Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11552/2020
CPV Kód:45231100-6
Ajánlatkérő:TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69407745
Postai cím: Nyugati ipari út 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodorics István
Telefon: +36 14010808
E-mail: szijarto@apex-mm.hu
Fax: +36 14010806
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tettyeforrashaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tettyeforrashaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Viziközmű vezeték rekonstrukció II.
Hivatkozási szám: EKR000491532020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231100-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Pécs, Bajcsy-Zs. u. szennyvízcsatorna felújításának komplett kivitelezése (Rákóczi út és Zólyom utca között)
A 2018-2032. évi Gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban Hivatal) VKEFFO 2019/9777-6 (2019) határozatával a szennyvíz ágazatra jóváhagyta. A jóváhagyott tervben szerepel a Bajcsy-Zs. u. tárgyi szakaszának felújítása.
A Bajcsy-Zs. u.-ban húzódó, NA 250 beton szennyvízvezeték elkorrodált, rossz műszaki állapotú, rendszeres dugulásai az üzembiztonságra folyamatos kockázatot jelentenek, ezért vált szükségessé annak rekonstrukciója, mely magába foglalja az összes tisztítóakna felújítását, illetve a beton anyagminőségű bekötések cseréjét is.
A Bajcsy-Zs. u. Rákóczi út és Zólyom u. közötti szakaszának szennyvízelvezetését biztosító 386,3 fm hosszúságú NA 250 mm átmérőjű, jellemzően beton/kőagyag vezeték felújítása a vagyonértékelés és a kockázatelemzés alapján, figyelembe véve az üzemeltetési tapasztalatokat, a környezetszennyezés és károsítás megakadályozását, valamint a normál üzemállapot fenntartása érdekében szükséges.
A szennyvízvezeték felújítási terve az AK saját tervezésében készült. A terv nem vízjogi engedély köteles.
2. Havihegyi út vízellátása
A vezetéket egy dott szakaszon szükséges cserélni nyíltárkos technológiával DK-160 KPE vezetékre az NA150 AC vezeték helyén az NA100 PVC vezeték helyén DK-110 KPE vezeték kerül kiépítésre. A szakaszon lévő összes acél és PVC (összesen 54 db) bekötést egységesen DK-32 KPE vezetékre kell cserélni. A meglévő 1 db DK-40 KPE, 1 db DK-63 KPE és 5 db DK-32 KPE bekötést át kell kötni az új vezetékre.
A cserélendő vezeték szakaszon lévő 3 db földfeletti tűzcsapot át kell kötni az új vezetékre 1 db földalatti tűzcsapot földfelettire cserélünk és 1 db új földfeletti tűzcsap kerül elhelyezésre.
A tervezési szakaszon 1 db földalatti tűzcsap kerül elhelyezésre légtelenítés miatt (technológia tűzcsap).
A kivitelezést két ütemben szükséges elvégezni.
Az első ütemet 3 szakaszra a második ütemet pedig 2 szakaszra szükséges bontani repülővezeték építés szempontjából. Egy-egy repülővezetékkel áthidalható szakasz maximum 200 m hosszú legyen.
Az út nyugati oldalán (a gerincvezeték oldalán) DK-90 KPE, az út keleti oldalán DK-40 KPE repülővezetéket szükséges kiépíteni.
Ezen repülővezetékek szolgálják ki szociális és tűzi vízzel egyes utcákat.
A rekonstrukciós munkák előtt az ideiglenes ellátás körülményeiről a Katasztrófavédelmet üzemeltető értesíti ezen utcák csökkentett oltóvíz hozamáról és az átkötések idején fennálló vízhiányokról.
A megszűnő gerinc-és bekötővezetékeket minden esetben ki kell szedni a földből, mivel az új vezetékek annak nyomvonalára, (vagy a gerincvezeték esetében némi nyomvonal korrekcióval) kerülnek lefektetésre. A kiszedett vízvezetékcsövek megfelelő hulladéklerakóba történő elszállításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia.
A megszüntetendő akna aknafödémét el kell bontani, továbbá az aknafalat is kb.: 0,5 m-ig vissza kell bontani, majd az aknát tömedékelni szükséges. A megszüntetendő aknafedlapot, illetve fedlap keretet az AK telephelyére kell elszállítani.
A kivitelezés időtartamára ideiglenes vízellátás biztosítása szükséges, a kivitelezés ütemezésével összhangban.
3. Kővirág utca vízellátása
2 szakaszra bontódik.
Északi szakasz V-1
A rekonstrukció során a cserélendő vezeték szakaszon 1 db földalatti tűzcsapot föld felettire cserélünk.
A szakaszon 4 db Dk 25 KPE bekötés van, melyet az új vezetékre át kell kötni és 3 db, melyet Dk 32 KPE-re kell cserélni.
Déli szakasz V-2
A rekonstrukció során a cserélendő vezeték szakaszon 1 db földalatti tűzcsapot föld felettire cserélünk.
A szakaszon 13 db Dk 32 KPE bekötést terveztünk és 2 db meglévő Dk 32 KPE bekötést az új vezetékre át kell kötni. A Kővirág u. 13 sz. ingatlan fogyasztói nyilvántartásunkban nem szerepel, azonban a térképi nyilvántartás szerint a telekhatárig 3/4" -os hga bekötéssel rendelkezik. A rekonstrukció során a bekötést főelzáróval Dk 32 KPE –re cseréljük és ledugózzuk. A bekötést egyedi megrendelésre lehet mérősíteni.
A szakaszon keresztezzük a Magyarürögi vízfolyást alulról.
Ezen szakasz terv szerinti kiegészítését a fedvény tervlapok képezik.
Északi szakaszra (V-1) és Déli szakaszra (V-2) vonatkozó előírások
A megszűnő gerinc-és bekötővezetékeket minden esetben ki kell szedni a földből, mivel az új vezetékek annak nyomvonalára, (vagy a gerincvezeték esetében némi nyomvonal korrekcióval) kerülnek lefektetésre. A kiszedett vízvezetékcsövek megfelelő hulladéklerakóba történő elszállításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia.
Az esetlegesen megszüntetendő akna aknafödémét el kell bontani, továbbá az aknafalat is kb.: 0,5 m-ig vissza kell bontani, majd az aknát tömedékelni szükséges. A megszüntetendő aknafedlapot, illetve fedlap keretet a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. telephelyére kell elszállítani.
A kivitelezés időtartamára ideiglenes vízellátás biztosítása szükséges, a kivitelezés ütemezésével összhangban.
A vezetékre történő rákötést csak az üzemeltető végezheti.
HELYREÁLLÍTÁS: A felbontásra került burkolatokat a közterület foglalási engedélyben foglaltak, maradéktalan betartásával szükséges helyreállítani.
A Kővirág utca 3 db kapcsolódó NA-100 PVC vezetékről betáplált.
A meglévő NA 100 PVC vízvezetéket nyílt árkos technológiával cseréljük ki az északi szakaszon (V-1) 120 fm-en keresztül, a déli szakaszon (V-2) 218 fm hosszban Dk 110 PE 100 SDR 11 vezetékre a Kővirág u. 35 sz.-tól a Kővirág u. 57/1 számig, valamint a Kővirág u. 19 sz.-tól a Daru d. 4 sz.-ig, így a hálózat homogenitását biztosítjuk.
A vezeték felújításához hozzátartozik még a bekötések cseréje is, mely során az összes acél, és PVC, összesen 16 db bekötést egységesen Dk 32 PE 100 SDR 11 vezetékre kell cserélni. A meglévő 1 db Dk 63 KPE vízvezetéket a 2 db Dk 32 KPE és a 4 db Dk 25 KPE bekötéseket át kell kötni az új vezetékre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
x Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az Ajánlatkérő döntése alapján a felhívás visszavonásra került. Azonos tárgyú eljárás kiírása várható.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben