Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:12952/2020
CPV Kód:31520000-7
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU222;HU222;HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12861114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Képtár turisztikai célú felújítása eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001053182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31520000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 projekt azonosító számú „Képtár turisztikai célú felújítása” projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése
1. RÉSZ: Műtárgy világítás (lámpatest, sín, sínrendszer) beszerzése
2. RÉSZ: Informatikai eszközök beszerzése
3. RÉSZ: Installáció, berendezési tárgyak és információs táblák beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Műtárgy világítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31520000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: HU-9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 12. szám, 6349/13 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 projekt azonosító számú „Képtár turisztikai célú felújítása” projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében.
1. RÉSZ: Műtárgy világítás (lámpatest, sín, sínrendszer) beszerzése
- összesen 302 darab lámpatest
- összesen 757 darab sín, sínrendszer
- szállítás, csomagolás és üzembe helyezés.
A kiállítóterek világítása egyrészt egy általános térvilágításból, másrészt egy világítási sínhálózatra szerelt műtárgy világítási rendszerből épül fel. Műtárgy világításra kifejlesztett lámpatestekkel lehet a legszebb, leglátványosabb eredményeket elérni. A lámpatestek használhatósága és rugalmassága alapvető szempont - különösen időszaki kiállítóterek esetén -, ahol különböző műtárgyakat kell színvonalasan bemutatni a fénnyel és viszonylag gyakran kell átállítani a berendezést. Ugyanakkor biztosítani kell az állandó kiállítás tárgyainak változtatásához a fények átállításának a lehetőségét.
6-7 féle fényeloszlású lámpákkal a kiállítóterekben hangulatokat, hangsúlyokat lehet kialakítani és rá lehet szabni az ideális fényt az egyes műtárgyakra. Ha ki akarunk emelni a térben valamit, akkor annak a tárgynak a fénysűrűsége 3-10-szer nagyobb kell, hogy legyen, mint a környezetének a fénysűrűsége. A cserélhető lencsés optika nagyfokú rugalmasságot ad a kiállítás-rendezésnek.
A lámpatest fényének a színvisszaadása kiváló kell, hogy legyen, hogy az egyes műtárgyakat hitelesen lehessen bemutatni. A LED fényforrásoknál kiemelt hangsúlyt kell erre fektetni, mert jelentősen eltér a különböző gyártmányok fényminősége.
A fény színe korrelált („kölcsönös viszony”), színhőmérséklete: 3000 K semleges meleg fehér fény, amely kellemes közérzetet és pozitív megjelentetést biztosít. A LED fényforrások esetén fontos minőségi elvárás, hogy az egyes lámpatestek fényének a színében ne legyen szórás.
A lámpatestek fényének műtárgyvédelmi szempontból egyik legfontosabb követelménye az alacsony károsító faktor, vagyis hogy mennyi energiát közvetítünk a műtárgyba. Nemcsak az UV sugárzás károsítja a műtárgyat, hanem a látható fény is. Ezért kell fokozottan betartani a műtárgyvédelmi előírásokat. Ezen előírások biztosításához, valamint a kiállítótérben lévő műtárgyak összehangolásához, a megfelelő látvány eléréséhez elengedhetetlen a lámpatestek egyedi fokozatmentes szabályozhatósága 1-100% között.
A lámpatestek mechanikai kialakítása használati érték szempontjából fontos. A lámpatestek beállítása, forgatása, billentése során fellépő igénybevételt időszaki kiállítóterek esetében is hosszútávon bírniuk kell.
Feltétel a beépítendő lámpáknál, hogy 50 000 óra üzemidő alatt a felhasznált LED fényforrások 0,2%-a romolhat el, valamint az 50 000 óra üzemidő leteltével a lámpatestek 90%-a még mindig a kezdeti fényáram 90%-a felett fog világítani. Ez gyakorlatilag karbantartás-mentességet jelent és 100 000 óra hasznos élettartamot.
Az eszközök esetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, alkalmazható más, a megadottal egyenértékű paraméterekkel rendelkező eszköz. Ennek megfelelően az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban és az árazatlan költségvetésben megnevezett tárgyak ( világító lámpák és sínek) esetén azzal egyenértékű eszközt is elfogad. Ajánlatkérő az egyenértékűséget az alábbi műszaki paraméterek alapján vizsgálja:
- 3000K színhőmérséklet
- egységes megjelenés a lámpatesteknél
- Ra>90 kiváló színvisszaadás
- minden lámpatest 1-100% egyedileg szabályozható
- élettartama: min. 50 000 óra L90B10
- sín teherbírás
- sín tartó- és csatlakozó elemek
A leszállítandó termékek, berendezések, eszközök kapcsolatos részletes specifikációját (minőségi és műszaki elvárásokat) az egyéb közbeszerzési dokumentumok és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48700000-5
További tárgyak:30213200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: HU-9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 12. szám, 6349/13 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 projekt azonosító számú „Képtár turisztikai célú felújítása” projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében.
2. RÉSZ: Informatikai eszközök
Összesen:
1 db tárlatvezető alkalmazás
1 db terminál alkalmazás
1 db információs terminál
50 db tablet
1 db szerver
2 db PC
4 db wifi eszköz
1 db kijelző
7 db monitor
5 db pendrive
Szállítás, csomagolás és üzembe helyezés.
A Képtár új állandó kiállításán az Ajánlatkérő a látogatói élmény fokozását digitális eszközökkel kívánja elérni. A koncepció alaptézise, hogy a kerek egész kiállítás mellé a Képtár további kiegészítő információkat bocsáthasson a látogató rendelkezésére, melyeket hétköznapi eszközökön (saját okostelefon, tablet) saját magának tud megjeleníteni. A tartalmat egy platform független mobilalkalmazás segítségével kívánja a látogatónak átadni, melynek Android-os és MAC OS eszközökön kell működnie. Az alkalmazásnak igazodnia kell a kiállítás design-jához. Meglétére és használatára a látogató-, fogadótérben és a kiállításban kihelyezett információs tablók hívják fel a figyelmet.
Az alkalmazás segítségével mintegy 50 db műtárgy kapna kiegészítő információt, de az alkalmazás rugalmasságától függően ez a szám korlátlanul bővíthető. A kiegészítő információ lehet képi, szöveges, hang, illetve videó, tartalmazza a mű leírását és elemzését, a szerző életrajzát, valamint további kapcsolódó anyagokat. A kapcsolódó anyagok magyarul jelennek meg, de az alkalmazásnak lehetőséget kell biztosítania több nyelv kezelésére. Az alkalmazást egy adatbázis szolgálja ki képi és szöveges adatokkal, mely a későbbiekben kiegészíthető, bővíthető. A videókat és a hanganyagokat az alkalmazás hálózatról streameli, így a lokális hálózati infrastruktúra kiépítése elengedhetetlen, mely vezeték nélküli hálózati eszközökből és egy szerverből áll. A videó- és hanganyagokat automatikus titkosítással kell a látogató rendelkezésére bocsátani a tartalom védelme céljából.
Jelszóval védett adminisztrációs felületen a tartalmaknak online szerkeszthetőknek kell lenniük.
Az alkalmazás kiegészül egy tárlatvezető modullal, mely logikai sorrendben vezeti végig a látogatót a műtárgyakon, átvezető animációval összekötve azokat. Virtualizált térképpel ajánlott útvonalat lehet meghatározni, a fontos pontok megjelölésével.
Az alkalmazást a látogató már a fogadótérben letöltheti az App Store-ból, illetve a Google Play-ről. A kiállításon a felhasználó a mű rövid információs tábláján található QR kód segítségével azonosítja a műtárgyat és az információ már meg is jelenik az eszközén. Az alkalmazásnak tudnia kell több kiállító helyszín és kiállítás kiszolgálását és annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben akár az egész múzeumi szervezetre kiterjesztésre kerüljön. A letöltött alkalmazással a felhasználó a kiállításhoz kapcsolódó, városban elhelyezett információs pontokról is tud szöveges és képi információt fogadni.
Azoknak a látogatóknak, akik nem rendelkeznek okos eszközzel, vagy nagyobb felületen kívánják látni az információt, a Képtár portáján rendelkezésre fog állni az 50 db táblagép, melyeket a látogató bérleti konstrukcióban, előre telepített alkalmazással igénybe tud venni. Azoknak a felhasználóknak pedig, akiknek egyik fentebb említett konstrukció sem felel meg, egy kihelyezett érintőképernyős terminál fog rendelkezésre állni, amelyen futó program megjelenése igazodik a mobil alkalmazás tartalmához és a kiállítás designjához, információs szinten ugyanazt adná a látogatóknak. Ezen információs pultokon keresztül csak az alkotások/műtárgyak listája, illetve információs adatlapja jelenik meg.
A kiállítótérben elhelyezésre kerül továbbá egy nagyméretű kijelző, melyen offline videó tartalmakat jelenítenének meg, a művekkel és a kiállítás koncepciójával összhangban.
A leszállítandó termékek, berendezések, eszközök kapcsolatos részletes specifikációját (minőségi és műszaki elvárásokat) az egyéb közbeszerzési dokumentumok és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Installáció,berendezési tárgyak, tájékoztató tábla
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39133000-3
További tárgyak:39154100-7
39290000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 12. szám, 6349/13 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 projekt azonosító számú „Képtár turisztikai célú felújítása” projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében.
3. RÉSZ: Installáció, berendezési tárgyak és információs táblák
A) Installációk:
Posztamensek (26 db): Minden kisplasztika, szobor és tér kompozíció a kiállításon - méretéhez igazodó, vizuális szempontokat is szem előtt tartva - posztamensekre kerül.
Vitrinek (6 db): Négy oldalról üvegfallal ellátott vitrinek, melyek körbejárhatók, egyszerre több műtárgyat, műtárgy-együttest hivatottak a látogatónak egyidejűleg láthatóvá, szemlélhetővé tenni.
B) Berendezési tárgyak és információs táblák:
Bútorzat (8 db szék, 6 db asztal, 16 db ülőke, 1 db szövőállvány) a költségvetési kiírás szerinti tartalommal.
Információs táblák (53 db): a költségvetési kiírás szerinti tartalommal.
Szállítás, csomagolás és üzembe helyezés.
A leszállítandó termékek, berendezések, eszközök kapcsolatos részletes specifikációját (minőségi és műszaki elvárásokat) az egyéb közbeszerzési dokumentumok és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 034 - 079292
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. RÉSZ: EKR001053182019 Rész száma: 1 Elnevezés: Műtárgy világítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 002376 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. RÉSZ: EKR001053182019 Rész száma: 2 Elnevezés: Informatikai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 002376 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. RÉSZ: EKR001053182019 Rész száma: 3 Elnevezés: Installáció,berendezési tárgyak, tájékoztató tábla
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 002376 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő - 1. RÉSZ:
1. Lux Stúdió Bt. (székhely: 1171 Budapest, Szigetcsép utca 139., adószám: 22354376242).
Ajánlattevők - 2. RÉSZ:
1. Green Tech Innováció Zrt. (székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis utca 2., adószám: 22743233218) ;
2. H-Multimédia Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Nádasdy Ferenc utca 7., adószám: 12672705218);
3. Monguz Információtechnológiai Kft. (székhely: 6726 Szeged, Jobb fasor 6-10., adószám: 14206003206);
4. PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki út 3., adószám: 10217472220);
5. Delta Systems Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; adószám: 13978774-2-41) - Ajánlattételi határidő után érkezett ajánlat.
Ajánlattevő - 3. RÉSZ:
1. PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki út 3., adószám: 10217472220).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)