Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:12758/2020
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Ózdi Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:Ózdi Szakkép. Centrum,3600 Ózd,Kiserdőalja u.1 Ózdi SzC Gábor Á.Szakkép.Isk.3600 Ózd,Bolyki főút 2 Ózdi SzC Bródy I.Szakgimn.3600 Ózd,Petőfi S.út 20 Ózdi SzC Deák F.Szakkép. Isk.és Műv.Szakgimn.3700 Kazincbarcika,Herbolyai u.9 Ózdi SzC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakkép.Isk.3770 Sajószentpéter,Kálvin tér 2 Ózdi SzC Surányi E.Szakkép.Isk.és Koll.3700 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tantender Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ózdi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37731391
Postai cím: Zrínyi Miklós Út 1.
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bánné Dr. Gál Boglárka
Telefon: +36 48310158
E-mail: ozdiszc@ozdiszc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatások az Ózdi Szakképzési Centrum
Hivatkozási szám: EKR001028652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Képzési szolgáltatások az Ózdi Szakképzési Centrum
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak:80200000-6
80210000-9
80211000-6
80400000-8
80500000-9
80530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ózdi Szakkép. Centrum,3600 Ózd,Kiserdőalja u.1 Ózdi SzC Gábor Á.Szakkép.Isk.3600 Ózd,Bolyki főút 2 Ózdi SzC Bródy I.Szakgimn.3600 Ózd,Petőfi S.út 20 Ózdi SzC Deák F.Szakkép. Isk.és Műv.Szakgimn.3700 Kazincbarcika,Herbolyai u.9 Ózdi SzC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakkép.Isk.3770 Sajószentpéter,Kálvin tér 2 Ózdi SzC Surányi E.Szakkép.Isk.és Koll.3700 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Diák tréningek:
1. Munka világába való hatékony és eredményes átlépés tréning: 160 fő részére, 5 helyszínen 1 alkalom, (3 óra / alkalom) összesen: 15 óra
2. Kompetenciafejlesztőtréning: 500 fő részére, 5 helyszínen 5 alkalom, (3 óra / alkalom) összesen: 75 óra
3. Vállalkozói készségfejlesztést támogató tréning: 370 fő, max. 400 fő részére, 5 helyszínen 5 alkalom, (4 óra / alkalom) összesen: 100 óra
Pedagógus Továbbképzések:
1. Bevezetés az alkotópedagógiai módszertanba, alkotó eszközök a gyakorlati oktatásban, makerspace környezetben: 5 fő részére, 6 alkalommal (10 óra/alkalom) összesen: 60 óra
2. Konfliktus és stressz kezelés a pedagógiai gyakorlatban, megelőzésük és megoldásuk korszerű hétköznapi eszközei - mediáció alkalmazása a lelki kiégés-burnout- elkerülése: 16 fő részére, 3 alkalommal (10 óra/alkalom); összesen: 30 óra
3. Az interaktív táblák,és a WordWall3 feladatszerkesztő program használata 21. század mobilalapú oktatásában: 75 fő részére, (10 óra/alkalom) összesen: 30 óra
4. Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolában pedagógus továbbképzés: 24 fő részére; (10 óra/alkalom) összesen: 30 óra
5. Tehetséggondozás képzés:12 fő részére; (10 óra/alkalom) összesen: 30 óra
6. Hatékony tanulás módszertani eljárások: 12 fő részére; (10 óra/alkalom) összesen: 30 óra
7. Iskolai lemorzsolódás csökkentését elősegítő módszerek (esélyteremtő módszertanok kidolgozása, bevezetése): 24 fő részére; (10 óra/alkalom) összesen: 30 óra
Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő szolgáltatások:
1. A 9. osztályos tanulók év eleji készségfelmérés és az egyedi fejlesztés mérése nyomon követése módszertanának kidolgozása és egyeztetése
2. Az alapkészségek fejlesztése céljából tanulócsoportok kialakításának módszertana
3. A tanulói készségek és képességek fejlődését nyomon követő mérési-értékelési rendszer módszertan
4. Az integrált neveléshez kapcsolódó intézményi felkészülés és tevékenységek
5. A digitális napló adatain alapuló beavatkozási terv és annak végrehajtása a tanári és tanulói teljesítmény monitorozására.
a. Tanári teljesítmény monitorizálási rendszer adaptálása, kiegészítése
b. A tanulói teljesítmény monitorizálása, rendszer adaptálása, kiegészítése

A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek:
1. Iskolai kortárs kiközösítés és zaklatás ellenes iskolai tevékenységek megteremtése: 5 helyszínen, helyszínenként 8 alkalom; 1 óra / alkalom; 40 óra
2. Drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító tevékenységek: 5 helyszínen, helyszínenként 8 alkalom; 1 óra / alkalom; 40 óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00035 azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21650 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Képzési szolgáltatások az Ózdi Szakképzési Centrum
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tantender Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89519833
Postai cím: Madarász Viktor Utca 11. földszint 2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
E-mail: zuggonikolett@gmail.com
Telefon: +36 301941132
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39611000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak:80200000-6
80210000-9
80211000-6
80400000-8
80500000-9
80530000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ózdi Szakkép. Centrum,3600 Ózd,Kiserdőalja u.1 Ózdi SzC Gábor Á.Szakkép.Isk.3600 Ózd,Bolyki főút 2 Ózdi SzC Bródy I.Szakgimn.3600 Ózd,Petőfi S.út 20 Ózdi SzC Deák F.Szakkép. Isk.és Műv.Szakgimn.3700 Kazincbarcika,Herbolyai u.9 Ózdi SzC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakkép.Isk.3770 Sajószentpéter,Kálvin tér 2 Ózdi SzC Surányi E.Szakkép.Isk.és Koll.3700 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Diák tréningek:
1. Munka világába való hatékony és eredményes átlépés tréning: 160 fő részére, 5 helyszínen 1 alkalom, (3 óra / alkalom) összesen: 15 óra
2. Kompetenciafejlesztőtréning: 500 fő részére, 5 helyszínen 5 alkalom, (3 óra / alkalom) összesen: 75 óra
3. Vállalkozói készségfejlesztést támogató tréning: 370 fő, max. 400 fő részére, 5 helyszínen 5 alkalom, (4 óra / alkalom) összesen: 100 óra
Pedagógus Továbbképzések:
1. Bevezetés az alkotópedagógiai módszertanba, alkotó eszközök a gyakorlati oktatásban, makerspace környezetben: 5 fő részére, 6 alkalommal (10 óra/alkalom) összesen: 60 óra
2. Konfliktus és stressz kezelés a pedagógiai gyakorlatban, megelőzésük és megoldásuk korszerű hétköznapi eszközei - mediáció alkalmazása a lelki kiégés-burnout- elkerülése: 16 fő részére, 3 alkalommal (10 óra/alkalom); összesen: 30 óra
3. Az interaktív táblák,és a WordWall3 feladatszerkesztő program használata 21. század mobilalapú oktatásában: 75 fő részére, (10 óra/alkalom) összesen: 30 óra
4. Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolában pedagógus továbbképzés: 24 fő részére; (10 óra/alkalom) összesen: 30 óra
5. Tehetséggondozás képzés:12 fő részére; (10 óra/alkalom) összesen: 30 óra
6. Hatékony tanulás módszertani eljárások: 12 fő részére; (10 óra/alkalom) összesen: 30 óra
7. Iskolai lemorzsolódás csökkentését elősegítő módszerek (esélyteremtő módszertanok kidolgozása, bevezetése): 24 fő részére; (10 óra/alkalom) összesen: 30 óra
Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő szolgáltatások:
1. A 9. osztályos tanulók év eleji készségfelmérés és az egyedi fejlesztés mérése nyomon követése módszertanának kidolgozása és egyeztetése
2. Az alapkészségek fejlesztése céljából tanulócsoportok kialakításának módszertana
3. A tanulói készségek és képességek fejlődését nyomon követő mérési-értékelési rendszer módszertan
4. Az integrált neveléshez kapcsolódó intézményi felkészülés és tevékenységek
5. A digitális napló adatain alapuló beavatkozási terv és annak végrehajtása a tanári és tanulói teljesítmény monitorozására.
a. Tanári teljesítmény monitorizálási rendszer adaptálása, kiegészítése
b. A tanulói teljesítmény monitorizálása, rendszer adaptálása, kiegészítése

A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek:
1. Iskolai kortárs kiközösítés és zaklatás ellenes iskolai tevékenységek megteremtése: 5 helyszínen, helyszínenként 8 alkalom; 1 óra / alkalom; 40 óra
2. Drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító tevékenységek: 5 helyszínen, helyszínenként 8 alkalom; 1 óra / alkalom; 40 óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39611000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tantender Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89519833
Postai cím: Madarász Viktor Utca 11. földszint 2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
E-mail: zuggonikolett@gmail.com
Telefon: +36 301941132
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződő felek 2019. október 31. napján szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek az EKR001028652019 azonosítószámú közbeszerzési eljárás eredményeként, melyet a felek a Kbt. 141. §. (4) bekezdés c) pontja alapján 2020. május 06. napján módosítottak a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben és a 70/2020. (III.26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.
A szerződő felek rögzítik, hogy a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 2020. június 18. napjával hatályon kívül helyezte a fent rögzített rendeleteket, ezért a Vállalkozónak csupán a veszélyhelyzet megszüntetését követően volt lehetősége tevékenysége teljeskörű elvégzésére. Erre tekintettel a szerződő felek úgy határoznak, hogy a Kbt. 141. §. (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés 2.1. pontjában meghatározott véghatáridőt 2020. október 31. napjára módosítják.
A szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg.
A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás a szerződésben rögzített ellenértéket nem módosítja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződő felek 2019. október 31. napján szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek az EKR001028652019 azonosítószámú közbeszerzési eljárás eredményeként, melyet a felek a Kbt. 141. §. (4) bekezdés c) pontja alapján 2020. május 06. napján módosítottak a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben és a 70/2020. (III.26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.
A szerződő felek rögzítik, hogy a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 2020. június 18. napjával hatályon kívül helyezte a fent rögzített rendeleteket, ezért a Vállalkozónak csupán a veszélyhelyzet megszüntetését követően volt lehetősége tevékenysége teljeskörű elvégzésére. Erre tekintettel a szerződő felek úgy határoznak, hogy a Kbt. 141. §. (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés 2.1. pontjában meghatározott véghatáridőt 2020. október 31. napjára módosítják.
A szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg.
A szerződésmód. a rögz. ellenért. nem mód.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 39611000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 39611000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben