Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11275/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyházi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:4552 Napkor, Kossuth u. 59. (Hrsz.: 223 és Hrsz.: 219).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Harcon Építés Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyházi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10463853
Postai cím: Sóstói Út 31/b.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fegyver Nóra
Telefon: +36 42795240
E-mail: nora.fegyver@kk.gov.hu
Fax: +36 42795240
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/nyiregyhaza
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-4.1.2-17 projekt Napkoron építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR001632482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az EFOP-4.1.2-17-00088 azonosítószámú, Napkor településen a „Napkori Jósika Miklós Általános Iskola infrastrukturális
fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című projektben építési beruházási feladatok ellátása keretében meglevő iskolaépület felújítása, tetőtér-beépítése és bővítése tornacsarnokkal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 599835907 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-4.1.2-17 projekt Napkoron építési beruházás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45261210-9
45261300-7
45261400-8
45262100-2
45262500-6
45421100-5
45432113-9
45432130-4
45442100-8
45443000-4
45315000-8
45315100-9
45231300-8
45212222-8
09332000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4552 Napkor, Kossuth u. 59. (Hrsz.: 223 és Hrsz.: 219).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
EFOP-4.1.2-17-00088 azonosítószámú,Napkor településen a „Napkori Jósika Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című projektben építési beruházási feladatok ellátása keretében meglevő iskolaépület felújítása,tetőtér-beépítése és bővítése tornacsarnokkal.
A kivitelezés építési engedélyköteles.A kivitelezés során az alábbi területek korszerűsítésére kerül sor:
- Az intézmény beépítetlen tetőterében 5 fejlesztő szoba és olvasószoba kialakítása.
- A tervezett épületrészek külön-külön történő akadálymentesítése (tetőtér-beépítéshez lift építése,tornacsarnok és a hozzákapcsolódó funkciók estén személyemelő beépítése).
- A meglevő tornaterem korszerűsítése,a meglevő teljes padozat bontása,új hő-és vízszigetelt rétegrend kialakítása sportpadlóval.
- A tornateremhez kapcsolódó öltözők és vizes-helyiségek teljes körű felújítása
(vizes berendezési tárgyak cseréje,új padló és falburkolatok készítése,látszó szennyvízcsatornák padlóban történő elhelyezése).
- A főépületi közlekedő terek hidegburkolatának a korszerűsítése,új padló és falburkolat készítése.
- A tantermekben külső redőny elhelyezése, tisztasági festés.
- Akadálymentes vizesblokk kialakítása a tornacsarnokhoz és a tetőtér-beépítéshez kapcsolódóan.
- Új sportcsarnok építése lelátóval öltözőkkel és vizesblokkokkal,2 mozgásfejlesztő szobával,aulával,nevelői öltözőkkel,a déli oldalon is bejárattal.
- Az iskolaudvar környezetrendezése (díszburkolat építése,zöldfelület rendezése,csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciója).
- Térburkolat kialakítása kerékpártámaszok elhelyezéséhez,(a későbbiekben acélszerkezetű fedett zárt tároló kerül fölé,de ez nem a jelenlegi beruházás része)
- Parkolók építése 219 hrsz-ú közterületi telken környezetrendezéssel,csapadékvíz-elvezetéssel.
Kivitelezéssel érintett összes épület bruttó alapterülete: 4752,99 m2 (meglévő épületek bruttó alapterülete:1232,54 m2 ; meglévő iskola bruttó alapterülete:1982,69 m2 ; tervezett tornacsarnok bruttó alapterülete: 1531,23 m2 ; tervezett lift bruttó alapterülete: 6,53 m2.
Villanyszerelési munkák:
Az iskola SZAMKAtVM 3x240/240mm2 földkábeles,három fázisú 110kVA, 3x160A- es betáplálással rendelkezik.A meglévő,jól kiépített villamos hálózat részben átalakításra,bővítésre kerül.Számítások szerint a meglévő energia a bővítés igényeit nem elégíti ki,hálózatbővítésre lesz szükség.(ez nem ajánlattevő feladata,AK fizeti).Az iskola egyidejű energia igénye 138 kVA, 3x200 A, ezért hálózati beavatkozásra lesz szükség.A villamos hálózatot az MSZ 2364 sz. szabványnak megfelelő villamos hálózattal és az MSZ EN 12464 sz.szabványnak megfelelő világítással kell ellátni.A kapcsolók és dugaszoló aljzatok süllyesztetten szereltek több helyen közös kerettel.A lámpatestek a helyiségek jellegeinek megfelelő típusúak, egyedi kompenzálású LED-es fényforrásúak.Az épület körüli világítást az épület oldalfalára szerelt fényvetők fogják biztosítani.A létesítménybe automatikus üzemű tűz- és vagyonvédelmi rendszert,valamint strukturált hálózatot javaslunk telepíteni, a meglévő hálózatokra csatlakozva. A tűzjelző vezérli a kiépítésre kerülő hő- és füstelvezetés nyílászáróit.
Napelemes rendszer:
A tornacsarnok tetején napelemes rendszer kerül elhelyezésre.A rendszer két fő részből áll: napelem modulok illetve inverter.
Üzemi feszültség: 3F+N, 400 V, %0 Hz. Termelő berendezés teljesítmény: 10kWp. Inverter: 1 db 10 kw-os 3 fázisú. Napelem: 36 db 275 Wp-os polikristályos napelem tábla.
Épületgépészeti munkák:
Vízellátás-csatornázás:Az iskola átalakítása,bővítése után a napi vízfogyasztása 15,8 m3/nap.A bővítmény vízellátása az iskola meglévő vízhálózatához csatlakozik.Az épületben a tűzvédelmi műszaki leírásnak megfelelően fali tűzcsap elhelyezése szükséges.A meglévő épületben 3 db tűzcsap van.A bővítés során 3 tűzszakasz kerül kialakításra,amely plusz 5 db fali tűzcsap felszerelését teszi szükségessé.A szennyvíz elvezetése a meglévő külső szennyvíz csatorna hálózathoz csatlakozik.
Karakterkorlát miatt a Gázellátás,Központi fűtés,Szellőzés,valamint a Közlekedés és csapadékvíz elvezetés,és a Vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezési feladatok ismertetése lásd II.2.13) pontban.
Az összes elvégzendő feladat,teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)-re tekintettel AK felhívja figyelmet,amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,eredetű,típusú dologra,eljárásra,tevékenységre, személyre,szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást,a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és megnevezés mellett a «vagy azzal egyenértékű» minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet,hogy,egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell igazolnia.
Ajánlati ár átalányár, mely a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladat elvégzésére,megvalósítására kell,hogy vonatkozzon.Ebbe beleértendő a teljes mennyiség és azon esetleges hiányosságok is,amelyek kifejezetten nincsenek előírva a tervdokumentációban,költségvetés kiírásban,viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan,teljes körű kivitelezéséhez.Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció,valamint a jogerős építési engedély. Nyertes ajánlattevő köteles minden olyan szakhatósági engedély,hozzájárulás beszerzésére,amely a kivitelezési tevékenységgel,összefügg,valamint az építményekre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához,azok üzemeltetéséhez,biztonságos működtetéséhez szükséges.Az építmények sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele,a Közbeszerzési Dokumentumok műszaki tartalmának,használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása.Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed,amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 III.1.3)M1.alk.köv.-t igazoló szakember épület v.építmény építésére és/vagyfelújítására és/vagy bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett szakmai többlettapasztalata(0db-max.5db szerződés)  10
2 III.1.3)M2.alk.követelményt igazoló szakember épület v.építmény gépészeti kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata(0 db-max.5 db szerződés) 10
3 III.1.3)M3.alk.követelményt igazoló szakember épület v.építmény villamossági kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata(0 db-max.5 db szerződés) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-00088
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban a 12 hónap a szerződés hatálybalépésétől értendő.Feltételes közbeszerzésre vonatkozó hivatkozás:Ajánlatkérő tájékoztatja gazdasági szereplőket,az eljárás a Kbt.53.§(5)-(6) bek.alapján feltételes közbeszerzésként kerül megindításra.Feltétel:Amennyiben a nyertes ajánlattevő által megajánlott ellenszolgáltatási összeget a tárgyi projekt nem fedezeti,úgy Ajánlatkérő részére a projekt támogatási összege megemelésre kerül,és/vagy más forrásból többlet forrást tud Ajánlatkérő bevonni(pl.középirányító vagy felügyeleti szerve biztosítja a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés szerinti ellenszolgáltatás pótfedezetét.)Amennyiben nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés szerinti ellenszolgáltatást nem,vagy csak kisebb összegben biztosítaná a projekt támogatási összeg megemelése,és/vagy más forrás,úgy Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.A Kbt.135.§(12) bek.alapján a szerződés megkezdhetőségére vonatkozó szükséges fedezet biztosítása a Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltétele.
Karakterkorlát miatt a II.2.4) pont kiegészítése:
Gázellátás:
