Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:12636/2020
CPV Kód:71300000-1
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110;HU321;HU311;HU231;HU333;HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság;Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság;Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság;Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság;Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság;Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5.§ (1) e)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mihó Anita
Telefon: +36 305996491
E-mail: miho.anita@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5.§ (1) e)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vasúti szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001043792018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A MÁV Zrt az ország területén földrajzilag szétszórtan elhelyezkedő ingatlan portfólió üzemeltetését, gondnokolását látja el.
Azon műszaki problémák esetén, melyek
- életet, vagyonbiztonságot veszélyeztetnek, vagy
- az ingatlan rendeltetésszerű használatát veszélyeztetik, vagy kizárják, vagy
- a hiba elhárításának hiánya, jelentős vagyonvesztést, vagy az előző pontokban meghatározott események bekövetkezését eredményezik, a MÁV Zrt. intézkedik a hiba kijavítása iránt, továbbá meghatározott, a bérlők/egyéb kivitelzők által elvégzett hibajavítási munkák megfelelőségének megállapítására, szakértő igénybevételére kerülhet sor.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 390300000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Bp
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest 1087 Kerepesi út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel – szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség: nettó 148.800.000,- Ft keretösszeg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS1 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (min.0 hónap max. 24 hónap) 25
2 Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva)(min.0 hónap max.24 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. Értékelési szempontok Ár kritérium folytatása: 1)Szakértői/tervezői óradíj Ft/óra, súlyszám: 45; 2)Kiszállási díj Ft/km súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Db
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen 4024, Piac u. 18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel – szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség:nettó 55.600.000,- Ft keretösszeg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS1 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (min.0 hónap max. 24 hónap) 25
2 Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva)(min.0 hónap max.24 hónap 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. Értékelési szempontok Ár kritérium folytatása: 1)Szakértői/tervezői óradíj Ft/óra, súlyszám: 45; 2)Kiszállási díj Ft/km súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Miskolc
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc 3530 Szemere B. u. 26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel – szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség:nettó 52.100.000,- Ft keretösszeg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS1 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (min.0 hónap max. 24 hónap) 25
2 Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva)(min.0 hónap max.24 hónap 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. Értékelési szempontok Ár kritérium folytatása: 1)Szakértői/tervezői óradíj Ft/óra, súlyszám: 45; 2)Kiszállási díj Ft/km súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Pécs
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs 7623 Szabadság út 39.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel – szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség:nettó 41.800.000,- Ft keretösszeg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS1 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (min.0 hónap max. 24 hónap)  25
2 Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva)(min.0 hónap max.24 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. Értékelési szempontok Ár kritérium folytatása: 1)Szakértői/tervezői óradíj Ft/óra, súlyszám: 45; 2)Kiszállási díj Ft/km súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Szeged
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged 6720 Tisza Lajos krt. 28-30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel – szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség:nettó 64.200.000,- Ft keretösszeg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS1 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (min.0 hónap max. 24 hónap)  25
2 Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva)(min.0 hónap max.24 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. Értékelési szempontok Ár kritérium folytatása: 1)Szakértői/tervezői óradíj Ft/óra, súlyszám: 45; 2)Kiszállási díj Ft/km súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Szhely
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Szombathely 9700 Széll Kálmán út 2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel – szakértői vizsgálat, valamint a helyreállításához, állapot stabilizálásához szükséges zavar-hibaelhárítási beavatkozás kivitelezéséhez szükséges tartalmú és részletezettségű építészeti-műszaki terv válhat szükségessé a Megrendelő döntése alapján.
Mennyiség:nettó 27.800.000,- Ft keretösszeg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS1 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (min.0 hónap max. 24 hónap) 25
2 Az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott SZÉS2 vagy SZÉS3 szakember tekintetében az előírt szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva)(min.0 hónap max.24 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. Értékelési szempontok Ár kritérium folytatása: 1)Szakértői/tervezői óradíj Ft/óra, súlyszám: 45; 2)Kiszállási díj Ft/km súlyszám: 5

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 569615
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Bp
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon: +36 302040907
Internetcím(ek): (URL) www.globalterv.hu
Fax: +36 17001584
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 148800000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 148800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1) : tartószerkezeti szakértői feladatok ellátása
2) : magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálat, épületszerkezeti szakértői munkák elvégzése

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Db
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon: +36 302040907
Internetcím(ek): (URL) www.globalterv.hu
Fax: +36 17001584
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55600000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1) : tartószerkezeti szakértői feladatok ellátása
2) : magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálat, épületszerkezeti szakértői munkák elvégzése

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Miskolc
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon: +36 302040907
Internetcím(ek): (URL) www.globalterv.hu
Fax: +36 17001584
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52100000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1) : tartószerkezeti szakértői feladatok ellátása
2) : magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálat, épületszerkezeti szakértői munkák elvégzése

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Pécs
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon: +36 302040907
Internetcím(ek): (URL) www.globalterv.hu
Fax: +36 17001584
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41800000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1) : tartószerkezeti szakértői feladatok ellátása
2) : magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálat, épületszerkezeti szakértői munkák elvégzése

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Szeged
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon: +36 302040907
Internetcím(ek): (URL) www.globalterv.hu
Fax: +36 17001584
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 64200000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1) : tartószerkezeti szakértői feladatok ellátása
2) : magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálat, épületszerkezeti szakértői munkák elvégzése

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Építészeti, mérnöki és tervezési szolg Szhely
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon: +36 302040907
Internetcím(ek): (URL) www.globalterv.hu
Fax: +36 17001584
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27800000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1) : tartószerkezeti szakértői feladatok ellátása
2) : magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálat, épületszerkezeti szakértői munkák elvégzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás valamennyi (1-6 részekben) nyertes ajánlattevő neve: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nyertes ajánlattevő címe: 1143 Budapest, Stefánia út 81.
Nyertes ajánlattevő adószáma: 14541744-2-42. (Cégjegyzékszám 01-09-908596)
Az egyes eljárásrészekben ajánlatot benyújtó ajánlattevők neve, címe, adószáma
1 - Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Bp.
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Stefánia út 81. 14541744241
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1 13079909243
Plan General Mérnöki, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2600 Vác, Szélső Sor 27. 25162141213
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1. 11474762211
Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2. 26295464241
2 - Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Db.
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Stefánia út 81. 14541744241
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1 13079909243
Plan General Mérnöki, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2600 Vác, Szélső Sor 27. 25162141213
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1. 11474762211
Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2. 26295464241
3 - Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Miskolc
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Stefánia út 81. 14541744241
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1 13079909243
Plan General Mérnöki, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2600 Vác, Szélső Sor 27. 25162141213
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1. 11474762211
Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2. 26295464241
4 - Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Pécs
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Stefánia út 81. 14541744241
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1 13079909243
Plan General Mérnöki, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2600 Vác, Szélső Sor 27. 25162141213
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1. 11474762211
Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2. 26295464241
H-BON Mérnöki Iroda Szolgáltató és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7632 Pécs, Víg Utca 1/1 12777477202
Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7625 Pécs, Aradi Vértanúk Útja 8. 23023851202
5 - Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Szeged
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Stefánia út 81. 14541744241
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1 13079909243
Plan General Mérnöki, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2600 Vác, Szélső Sor 27. 25162141213
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1. 11474762211
Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2. 26295464241
H-BON Mérnöki Iroda Szolgáltató és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7632 Pécs, Víg Utca 1/1 12777477202
6 - Építészeti, mérnöki és tervezési szolg. Szombathely
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Stefánia út 81. 14541744241
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1 13079909243
Plan General Mérnöki, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2600 Vác, Szélső Sor 27. 25162141213
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1. 11474762211
H-BON Mérnöki Iroda Szolgáltató és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7632 Pécs, Víg Utca 1/1 12777477202
Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2. 26295464241
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9)bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)