Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:12083/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:Magyarország, Berettyóújfalu külterület Hrsz.: 0356/2, 0349/8, 0358, 0349/6, 0356/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Médi-Ép Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63830376
Postai cím: Sumen Utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Zita
Telefon: +36 52529920
E-mail: kovacszita@hnp.hu
Fax: +36 52529940
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hnp.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tanösvények, bemutatási helyszínek építési munkái
Hivatkozási szám: EKR000628552018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bihari-sík Természetvédelmi Tájegység
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111200-0
További tárgyak:45112700-2
45210000-2
45262100-2
45262211-3
45310000-3
45420000-7
45432114-6
45442100-8
45111100-9
45221113-7
45233293-9
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Berettyóújfalu külterület Hrsz.: 0356/2, 0349/8, 0358, 0349/6, 0356/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása
3. rész: A Bihari-sík Természetvédelmi Tájegység fejlesztéssel érintett tanösvényének építési munkái
- Andaházi tanösvény: A tanösvény teljes felújításra szorul, valamint új infrastrukturális elemek
megépítése is szükséges, amelyek nagyban segítik a bemutathatóságot.
A fejlesztés révén a meglévő tornyok helyén 2 új magasles épül, 1 faház felújításra kerül. A
tanösvény kialakításához gyalogutak, ösvények kiépítése és felújítása, két szakaszon új pallóút
építése (87 m és 62 m hosszon), valamint a meglévő pallóút felújítása (152 m hosszon)
szükséges. A Berettyóújfalu 0358 hrsz-ú csatorna fölött új gyalogos fahidat kell építeni.
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00012

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10096 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Bihari-sík Természetvédelmi Tájegység
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Médi-Ép Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41927652
Postai cím: Fő Utca 33
Város: Nemesborzova
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4942
Ország: Magyarország
E-mail: mediepbau@gmail.com
Telefon: +36 30/7480510
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36492288
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111200-0
További tárgyak:45112700-2
45210000-2
45262100-2
45262211-3
45310000-3
45420000-7
45432114-6
45442100-8
45111100-9
45221113-7
45233293-9
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Berettyóújfalu külterület Hrsz.: 0356/2, 0349/8, 0358, 0349/6, 0356/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása
3. rész: A Bihari-sík Természetvédelmi Tájegység fejlesztéssel érintett tanösvényének építési munkái
- Andaházi tanösvény: A tanösvény teljes felújításra szorul, valamint új infrastrukturális elemek
megépítése is szükséges, amelyek nagyban segítik a bemutathatóságot.
A fejlesztés révén a meglévő tornyok helyén 2 új magasles épül, 1 faház felújításra kerül. A
tanösvény kialakításához gyalogutak, ösvények kiépítése és felújítása, két szakaszon új pallóút
építése (87 m és 62 m hosszon), valamint a meglévő pallóút felújítása (152 m hosszon)
szükséges. A Berettyóújfalu 0358 hrsz-ú csatorna fölött új gyalogos fahidat kell építeni.
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36492288
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Médi-Ép Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41927652
Postai cím: Fő Utca 33
Város: Nemesborzova
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4942
Ország: Magyarország
E-mail: mediepbau@gmail.com
Telefon: +36 30/7480510
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A jelen szerződésmódosításra a teljesítési határidő meghosszabbítása miatt kerül sor, az alábbi okokból.
Megrendelő tárgyi projektjének megvalósíthatósági tanulmányában ismertettek szerint tervezési feladatok ellátására szerződött 2016. szeptember 26-án a Cívis Komplex Mérnök Kft-vel. A kiviteli tervek birtokában Megrendelő közbeszerzési eljárást indított 2018. március 20-án, amely eljárás eredménytelen lett, mert az ajánlattételi határidőig nem érkezett ajánlat. Az eredménytelen eljárást követően a Megrendelő új gazdasági szereplők keresését kezdte meg és a 11/2017. (X.20.) FM utasításnak megfelelően jóváhagyott adatlap birtokában 2018. október 31-én indította el az új közbeszerzési eljárást. Az ajánlatok bontásának dátuma 2018. november 19. volt.
Jelen szerződésmódosítást megalapozó körülmény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdése c) pontja alapján megalapozott.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján: A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
A tervezés és kivitelezési munkák megkezdése között eltelt csaknem két és fél év alatt, a Berettyóújfalu 0349/8 hrsz-en tervezett magasles építési helyszíne olyan mértékben változott, amely alapján az új magaslest egy szárazabb, kevésbé nádasodó magasabb térszínen javasolt megépíteni. Azonban a kiválasztott helyszín a Berettyóújfalu 0350 hrsz-en található. Annak érdekében, hogy ne kelljen új építési engedélyezési eljárást lefolytatni, Megrendelő telekalakítási eljárást kezdeményezett a földrészletek határrendezése ügyében. A földhivatali eljárások időigénye, valamint az építési engedély módosítása okán Vállalkozó az érintett magasles építését nem tudja határidőben befejezni, így a szerződés időtartamának módosítása szükséges.
Az ellenérték nem változik, kizárólag a teljesítési határidő kerül meghosszabbításra.
Fenti előzményekre hivatkozással Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.1., pontját közös megegyezéssel az alábbiakra módosítják (módosított részek dőlt betűvel szedve):
2. Teljesítési határidők
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkálatok befejezésének határideje: 3. rész: A módosított építési engedély kézhezvételét követő 45 nap.
A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tervezés és kivitelezési munkák megkezdése között eltelt csaknem két és fél év alatt, a Berettyóújfalu 0349/8 hrsz-en tervezett magasles építési helyszíne olyan mértékben változott, amely alapján az új magaslest egy szárazabb, kevésbé nádasodó magasabb térszínen javasolt megépíteni. Azonban a kiválasztott helyszín a Berettyóújfalu 0350 hrsz-en található. Annak érdekében, hogy ne kelljen új építési engedélyezési eljárást lefolytatni, Megrendelő telekalakítási eljárást kezdeményezett a földrészletek határrendezése ügyében. A földhivatali eljárások időigénye, valamint az építési engedély módosítása okán Vállalkozó az érintett magasles építését nem tudja határidőben befejezni, így a szerződés időtartamának módosítása szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 36492288 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 36492288 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A jelen szerződésmódosításra a teljesítési határidő meghosszabbítása miatt kerül sor, az alábbi okokból.
Megrendelő tárgyi projektjének megvalósíthatósági tanulmányában ismertettek szerint tervezési feladatok ellátására szerződött 2016. szeptember 26-án a Cívis Komplex Mérnök Kft-vel. A kiviteli tervek birtokában Megrendelő közbeszerzési eljárást indított 2018. március 20-án, amely eljárás eredménytelen lett, mert az ajánlattételi határidőig nem érkezett ajánlat. Az eredménytelen eljárást követően a Megrendelő új gazdasági szereplők keresését kezdte meg és a 11/2017. (X.20.) FM utasításnak megfelelően jóváhagyott adatlap birtokában 2018. október 31-én indította el az új közbeszerzési eljárást. Az ajánlatok bontásának dátuma 2018. november 19. volt.
Az eljárás eredményes volt, ugyanakkor az építőipari szektorban bekövetkezett költségnövekedés okán a 2017 márciusban elkészült tervezői költségbecsléshez képest a beérkezett érvényes ajánlat magasabb volt, mint a rendelkezésre álló fedezet.

A fentiekre tekintettel a Megrendelő forrásemelési kérelmet nyújtott be, melynek jóváhagyását követően tárgyi Vállalkozási szerződés aláírására 2019. május 16-án került sor.
Jelen szerződésmódosítást megalapozó körülmény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdése c) pontja alapján megalapozott.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján: A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
A tervezés és kivitelezési munkák megkezdése között eltelt csaknem két és fél év alatt, a Berettyóújfalu 0349/8 hrsz-en tervezett magasles építési helyszíne olyan mértékben változott, amely alapján az új magaslest egy szárazabb, kevésbé nádasodó magasabb térszínen javasolt megépíteni. Azonban a kiválasztott helyszín a Berettyóújfalu 0350 hrsz-en található. Annak érdekében, hogy ne kelljen új építési engedélyezési eljárást lefolytatni, Megrendelő telekalakítási eljárást kezdeményezett a földrészletek határrendezése ügyében. A földhivatali eljárások időigénye, valamint az építési engedély módosítása okán Vállalkozó az érintett magasles építését nem tudja határidőben befejezni, így a szerződés időtartamának módosítása szükséges.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
Az ellenérték nem változik, kizárólag a teljesítési határidő kerül meghosszabbításra.
Fenti előzményekre hivatkozással Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.1., pontját közös megegyezéssel az alábbiakra módosítják (módosított részek dőlt betűvel szedve):
2. Teljesítési határidők
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkálatok befejezésének határideje: 3. rész: A módosított építési engedély kézhezvételét követő 45 nap.
A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni.

Jelen szerződésmódosítást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (1)-(2) bekezdései alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel írják alá és a szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben