Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1269/2020
CPV Kód:33110000-4
Ajánlatkérő:Országos Sportegészségügyi Intézet
Teljesítés helye:Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina u. 27.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Anamed Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Sportegészségügyi Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28962850
Postai cím: Karolina Út 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göbölyös Ivett
Telefon: +36 14886106
E-mail: gazdig@osei.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.osei.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.osei.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Videoendoszkópos rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001391202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33110000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Ajánlatkérő az alábbi eszközöket kívánja beszerezni: 1 db Videoendoszkópos rendszer beszerzése gasztroszkópos és kolonoszkópos vizsgálatokra adásvételi szerződéssel: A beszerzés határozott idejű adásvételi szerződéssel történik. Az ajánlattevőnek az eszközöket le kell szállítani a szerződés hatályba lépésétől számított 4 héten belül az Ajánlatkérő székhelyére, üzembe kell helyeznie, és a kezelő személyzetet max. 4 főt be kell tanítania. Az üzembe helyezésről üzembe helyezési, a betanításról betanítási jegyzőkönyvet kell a feleknek készíteni.A jótállás időtartama alatt teljeskörű szerviz és karbantartás kötelező. A jótállás időszakban semmiféle díj nem számítható fel a karbantartásokért, cserékért , továbbá nem számítható fel pl. kiszállási díj, munkadíj, kilométer pénz, stb. sem!).A jótállási időszakban karbantartás és szerviz, a kiszállás karbantartásra,
szervizre ingyenes. Magyar nyelvű kézikönyv műszaki dokumentáció / gépkönyv részletek,melyből az ajánlattételi táblázatban lévő megajánlott értékek tételesen ellenőrizhetők az ajánlathoz csatolandó. Az orvostechnikai eszköz megfelelőségét az ajánlattevő az
orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba
hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles
igazolni, az magyar nyelven kell az ajánlathoz csatolni. A teljesítés igazolására az Ajánlatkérő gazdasági főigazgató helyettese jogosult. A garancia min. 60 hónap.Az Ajánlattevőnek a megajánlott eszköz tekintetében 10 éves alkatrész ellátást biztosítania kell.
Az eljárásban a kolonoszkópos része a berendezésnek opcionális, az ajánlattevő abban az esetben vásárolja meg, ha a fedezete a teljes berendezésre elegendő az opcióval együtt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25468000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Videoendoszkópos rendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina u. 27.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlatkérő az alábbi eszközöket kívánja beszerezni: 1 db Videoendoszkópos rendszer beszerzése gasztroszkópos és kolonoszkópos vizsgálatokra adásvételi szerződéssel: A beszerzés határozott idejű adásvételi szerződéssel történik. Az ajánlattevőnek az eszközöket le kell szállítani a szerződés hatályba lépésétől számított 4 héten belül az Ajánlatkérő székhelyére, üzembe kell helyeznie, és a kezelő személyzetet max. 4 főt be kell tanítania. Az üzembe helyezésről üzembe helyezési, a betanításról betanítási jegyzőkönyvet kell a feleknek készíteni.A jótállás időtartama alatt teljeskörű szerviz és karbantartás kötelező. A jótállás időszakban semmiféle díj nem számítható fel a karbantartásokért, cserékért , továbbá nem számítható fel pl. kiszállási díj, munkadíj, kilométer pénz, stb. sem!).A jótállási időszakban karbantartás és szerviz, a kiszállás karbantartásra,
szervizre ingyenes. Magyar nyelvű kézikönyv műszaki dokumentáció / gépkönyv részletek,melyből az ajánlattételi táblázatban lévő megajánlott értékek tételesen ellenőrizhetők az ajánlathoz csatolandó. Az orvostechnikai eszköz megfelelőségét az ajánlattevő az
orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba
hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles
igazolni, az magyar nyelven kell az ajánlathoz csatolni. A teljesítés igazolására az Ajánlatkérő gazdasági főigazgató helyettese jogosult. A garancia min. 60 hónap.Az Ajánlattevőnek a megajánlott eszköz tekintetében 10 éves alkatrész ellátást biztosítania kell.
Az eljárásban a kolonoszkópos része a berendezésnek opcionális, az ajánlattevő abban az esetben vásárolja meg, ha a fedezete a teljes berendezésre elegendő az opcióval együtt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Monitor, központi jelfeldolgozó egység -
2 2.) A processzor teljes beállító és kezelő menürendszere magyar nyelvű (igen/nem) 2
3 3.)A képkimerevítési és mentési funkció használata esetén több képből a legélesebb kiválasztása automatikusan (igen/nem) 2
4 Fényforrás -
5 4.) Hosszú élettartamú LED izzó a költséghatékony üzemeltetés érdekében. (igen/ nem) 2
6 5.) A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg. (igen/nem) 2
7 Videógasztroszkóp -
8 6.)Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval rendelkezik, így vízzáró sapka használata nélkül is teljesen elmeríthető a fertőtlenítő folyadékban. (igen/nem) 2
9 Videokolonoszkóp -
10 7.) NBI fényszűrő és erezettség kimenő funkció megléte vízhatlan csatlakozás( igen/nem) 2
11 Nagyfrekvenciás vágókészülék -
12 8.)Vágási teljesítmény 0- 120 W tartományon belül (igen/nem) 2
13 9.)Koagulációs teljesítmény 0- 80 W tartományon belül (igen/nem) 2
14 10.) A mosási hőmérséklet értéke: 35° C- 50 °C tartományon belül (igen/nem) 5
15 11.)A mosási ciklusidő min: 30 perc - 40 perc között. (igen/nem) 5
16 12.)Beépített vízlágyítóval és vízmelegítővel rendelkezik (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.)Nettó ajánlati összár (Ft) (előny a kevesebb) Súlyszám - 47
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A kolonoszkóp részét a rendszernek az ajánlatkérő opcióként kéri megajánlani. Abban az esetben amennyiben a rendelkezésre álló fedezet a kolonoszkóp ellenértékére is elegendő, akkor megvásárolja. Ellenkező esetben a kolonoszkóp részt nem vásárolja meg az ajánlatkérő.
Ennek megfelelően az ajánlati árat ami az értékelési szempont szerinti tartalmi elem az a kolonoszkóp résszel együttes ár, tekintettel arra, hogy a fedezet úgy került meghatározásra, hogy az az opcionális rész ellenértékét is tartalmazza..
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont nem kerül alkalmazásra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Videoendoszkópos rendszer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27669006
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@anamed.hu
Telefon: +36 12209236
Internetcím(ek): (URL) www.anamed.hu
Fax: +36 12215531
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25468000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: üzembe helyezés, betanítás, szervíz ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27669006
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges