Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11196/2020
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Anita
Telefon: +36 99577524
E-mail: antoth@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000610672020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000610672020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vasúti szolgáltatások
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vagyonvédelmi szolgáltatások a GYSEV Zrt. részére
Hivatkozási szám: EKR000610672020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vagyonvédelmi szolgáltatás a GYSEV Zrt. részére.
Szolgáltatás mennyisége:
- objektumőrzés (járőrszolgálat, portaszolgálat, monitorfigyelés és szolgálatvezetés)
- rendezvénybiztosítás
- személyszállító vonatok kísérése
- fegyveres őrzés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vagyonvédelmi szolgáltatások a GYSEV Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak:79713000-5
79715000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. székhelye, telephelyei, állomásai, szolgálati helyei, tulajdonában és üzemeltetésében álló vasútvonalai, ajánlatkérő által meghatározott egyéb helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vagyonvédelmi szolgáltatás a GYSEV Zrt. részére.
Szolgáltatás mennyisége:
- objektumőrzés (járőrszolgálat, portaszolgálat, monitorfigyelés és szolgálatvezetés) 284 872 óra
- rendezvénybiztosítás 1000 óra
- személyszállító vonatok kísérése 720 óra
Opciós mennyiség:
- objektumőrzés (járőrszolgálat, portaszolgálat) 78 430 óra
- rendezvénybiztosítás 200 óra
- személyszállító vonatok kísérése 200 óra
- fegyveres őrzés 500 óra
Részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
-
Alkalmassági feltételek:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági minimumkövetelmény:
SZ.1./ Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. 5. § szerinti, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel.
Gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény:
P.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 (kettő) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vagyonvédelmi szolgáltatás) származó árbevétele összesen nem éri el a nettó 500 millió Ft-ot.
Műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmény:
M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban nem rendelkezik összesen legalább 80 000 órában teljesített, közcélnak átadott és fizikai illetve elektronikai védelem nélküli üzemi magánterületen ellátott, kötöttpályás közlekedési biztonsági kockázatot magában foglaló, gördülő (mozgó) állomány védelmére is kiterjedő személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával. A minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható, azonban legalább 1 referenciának legalább 12 hónapos folyamatos teljesítést és legalább 40 000 óra teljesítést magába kell foglalnia. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1. / legalább 1 fő szakmai irányítást ellátó szakemberrel, aki rendészeti, rendvédelmi, honvédelmi, nemzetvédelmi felsőfokú végzettséggel és 36 hónap őrzésvédelmi területen szerzett vezetői tapasztalattal rendelkezik
M.2.2./ legalább 1 fő operatív koordinátori feladatokat ellátó szakemberrel, aki biztonságszervezői (OKJ 52 861 01 vagy egyenértékű) képzettséggel és legalább 36 hónap őrzésvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M.2.3./ legalább 20 fő vagyonőr szakemberrel, akik legalább ajánlattétel napjáig érvényes személy és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító igazolvánnyal rendelkezik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági feltételek és igazolási módok szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest. ---Többváltozatú, alternatív ajánlat nem tehető. -- A külföldi devizanemben megadott árbevételi adatokat a tárgyév utolsó napján érvényes, az MNB által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra ajánlatkérő által.
--
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az alábbi, alapvető fontosságú feladatokat a szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő végezze el, ezen feladatok teljesítésére alvállalkozót nem vehet igénybe: Járőrszolgálati, portaszolgálati feladatok, továbbá monitorfigyelés és szolgálatvezetés ellátása Sopron, illetve Szombathely területén valamennyi szolgálati helyre vonatkozóan. Erre tekintettel ajánlattevő az M.2.3. pont alkalmassági feltétel igazolására (ennek megfelelően a 2. értékelési szempont szerinti szakember vonatkozásában) nem veheti igénybe más szervezet kapacitásait.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Ajánlatkérő a Kbt.54. § (1)-(2) bek. alapján az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték összege: 5 000 000 Ft.
2) Részajánlattétel kizárásának indoka:
A részajánlattétel kizárását indokolja különösen az egységes irányítás és a feladat komplexitása, mivel így biztosítható a szolgáltatás megfelelő színvonalú ellátása és a közpénzek ésszerű felhasználása.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szervezetet, aki részéről a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt.74. §(1)bek.b)pont).
Igazolási mód:
A Kbt.114.§(2)bek. és a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (továbbiakban:Kr.) 17. §(1)bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kr. 17. § (2) bek. alapján az ajánlattevő köteles nyilatkozatot benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn jelen eljárásban meghatározott kizáró okok.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2005. évi CXXXIII. tv.;22/2006. (IV. 25.) BM rend.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1)Fizetési feltételek:Ajánlatkérő előleget nem fizet.Kifizetés Ptk.6:130.§(1)-(2) bek., Kbt. 135. (1), (5)-(6) bek. alapján. Részletes fizetési feltételek a KKD részét képező szerződéstervezetben.
2)Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:meghiúsulási,hibás teljesítési kötbér.Részletek a KKD részét képező szerződéstervezetben.
3)Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a szerződés tárgya (személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások) szerinti,érvényes,legalább 400 mFt/év és 100 mFt/káresemény értékű szakmai felelősségbiztosítással, valamint minőségirányítási rendszerére vonatkozó, az ISO27001 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű, a Kr.24.§(3)bek.szerinti dokumentummal. A felelősségbiztosítás és a tanúsítvány meglétének igazolása a szerződés megkötésének feltétele. A felelősségbiztosítás és tanúsítvány bemutatásának elmaradása a szerződéstől való visszalépést jelenti, és AK a Kbt.131.§(4)bek-t alkalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Az ajánlatok értékelési módja: Kbt. 76.§ (2)bek.c) pont alapján szerinti a legjobb ár-érték arány.Ért.szempontok:1. Ajánlati ár- Súlyszám:90; 2.M.2.3 alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakemberek összesített szakmai tapasztalata(max. 6 fő, személyenként max. 12 hónap;Kbt.77.§(1)bek szerinti legkedvezőbb érték:72 hónap) -Súlyszám:10. Pontszámok alsó és felső határa:0-100. Értékelési módszerek:1. fordított arányosítás, 2. egyenes arányosítás KKD-ban részletezettek szerint.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő (tov.:AK) az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§(1) alapján kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (KKD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére.A KKD az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt a „További közbeszerzési dokumentumok" oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a "Benyújtandó iratok jegyzéke"felületen érhetőek el.Az ajánlatot KKD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
2.Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt.41/A.§(1)bek.)
3.Az értékelési szempont szerinti megajánlásokat az e-Kr.11.§(1)bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként megtenni.
4. AK a 2.ért.szempont tekintetében a szakmai tapasztalat körében a vagyonőr közcélnak átadott és fizikai illetve elektronikai védelem nélküli üzemi magánterületen ellátott, kötöttpályás közlekedés biztonsági kockázatot magában foglaló, gördülő (mozgó) állomány védelmére is kiterjedő szolgálatvezetői/bevetés irányítói szakmai tapasztalatát értékeli.
4.AK a Kbt. 41/A.§(4)bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet,személy bevonása esetén a Kbt. 35.§(2a) bek. és Kbt.65.§(12)bek. szerinti meghatalmazás csatolandó.Ilyen esetekben AK felhívja a figyelmet a Kbt.41/A. §(5)bek-re.
5.Az ajánlat részeként be kell nyújtani:
- Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyilatkozatot,
- változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó),változásbejegyzési eljárás esetében a Korm.r.13. §-ban meghatározott iratokat.
- Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
- a Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is csatolandó) és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben, vagy más módon vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot.
- AT (valamennyi közös AT),az alk.igazolásában részt vevő szervezet (személy) képviseletében bármely nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V.tv. 9.§(1)bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját.
Az ajánlat részeként benyújtandó iratok teljes jegyzékét a KKD tartalmazza.
6.AT Kbt. 62.§(1)bek.k)pont kb)alpontja tekintetében nyilatkozni köteles a 2017. évi LIII.tv.(a továbbiakban:Pmtv.) 3.§38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerint tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásáról. Amennyiben ajánlattevőnek nincs Pmtv.3.§38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolnia.
7.Az ajánlatok bontását az EKR végzi a 424/2017.Kr.15 §(2)-(4) bek.szerint.Bontás időpontja:2020/07/15 12:00 óra
8.Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.
9.AK a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja a Kbt. 71. § szerint.
10.AK nem alkalmazz a Kbt.75.§(2)bek.e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
11.AK alkalmazza a Kbt.81.§(5)bek-ben foglaltakat.
12.Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a középeurópai idő az irányadó.Folyt.:VI.4.3
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje: a Kbt. 148. § (3)-(5)bek.szerint. --
13. Az eljárásba bevont FAKSZ:Tóth Anita(00927), helyettes FAKSZ:Görög Tibor(00303)
14. A II.2.14.pontban előírt ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt.54.§(2)bek-ben meghatározott módon.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint az alábbi módokon teljesíthető:
a)az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20102362-00003285 sz. bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással – ez esetben az átutaláson közlemény rovatban fel kell tüntetni a befizetés jogcímét: „Ajánlati biztosíték – Vagyonvédelem-közbeszerzés”
b)pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy
c)biztosítási szerződés alapján kiállított–készfizető kezességvállalást tartalmazó–kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték igazolásának módja:
a) készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) másolata,
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat,
c) biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.
Ajánlatkérő a Kbt. 41/A.§(2)bek.alapján előírja, hogy az ajánlati biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított–készfizető kezességvállalást tartalmazó–kötelezvénnyel való teljesítése esetén a garanciavállalásról vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek (Pp. 325; 327. §).
15. Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén gondoskodik a III.2.2.) pontban előírt a a felelősségbiztosítás megkötésről és a tanúsítvány meglétéről.
---
Az alkalmassági követelmények igazolási módja:
Előzetes igazolási mód: AT ajánlatában a Kbt.114.§(2)bek. alapján a Kbt. 67.§(1)bek. szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, jelen felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében a jelen felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) szerinti felhívásra köteles benyújtani.
Utalás az alkalmassági követelmények részletes igazolási módjaira:
SZ.1./ A Kr. 26. § (1) bek. b) pontja alapján a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedély másolata.
P.1./ A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről szóló nyilatkozat.
M.1./ A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja és 23. § alapján referenciaösszesítő, továbbá referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás.
M.2./ A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szakemberek bemutatását tartalmazó nyilatkozat, a szakemberek képzettségét igazoló iratok másolata, rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint - M.2.1. és M.2.2 szakemberek esetén saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza.
Az alkalmassági követelmények igazolási módjainak részletes leírása a KKD-ban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)