Az iskola földgáz ellátása a település gázelosztó hálózatáról biztosított.A tervezett bővítés után a tervezett gázfogyasztások:Téli gázfogyasztás: 52,21 Nm3/h. Nyári gázfogyasztás:27,69 Nm3/h.Kalkulált éves gázfogyasztás:47000 Nm3/h.A meglévő GM-40 gázmérőalkalmas a tervezett a bővítés utáni gázfogyasztás mérésére.A konyhai gázfogyasztást mérő GM-16 gázmérő továbbra is megmarad.A tervezett gázkazán a meglévő kazánházba kerül felszerelésre.A gázkazán zárt égésterű C33 tip. a füstgáz elvezetése és az égési levegő hozzávezetése a kazánnal együtt minősített füstgáz elvezető rendszerrel történik.A füstgáz kivezetése a meglévő bontandó gázbojler helyére történő szereléssel történik,ezért új kémény kilépés az épületből nem lesz.A használaton kívül lévő Carborobot széntüzelésű kazánok leszerelésre kerülnek.Központi fűtés:A meglévő épületen három évvel ezelőtt energetikai felújítást végeztek.A tervezett bővítés a mellékelt épületenergetikai számítás szerint megfelel a 7/2006.(V.24.)TNM rendelet költségoptimalizált szint előírásainak.Az épületenergetikai számítást a műszaki leírás tartalmazza.A bővítmény hőigénye a tervezett nagyhatásfokú hővisszanyerős szellőzés figyelembe vételével 67 KW. A meglévő tetőtér beépítésével létesítendő helyiségek fűtése a meglévő fűtési körhöz csatlakozik.Bővítés után a teljes hőveszteség az előírt belső és téli -15 o C hőmérsékleten 247 KW. A fűtési energiát 2 db kondenzációs gázkazán biztosítsa (2x113 KW).
A bővítés során még 1 db kondenzációs gázkazán kerüljön felszerelésre a kazánházban.A meglévő gázüzemű bojler leszerelésre kerül.A használati melegvíz ellátást a kazánokról fűtött HMV tárolóval tervezzük biztosítani.
Szellőzés:
Mesterséges szellőzés készül a vizes blokkok,és a tornacsarnok részére.A tornacsarnok légkezelője biztosítja a csarnok energiatakarékos szellőzését.A tervezett légkezelők nagy hatásfokú hővisszanyerővel szerelt berendezések.
Közlekedés és csapadékvíz elvezetés:
A tervezett tömbparkoló feltáró útja a 4102 sz út aszfalt burkolatjához csatlakozik a 11+651 km szelvényben. 24 parkoló állás + 1 db mozgáskorlátozott parkoló állás kerül kialakításra,merőleges illetve párhuzamos megoldással 2,5x5 m-es mérettel.
A csapadékvíz összegyűjtése és helyszínen való elszikkasztása szikkasztó aknákkal(5db) és közöttük kiépített szikkasztó alagcsövekkel (D-250 KG-PVC 18m, D=300 KD-EXTRA 67,8m) történik.
Vízellátás és szennyvízelvezetés:
A tervezett tornaterem ivóvízellátása a Kállói út déli oldalában a forgalmi út földpadkájában kiépített NA 150 ac nyomóvezetékről biztosítható.A tornaterembe 3 beállás van tervezve.A szükséges oltóvíz mennyisége részben a Kállói út NA 150 ac ivóvíz nyomóvezetékre csatlakozó tervezett 2 db NA 100-as földfeletti tűzcsapról lesz biztosítva részben egy 100m-en belül az iskola udvarán megtalálható meglévő használaton kívül 100 m3-es földalatti szennyvíz tározó átalakításával.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01865 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: EFOP-4.1.2-17 projekt Napkoron építési beruházás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Harcon Építés Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40171885
Postai cím: Dugonics Utca 8
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@harconepites.hu
Telefon: +36 42504726
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11837530215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 599835907
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületvillamossági felelős műszaki vezető,Falazás és egyéb kőművesmunka,Ácsmunka,Szárazépítés,Hideg- és melegburkolatok készítés,Bádogozás,Felületképzés,Kőburkolat készítése,Épületgépészeti szerelési munkák,Elektromos szerelési munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RTN Plusz Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99849447
Postai cím: Szentendrei Utca 28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13434281241

Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84228415
Postai cím: Bujtos Út 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215

Hivatalos név: DCs-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71132435
Postai cím: Tünde Utca 12
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24330710215

Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11876566215

Hivatalos név: NapÉp Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67763650
Postai cím: Ipartelep Utca 6
Város: Napkor
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 4552
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26104197215

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: Harcon Építés Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40171885
Postai cím: Dugonics Utca 8
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11837530215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges