Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:12355/2020
CPV Kód:79340000-9
Ajánlatkérő:CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:A teljesítés fő helyszíne: Olaszország, Trieszt
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:közfeladatot ellátó személy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:gazdaságfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12097692
Postai cím: Ipar Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 10000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ced.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ced.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000617442020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000617442020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: közfeladatot ellátó személy
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: gazdaságfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Regionális iroda Trieszt
Hivatkozási szám: EKR000617442020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat részeként Olaszországban, Trieszt városban regionális képviselői tevékenység ellátása iroda fenntartásával
Megbízási keretszerződés, melynek tárgya a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat részeként Olaszországban, Trieszt (Trieste) városban regionális képviselői tevékenység ellátása iroda fenntartásával.
A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft gazdaságfejlesztési iroda létrehozása és működtetése az alábbi helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassák, különösen rendezvényszervezési, adott esetben kiállítás szervezési tevékenység, a helyi gazdasági környezetet vagy EU gazdasági szabályozást bemutató oktatási tevékenység ellátásával, üzletember találkozók megszervezésével.
Ajánlattevő tevékenységének célországa: Olaszország, ellátandó régiója: Friuli-Venezia-Giulia régió
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Regionális iroda Trieszt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: ITH A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Olaszország, Trieszt
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft gazdaságfejlesztési iroda létrehozása és működtetése az alábbi helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassák, különösen rendezvényszervezési, adott esetben kiállítás szervezési tevékenység, a helyi gazdasági környezetet vagy EU gazdasági szabályozást bemutató oktatási tevékenység ellátásával, üzletember találkozók megszervezésével.
Nyertes Ajánlattevő főbb feladatai:
- magyarországi mikro-, kis-, és középvállalkozások tevékenységének támogatása, különösen a vállalkozások külpiacra jutásában és a külföldi tőkekihelyezést illetően
- magyar vállalkozások részére célzott partnerközvetítési tevékenység, magyar és külföldi üzleti partnerek találkozóinak elősegítése
- a magyar vállalkozások részére konkrét export-lehetőségek, beszállítói együttműködési lehetőségek, értékesítési csatornák, piacra jutási feltételek feltárása
- magyar vállalkozók részére tájékoztatás az egyes termékekre és kereskedelmi műveletekre vonatkozó előírásokról az adott országban
- naprakész tájékoztatás nyújtása széles körben az adott országokban lévő befektetési lehetőségekről, EU pályázati kiírásokról, közbeszerzési lehetőségekről
- az adott országban működő könyvelési, adózási és jogi szakértők közvetítése
- széleskörű kapcsolatrendszer kiépítése az adott országban működő szakmai szervezetekkel (kamarák, szövetségek, önkormányzatok)
- Közép-európai adatbázis kialakítása és karbantartása a potenciális partnerszervezetekről, a vállalati igények pontos felmérése
- folyamatos kapcsolattartás az Ajánlatkérővel továbbá az adott országban dolgozó külgazdasági szakdiplomatákkal és Ajánlatkérő képviselőivel
A gazdaságfejlesztési irodákkal kapcsolatos főbb elvárások:
- központi fekvésű, önálló, min. 25 m2 területű és teljes körűen berendezett, internettel, telefonnal valamint számítástechnikailag felszerelt irodahelyiség (a Hálózat logójának elhelyezése a bejáratánál)
- legalább 1 fő irodavezető és legalább 1 fő asszisztens hétköznapokon, munkaidőben (helyi idő szerint 8.00-17.00 között) folyamatosan az ügyfelek rendelkezésére kell álljon- az irodának rendelkeznie kell a piacszerzéshez szükséges minden alapvető információval (így különösen cégalapítási információk, gazdasági jogi ismeretek, adózási jogszabályok, könyvelési szabályok, európai uniós pályázati lehetőségek, közbeszerzési lehetőségek, legfontosabb hatósági - és vámszabályok)- az irodának adatbázist kell kiépítenie és karban tartania azokról a helyi KKV vállalkozásokról, amelyek a későbbiekben potenciális partnerei lehetnek exportálni kívánó hazai vállalkozásoknak
A szerződés időszakában elvárás, hogy az iroda folyamatosan bővítse kapcsolatrendszerét, adatbázisát. Az adatokat hónap végével szükséges megküldenie a Központ részére, és később legalább évente frissíteni szükséges.
Az iroda - a Központ utasításának megfelelően - évente minimum 2 üzletember találkozót szervez amelyen minimum 5 magyarországi vállalkozásnak és minimum 10 helyi partnernek, elsősorban vevőnek kell részt venni.
Ajánlattevő a hozzá tartozó régióban az adott ország munkarendje szerinti teljes munkaidőnek megfelelő időbeosztásban 8:00-17:00 óra között köteles ellátni feladatkörét.
A szolgáltatással összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A további feladatok a közbeszerzési dokumentumokban és az annak részeként kiadott
szerződéstervezetben kerülnek részletezésre.
Ajánlatkérő a részen belül a szolgáltatás terjedelmében a részajánlattétel lehetőségét kizárja figyelemmel a tárgyi szolgáltatás oszthatatlanságára.
Ajánlatkérő a keretszerződést 42 hónap határozott időre köti.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó időszak teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha a teljesített időszakok összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.a.) alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)  15
2 a szakmai leírásban írt célország és ellátandó régió specifikus akcióterv tartalma, kidolgozottsága a VI.3 pontban írtak szerint súlyszám 40
3 az ajánlattétel időpontjában az Ajánlattevő rendelkezik Trieszt közigazgatási 4-es circoscrizone körzetben legalább 25 m2 irodával  10
4 az ajánlattétel időpontjában az Ajánlattevő rendelkezik olasz adószámmal (codice fiscale) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 55
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Két alkalommal alkalmanként további maximum 12 hónappal meghosszabbítható a szerződés, egyoldalú email közlés útján.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.
2.) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg:
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73. §-a (6) bekezdésének c) pontjával összhangban: havi nettó 5.300 EUR.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
K/1–K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ESPD III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.
Öntisztázás:
A Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi alkalmasságot
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi alkalmasságot
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT (közös AT-k) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
321/2015.(X.30.)K.r.1.§(1)bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§ alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).
Alkalmasság igazolása során a 321/2015.(X. 30.)K.r.24.§(1) bek., 28.§(5) bek., a Kbt.65.§(6) és (11) bek. is megfelelően alkalmazandóak.
AT-k a Kbt.65.§(7),(9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott §-okban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.
Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat(cégiratokat), különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazd-i szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
321/2015.(X.30.) K.r.1.§(2)bek. alapján AK által a Kbt.69.§(4)–(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd-i szereplőnek a 321/2015.(X.30.) K.r. IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-ának (1) bekezdése alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 3 évben teljesített az M.1.a.) kapcsán jelen közbeszerzés tárgya szerinti üzletfejlesztési tevékenység szolgáltatásra irányuló (Fogalma az AF VI.3. 21.pontban)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:
 a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
 referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;
 kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);
 a referencia tárgyának (a teljesített szolgáltatás) ismertetése továbbá
M1,a) annak megjelölése, hogy mely régióban mely tevékenység útján került sor üzletfejlesztésre
 a teljesítés ideje (a teljesítés ideje egy konkrét dátum akkor év – hónap – napban kell megadni, amennyiben a teljesítés egy időtartam akkor év – hónap – naptól év – hónap - napig bontásban kell megadni a teljesítés idejét);
 a mennyiségre vonatkozó adatok (konkrét mennyiség, mértékegységgel, azaz a teljesített nemzetközi kereskedelmi ügyletek felsorolása, azok számának, tárgyának és a nettó HUF értékének megadásával.)
 utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.
Az együttes megfelelés a ref. tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015.(X.3.)K.r. 21/A. §-ára.
Referenciaigazolás benyújtása esetén a referenciát a szerződést kötő másik fél cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek kell aláírnia. Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK a Céginformációs Szolgálat honlapján elérhető cégkivonat adatai - nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a referenciaigazolásban megjelölt, szerződést kötő másik fél letelepedése szerinti ország illetékes hatóságának/hivatalos szervének/hivatalos személyének képviseleti jogosultság fennállását tartalmazó, AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a referenciaigazolással együtt benyújtandó igazolása (az igazolás alatt AK bármilyen olyan hivatalos dokumentumot ért, amely alátámasztja a képviseleti jog fennállását) - alapján ellenőrzi a referenciát aláíró képviseleti jogosultságát.
Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó teljesítés. Amennyiben AT nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
M.2.A Kbt. 65. §(4)bek és a Kr 21.§(3)bek b)pontja alapján AT mutassa be azokat a szakembereket, a megnevezésük, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonnia teljesítésbe.
Csatolandó dok:
- szakember szakmai tapasztalatát és szakképzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz (tartalmazza az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét(év, hónap).AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos időszak vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe!) Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
- szakképzettséget igazoló dok.ok (előírt végz.-gel, képzettséggel való egyenértékűség bizonyítása kétség esetén AT feladata).
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
- szakember végzettségét igazoló dokumentum (bizonyítvány, oklevél)
- szakember személygépjármű vezetői engedélyének másolata.
Az anyanyelvi szintű és felsőfokú nyelvtudás igazolásaként az államilag elismert intézményben, szerzett felsőfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum, vagy az államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvány csatolása szükséges.
M.3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3i) bek. alapján forgalmi engedély másolatának csatolása szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.a.) Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen legalább 1 db, a célországban teljesített üzletfejlesztési tevékenység (fogalma AF VI.3.21. pont), teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával, valamint
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe a következő szakembereket: [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)].
- M.2.a.) minimum 1 (egy) fő magyar nyelven anyanyelvi szinten beszélő felsőfokú magyar végzettséggel rendelkező és olasz nyelven felsőfokon beszélő, B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező regionális vezető legalább 3 éves üzletfejlesztési tevékenység terén szerzett szakmai vezetői gyakorlattal, továbbá
- M.2.b.) minimum 1 (egy) fő legalább középfokú végzettséggel olasz nyelven anyanyelvi szinten beszélő koordinátor.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik reprezentációs célokra is alkalmas legalább 6 személy szállítására alkalmas személygépjárművel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet. AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult havonta egy db számla benyújtására. AT a számla mellé köteles csatolni az AK által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz AT számláját AK a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5)-(6) és (10)-(11) bekezdései is irányadók.
AK tájékoztatja AT-ket, hogy tárgyi eljárás feltételes a Kbt.53.§(6) bek. alapján, figyelemmel arra, hogy AK tulajdonosa a tárgyi közbeszerzés teljes időszakára vonatkozó forrást biztosító szerződést még nem hagyta jóvá, nem írta alá. Ezt AK olyan körülménynek tekinti, amelyre a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére képtelenné válás okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a forrást biztosító szerződés megkötésének elmaradását vagy részbeni jóváhagyást olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, illetve a Kbt. 131.§(9) bek. alapján mentesülhet a szerződéskötési kötelezettsége alól, továbbá a Kbt. 135.§ (12) bek. alapján jogosult a megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként kikötni (feltételes közbeszerzés).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §-a, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bek., valamint – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Rövidítések:
AK-ajánlatkérő.
AT-ajánlattevő.
AV-alvállalkozó.
KD-Közbeszerzési Dokumentumok.
ref-referencia.
KH- Közbeszerzési Hatóság.
FB-felelősségbiztosítás.
EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) K.r.
Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.
Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
2.A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt.40.§(1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint.
3.Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. § szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
4.Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
5.A KD-hoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A KD a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt.39.§ (1) bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.
6.A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.
7.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35.§(2a) bek.-e és 65.§(12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.
8.AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.
9.AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
10.A III.1.3) M.1., M.2. pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
11.AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.
12.Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztása.
AK az ajánlatokat az alábbi részszempontok és súlyszámok szerinti értékeli: 1. Ajánlati ár (súlyszám: 55). 2. Szakember többlettapasztalata (súlyszám:15); 3. szakmai akcióterv kidolgozottsága (súlyszám:40)., 4. irodával rendelkezés II.2.5. pont szerint; (súlyszám:10), 5. olasz adószámmal rendelkezés II.2.5. pont szerint (súlyszám:10).
Az egyes részszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: relatív arányosítás (1. részszempont: fordított arányosítás, 2., részszempont: egyenes arányosítás, 3. részszempont pontkiosztás, egyenes arányosítás; 4. és 5. részszempont pontkiosztás a KD-ben részletezettek szerint.
13. Közös ajánlattétel esetén: AK a Kbt.35.§(8) bek.re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén, hogy a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre.
Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt.35.§(3) bek.-nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35.§(2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az AT-k figyelmét a Kbt.36.§ foglaltakra, továbbá a Kbt. 35.§ (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt.35.§(2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
14. AK rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) bek. e) pontját!
15. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap 30 napként értendő.
16. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) nincs – jogszabályban rögzített esetek kivételével – lehetőség, és az így benyújtott ajánlat – a Kbt.73.§(1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!
17. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.
18. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.
19. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Korossy Emese 000084
20. AK felhívja AT-k figyelmét és egyben kiköti, hogy a szerződés teljesítése során az esetlegesen létrejövő szerzői jogi védelem alá eső alkotások AK tulajdonába kerülnek, a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson AK területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás átdolgozására is.
21. regionális üzletfejlesztési tevékenység szolgáltatás:
üzletfejlesztő tevékenység, ahol az áru eladójának és vevőjének, illetve a szolgáltatás megrendelőjének és nyújtójának székhelye Magyarország területén található, azzal, hogy az üzletfejlesztési tevékenység Európából és / vagy Magyarországról a célországba irányult vagy a célországból Magyarországra irányult.
22. Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig az ajánlata részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania, mely értékelésre kerül. A szakmai ajánlatként benyújtott célország és ellátandó régió specifikus akciótervet Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint értékeli. A szakmai ajánlat nem hiánypótolható!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák