Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11373/2020
CPV Kód:33600000-6
Ajánlatkérő:Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Teljesítés helye:Győr, Kálóczy tér 9-11., Apáca u. 27. Mohi u. 4., Cuha u. 30.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21635654
Postai cím: Kálóczy Tér 9-11
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polczerné Boda Diána
Telefon: +36 203987694
E-mail: jogtanacsos@eeszi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eeszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi termékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000169572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Inkontinencia termékek beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141621-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Kálóczy tér 9-11., Apáca u. 27. Mohi u. 4., Cuha u. 30.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 166584 db.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10389 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Inkontinencia termékek beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23427983
Postai cím: Külső sor Út 2
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
E-mail: info@bella.hu
Telefon: +36 302787229
Internetcím(ek): (URL) www.bella.hu
Fax: +36 36574301
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 4200000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141621-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Kálóczy tér 9-11., Apáca u. 27. Mohi u. 4., Cuha u. 30.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 166584 db.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 4615800
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23427983
Postai cím: Külső sor Út 2
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
E-mail: info@bella.hu
Telefon: +36 302787229
Internetcím(ek): (URL) www.bella.hu
Fax: +36 36574301
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a keretszerződés II.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„A Szerződés keretösszege: nettó 4 615 800,- Ft.”
Felek a keretszerződés III.2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„A szerződést a felek 2019. év május hó 22. napjától 2020. év augusztus hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár, azonban a szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10 %-át (az értékváltozás – keretösszeg növekedésének mértéke 9,9 %), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így az megfelel a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételeknek, ezért a Felek között fennálló adásvételi keretszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható. A teljesítési határidő módosítására a keretösszeg növekedésével összefüggésben, arra tekintettel és azzal arányosan kerül sor figyelemmel a tárgyi szerződés keretjellegére.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 4200000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 4615800 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben