Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11346/2020
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Teljesítés helye:1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Energia- és üzemanyag-ellátás igazgatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32737493
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út Út 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Apró Zsolt
Telefon: +36 14597516
E-mail: aprozs@mekh.hu
Fax: +36 14597682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mekh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mekh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000517522020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000517522020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Energia- és üzemanyag-ellátás igazgatása
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Takarítás - Bp. V. Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Hivatkozási szám: EKR000517522020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés a 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.- Vadász utca 23-25. szám alatti irodaépület (a továbbiakban: Irodaház) Bajcsy-Zsilinszky út takarítási feladatainak elvégzésére irányul.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás a 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. - Vadász utca 23-25. szám alatti irodaház takarítási feladatainak elvégzésére irányul. A részajánlattétel biztosítása a teljesítést akadályozná, egyszersmind megnehezítené a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó felelősség egyértelmű megállapítását. A feladatok a legkörültekintőbb feladatlehatárolás esetén is részben átfednék egymást, a részfeladatok teljesítése a másik rész teljesítését befolyásolná.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Takarítás - Bp. V. Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés a 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. alatti irodaépület (a továbbiakban: Irodaház) takarítási feladatainak ellátására irányul. Az Irodaház burkolatainak, üvegfelületeinek releváns adatai:
a) padlóburkolatok
– irodák, tárgyalók, folyosók 128 m2 intarziás parketta (csak iroda); 5 801 m2 szőnyegpadló
– közlekedők, masszázs szoba 544 m2 lapburkolat
– lépcsőházak 315 m2 lapburkolat
– liftkabinok (5 db) 16 m2 lapburkolat
– catering konyha és teakonyhák 190 m2 lapburkolat
– öltözők, wc-k, mosdók, zuhanyzók 345 m2 lapburkolat
– raktárak, technológiai terek 394 m2 műgyanta és lapburkolat
– teremgarázs 2 389 m2 aszfalt
– teraszok, erkély 210 m2 lap- és WPC burkolat
– járdák, átriumok, autókijárók: 307 m2 viacolor, aszfalt
b) falburkolatok
– természetes kőlap 457 m2
– fa 542 m2
– csempe 1 115 m2
c) üvegfelületek
– homlokzati üvegfelületek 1 073 m2 (egyoldali felület)
– belső üvegfelületek 644 m2 (kétoldali felület).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A vezető takarító alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A közbeszerzési eljárásban a vezető takarító – minimális szakmai gyakorlati időn felül – igazolt szakmai gyakorlatát legfeljebb 60 (hatvan) hónap figyelembe vételével értékeli; valamennyi 60 (hatvan) hónapnál hosszabb többlet szakmai gyakorlattal rendelkező szakember megjelölése esetén a vezető takarító alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata értékelési szempontra maximális pontszám kerül kiosztásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében, valamint 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2. Az ajánlattevőnek ajánlatában a) – a b) pontban foglalt kivétellel – egyszerű (elektronikus űrlap kitöltésével megteendő) nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem áll az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bek.), valamint b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlatkérő - a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve - előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be; a tárgyi közbeszerzésre a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
3. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő az ajánlatában (a megfelelő elektronikus űrlapok kitöltésével) nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (Rendelet 17. § (2) bek.).
4. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő annak igazolására, hogy nem áll kizáró ok hatálya alatt – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel (Rendelet 17. § (1) bek.).
5. A Rendelet 12. §-ára figyelemmel azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők a Rendelet 28. §-ában meghatározott hivatalos, illetve a Rendelet 36. §-ában meghatározott kamarai jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a megfelelőség igazolható a fenti igazolások helyett a) a gazdasági szereplő által arra vonatkozóan tett nyilatkozattal, hogy a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos/kamarai jegyzékén szerepel, vagy b) a gazdasági szereplő részére a Közbeszerzési Hatóság, illetve gazdasági vagy szakmai kamara által a minősített ajánlattevők jegyzéken szereplés tényéről kiállított igazolás benyújtásával, vagy c) az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolás benyújtásával. Az ajánlatkérő – a Rendelet 31. § (2) bekezdésére figyelemmel – felhívja a figyelmet arra, hogy ha az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő nyújt be olyan igazolást, amely a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől - ideértve az erre a célra kijelölt tanúsító szervezeteket is – származik, az igazolás alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés az a), c)-g), l) és n) pontja, valamint 63. § (1) bekezdése tekintetében vélelmezi a gazdasági szereplő megfelelőségét, feltéve, hogy a listára történő felvételhez az előírt kizáró oknak megfelelést igazolnia kellett.
6. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok - az 5. pontban rögzített kivétellel - kizárólag az elektronikus űrlapon tehetők meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. Az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasságát
a) [P1] egyrészt - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontjára figyelemmel - a számlavezető pénzügyi intézménye(i) által arra vonatkozóan kiállított igazolással igazolja, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 (azaz kettő) évben bármely pénzforgalmi jelzőszámán volt-e egynél több esetben – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti – sorbaállítása,
b) [P2] másrészt - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjára figyelemmel - a saját (vagy jogelődjének) az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évére vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolói eredménykimutatás részének egyszerű másolatának az ajánlatba történő becsatolásával, vagy arra vonatkozó nyilatkozatával igazolja, hogy az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évére vonatkozó beszámolók részét képező eredménykimutatások a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők; ez utóbbi az esetben az alkalmassági feltételt az ajánlatkérő ellenőrzi.
2. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 (azaz kettő) évnél rövidebb ideje jött létre, illetve kezdte meg tevékenységét, az 1. a) pont szerinti igazolást – attól függően, hogy melyik esemény következett be korábban – az ajánlattevő létrejöttétől, illetve tevékenysége megkezdésétől kezdődően kell benyújtania.
3. Amennyiben az ajánlattevő részére az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 (azaz kettő) évben – akár egyidejűleg, akár egymást követően – több pénzügyi intézet is vezetett számlát, az 1. a) pont szerinti igazolást minden érintett pénzügyi intézettől meg kérni, és az ajánlat részeként be kell nyújtani.
4. Amennyiben ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti okból nem rendelkezik az 1. b) pont szerinti irattal, igazolása a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásból (épülettakarítás) származó, általános forgalmi adó nélkül számított minimum nettó 45.000.000,- Ft (azaz negyvenötmillió forint) árbevételéről szóló nyilatkozat benyújtásával történik. Ha az ajánlattevő számviteli beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, ezen alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 5. Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha
a) [P1] bármely számlavezető pénzügyi intézményének a nyilatkozata alapján megállapítható, hogy bármely pénzforgalmi jelzőszámán az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 (azaz kettő) évben egynél több esetben sorbaállítása volt, vagy
b) [P2] az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évére saját vagy jogelődjének adózás előtti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben több mint 1 alkalommal negatív volt.
6. Az ajánlatkérő a cégnyilvántartás (illetve az egyéni vállalkozók, civil szervezetek nyilvántartása) adatai alapján ellenőrzi, hogy valamennyi, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 (azaz kettő) évben az ajánlattevő számára fizetési számlát vezető pénzügyi intézmény 1. a) pont szerinti igazolása az ajánlat részeként benyújtásra került-e. Nem minősíthető az ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi szempontból a közbeszerzés teljesítésére alkalmasnak, amennyiben nem került minden, 1. a) és 3. pont szerinti számlavezető pénzintézettől az 1. a) pont szerinti alkalmassági követelményként előírt igazolás benyújtásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. Az ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát
a) [M1] az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (épülettakarítás) szolgáltatásainak ismertetésével,
b) [M2] a minőségbiztosítási, környezetközpontú irányítási, illetve munkahelyi egészségvédelmi és -biztonsági irányítási intézkedéseinek ismertetésével,
c) [M3] a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, szakképzettségük, valamint - a vezető takarító tekintetében - szakmai tapasztalatának ismertetésével, valamint
d) [M4] a teljesítéshez szükséges műszaki-technikai felszereltségének a leírásával igazolja
2. Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a referenciát a) saját nyilatkozatával, vagy b) a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolja (a továbbiakban: referenciaigazolás).
3. A referencia legfeljebb 3 szerződéssel igazolható.
4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (3a) bekezdésének a) pontjára figyelemmel referenciaként nem fogadható el olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése az ajánlati felhívás feladásától számított hat évnél korábban kezdődött.
5. A referencia szerződés részteljesítéseként nyújtott szolgáltatással is igazolható. Ha az ajánlattevő közös ajánlattevőként, illetve alvállalkozóként nyújtott szolgáltatással kívánja a műszaki és szakmai alkalmasságát igazolni, az alkalmasság bírálatánál a teljesítésnek kizárólag a referenciát bemutató gazdasági szereplőnek betudható (azaz a gazdasági szereplő által maga teljesített, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók által nyújtott) része vehető figyelembe. Ha az ajánlattevő a referenciát az ajánlattételkor még hatályos szerződéssel igazolja, az alkalmasság megítélése során a teljesítésnek kizárólag az ajánlati felhívás megküldéséig teljesített és pénzügyileg teljes körűen rendezett (kifizetett) részei vehetők figyelembe. Nem vehető figyelembe referenciaként az a teljesítés/teljesítésrész, amely tekintetében kifizetés teljesítésére kizárólag előlegfizetés vagy részszámlázás alapján került sor.
6. Ha a referenciaigazolásban szerepeltetett szolgáltatás a tárgyi közbeszerzés tárgyától különböző építési beruházást, áruszállítást, vagy szolgáltatásnyújtást is tartalmaz, az alkalmasság megítélésé során kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásnyújtás vehető figyelembe.
7. A referenciára vonatkozóan a dokumentáció részét képező Útmutató, illetve a referencianyilatkozat megnevezésű elektronikus űrlap kitöltési útmutatója további előírásokat tartalmaz. Az Útmutatóban, illetve kitöltési útmutatóban foglaltakat úgy kell kezelni, mintha az az ajánlati felhívásban szerepeltek volna.
8. Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének d), e) és g) pontjával összhangban - Magyarországon bejegyzett, független, akkreditált tanúsító szervezet által kiadott, az ajánlattételkor érvényes
a) MSZ EN ISO 9001:2015, vagy ISO 9001:2015 jelzésű minőségirányítási (MIR),
b) MSZ EN ISO 14001:2015, vagy ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási (KIR),
c) MSZ EN ISO 45001:2018, vagy ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelmi és -biztonsági irányítási rendszernek (MEBIR) való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal igazolja. A tanúsítványok hatályának a Műszaki leírásban részletesen körülírt szolgáltatás egészére ki kell terjednie. Az ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait is, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az ajánlattételi határidőig megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
9. Az 1. c) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolásához az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
a) valamennyi teljesítésbe bevonni kívánt szakember tekintetében
aa) a szakember bevonására, szakképzettsége, végzettsége, (releváns) szakmai tapasztalatai ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
ab) a szakképzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya (szükség esetén a külföldi bizonyítvány egyenértékűségét megállapító jogerős, vagy végleges határozattal);
ac) a szakember által aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír;
b) a takarítási feladatok koordinálásáért és ellenőrzéséért, valamint a szerződéses feltételek, minőségi követelmények megtartásáért felelős személyként bevonni kívánt szakember (vezető takarító) tekintetében - a fentieken túlmenően - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján a szakember vezető takarítói szakmai gyakorlati ideje egyértelműen megállapítható legyen.
10. Az 1. d) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolásához az alábbi dokomentumokat kell benyújtani:
a) ajánlattevői nyilatkozat a Műszaki leírás 5. pontjában előírt takarítógépek és eszközök rendelkezésre állásáról;
b) a teljesítésbe bevonni kívánt tisztítógépek, eszközök – gyártói, vagy forgalmazói – leírásai;
c) ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy gondoskodik
ca) a Műszaki leírás 5. pontjában megjelölt hengerkefés porszívók, egytárcsás súrológép, vizes porszívó, mosógép, szakmai ajánlatban megjelölt számú felmosó-/szervizkocsi és pókhálózó kefe irodaházi folyamatos, míg a Műszaki leírás 5. pontjában megjelölt egyéb egyéb takarító gépek megfelelő munkafolyamatok tartama alatti, a takarító személyzet rendelkezésére állásáról, valamint
cb) a takarító személyzet a takarító gépek és eszközök biztonságos és szakszerű használatára történő kioktatásáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 10. Műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben
a) [M1] nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 (azaz három) évben, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően, legalább 12 hónapon át teljesített, legalább 7.900 m2 napi takarítás ellátására irányuló szolgáltatásmegrendeléssel; amennyiben az ajánlattevő a referenciakövetelménynek több szerződéssel felel meg, valamennyi referenciaként bemutatott szolgáltatásnak legalább 12 hónapon át nyújtottnak kell lennie (a többi referenciafeltétel kumulálható);
b) [M2] nem rendelkezik Magyarországon bejegyzett, független, akkreditált tanúsító szervezet által kiadott, az ajánlattételkor érvényes
- MSZ EN ISO 9001:2015, vagy ISO 9001:2015 jelzésű minőségirányítási, és
- MSZ EN ISO 14001:2015, vagy ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási, és
- MSZ EN ISO 45001:2018, vagy ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelmi és -biztonsági irányítási rendszernek (MEBIR) való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal, vagy nem mutat be az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy igazol azzal egyenértékű minőségbiztosítási, környezetközpontú irányítási, illetve munkahelyi egészségvédelmi és -biztonsági irányítási intézkedéseket;
c) [M3] nem rendelkezik legalább
- 1 fő tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető (OKJ 52 853 02) - vagy azzal egyenértékű (tisztítás-technológiai szolgálatvezető szakképesítés-ráépülés (OKJ 31 853 07) - szakképesítéssel, és legalább 3 év vezető takarítói (FEOR 5241) tapasztalattal, valamint
- 3 fő tisztítás-technológiai szakmunkás (OKJ 32 853 03) - vagy azzal egyenértékű (tisztítás-technológiai szakmunkás, OKJ 31 853 07; takarító, OKJ 31 814 01, vagy OKJ 31 7899 03) - szakképesítéssel
rendelkező, teljesítésbe bevonható, szakemberrel; a szakember végzettsége külföldön szerzett oklevéllel, illetve szakképzettséget igazoló bizonyítvánnyal abban az esetben igazolható, ha az egyenértékű bizonyítvány - a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerinti - magyarországi elismerésére, vagy az oklevél honosítására jogerősen, illetve véglegesen sor került (a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerinti elismerésről vagy honosításról hozott jogerős, illetve végleges hatósági határozat másolatát az ajánlatba be kell csatolni);
d) [M4] az ajánlattevő nem rendelkezik a Műszaki leírás 5. pontjában előírt takarító gépekkel és eszközökkel, vagy nem tudja vállalni azok előírt rendelkezésre állását, nem nyújtja be a Műszaki leírás 5. pontjában előírt takarító gépek és eszközök - gyártói, vagy forgalmazói leírását, vagy azok nem igazolják e gépek, eszközök Műszaki leírás szerinti követelmények megfelelését, vagy az ajánlat nem tartalmaz arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy az ajánlattevő gondoskodik a takarító személyzet takarító gépek és eszközök biztonságos és szakszerű használatára történő kioktatásáról.
11. Ugyanazon szakemberrel a tisztítástechnológiai szolgáltatásvezetői és a tisztítás-technológiai szakmunkás / takarító szakképzettséggel rendelkező szakember rendelkezésre állása nem igazolható.
12. Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek. Ezzel összefüggésben az ajánlatkérő
a) felhívja az érintett gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 65. § (9), (11) és (12) bekezdésében foglaltakra;
b) előírja, hogy az ajánlathoz csatolni kell olyan, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A fenti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
13. Az ajánlatkérő - a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve - előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be; a tárgyi közbeszerzésre a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
14. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében, valamint 39. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tárgyi közbeszerzésben megállapított műszaki és szakmai alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők hivatalos, illetve kamarai jegyzékébe történő felvételhez – a Rendelet 28. § (3) bekezdése, valamint a 37. § (3) bekezdése alapján – meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbbak.
15. Az eljárásban előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés a fentieken túl igazolható a Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint is.
16. Az ajánlatkérő – a Rendelet 31. § (2) bekezdésére figyelemmel – felhívja a figyelmet arra, hogy ha az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő nyújt be olyan igazolást, amely a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől - ideértve az erre a célra kijelölt tanúsító szervezeteket is – származik, az ajánlatkérő az igazolás alapján vélelmezi a gazdasági szereplő műszaki és szakmai alkalmasságát, feltéve, hogy az ajánlattevőnek (gazdasági szereplőnek) az elismert ajánlattevők hivatalos listájára történő felvételhez az 1. pontban előírt alkalmassági követelményekkel azonos, vagy annál szigorúbb alkalmassági követelményeket kellett igazolnia.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési szerződésben tételesen meghatározott tényállások megvalósulása esetére elállási, illetve felmondási jogot létesít, továbbá késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz. 2. Az ajánlatkérő a Kbt. 134. §-a szerinti szerződéses biztosítékot nem alkalmaz.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 1. Ajánlattevő az ellenszolgáltatást naptári hónaponként - a teljesítés igazolását követően, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a szerint - utólag számlázhatja ki. A számla kiállítására, benyújtására és befogadására vonatkozó részletes előírásokat, valamint a teljesítéssel történő elszámolás és teljesítésigazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza.
2. Ajánlatkérő a kifizetéseket a vonatkozó jogszabályoknak és a közbeszerzési szerződésnek megfelelően kiállított számla keltétől számított 30 - illetve, amennyiben a számla kézbesítésére a kiállítástól számított 5. napot követően került sor, a kézbesítéstől számított 25 - napon belül átutalással, magyar forintban (HUF) belül fizeti meg.
3. Az ajánlatkérő a vállalkozói díjat átutalással, magyar forintban (HUF) fizeti meg.
4. Fizetési késedelem esetén a nyertes ajánlattevő
a) a késedelmes összegre vetítve a késedelem minden napjára a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot, továbbá
b) a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény előírásai szerinti esetekben, feltételekkel és mértékben behajtási költségátalányt jogosult érvényesíteni az ajánlatkérővel szemben.
5. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
6. A kifizetések további feltételeit a Ptk. 6:130. §-a, a Kbt. 135. §-a, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő, vagy közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlattevők gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: A bontásra EKR-en keresztül kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1) bekezdés, továbbá (1b) és (1c) pontja, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint történik. A bontási jegyzőkönyvet az ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevők részére megküldi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A legkedvezőbb ajánlati elemet tartalmazó ajánlat 100, az elméletileg megajánlható legkedvezőtlenebb érték 0, míg a többi megajánlott érték - az útmutatóban meghatározott - arányosítás szerinti pontot kap.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatkérő 2020. július 3-a 10.00 órai kezdettel helyszíni bejárást biztosít. Helyszín: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., a Bajcsy-Zsilinszky út felőli portán, illetve aulában. A helyszíni bejáráson az ajánlatkérő jelenléti ívet vesz fel, a bejáráson történő részvétel feltétele a jelenléti ív – valós adatokkal történő - kitöltése, valamint, hogy a résztvevők az épületbe történő beléptetéshez a személyazonosságukat érvényes arcképes személyazonosító igazolvánnyal igazolják. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű. Esetleges kérdéseiket a helyszíni bejárást követően, kiegészítő tájékoztatás kérésével tegyék fel.
2. Az ajánlatkérő - a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve - előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be; a tárgyi közbeszerzésre a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
3. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint lehetőséggel élve az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Erre tekintettel ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy
a) nem hoz közbenső döntést arról, hogy a bírálatot mely ajánlattevők vonatkozásában végzi el, s valamely ajánlattevő ajánlatának érvénytelensége, illetve annak megalapozott gyanúja esetén a bírálatot közbenső döntés nélkül terjeszti ki az értékelés szerint következő legkedvezőbb egy vagy több ajánlattevőre
b) a bírálatba be nem vont ajánlatok tekintetében az ajánlatkérő semmilyen bírálati cselekményt nem végez,
c) az ajánlatok elbírálásáról készült összegezés V. szakaszát csak a nyertes és - amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben meg akarja nevezni - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő vonatkozásában tölti ki, a többi ajánlattevőt a VI. szakasz „További információk” alpontjában tünteti fel.
4. A benyújtandó dokumentumokat, valamint a benyújtandó dokumentumokra vonatkozó - adott esetben az ajánlati felhívást kiegészítő - ajánlatkérői előírásokat a dokumentáció részét képező Útmutató az ajánlat elkészítéséhez című dokumentum (a továbbiakban: útmutató) tartalmazza. Az ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban, a vonatkozó jogszabályokban és az útmutatóban szereplő előírásoknak együttesen kell megfelelniük, az útmutató nem ismétli meg minden elemében az ajánlati felhívásban rögzített, a benyújtandó dokumentumokkal összefüggő előírásokat.
5. Az ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat elbírálásától.
7. Az ajánlatkérő külön felhívják az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szolgáltatás nyújtására az ajánlattétel napján fennálló társadalmi-gazdasági-politikai viszonyokra figyelemmel tesznek ajánlatot. Az ajánlatkérő erre figyelemmel felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés kapcsán előre láthatónak minősül minden olyan körülmény, ami az adott helyzetben általában elvárható tájékozottsággal rendelkező jó szakember gondosságával előre látható lett volna.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges