Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:12243/2020
CPV Kód:44811000-8
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CHEMIMARK Festékgyártó és Forgalmazó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Útburkolatjel festék anyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000350192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44811000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Különféle tartós útburkolatjel anyagok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34922100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország, 1107 Budapest, Bihari u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Különféle tartós útburkolatjel anyagok beszerzésére a Budapest Közút Zrt. részére.
Jelen eljárás a Kbt. 104. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes keretmegállapodás megkötésére irányul, ezért Ajánlatkérő az eljárás pontos mennyiségét nem tudja előre meghatározni.
A szerződés keretösszege nettó 60 000 000 Ft.
A korábbi évek tapasztalata alapján a szerződés alapján a keretösszegből tervezetten 115.000 kg különféle tartós útburkolatjel-anyag kerül megrendelésre.

ssz. Tétel megnevezése Mennyiségi egység
1. Hidegplasztik fehér alapozó burkolatjel anyag kg
2. Hidegplasztik fehér fedő burkolatjel anyag kg
3. Hidegplasztik sárga alapozó burkolatjel anyag kg
4. Hidegplasztik sárga fedő burkolatjel anyag kg
5. Hidegplasztik piros alapozó burkolatjel anyag kg
6. Hidegplasztik piros fedő burkolatjel anyag kg
7. Hidegplasztik kék alapozó burkolatjel anyag kg
8. Hidegplasztik kék fedő burkolatjel anyag kg
9. Hidegplasztik zuzalék kg
10. Melegplasztik fehér burkolatjel anyag kg
11. Melegplasztik sárga burkolatjel anyag kg
12. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek fehér színben 12 cm széles m2
13. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek sárga színben 12 cm széles m2
14. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek fehér színben 50 cm széles m2
15. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek sárga színben 50 cm széles m2
16. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel fehér piktogrammok m2
17. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel sárga piktogrammok m2
18. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel színes piktogrammok m2
Paraméterek:
Hidegplasztik burkolatjel anyag
- aszfalt és beton burkolat hossz- és keresztirányú útburkolati jeleinek felfestésére javasolt
- 1,5-3,0 mm rétegvastagság
- felhordás +10 és +45 °C közötti levegő hőmérsékleten, max. 80%-os levegő páratartalom mellett, kézi vagy gépi eljárással
Melegplasztik burkolatjel anyag
- oldószermentes, porformájú
- sűrűség legalább 2,00 g/cm3
- SRT érték (kopásállóság, érdesség vizsgálata) 45
- felhordható rétegvastagság 2,5 – 4 mm
- hevíthetőség 180 – 200 C0
- kihűlési idő 10 perc
Premark
- Az útburkolat előkészítése (szennyeződések eltávolítása, alapozó felvitele) után a termoplasztik burkolatszalag melegítővel (hőre kötő) egyszerűen elhelyezhető.
- A kifogástalan rögzítés feltétele a min. + l0 C° levegő és talaj hőmérséklet, valamint a száraz felület.
A helyszínre szállított útburkolat festési anyagok átvevője a Megrendelő munkahelyi megbízottja.
Ajánlatkérő az elvárt követelményeket és műszaki paramétereket az ajánlattételi dokumentáció III. (Műszakileírás) kötetében határozza meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 133 - 326870

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Különféle tartós útburkolatjel anyagok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/06/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CHEMIMARK Festékgyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47452075
Postai cím: Fillér Utca 55. fszt.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
E-mail: info@chemimark.hu
Telefon: +36 203265590
Internetcím(ek): (URL) www.chemimark.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 60000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2020.06.12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44811000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44811000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Vevő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Oldószeres útburkolatjelfesték-anyagok beszerzésére a Budapest Közút Zrt. részére.
Jelen eljárás a Kbt. 104. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes keretmegállapodás megkötésére irányul, ezért Ajánlatkérő az eljárás pontos mennyiségét nem tudja előre meghatározni.
A szerződés keretösszege nettó 20 000 000 Ft.
A korábbi évek tapasztalata alapján a szerződés alapján a keretösszegből tervezetten 20 000 kg oldószeres útburkolatjel festék kerül megrendelésre.
ssz. Tétel megnevezése Mennyiségi egység
1. Egykomponensű fehér oldószeres burkolatjel festék kg
2. Egykomponensű sárga oldószeres burkolatjel festék kg
3. Egykomponensű fekete oldószeres burkolatjel festék kg
4. Egykomponensű piros oldószeres burkolatjel festék kg
5. Egykomponensű kék oldószeres burkolatjel festék kg
6. Hígító liter
7. Üveggyöngy 250 - 850 mikron kg
Paraméterek:
Egykomponensű oldószeres burkolatjel festék
- felhordható kő, aszfalt és beton burkolatra
- felhasználható +10 C0 és +40 C0 közötti lég és burkolati hőmérséklet, valamint 85% relatív páratartalom mellett
- száradási idő 25C0 –on 65% relatív páratartalom mellett kb. 20 perc
- láthatóság üveggyöngy szórás nélkül, nappal legalább 130mcd/lux/m2
- sűrűség legalább 1,50g/cm3
- SRT érték (érdesség, kopásállóság) minimum 45
- viszkozitás 25 C0-on 120+-20S
- rétegvastagság nedvesen 0,40 mm, szárazon 0,20 mm
- ne tartalmazzon egészségre káros vegyületeket (nehéz fémek, toxikus oldószer, rákkeltő anyagok)
Hígító, mosó folyadék
- szerves oldószer (speciális benzin 80-120, és aceton)
- állapotváltozás: termikus szétbomlás
- veszélyes bomlástermék előírásszerű felhasználásnál nincs
A helyszínre szállított útburkolat festési anyagok átvevője a Megrendelő munkahelyi megbízottja.
Ajánlatkérő az elvárt követelményeket és műszaki paramétereket az ajánlattételi dokumentáció III. (Műszakileírás) kötetében határozza meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 65999990
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CHEMIMARK Festékgyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47452075
Postai cím: Fillér Utca 55. fszt.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
E-mail: info@chemimark.hu
Telefon: +36 203265590
Internetcím(ek): (URL) www.chemimark.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződő Felek között létrejött 19SZ00172 számú Szerződés 4. és 5.1 pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (6) bekezdése és a (2) bekezdés b) pontja alapján:
A Szerződés 4. pontjának eredeti szövege:
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés annak mindkét általi aláírásától számított 12 hónapos időtartamra jön létre.
A Szerződés 4. pontjának helyébe a jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lépett:
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználásáig, de legfeljebb a Szerződés aláírásától számítva 2020. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra jön létre.
A Szerződés 5.1 pontjának eredeti szövege:
A Szerződés keretösszege nettó 60.000.000,- Ft, azaz nettó Hatvanmillió forint.
A Szerződés 5.1. pontjának helyébe a jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lépett:
A keretösszeg módosításának feltétele, hogy az ellenérték növekedése nem érheti el az eredeti keretmegállapodás nettó értékének a 10%-át. A Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás 5.1 pontjában foglalt eredeti nettó 60.000.000 Ft-os keretösszeg módosítását követően a kifizetett ellenérték nem haladhatja meg a 66.000.000,- Ft-ot.
A Szerződés keretösszege nettó 65.999.990,- Ft, azaz nettó Hatvanötmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencven forint.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Budapest Főváros Önkormányzatával érvényben lévő Közszolgáltatási szerződés előírja a folyamatos rendelkezésre állást, így az üzembiztonságos működés fenntartásához a szerződés módosítása szükséges.
A szerződés 4. pontja a Kbt. 141. § (6) bekezdésére figyelemmel kerül módosításra.
A módosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, a szerződés időtartama kerül meghosszabbításra. A szerződés módosításának következtében a szerződés 12 hónapos hatálya 3 hónappal hosszabbodik meg, 2020. szeptember 30. napjáig.
A szerződés módosítása nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, tekintettel arra, hogy a szerződés időtartamának növekedése a rögzített árak következtében kockázatot jelent.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 60000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 65999990 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben