítandó szakági kiegészítő munkák elvégzése
- átadási dokumentáció készítése az elkészült szerkezetekről.
Mennyiség:
- wellness: 703,76 m2
- Étterem és közösségi tér: 1304,31 m2
mindösszesen: 2008,07 m2
A feladatok tételes felsorolását és tételenkénti mennyiségét a költségvetési kiírás tartalmazza.
Ajánlatkérő tervezői művezetést biztosít.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, megoldásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, származásra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben az ajánlatkérő a tervdokumentációban (beleértve a költségvetést is) az egyértelmű meghatározás érdekében konkrét márkát, gyártót, típust jelöl meg, úgy az ajánlattevő attól eltérő, de műszakilag egyenértékű termék, anyag megajánlása esetén köteles a költségvetési kiírásba egy eltérési jegyzék oszlopot beszúrni és abban rögzíteni az általa megajánlott terméket/anyagot, valamint arról olyan részletességű műszaki leírást csatolni, amelyből megállapítható a műszaki egyenértékűség. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, megoldás, építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 018 - 038557

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szerkezetépítési munkálatok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69860016
Postai cím: Gyömrői út 76-80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ebhinvest.hu
Telefon: +36 305227465
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 335666146 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés-módosításának időpontja: 2020. június 17. napja.
A szerződés-módosítás jogcíme: a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja, azaz
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre (a tervben és a költségvetésben nem szereplő, de a biztonságos és rendeltetésszerű használathoz szükséges pótmunkák, a kormány által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet miatti kijárási korlátozás és határzár okán az alvállalkozói munkavállalói nem tudtak megjelenni a munkaterületen)
a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (nem történik ellenérték növekedés).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Folytatás VI.3. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján tehát a kapacitást nyújtó szervezeteknek a kizáró okok előzetes igazolására szolgáló Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentuma (EKR űrlap), valamint a Védi-Architect Kft. és a Fundament Plusz Kft. kapacitást nyújtó szervezeteknek az ajánlattevő NOA Építő Kft-vel kötött szerződése vagy előszerződése (kétoldalú jogügylete az egyoldalú nyilatkozat helyett) egy későbbi hiánypótlás során már nem lenne pótolható, így az ajánlat nem lenne érvényessé tehető újabb hiánypótlás elrendelésével sem.
A nyertes ajánlattevő kkv. minősítése: kisvállalkozás
Jogorv. kérelmek benyújtására vonatkozó információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8638 Balatonszemes, Parti sétány 159.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Szerkezetépítési kivitelezési munkálatok a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, Szálláshelyfejlesztési Konstrukció, Szállodafejlesztés Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben (azonosító: TFC-1-1-2-2018-2018-00036) című pályázati felhívásra benyújtott pályázathoz (a továbbiakban Projekt) kapcsolódó építési beruházás során (Ajánlatkérő balatonszemesi üdülőjének átalakítása)"
Az OTP Bank Nyrt. a Balatonszemes, Parti sétány 159. alatt található meglévő, működő üdülőjét kívánja fejleszteni. Az üdülő egy közel egy hektáros ingatlanon, közvetlen a Balaton partján található. Az épület megvalósításának kivitelezése és a kivitelező vállalkozók pályáztatása két közbeszerzési eljárás keretében történik, első körben a szerkezetépítési munkálatok elvégzése történik és egy későbbi közbeszerzési eljárás eredményeként pedig a fennmaradó szakipari és szakági munkák elvégzése az épület teljes körű készültségéhez.
A jelen közbeszerzés tárgya az OTP Bank Nyrt. Balatonszemes, Parti sétány 159. alatt található meglévő, működő üdülője fejlesztésének a részét képező Szerkezetépítési munkarészek elvégzése.
A szerkezetépítési munkarészek magvalósítása során az alábbi főbb feladatokat kell a kivitelezőnek elvégeznie:
- felvonulás, helyszíni organizáció, a rendezett munkaterület visszaadása kivitelezési munkák végeztével
- az épület egyes részeinek visszabontása és a munkákkal nem érintett részeinek ideiglenes lezárása
- mélyalapozási és kiegészítő síkalapozási munkák a wellness és étterem-konferencia részeken
- monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek megépítése a wellness és étterem-konferencia részeken
- szükségszerűen megvalósítandó szakági kiegészítő munkák elvégzése
- átadási dokumentáció készítése az elkészült szerkezetekről.
Mennyiség:
- wellness: 703,76 m2
- Étterem és közösségi tér: 1304,31 m2
mindösszesen: 2008,07 m2
A feladatok tételes felsorolását és tételenkénti mennyiségét a költségvetési kiírás tartalmazza.
Ajánlatkérő tervezői művezetést biztosít.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, megoldásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, származásra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben az ajánlatkérő a tervdokumentációban (beleértve a költségvetést is) az egyértelmű meghatározás érdekében konkrét márkát, gyártót, típust jelöl meg, úgy az ajánlattevő attól eltérő, de műszakilag egyenértékű termék, anyag megajánlása esetén köteles a költségvetési kiírásba egy eltérési jegyzék oszlopot beszúrni és abban rögzíteni az általa megajánlott terméket/anyagot, valamint arról olyan részletességű műszaki leírást csatolni, amelyből megállapítható a műszaki egyenértékűség. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, megoldás, építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 179
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 335666146
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69860016
Postai cím: Gyömrői út 76-80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ebhinvest.hu
Telefon: +36 305227465
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés időtartama a felek közös megegyezésével a munkaterület átadásától számított 150 naptári napról meghosszabbításra került 179 naptári napra, tekintettel a szerződés 7. pontja szerinti pótmunkákra és a Covid-19 vírus miatt kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet, kijárási korlátozás miatti beutazási tilalomra, amely érintette a teljesítésben résztvevő külföldi munkavállalók munkavégzését és az alapanyag beszállítók tevékenységét.
Felek a szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"4.1. A kötbérköteles teljesítési véghatáridő a munkaterület átadásától számított 179 naptári nap azzal a kikötéssel, hogy a Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötéstől számított 5 munkanapon belül köteles átadni, a Vállalkozó pedig átvenni. A kivitelezés részletes ütemezését a jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Vállalkozó előteljesítésre jogosult."
A módosítás jogalapja: Kbt. 141. paragrafus (4) c) pontja. Az előre nem látható pótmunkák és az egészségügyi veszélyhelyzet, határzár elrendelése sem az ajánlattételkor, sem a 2020. január 13-i szerződéskötéskor nem volt előre látható. Ellenérték növekedés nem történik, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a Kbt. 141. (4) c) pontja szerinti valamennyi feltétel teljesül, a 11 munkanapos késedelem okát a vállalkozó megfelelően dokumentálta a pótmunkák tekintetében az építési naplóban és műszaki egyeztetésekről készült jegyzőkönyvekkel, statikus tervezői véleménnyel, a kormány által kihirdetett eü. veszélyhelyzet miatti tíz munkanapos késedelmet pedig a határzár és kijárási korlátozás tekintetében külföldi munkavállalóinak névsorával, okmányaival, hatósági karantén címkével. A pótmunkák és a Covid-19 miatti veszélyhelyzet, kijárási korlátozás, határzár okán a teljesítési határidő összesen 21 munkanappal, azaz 150 naptári napról 179 naptári napra került meghosszabbításra a felek közös akaratából.A pótmunkák elrendeléséről és díjazásáról, a tartalékkeretről a felek előre rendelkeztek a szerződéstervezet 7. pontjában, amely önmagában a szerződés alapján nem igényelné a szerződés-módosítását, ha nem járna határidő hosszabbítással.
A pótmunkák részletezése:
A bontási munkafolyamatok közben előre nem látható szögtámfalat, illetve beton alaptesteket talált a Vállalkozó, amelyek nem voltak jelölve a bontási terveken, a bontási munkák kivitelezésének átfutási ideje 3 munkanappal megnőtt.A wellness rész földmunkái közben 2020. február 24-én az előző kivitelezésből bent maradt, terveken nem jelölt szádfalat talált a Vállalkozó, aki ajánlatában és a szerződéskötéskor a Vállalkozó vákumkutas talajvízszint süllyesztési technológiával kalkulált, ezért az előre nem látható, terveken nem jelölt szádfal kihúzása és lehajtása a szerződés mellékletét képező ütemtervhez képest 4 munkanap csúszást eredményezett, amely befolyásolta a követő szakmák, illetve így a projekt befejezésének véghatáridejét is.A bontási terven bontandónak jelölt cölöpök kivágásánál kiderült, hogy ha a cölöppár (kéttámaszú tartó) egyik cölöpe (egyik támasz) kivágásra kerül, akkor a cölöpöket összefogó fejgerenda stabilitása és állékonysága veszélyezteti a munkagödörben dolgozók épségét, az uszodaépület állékonyságát, a felelős műszaki vezető 2020.május 3-án a munkavégzést leállította. Az új alátámasztó szerkezet kivitelezése, amely sem a terveken sem pedig a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott költségvetésben nem szerepelt, további 4 munkanappal meghosszabbította a kivitelezés befejezésének időtartamát.A koronavírus terjedése miatti veszélyhelyzet, a kijárási-, valamint a külföldiek Magyarországra történő belépésének korlátozása a kivitelezést végző alvállalkozó számos külföldi munkavállalóját érintette, továbbá az iskolabezárások a magyar munkavállalók munkába járását is nehezítették. Vállalkozónál jelentős létszám hiány mutatkozott, amely a leggondosabb munkaszervezéssel sem volt elhárítható, ez további 10 munkanap csúszást eredményezett. VII.1.5.naptári napban értendő.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt. 141.paragrafus (4) bek. c) pontja.Az ajánlattételkor és a szerződéskötéskor előre nem látható pótmunkák: A bontási munkafolyamatok közben előre nem látható szögtámfalat, beton alaptesteket talált a Vállalkozó, amelyek nem voltak jelölve a bontási terveken. A wellness rész földmunkái közben az előző kivitelezésből bent maradt, terveken nem jelölt szádfalat talált.A cölöpök kivágásánál kiderült, hogy ha a cölöppár (kéttámaszú tartó) egyik cölöpe (egyik támasz) kivágásra kerül, akkor a cölöpöket összefogó fejgerenda stabilitása és állékonysága veszélyezteti a munkagödörben dolgozók épségét, új alátámasztó szerkezet kiépítése vált szükségessé. Covid-19 miatt kihirdetett eü-i veszélyhelyzet miatti határzár okán az alvállalkozó külföldi munkavállalói a munkaterületen nem tudtak megjelenni és több munkavállaló járványügyi megfigyelés alatt állt, nem tudok megjelenni a munkaterületen. A hazai munkavállalók megjelenését az iskolabezárások nehezítették.Vállalkozó egyetért a módosítással.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 335666146 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 335666146 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben