Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1265/2020
CPV Kód:79212000-3
Ajánlatkérő:BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10181
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon: +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálati szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálati szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Könyvvizsgálati szolgáltatás beszerzése. Nyertes ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtani az alábbi ajánlatkérők részére a 2018. és 2019. évre vonatkozóan:
1.) féléves mérleg és eredmény-kimutatás - véleményalkotás (I. félév); 2.) éves beszámoló könyvvizsgálata éskönyvvizsgálói jelentés; 3.) Közbenső Mérleg auditja (csak külön igénybejelentés esetén):
BVH Zrt.
Budapest Gyógyfürdői Zrt.
BTI Zrt.
FŐKÉTÜSZ Kft.
FŐKERT Nonprofit Zrt.
FŐKERT Mérnökiroda Kft.
TAHI Faiskola Kft.
FKF Nonprofit Zrt.
Fővárosi Közbeszerzési Kft.
FŐTÁV Zrt.
4.) konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata és könyvvizsgálói jelentés:
BVH Zrt.
Az ajánlatkérő társaságok főbb 2015. és 2016. évi könyvvizsgált adatait (befektetett eszközök, forgóeszközök,jegyzett tőke, saját tőke, mérlegfőösszeg, nettó árbevétel, üzemi/üzleti eredmény, adózás előtti eredmény) a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 117 - 266530

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőér utca 2/A C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
E-mail: office@bdo.hu
Telefon: +36 12353010
Internetcím(ek): (URL) http://www.bdo.hu/
Fax: +36 12666438
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 62548000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2019. december 17.
A módosítás jogcíme a Kbt. 146. § (6) bekezdése, mint nem lényeges - a szerződésben meghatározott nyilatkozattételi határidőt érintő - módosítás.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79212000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvvizsgálati szolgáltatás beszerzése. Nyertes ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtani az alábbi ajánlatkérők részére a 2018. és 2019. évre vonatkozóan:
1.) féléves mérleg és eredmény-kimutatás - véleményalkotás (I. félév); 2.) éves beszámoló könyvvizsgálata éskönyvvizsgálói jelentés; 3.) Közbenső Mérleg auditja (csak külön igénybejelentés esetén):
BVH Zrt.
Budapest Gyógyfürdői Zrt.
BTI Zrt.
FŐKÉTÜSZ Kft.
FŐKERT Nonprofit Zrt.
FŐKERT Mérnökiroda Kft.
TAHI Faiskola Kft.
FKF Nonprofit Zrt.
Fővárosi Közbeszerzési Kft.
FŐTÁV Zrt.
4.) konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata és könyvvizsgálói jelentés:
BVH Zrt.
Az ajánlatkérő társaságok főbb 2015. és 2016. évi könyvvizsgált adatait (befektetett eszközök, forgóeszközök,jegyzett tőke, saját tőke, mérlegfőösszeg, nettó árbevétel, üzemi/üzleti eredmény, adózás előtti eredmény) a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 62548000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőér u. 2/A. C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
E-mail: office@bdo.hu
Telefon: +36 12353010
Internetcím(ek): (URL) http://www.bdo.hu/
Fax: +36 12666438
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdése alapján a Megbízási Szerződés 10.6. pontjában foglalt 2019. december 31. napját - mint a szerződés meghosszabbítására vonatkozó nyilatkozattételre megadott határidőt - 2020. március 31. napjára módosítják .
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződéshosszabbításra vonatkozó nyilatkozathoz kapcsolódó előzetes társasági jogi döntések meghozatalának időigénye miatt került sor a nyilatkozattételi határidő módosítására.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 62548000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 62548000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben