Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:12896/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Lovászi Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8878 Lovászi, 520., 530/5 hrszú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lovászi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85813395
Postai cím: Kútfej Utca 112
Város: Lovászi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8878
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fröhlich Klára
Telefon: +36 305686325
E-mail: drfrohlichklara@upcmail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lovaszi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Légópince felújítása
Hivatkozási szám: EKR000724212019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Pincelejárat felújítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8878 Lovászi, 520., 530/5 hrszú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a település területén lévő légvédelmi pincerendszer és csatlakozó építményeinek, létesítményeinek felújítását tervezi, turisztikai attrakció kialakítása céljából. Légvédelmi pincerendszer bejárati építményeinek, illetve főbejárati folyosó szakaszának felújítása az első zsiliphelyiségig.
A keleti bejárattól induló és az első zsilipkamráig tartó (azt magába foglaló) 37 m hosszúságú bejárati folyosó szakasz felújításra kerül.
Részletesen a műszaki-szakmai dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17669 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Pincelejárat felújítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37829740
Postai cím: Béke Utca 40
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
E-mail: leko@lekokft.hu
Telefon: +36 92551380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1097350
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44000000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8878 Lovászi, 520., 530/5 hrszú ingatlanok
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a település területén lévő légvédelmi pincerendszer és csatlakozó építményeinek, létesítményeinek felújítását tervezi, turisztikai attrakció kialakítása céljából. Légvédelmi pincerendszer bejárati építményeinek, illetve főbejárati folyosó szakaszának felújítása az első zsiliphelyiségig.
A keleti bejárattól induló és az első zsilipkamráig tartó (azt magába foglaló) 37 m hosszúságú bejárati folyosó szakasz felújításra kerül.
Részletesen a műszaki-szakmai dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1097350
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37829740
Postai cím: Béke Utca 40
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
E-mail: leko@lekokft.hu
Telefon: +36 92551380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Jogi módosítások, a szerződés hatálybalépésével kapcsolatos intézkedések a következők szerint:
Szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 300 nap, de legkésőbb 2020. szeptember 30-ig. Megrendelő előteljesítést elfogad
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés-módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) c.) pontja:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, mivel a támogatói okirat/támogatási szerződés módosítása a konzorciumi partnerek – Ajánlatkérő ráhatásán kívüli okból kifolyólag történő – kilépése/belépése illetőleg személyük változása miatt nem lépett hatályba, amely nem tette lehetővé a feltételes közbeszerzés eredményeként megkötött kivitelezési szerződés hatályba lépését, ezáltal – jelen szerződés módosítás nélkül – a munka megvalósítása – tekintettel a teljesítési határidő betarthatatlanságára - lehetetlenülne,
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mert a szerződés tárgya, helyszíne, a megvalósítandó munka nem változott,
valamint
cc) jelen szerződés módosítás nem jár a vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozói díj változásával.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1097350 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1097350 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Ajánlatkérő jelen módosítás kapcsán az alábbi tájékoztatást adja: a Pincelejárat építési munkáinak értéke helyesen: nettó 12.379.431,-HUF. A tájékoztató hirdetményben a pincelejárat valamint a parkoló kialakítás építési munkáinak nettó összegei felcserélődtek. Jelen hirdetményben technikailag a tájékoztató hirdetmény összegei jelennek meg, amelyet kérünk a fentiek szerint értelmezni.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben