Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11290/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás
Teljesítés helye:3891 Vilmány, Fő út 101., Hrsz.: 335.;3888 Vizsoly, Szent János utca 40.;3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 69. hrsz.: 1199;3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 104. hrsz.: 1208;3885 Boldogkőváralja, Kossuth Lajos utca 63. hrsz.: 48/1;3876 Hidasnémeti, Petőfi u. 11. hrsz.: 239
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Traditional Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76880106
Postai cím: Petőfi Utca 8.
Város: Gönc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3895
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vinter István
Telefon: +36 46420380
E-mail: efop212gonc@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A ma gyermeke a jövő esélye! ERFA
Hivatkozási szám: EKR000046332020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Közösségi tér – Vilmány
2. Háztartási méretű kiserőmű – Vizsoly
3. „GYEP” Iroda kialakítása – Gönc
4. Közösségi ház és kültéri foglalkoztató – Gönc
5. Közösségi tér – Boldogkőváralja
6. Kültéri foglalkoztató – Hidasnémeti
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 6215000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közösségi tér - Vilmány
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3891 Vilmány, Fő út 101., Hrsz.: 335.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megrendelő az Abaúj-Hegyközi Kistérségi társulás, a társulás tagtelepülésein közösségi tér kialakítását, illetve ahhoz kapcsolódó fejlesztéseket kíván megvalósítani. A tárgyi Vilmány-i épületben a fűtési rendszer korszerűsítését tervezik. Ezt egy faelgázosító kazán telepítésével, illetve ahhoz tartózó kiegészítő berendezésekkel, kívánják megoldani.
A meglévő épület a 1920-30-as években épült, helyi viszonylatban hagyományos alaprajzi kialakításban. Teherhordó falai 60-cm vtg. terméskőből készültek, födéme alul-felül borított gerendás fafödém, rendkívül jó állapotban. A tetőszerkezete hagyományos torokgerendás szerkezet, a tetőforma sátortető, tetőfedése cserép, hátsó részen szintén cserépfedésű félnyeregtetős épületrész található.
A tervezés során az épület szerkezetei változatlanul megmaradnak, kizárólag a hátsó félnyeregtetős épületrész kerül némileg átalakításra, ebben a helyiségben kerül kialakításra a gépészeti tér, melyben a szükséges gépészeti berendezések elhelyezésre kerülnek.
A meglévő épületrész alaprajzi elrendezést teljes mértékben megmarad. A hátsó félnyeregteős részben egy belső 12 cm-es Km tégla fal elbontásra kerül, a keleti oldalon lévő ajtó befalazásra kerül KM. téglából, csorbázatos kialakítással. A helyiség padlóburkolata jelenleg földpadló, mely kibontásra kerül, illetve új tömörített kavicsfeltöltés, és 20 cm vastag vasbeton aljzat készül simított kivitelben. A Déli oldalon lévő ajtó, cserére kerül. Ide fém szerkezetű ajtó kerül beépítésre.
Az épület udvarán zúzalékos térburkolatot, és 3 db személygépjármű parkolót kell elhelyezni. A födémszerkezetre tervezve van 30 cm hőszigetelés, mely kis befektetett összeg mellett nagy energetikai javulást eredményez.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (darab) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00122
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Háztartási méretű kiserőmű - Vizsoly
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3888 Vizsoly, Szent János utca 40.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felhasználó napelemes energiatermelő rendszer kivitelezését határozta el. A termelő berendezés DC oldali villamos teljesítménye 10,45 kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 10 kVA.
A felhasználó célja villamos energiafogyasztásának részbeni/teljes kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával működő termelő berendezéssel, illetve az elszámolási időszakban keletkező többlettermelés értékesítése.
Csak rendszerengedélyes inverter építhető be, az alkalmazott inverter megfelel az elosztó hálózati engedélyes előírásainak.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (darab) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00122
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „GYEP” Iroda kialakítása - Gönc
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 69. hrsz.: 1199
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezéssel érintett épületrész a város, jelenleg használaton kívüli művelődési házában található. Az építtető elképzelése szerint itt kap helyet a „gyermekesély iroda”. Az épület műszaki állapota leromlott az iroda kialakításához elengedhetetlenül szükséges ezen rész teljes körű felújítása.
Helyiség lista
Iroda: 31,40 m² kerámia
Iroda: 37,09 m² kerámia
Közlekedő: 4,06 m² kerámia
Teakonyha: 8,98 m² kerámia
Kézmosó: 6,48 m² kerámia
Férfi WC: 2,89 m² kerámia
Női WC: 2,03 m² kerámia
Összesen: 92,93 m²
Akadálymentes rámpa
A rámpa alapozása, beton sávalap. Oldalfalai beton zsaluelemekből készülnek, betonkiöntéssel, függőleges és vízszintes vasalással. A járófelület csúszásmentes, előregyártott beton elemekből készül, beton aljzatra fektetve. Oldalán két kapaszkodósoros fém korlát készül. A betonacélok minősége B 60/40, ill. B 38/24, a beton minősége C16-24/KK.
Falszerkezetek
A belső átalakításoknál a válaszfalak Porotherm válaszfallapokból, Hf 10 habarcsminőséggel készülnek, kétoldalt vakolva.
Burkolások
A meglévő burkolatok elbontásra kerülnek, a felületkiegyenlítés után új kerámia burkolat készül.
Homlokzati felületképzés
Vakolatjavítás, a meglévővel azonos színű festés készül.
Nyílászárók
Új, fa homlokzati nyílászárók kerülnek elhelyezésre, amelyek fokozott hőszigetelésű üvegezéssel készülnek, natúr fa színben.
Belső felületképzés
Meglévő belső festések eltávolítása után, új glettelés és festés készül.
Álmennyezet
Látszóbordás függesztett álmennyezet készül, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, gipsz anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben.
4. Építményérték számítás
A 245/2006 (XII.5.) Korm. r. szerint számított építmény érték: 93 m2 x 190 eFt = 17.670 eFt
5. Közművesítés
Az ingatlan az utcában meglévő elektromos, földgáz, ivó- és szennyvíz közművekre rá van csatlakozva.
6. Gépészeti rendszerek leírása
a.) Vízellátás-csatornázás
A meglévő belső hálózat átalakítása a fölszinti alaprajzon elhelyezett vizes berendezési tárgyaknak megfelelően. Az ivóvízhálózat anyaga épületen belül ivóvíz-minősítésű UNIPIPE műanyagcső. A berendezési tárgyakban keletkező szennyvizek elvezetésére az épületen belül gravitációs rendszer van tervezve, amelyre a kibocsátó berendezések minden esetben bűzelzárón keresztül csatlakoznak. Az ágvezetékek nyomvonala a berendezési tárgyak bekötéseihez igazodnak. A csatornahálózat falhoronyban, padlócsatornában, szabadon szerelve halad, elrabicolva, elfalazva és földárokban, folyamatos lejtéssel az épületen kívüli tisztítóakna és a közműves csatornahálózat felé. Anyaga: ágvezeték és ejtővezeték esetében KA-PVC, alap és házi csatorna esetén KG-PVC vezeték gumigyűrűs kötésekkel.
c.) Gázellátás
Az iroda fűtéséhez és használati melegvíz termeléséhez használt primer energiahordozó: középnyomású földgáz. Az épületekbe tervezett gázfogyasztó berendezések a következők: 1 db zárt égésterű kondenzációs gázkazán névleges hőteljesítménye: Q=24,0 kW
A beépítésre kerülő gázkazán égéstermékét koaxiális égéstermék elvezetéssel (fali vagy tetőn kívüli kiszellőzéssel) kell kivezetni a szabadba
d.) Fűtés
A tervezett fűtés kétcsöves, zárt rendszerű, szivattyús, 35/28 oC-os hőfoklépcsőjű konvekciós melegvízfűtés. A fűtési csővezetékek anyaga: horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses csatlakozásokkal. A hőleadók lapradiátorok. A szükséges biztonságtechnikai berendezések - zárt tágulási tartály, biztonsági lefúvatószelep - beépítésre kerülnek. A tervezett központi fűtés hőleadókra szerelt termosztatikus fejekkel, helyiségenkénti helyi szabályozással fog rendelkezni.
7. Elektromos belső szerelések
Meglévő, belső elektromos hálózat helyenkénti átalakítása az alaprajzi elrendezésnek megfelelően. A fali szerelvények süllyesztettek. A szerelési magasságok jellemzően: 0,4 m dugalj és 1,20 m kapcsoló. Világítás: álmennyezetbe szerelt lámpatest, tükrös-nyitott kivitelben.
Típus/gyártmány megnevezése esetén mindenhol vagy azzal egyenértékűt kell érteni.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (darab) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00122
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Közösségi ház és kültéri foglalkoztató - Gönc
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 104. hrsz.: 1208
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezéssel érintett ingatlan a város központi területén található, jelenleg is irodaként használt. A felújítás után hátrányos helyzetű gyerekek foglalkoztatására, fejlesztésére fogja használni a tulajdonosa. A belső térben festés és kisebb elektromos átalakítás fog történni. Az utcai bejáratnál készül egy előtető, a telek bekerítésre kerül, az udvaron játszó-fejlesztő elemek kerülnek elhelyezésre.
Előtető
4 db fa oszlopra támaszkodó ácsszerkezet, hossza:10,00 m, szélessége: 1,70 m. Az oszlopok 12x12 cm, a szelemenek 12x15 cm, a szarufák 10x15 cm méretűek. Fedése natúr cserép. A tetősík lejtése 25 fokos.
Belső felületképzés
Meglévő belső festések eltávolítása után, új glettelés (sarokvédelemmel) és festés készül. A felújítandó felület 450 m2.
Térburkolat
Térburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, tükörkiemeléssel, teherhordó alapréteggel, homokágyazatba fektetve, SEMMELROCK Nardo 20x10x4 cm idomkő.
Kerítés
Semmelrock Rivago kerítésrendszer beige színben, fém kerítésmezővel sötét szürke színben.
Játszó és fejlesztő elemek
- TERCIA kombinált mászóvár 3-10 éves korig, esésvédelemmel
- Kültéri fitness eszközök elhelyezése, helyszíni betonozással: Légi sétáló kültéri fitness eszköz, Elliptikus sétáló, Szörf kültéri fitness eszköz, Karizom erősítő húzó-nyomógép kültéri fitness eszköz, Lábprés kültéri fitness eszköz
3. Közművesítés
A felújítási munkák a közműveket nem érintik.
4. Elektromos belső szerelések
Meglévő, belső elektromos hálózat helyenkénti átalakítása az alaprajzi elrendezésnek megfelelően. A fali szerelvények süllyesztettek. A szerelési magasságok jellemzően: 0,4 m dugalj és 1,20 m kapcsoló.
Típus/gyártmány megnevezése esetén mindenhol vagy azzal egyenértékűt kell érteni.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (darab) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00122
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Közösségi tér - Boldogkőváralja
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3885 Boldogkőváralja, Kossuth Lajos utca 63. hrsz.: 48/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezéssel érintett ingatlanon a község többfunkciós épülete található. Építtető ezen épület homlokzat felújítását valamint a használat során keletkező kommunális szennyvíz tisztítását szeretné elvégezni.
A homlokzati hőszigetelés kőzetgyapot hőszigetelő lapok felhasználásával készül 216,00 m2 felületen, a lábazat hőszigetelése XPS hőszigetelő lapokból készül 45,00 m2 felületen. Az ablakpárkányok lefedése titáncink lemezből készül, 5 fokos lejtéssel, 13,00 fm hosszúságban. A biológiai szennyvíz tisztító típusa A.B.Clear (6 fős) vagy ezzel azonos műszaki paraméterű berendezés.
Paraméter A.B.Clear 6
Napi kapacitás (m³) 0,78
Átmérő (mm) 1330
Magasság (mm) 1930
Befolyócső magassága (mm) 1380
Kifolyócső magassága (mm) 1220
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (darab) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00122
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kültéri foglalkoztató - Hidasnémeti
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3876 Hidasnémeti, Petőfi u. 11. hrsz.: 239
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezési program a következő elemekből áll. Felújításra kerül a meglévő aszfaltos kézilabdapálya. Elhelyezésre kerül két új kézilabdakapu, amelyeket biztonságosan rögzíteni kell az aljzathoz, a balesetek elkerülése érdekében. A határoló kerítést és kaput az önkormányzat saját forrásból újítja fel. A pálya északi oldalán négy új kültéri eszközt kell elhelyezni a helyszínrajzon ábrázolt módon, egy ún. légi sétálót, egy lábizom erősítőt, egy evezőgépet valamint egy karizom erősítőt.
Három kültéri eszköznél 2,23x2,23 = 4,97 m2 esésvédő burkolatot kell kialakítani, míg a negyediknél 14,8 m2 az esésvédő burkolat felülete. A kézilabda pálya teljes felülete, a pályán kívüli sávokkal együtt 968 m2. A meglévő aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes öntött aszfalt keverékkel, 3-6 cm vastagságban történik, a meglévő felületek egyenetlenségének a függvényében. MA11 20/30, MA11 35/50 jelű öntött aszfaltkeveréket kell alkalmazni, homokkal, zúzottkővel, és visszanyert aszfalttal. A sportpálya bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteggel készül (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC 16 kopó aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (darab) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00122
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Közösségi tér - Vilmány
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A ma gyermeke a jövő esélye! ERFA – 1.rész Közösségi tér - Vilmány tárgyú közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen, mert csak egyetlen Ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hunland Walnut Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60347286
Postai cím: Fő 106
Város: Göncruszka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3894
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25145627205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Háztartási méretű kiserőmű - Vizsoly
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Traditional Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47531660
Postai cím: Corvin Sétány 6. 4/28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
E-mail: gyongyi.adorjan.ts@naposmegoldas.hu
Telefon: +36 301739002
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25968727242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6215000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Napelem panel szerelés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Traditional Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47531660
Postai cím: Corvin Sétány 6. 4/28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25968727242

Hivatalos név: Hunland Walnut Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60347286
Postai cím: Fő 106
Város: Göncruszka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3894
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25145627205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: „GYEP” Iroda kialakítása - Gönc
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A ma gyermeke a jövő esélye! ERFA – 3.rész „GYEP” Iroda kialakítása - Gönc tárgyú közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen, mert csak egyetlen Ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hunland Walnut Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60347286
Postai cím: Fő 106
Város: Göncruszka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3894
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25145627205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Közösségi ház és kültéri foglalkoztató - Gönc
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A ma gyermeke a jövő esélye! ERFA – 4.rész Közösségi ház és kültéri foglalkoztató - Gönc tárgyú közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel valamennyi érvényes ajánlattevő ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hunland Walnut Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60347286
Postai cím: Fő 106
Város: Göncruszka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3894
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25145627205

Hivatalos név: LORETTA-BILD Építőipari Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32957240
Postai cím: Szent Donát Utca 7.
Város: Boldogkőváralja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3885
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25952784205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Közösségi tér - Boldogkőváralja
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A ma gyermeke a jövő esélye! ERFA – 5.rész Közösségi tér - Boldogkőváralja tárgyú közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel valamennyi érvényes ajánlattevő ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hunland Walnut Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60347286
Postai cím: Fő 106
Város: Göncruszka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3894
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25145627205

Hivatalos név: LORETTA-BILD Építőipari Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32957240
Postai cím: Szent Donát Utca 7.
Város: Boldogkőváralja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3885
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25952784205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: Kültéri foglalkoztató - Hidasnémeti
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A ma gyermeke a jövő esélye! ERFA – 6.rész Kültéri foglalkoztató - Hidasnémeti tárgyú közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel valamennyi érvényes ajánlattevő ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67881460
Postai cím: Régiposta Utca 16
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11246206205

Hivatalos név: Hunland Walnut Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60347286
Postai cím: Fő 106
Város: Göncruszka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3894
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25145627205

Hivatalos név: LORETTA-BILD Építőipari Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32957240
Postai cím: Szent Donát Utca 7.
Város: Boldogkőváralja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3885
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25952784205

Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület 024/15. hrsz.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges