Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/134
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.07.13.
Iktatószám: 12229/2020
CPV Kód: 33190000-8
Ajánlatkérő: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Teljesítés helye: 1089 Budapest, Üllői út 86.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FRESENIUS MEDICAL CARE Magyarország Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63873656
Postai cím: Üllői Út 86.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palócz Norbert
Telefon: +36 12100711
E-mail: gazdigtitk@heimpalkorhaz.hu
Fax: +36 14599154
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ECMO beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001460162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33190000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
ECMO beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33157400-9
További tárgyak: 33157800-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1089 Budapest, Üllői út 86.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet részére 1 db ECMO (Extracorporális Membrán Oxygenizáció) berendezés beszerzése, üzembe helyezéssel és a működés betanításával.
A készülék biztosítja a szervezet gázcseréjét, pótolva a beteg tüdő károsodott funkcióját, lehetőséget teremtve a tüdő nyugalomba helyezésére a gyógyuláshoz.
Betanítási kötelezettség: max. 3 fő részére, 4-4 óra időtartamban.
Ahol az ajánlattételi felhívás vagy műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, ott a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék is elfogadható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11178 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ECMO beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FRESENIUS MEDICAL CARE Magyarország Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50503603
Postai cím: Árpád fejedelem Útja 26-28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: fres.group-hu@fmc-ag.com
Telefon: +36 14392242
Internetcím(ek): (URL) www.freseniusmedicalcare.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33190000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33157400-9
További tárgyak: 33157800-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1089 Budapest, Üllői út 86.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet részére 1 db ECMO (Extracorporális Membrán Oxygenizáció) berendezés beszerzése, üzembe helyezéssel és a működés betanításával.
A készülék biztosítja a szervezet gázcseréjét, pótolva a beteg tüdő károsodott funkcióját, lehetőséget teremtve a tüdő nyugalomba helyezésére a gyógyuláshoz.
Betanítási kötelezettség: max. 3 fő részére, 4-4 óra időtartamban.
Ahol az ajánlattételi felhívás vagy műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, ott a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék is elfogadható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FRESENIUS MEDICAL CARE Magyarország Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50503603
Postai cím: Árpád fejedelem Útja 26-28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: fres.group-hu@fmc-ag.com
Telefon: +36 14392242
Internetcím(ek): (URL) www.freseniusmedicalcare.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
ELŐZMÉNYEK RÉGI:
„A jelen szerződés akkor és azzal a feltétellel lép hatályba, hogy Vevő a szükséges fedezettel támogatásból vagy egyéb forrásból maradéktalanul rendelkezik.
A hatályba lépés napjáról Vevő előre, írásban értesíti az Eladót.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a hatályba lépés feltételei legkésőbb 2020. február 29. napjáig nem állnak be, a jelen szerződést felbontják. A szerződés felbontása esetére egyik fél sem támaszt semmilyen kártérítési vagy egyéb igényt a másik féllel szemben.”
ELŐZMÉNYEK ÚJ
„A jelen szerződés akkor és azzal a feltétellel lép hatályba, hogy Vevő a szükséges fedezettel támogatásból vagy egyéb forrásból maradéktalanul rendelkezik.
A hatályba lépés napjáról Vevő előre, írásban értesíti az Eladót.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a hatályba lépés feltételei legkésőbb 2020. december 31. napjáig nem állnak be, a jelen szerződést felbontják. A szerződés felbontása esetére egyik fél sem támaszt semmilyen kártérítési vagy egyéb igényt a másik féllel szemben.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tárgyi eszközbeszerzés finanszírozására benyújtott igénybejelentés tárgyában döntés még nem született, arról Vevő az ÁEEK részéről a mai napig nem kapott támogató vagy elutasító visszajelzést.
Mindeközben a koronavírus (COVID19) járvány Európa nagy részét elérte, és vélhetően Magyarországot sem fogja elkerülni.
A vírushelyzettel kapcsolatos szükségszerű intézkezdésekre tekintettel sajnos az valószínűsíthető, hogy az ÁEEK részéről a már benyújtott igénybejelentések elbírálása hosszabb időt fog igénybe venni, így a támogatásról szóló döntés rövid határidőn belül nem várható.
Felek álláspontja szerint a fenti szerződésmódosítási feltételek együttesen fennállnak, így a szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. rendelkezéseibe. Felek a legnagyobb gondosság mellett sem láthatták előre, hogy a koronavírus elterjedése miatt Vevő támogatási igényét az eredetileg rögzített határidőn belül sem bírálják el. Az Eladó feladatai, illetve a vételár nem változik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 26500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 26500000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben