Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11306/2020
CPV Kód:33191000-5
Ajánlatkérő:Csornai Margit Kórház
Teljesítés helye:Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni u. 64.;Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni u. 64.;Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni u. 64.;Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni u. 64.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Steelco Hungary Kft.;Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;SMH Trade Kft.
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csornai Margit Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13104531
Postai cím: Soproni Út 64
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Borsodi Irma Gazdasági Igazgató
Telefon: +36 96590503
E-mail: borsodi@margitkorhaz.hu
Fax: +36 96261378
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.margitkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.margitkorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi Intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Árubeszerzés EFOP-1.8.21-18-2019-00047
Hivatkozási szám: EKR000339832020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„EFOP-1.8.21-18-20I9-00047 pályázati azonosító számú Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Csornai Margit Kórházban" elnevezésű projekt szerinti eszközbeszerzés:
1. Rész: Sterilizáló - fertőtlenítő eszközök
- Rozsdamentes, gördíthető sterilanyag szállító szekrény: 1 db.
- Műszermosó, fertőtlenítő berendezés 8 DIN 1/1 kapacitású: 1 db.
- Fóliahegesztő készülék: 2 db.
- Sterilizáló és tároló konténer hőálló, ütésálló alumínium-ötvözetből, szilikon borítású fogantyúkkal: 11 db.
- Sterilizáló és tároló konténer hőálló, ütésálló alumínium-ötvözetből, szilikon borítású fogantyúkkal: 11 db.
- Sterilizáló és tároló konténer hőálló, ütésálló alumínium-ötvözetből, szilikon borítású fogantyúkkal: 11 db.
- Ultrahang frekvenciásasztali tisztító készülék: 1 db.
2. Rész Ágyzuhany készülék
- Ágyzuhany: 3 db.
3. Rész: Kézfertőtlenítő patron
- Kézfertőtlenítő patron (Purell TFX 1200 ml-es szenzoros adagolóval kompatibilis): 500 db.
4. Rész Egészségügyi Takarítógép, Takarítókocsi
- Takarítógép: 5 db.
- Takarítókocsi fémvázas: 10 db.
Az eszközök beüzemelése Ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő csak gyárilag új eszközöket fogad el.
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35987500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sterilizáló - fertőtlenítő eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni u. 64.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„EFOP-1.8.21-18-20I9-00047 pályázati azonosító számú Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Csornai Margit Kórházban" elnevezésű projekt szerinti Sterilizáló - fertőtlenítő eszközök beszerzése:
- Rozsdamentes, gördíthető sterilanyag szállító szekrény: 1 db. STU standard szerinti sterilizáló kosarak és műszerkonténerek szállítására alkalmas, három oldalról zárt, elölről ajtós, rozsdamentes vázszerkezetű szekrényes kocsi. Két db, középen nyíló, min. 250°-ig nyitható, biztonsági zárral szerelt ajtó. A kocsiszekrényen belül min. 2 db kivehető rozsdamentes polclap. Mindkét rövidoldalon felül tolófogantyú. Min 4 db nagyméretű (kb. Ø150mm), önbeálló - ebből min. 2 db fékezhető - nyomot nem hagyó kerék. Sarkoknál gumi, vagy műanyag ütközésgátlók Kapacitás: egyidejűleg min. 9 db 1 STE sterilizáló műszerkonténer. Méret: min 120x75x145 cm (széxméxma).
- Műszermosó, fertőtlenítő berendezés 8 DIN 1/1 kapacitású: 1 db. Központi sterilizálóban használatos Thermo-dezinfekciós mosogató/ fertőtlenítő automata, mely az EN 15883-1 és - 2 normának megfelelően gyártanak, CE megfelelőségi tanúsítás a 93/42/EEC direktíva szerint. Sebészeti kéziműszerek és anesztéziás eszközök és minimál invazív sebészeti eszközök tisztítására egyaránt alkalmas kivitel, hatékony tisztítást és fertőtlenítést biztosít. 2 ajtós kivitelben, teli, üvegajtóval. Ajtó kialakítása, teljes felületében átlátszó biztonsági üveg ablakos kivitel rm. acél kerettel. Mérete: max. 650x710x1710 mm. Berakó magasság: min. 800 mm. Kamra anyaga: AISI 316L saválló rozsdamentes acél. Tartószerkezet és burkolat anyaga: AISI 304 rozsdamentes acél. Mikroprocesszoros vezérlés, min. 10 fix programmal. Beépített printer a tiszta oldalon (EN 15883 szerint) A regisztráció mentése USB csatlakozón keresztül. Hőmérséklet ellenőrzés érzékelővel dupla vagy több független érzékelő. Energiatakarékos szárító-rendszer beépített gőzkondenzorral. Szárítófeltéttel rendelkezik F-osztályú előszűrővel. Szárítóegység H14 HEPA szűrőt tartalmaz. Beépített vízlágyítóval. Maximális fertőtlenítési hőmérséklet /thermodezinfekció/ min. 93 °C-on az előre meghatározott ideig Szárítás közben a forró szárító levegő a mosókarokon keresztül is beáramlik a kamrába, növelve a szárítás hatékonyságát. Elektromos fűtésű Minimum 3 db beépített vegyszeradagoló pumpa a vegyszereknek, dinamikus adagolási szabályozással és minimum szint érzékelővel (riasztás üres tartály esetén), átfolyás mérővel Zajszint: max. 60 dB(A) 1 db 4 szintes OP kocsi a műszertálcák mosásához, minden szint között mosó-karokkal (3 db mosókar) 2 db manuális berakó/kirakó kocsi rm. kivitelben, csepegő folyadék felfogó edénnyel.
- Fóliahegesztő készülék: 2 db. Automatikus, folyamatos működésű, görgős hegesztő készülék hegeszthető sterilizációs csomagok hegesztésére Feleljen meg az EN ISO 11607-2 : 2006 szabványnak /ellenőrzött paraméter Külső borítás minőségi rozsdamentes acél Hegesztési szélesség 7-12 mm között Hegesztési hőfok beállítási +/- 2% pontossággal Hegesztési hőmérséklet beállítható max.:200 Az ellenőrzött paraméterek: hőfok, nyomás, sebesség Színes érintőképernyős vezérlőfelület Fotocellával működő automatikus motor indítás Naponta automatikus dátum és időfrissítés a készülék kikapcsolt állapotában is USB vagy Ethernet csatlakozó Mikroprocesszoros vezérlés Amennyiben az ellenőrzött paraméterek nem a megadott határon belül vannak, a készülék hibajelzést küld és megállítja a motort Elektromos energia kimaradás esetén a paraméter beállítást megjegyzi Nyomtatandó adatok: dátum, idő, lejárat, csomag száma, programozott szöveg, készülék száma, „steril” szó, sterilizálási módszer (gőz, plazma stb.) Nyomtatott szöveg 180 fokkal elfordítható Kinyomtatott szöveg egy soros.
- Sterilizáló és tároló konténer hőálló, ütésálló alumínium-ötvözetből, szilikon borítású fogantyúkkal 11 db. Egyszerűen cserélhető teflon baktériumszűrővel (min. 1200 ciklus/ szűrő élettartam) vagy szelepes kivitelben Címketartókkal ellátott, nem perforált konténerdoboz min. 3 db címke elhelyezésére Mérete: min. 580x280x260 mm Tartozéka: min 2 db drótkosár konténerenként
- Sterilizáló és tároló konténer hőálló, ütésálló alumínium-ötvözetből, szilikon borítású fogantyúkkal 11 db. Egyszerűen cserélhető teflon baktériumszűrővel (min. 1200 ciklus/ szűrő élettartam) vagy szelepes kivitelben Címketartókkal ellátott, nem perforált konténerdoboz min. 3 db címke elhelyezésére Mérete: min. 580x280x150 mm Tartozéka: min 2 db drótkosár konténerenként
- Sterilizáló és tároló konténer hőálló, ütésálló alumínium-ötvözetből, szilikon borítású fogantyúkkal 11 db. Egyszerűen cserélhető teflon baktériumszűrővel (min. 1200 ciklus/ szűrő élettartam) vagy szelepes kivitelben Címketartókkal ellátott, nem perforált konténerdoboz min. 3 db címke elhelyezésére Mérete: min. 280x280x150 mm Tartozéka: min 2 db drótkosár konténerenként.
- Ultrahang frekvenciásasztali tisztító készülék1 db. Ultrahang frekvenciás mosogató, műtéti eszközök tisztítására és fertőtlenítésére A készülék alkalmas üreges eszközök, mikro sebészeti eszközök tisztítására Ürtartalom minimum 20 l 1/1-es DIN-tálcák behelyezésére alkalmas Burkolatának és tartályának anyaga rozsdamentes acél Mikroprocesszor vezérelt előre beállított tisztítási idők és hőmérsékletek A berendezés rendelkezzen gázeltávolítási (degassing) funkcióval LED-es kijelző Üzemi frekvencia: minimum 35 kHz Az üzemidő beállításának tartománya : minimum 1-30 perc között Hőmérséklet beállítás tartománya, termosztáttal szabályozható minimuma 30°C - 50°C között Túlfűtés elleni védelem Lefolyó csatlakozás Rozsdamentes acél vagy műanyag fedé l1 db/gép Rozsdamentes acél kosár 1/1 DIN 1 db/gép
Ajánlatkérő csak gyárilag új eszközöket fogad el. A beszerzési részben szereplő eszközök beüzemelése Ajánlattevő feladata.
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Fóliahegesztő készülék Hegesztési sebességének mértéke méter/perc-ben megadva (min. 5 méter/perc - max. 10 méter/perc )  5
2 Műszermosó, fertőtlenítő berendezés Mikroprocesszoros vezérlés 10 fix programot meghaladó szabadprogramjainak száma (minimum 0 - maximum 9 program) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00047
II.2.9) További információ:
AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e) pontját. Érték:elési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatója szerint (KÉ 2020. évi 60. szám) Ajánlati ár: arányosítás Minőségi szempontok: arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: Ágyzuhany készülék
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni u. 64.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„EFOP-1.8.21-18-20I9-00047 pályázati azonosító számú Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Csornai Margit Kórházban" elnevezésű projekt szerinti Ágyzuhany készülék beszerzése:
- Ágyzuhany: 3 db. A készülék és tartozékai használatával alkalmas a beteg saját ágyában való teljes zuhanyoztatására; A folyamat a beteg ágyából történő mozgatása nélkül valósul meg, amely növeli a beteg biztonsági szempontokat. A készülék 230V–os hálózatról üzemeltethető, min. 3m villamos vezetékkel ellátott A zuhanyzás funkciót a készülék saját energiaellátása biztosítja saját víztartályból, vízszivattyú igénybevétele nélkül Tartályok száma min.:2, ahol a tiszta és a szennyezett víz külön tárolható A szennyezett víztartály könnyen üríthető; biztonsági szeleppel rendelkezik, mely meggátolja a víz túlfolyását A tartályok min. kapacitása minimum 8 liter / tartály. A tartályból történő vízellátás min. 8 percig biztosított A tartályok hőtartóak A tiszta és szennyezett oldali edények külön-külön színkóddal rendelkeznek, a jól elkülöníthetőség érdekében A készülék felhasználó oldali alkatrészei min. ABS minőségű műanyagból készült, melyek alkatrészei könnyen fertőtleníthetők A tartozék csövek megfelelnek a tisztítási, fertőtlenítési protokollnak, a csőrendszerek összenyomódás ellen biztosítottak, belső falfelületük teljesen sima a megfelelő tisztítás/fertőtlenítés érdekében Az előállított víznyomás nem károsíthatja a beteg bőrét és test felületét, továbbá a kezelő személyzetetA berendezés üzeme közben, a beteg fürdetésénél a szennyezett víz azonnal elszívásra kerül, amely szennyezett víz az úgynevezett „piszkos” oldali tartályba kerül, ezzel is csökkentve a felülfertőzés veszélyét A berendezés min. 4 db dupla görgős, úgynevezett nyomot nem hagyó kerékkel rendelkezik A készülék alkalmas az ágyék és a haj külön-külön elkülönített mosására is, a higiénés szempontok figyelembe vételével, a fertőzések megelőzése miattA fej- és ágyék mosása egy úgynevezett felfújható formázott ballon segítségével történik, amelyben a túlnyomást a berendezésben található kompresszor hozza létre, majd a ballon leengedése is ennek az egységnek a segítségével történik, ezzel is elősegítve a beteg emelés nélküli mosdatását A készülék méretei: maximum 500mm x 400mm x 800mm Gyártási megfelelőségi nyilatkozat megléte Kerekek átmérője: min. 75 mm A rendszer ágytípustól függetlenül használható A rendszer fej és lábvég nélküli ágytípusnál is használható Berendezés tartozékai: tusolófej egység (tömlővel + csatlakozóval) szívófej egység (tömővel + csatlakozóval) levegőcsatlakozó tömlő alapkészlet csomag min. 1 használathoz, bontatlan kiszerelésben.
Ajánlatkérő csak gyárilag új eszközöket fogad el. A beszerzési részben szereplő eszköz beüzemelése Ajánlattevő feladata.
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ágyzuhany Fékezhető kerekeinek száma (min. 2 – max. 4 kerék) 5
2 Ágyzuhany Összsúlya (víztöltet nélkül) kg-ban megadva (min. 10 - max. 15 kg)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00047
II.2.9) További információ:
AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e) pontját. Érték:elési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatója szerint (KÉ 2020. évi 60. szám) Ajánlati ár: arányosítás Minőségi szempontok: arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: Kézfertőtlenítő patron
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33631600-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni u. 64.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„EFOP-1.8.21-18-20I9-00047 pályázati azonosító számú Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Csornai Margit Kórházban" elnevezésű projekt szerinti Kézfertőtlenítő patron beszerzése:
- Kézfertőtlenítő patron (Purell TFX 1200 ml-es szenzoros adagolóval kompatibilis) 500 db. Kapacitása: 1200 ml Adagolása: min. 1,2 ml/adag Illat: Illatmentes Szín: színtelen PH érték: 4,5 – 9,5 Baktericid hatás Fungicid hatás Virucid hatás Tuberkulocid hatás Mycobaktericid hatás.
Ajánlatkérő csak új terméket fogad el.
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00047
II.2.9) További információ:
AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e) pontját.
Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontja alapján értékeli, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1)
Elnevezés: Egészségügyi Takarítógép, Takarítókocsi
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39713410-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni u. 64.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„EFOP-1.8.21-18-20I9-00047 pályázati azonosító számú Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Csornai Margit Kórházban" elnevezésű projekt szerinti egészségügyi Takarítógép, Takarítókocsi beszerzése:
- Takarítógép: 5 db. Teljesítmény: min. 800W Energiaforrás: akkumulátor 24V Felszívógumik: többszörösen megfordítható (4x), hosszanti irányban szimmetrikus (szerszám nélkül szerelhető) Teljesen külön álló szenny- és tisztavíztartály Közvetlen kefemotor meghajtás Automatikus kefefelvétel és ledobás Habzást fékező kialakítású szennyvíztartály Súrolókefe szélesség min. 500mm Szívás szélessége: min. 800mm Tisztavíz tartály térfogat: min. 45 L Piszkosvíz tartály térfogat: min. 45 L Egy gombos elektronikus vezérlés Állítható magasságú tolókar.
- Takarítókocsi fémvázas 10 db. Váz anyaga: fém Vödrök száma: össz. 4 (2 felmosóvödör, 2 kicsi vödör) Vödrök kapacitása: kis méretűek: min. 6 liter, felmosóvödrök: min.17 liter Mozgatás: 4 kerekes kivitel Min. 3 szintes tálcás, szemetes zsák tartóval Kiegészítő tartozékok: műanyag tálcák (3 db), felmosó prés.
A beszerzési részben szereplő eszközök beüzemelése Ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő csak gyárilag új eszközöket fogad el.
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (legfeljebb 8 óra, legalább 2 óra)  5
2 Takarítógép 800 W-t meghaladó Teljesítménye W-ban megadva (min. 0 – max. 400 W) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00047
II.2.9) További információ:
AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e) pontját. Érték:elési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatója szerint (KÉ 2020. évi 60. szám) Ajánlati ár: arányosítás Minőségi szempontok: arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06354 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Sterilizáló - fertőtlenítő eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Steelco Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14873043
Postai cím: Temesvár Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: steelco@t-online.hu
Telefon: +36 13710257
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710258
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14971921243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17562500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17440000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Steelco Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14873043
Postai cím: Temesvár Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14971921243

Hivatalos név: KLIMEX Medical Egészségügyi Fővállalkozó, Bonyolító és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80281285
Postai cím: Gerbera Utca 11.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13423339213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Ágyzuhany készülék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51585440
Postai cím: Bécsi Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ultragel.hu
Telefon: +36 12783055
Internetcím(ek): (URL) www.ultragel.hu
Fax: +36 12783055
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870975241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4950000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3234000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51585440
Postai cím: Bécsi Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870975241

Hivatalos név: SMH Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67407923
Postai cím: Haller Utca 78. 6. em 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26087748243

Hivatalos név: LVT GENERAL Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61785847
Postai cím: Igmándi Út 26. 8. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27300224243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: Kézfertőtlenítő patron
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51585440
Postai cím: Bécsi Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ultragel.hu
Telefon: +36 12783055
Internetcím(ek): (URL) www.ultragel.hu
Fax: +36 12783055
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870975241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51585440
Postai cím: Bécsi Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870975241

Hivatalos név: SMH Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67407923
Postai cím: Haller Utca 78. 6. em 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26087748243

Hivatalos név: LVT GENERAL Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61785847
Postai cím: Igmándi Út 26. 8. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27300224243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4. Rész száma: 4 Elnevezés: Egészségügyi Takarítógép, Takarítókocsi
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SMH Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67407923
Postai cím: Haller Utca 78. 6. em 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
E-mail: info@smhtradekft.hu
Telefon: +36 309731091
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26087748243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12499300
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12413500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51585440
Postai cím: Bécsi Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870975241

Hivatalos név: SMH Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67407923
Postai cím: Haller Utca 78. 6. em 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26087748243

Hivatalos név: LVT GENERAL Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61785847
Postai cím: Igmándi Út 26. 8. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27300224243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges