Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11259/2020
CPV Kód:45222100-0
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Nyíregyháza 02350/10 hrsz.; Kisvárda 068/17 hrsz.; Nagyecsed 0188/19 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38240856
Postai cím: Hősök Tere 5
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seszták Oszkár
Telefon: +36 42508360
E-mail: info@szszbmfu.hu
Fax: +36 42508360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zoldmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.zoldmegye.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000592932020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000592932020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NFP_Hull_SzSzB_kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000592932020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45222100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosítószámú projekt kivitelezési és tervezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NFP_Hull_SzSzB_kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111291-4
További tárgyak:45213250-0
45222100-0
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyháza 02350/10 hrsz.; Kisvárda 068/17 hrsz.; Nagyecsed 0188/19 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt specifikus célja, hogy a korszerű hulladékkezelési technológiát a Társulás területének egészére kiterjessze, kiegészítve a korábbi fejlesztések keretében megvalósult hulladékgazdálkodási rendszert.
A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
Helyszínek: Nyíregyháza 02350/10 hrsz.; Kisvárda 068/17 hrsz.; Nagyecsed 0188/19 hrsz.
A beruházás keretein belül az alábbi fejlesztésekre kerül sor:
Ált. feladatok: tervezési (út- és térburkolat, közmű, hulladékfeldolgozó technológia stb.) és engedélyezési munkák; telephelyi közművek (elektromos energia, csapadékvíz elvezetés (mely kiterjed csapadék víziközmű kiépítése és elektromos vezetékhálózat kiépítése), stb.) kiépítése; terület előkészítés, irtás és tereprendezési munkák;
Nyíregyháza:
kamerás biztonsági rendszer, tűzvédelmi rendszer, csurgalékvíz-elvezető/kezelő rendszer kiépítése; min. 160 m2 szociális épület (berendezéssel együtt) és kapcsolódó parkolók, úthálózat; szelektív válogató csarnok bővítése (min. 850 m2) (ipari építmény); 16 000 t/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia telepítése (zsákbontó, mágneses fémleválasztó, előválogató kabin, ballisztikus szeparátor, 6 optikai szeparátor, örvényáramú szeparátor, tárcsás papír osztályozó, kompresszor, utóválogató kabin, bálázó, szalagok) komplett irányítási rendszerrel, annak beüzemelése, rendszerintegráció a meglévő rendszerhez; min. 1000 m2 haszonanyag-tároló (három oldalról fedett csarnok) építése, fedett csarnok előtti terület burkolása (beton) min. 380 m2;
Kisvárda:
kamerás biztonsági rendszer, tűzvédelmi rendszer, csurgalékvíz-elvezető/kezelő rendszer kiépítése; 1 db 30 000 t/év kapacitású walking floor átrakó állomás telepítése (hulladékátrakó tervezéssel), WF gépjárművek fogadóterének (beton térburkolat) kiépítése, behajtóúttal 1775 m2, Hulladékszállító járművek fogadóterének (beton térburkolat) kiépítése, felhajtóúttal, minden oldalon szalagkorláttal 820 m2; térvilágítás; MBH-terület fedése min. 1200 m2-en (három oldalról fedett csarnok létesítése);
Nagyecsed:
kamerás biztonsági rendszer, tűzvédelmi rendszer, csurgalékvíz-elvezető/kezelő rendszer kiépítése; MBH-terület fedése min. 1200 m2-en (három oldalról fedett csarnok létesítése);
Ajánlatkérő komplett irányítási rendszer alatt a beépítésre kerülő gépek, a teljes technológiai gépsor együttes működéséhez szükséges irányítási technikát érti, amelyek technika lehetővé teszi a sorban egymást követő gépek összehangolt, egységes működését.
A kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is.
A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a Műszaki Leírásban foglalt adatok az irányadóak.
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata  30
2 2.1.A felhívásM.2.1.pontban előírt alk köv.-e bemutatott szakember FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósított projekt kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata(hónap,min0, legkedv.:36) 15
3 2.2. felhívás M.2.3.-ban előírt alk. köv.-re bemut. szakember. -beruházások megval.-ban szerz. építmények gépészeti tervezői- többlet szakmai tapasztalata (hó, min 0, legkedv.:36 hó)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017- 00025 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt
II.2.14) További információ:
AK a részaj.tétel lehetőségét a besz. tárgyának és jell-nek +fel. +vizsgálta,és úgy határozott, h a besz-i igény,a besz. tárgyának jellege(tervkészítés és kivit)és a szerz-hez kapcs. további körülmények, így a versenysemle. köv-e,vmint a beruházás mérete,jellege és a tám-ból megvalósuló volta miatt a költséghat. szempontja,és a tervező és a kivitelező közötti esetl. jogviták nem teszik lehetővé.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
AK a Kbt. 74.§(1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ATt, AVt, vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62.§(1)-(2) bek. meghat. kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65.§(7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek ajánlatában az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni.
Kbt. 67.§(4) szerint ATnek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alk. igazolásában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1) és (2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AVt.
A Kbt. 69.§(4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 1.§(7) bek.ben foglaltak irányadók.
A Kr. 1.§(1) és Kr.2.§(5) alapján AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyil-át (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).
SZ.1.A Kbt. 65.§(1)c) pontja és a 322/2015. Kr. 8.§(1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ.2.A Kbt. 65.§(1)c) pontja és a 322/2015. Kr. 21.§(1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§(11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dok-nak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) bek alapján az AT-nek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alk. köv.nek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alk. köv.ek előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő (GSZ) egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).
A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján, ha egy AT az előírt alk. köv.nek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az AT nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A Kr. 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. köv.nek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
a pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (építőipari tervezési és/vagy kivitelezői tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
P.1. a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (építőipari tervezési és/vagy kivitelezői tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 2.500.000.000,- HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. pont szerinti követelmény).
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) alapján az AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk. köv.nek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alk. köv.ek előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).
Irányadó a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdései!
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alk. köv.ekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. köv.eknek:
M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 96 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21.§ (2a) bekezdés alapján: AK a felhívás feladását megelőző 8 évben befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolás tartalma legalább a következő adatokat:
- a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk.i minimum-köv.eknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját ennek körében a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap pontossággal);
- a teljesítés helyét;
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákból az előírt alk. köv.eknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.
Közös ATi teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy AK kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.
A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5) bek. szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alk. feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható.
Ha AT a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alk.át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, v. képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:
- sk aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat, az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe. AK kizárólag teljesített egész hónapokat vesz figyelembe.
- végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata
- szakember (SZE) az irányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal –amely esetben ez irányadó- a szerz.köt. időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, és a Kr. 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8évben(96 hónapban)az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,befejezett,alábbi referenciamunkákkal:
Olyan korábbi teljesítéssel,amely tartalmazott:
•összesen legalább 2400m2 alapterületű csarnoképület építést;
•legalább 2.200 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építést;
•összesen legalább 20.000to/év kapacitású új átrakó állomás telepítését;
•a létesítmény(ek) működéséhez szükséges telephelyi közművek kiépítését(csapadék víziközmű kiépítése és/vagy elektromos vezetékhálózat kiépítése);
•hulladékfeldolgozó technológia és hulladékátrakó tervezést,
•útépítés tervezést és/vagy magasépítési tervezést és/vagy közműtervezést,amely munkák ellátására új ipari építmény(ek) kivitelezésére és/vagy meglévő ipari építmény bővítésére és/vagy átalakítására irányuló szerződés(ek) teljesítése során került sor.
Továbbá részt vett olyan projekt(ek) teljesítésében,amely során sor került:
•összesen legalább 12.000 to/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia(ák) telepítésére,komplett irányítási rendszerrel,annak beüzemelésével,mely legalább az alábbi gépeket tartalmazta:zsákbontó(vagy zsákfeltépő),mágneses fémleválasztó(és/vagy mágneses szeparátor,és/vagy mágneses szalag),örvényáramú szeparátor,ballisztikus szeparátor4db optikai szeparátor.
AK a fentiek szerinti min.köv-ek igazolására bemutatott szerződések számát nem korlátozza,de előírja, hogy a2.200 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építés előírásnak valamint a min. köv-ben előírt egyes hulladékfeldolgozó technológiai gépek közül a 4 db optikai szeparátornak egy darab referencián belül kell teljesítettnek lennie.
A referenciák között az átfedés megengedett.Egy szerződéssel több referencia(követelmény)is teljesíthető. AK az ipari építmények alatt olyan speciális ingatlanokat ért,amelyeket gyártási, szerelési,vagy más ipari,technológiai folyamat befogadására, kiszolgálására létesített.
Befejezettnek minősül a referencia,ha a tárgyát képező beruházás sikeres(rész)műszaki átadás-átvételére a felhívás feladását megelőző96hónapban került sor.AK e körben felhívja a figyelmet a Kr.21.§(2a)bek.a)-ra,valamint a Kr.21/A.§-re.
M.2.Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik az alábbi SZE-k mindegyikével:
M.2.1)1fő felsőfokú végzettségű szakember,aki legalább 2év(24hónap) projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik hulladékgazdálkodási projekt kivitelezésében.
AK hulladékgazdálkodási projektnek tekint minden,a hulladék gyűjtése, szállítása,kezelése tevékenységekkel összefüggő,vmint a hulladékok utógondozásával (rekultivációval) kapcsolatos kivitelezési projektet.
M2.2)1fő szakember,aki rendelkezik a 266/2013Korm. rendelet 1. mell.VI.1.rész2.pontja szerinti MV-É jogosultság(vagy azzal egyenértékű jogosultság)megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.3)1fő szakember,aki rendelkezik a 266/2013Korm. rendelet 1. mell.II.rész32.pontja szerinti G jogosultság(vagy azzal egyenértékű jogosultság)megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
AK elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szüks.s szakképz-el egyenértékű szakképz-t is, mely egyenértékűséget az ATnek ig. kell.
1SZE több pozícióra is bemutatható,azonban azM.2.1)ésM.2.3)pont szerinti SZE-nek egymástól eltérőnek kell lennie.
Ha azM.2.2)-M.2.3)pontokra megajánlott SZE a szakmagyak-i jog-ot igazoló kamarai nyilv.tartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jog-gal rend.,akkor a jog. megszerz-hez szüks.végz. és gyak. igazolására egyéb dok.csatolása nem szüks.,azokat az érvényes jog. igazolja,azonban a SZE szakmai önéletrajza (SZÖ)ez esetben is csatolandó.A SZÖ-ban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat,ahol az adott jog. fennállása ell-hető.Ha a jog-ot -ha a Kbt.69.§(11)szerinti nyilv.tart-okban a von.adatok,tények ingyenes ell-re nincsen mód-,és a jog.megszerz-hez szüks. végz-et és gyak-ot az AT más módon nem igazolta,a jog. érv-ségét igazoló dok-t kell egyszerű másolatban benyújtani
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: tartalékkeret(TK)és ÁFA nélkül számított ellenszolg.1%a/késedelmes naptári nap, max.TK és ÁFA nélkül számított ellenszolg.25%
Meghiúsulási kötbér: TK és ÁFA nélkül számított ellenszolg.25%a
Jótállás:24hónap
Teljesítési bizt.k: TK és ÁFA nélkül számított ellenszolg.5%a
Jótállási bizt.: TK és ÁFA nélkül számított ellenszolg.5%a
A biztosítékok -ról ATnek nyil.kell a Kbt.134.§(5)bek.alapján.
Előleg: max.30%AK az előleg fizetését a szerz. TK nélküli elszámolható összegének10%-a és a folyósított előleg különbözetére jutó tám. összege vonatkozásában előleg-visszafiz. biztosíték adáshoz köti. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.A kifiz-re vonatkozó jogszabályok:2007.éviCXXVII.tv,Ptk.6:130.§ (1)-(2),Kbt.135.§(1)-(3),(5)-(6)bek., 322/2015.Kr.30.§-32/B.§,272/2014.Utófinansz.,támogatás intenzitása a mindenkori TSZ szerinti.
TK:nincs
AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít a szerz. fogl. szerint.
Részl:AD
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AT, alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:
ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006.évi V. tv9.§(1)szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dok-ot (ha ilyen dok. az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. Egyéni vállalkozó esetében AK elfogadja bármely olyan dok. egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jog. igazolására (pl: személyi igazolvány)
2.AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyil-t erről)
3.Ajánlatnak tartalmaznia kell:
-Kbt. 66.§(2)bek. nyilatkozat
-Kbt. 66.§(5)alapján felolvasólap
4.Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pont alsó-felső határa:0-10pont; 0,00pont legrosszabb,10,00pont legjobb érték. Módszerek: az 1.értékelési szempont: a KH 25.03.2020-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. aa) pontja szerinti fordított arányosítás. A 2.értékelési szempont 2.1.és 2.2.részszempontja esetében az „Útm.” 1. m. A. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás:2.1. és 2.2.: 36 hónap (Részl. AD.I. kötet)
5.III.1.2)-III.1.3) pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ATk jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
6.Ajánlati biztosíték összesen 3.400.000 Ft. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Átutalás esetén az AK (SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS) Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00339258-00000017 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, mely elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény, mely elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek csatolandó az ajánlathoz. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt AK rendelkezésére kell állnia. Részl.: ADI. kötetben.
7.Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
8.AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) és f) pontját.
9.AK a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10.Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dok. magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok.ok AT általi fordítását is elfogadja.
11.AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni dokumentáció szerint.
12.Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ATk által cégszerűen aláírt közös ATi megállapodást.
13.A nyertesnek a közbesz. dok.ban részl. meghatározott felt-nek megfelelő 300Millió Ft/év és 30Millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR), valamint 30Millió Ft/év és 5Millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési fel.bizt-al kell rendelkeznie,amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania.AT csatolja nyil-t az ajánlatban, hogy az előírt fel.bizt-al nyertesség esetén rend. fog.
Folyt: VI.4.3.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
További információk folytatása:
14. Egyéb szerződéskötési feltétel: MSZ EN ISO 14001 tanúsítvány.
15. A közbesz. dok.okat ajánlatonként legalább egy ATnek vagy az ajánlatban megnevezett AVnak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Közbesz. dok. elérhetők a felhívás I.3.) pontjában megadott címen.
16. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartam alatt AK 60 napos ajánlati kötöttséget ért;
17. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
18. A Kbt. 73.§ (5) bek. alapján AK a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az AT a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
19. Határidők/időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők.
20. A projekt megvalósítása során a szükséges időtartamokban rendelkezésre állást kell biztosítani a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 1. rész 2. pontja szerinti MV-É jogosultsággal és az 1. melléklet II. 2. rész 32. pontja szerinti G jogosultsággal rendelkező szakember tekintetében. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.2-M.2.3 alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal.
21. A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konz. megállapodás alapján. Az AF I.1. pontjában AKként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás AK-je az AFI.1. pontjában megjelölt szervezet, azaz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd-hulladék-gazdálkodási Társulás
22. AK jelen eljárását a Kbt.53§ (6) bek. alapján indítja meg.A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatási szerz.-módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is a releváns Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.
23. Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11. § és 12. § (1) bek, tartalmazza.
24. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
25. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dok.-ainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ oldalakon.
26. FAKSZ: dr. Varga Krisztián (lajstromszám: 00087)
27. II.2.14) folyt.: Továbbá a kivitelezés és tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy Ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák