Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:12973/2020
CPV Kód:33690000-3
Ajánlatkérő:Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti azonosítószám: AK16195
Postai cím: Váci út 73/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor
Telefon: +361 3502001
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Fax: +36 12982463
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.neak.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.neak.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó, természetben biztosítandó egyes gyógyszerek 2018-2019. finanszírozási évre történő beszerzése
Hivatkozási szám: F082/10-199/2017.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó, természetben biztosítandó egyes gyógyszerek 2018-2019. finanszírozási évre történő beszerzése
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A 9/1993. sz. NM rendelet alapján.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó, természetben biztosítandó egyes gyógyszerek 2018-2019. finanszírozási évre (2019. október 31-ig tartó aktív, 2020. február 29-ig tartó passzív időszakra) történő beszerzése hirdetmény közzétételével induló gyorsított tárgyalásos keretmegállapodásos eljárás keretében. Mennyiség: 16 650,00 mg ipilimumab hatóanyag beszerzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 061 - 134602

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 83-36/SZE/2018 Rész száma: 17 Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 345836651 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A 9/1993. sz. NM rendelet alapján.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó, természetben biztosítandó egyes gyógyszerek 2018-2019. finanszírozási évre (2019. október 31-ig tartó aktív, 2020. február 29-ig tartó passzív időszakra) történő beszerzése hirdetmény közzétételével induló gyorsított tárgyalásos keretmegállapodásos eljárás keretében. Mennyiség: 16 650,00 mg ipilimumab hatóanyag beszerzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 715559917
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek 2019. október 29-én a Keretmegállapodás 19.1 pontja alapján, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint a Keretmegállapodást további 12 hónap aktív időszakra szóló, de legkésőbb 2021. február 28-ig tartó határozott időtartamra meghosszabbították. A Keretmegállapodás időbeli hatályának meghosszabbítása alapján a beszerezhető további mennyiségek megegyeznek a Keretmegállapodásban foglalt eredeti mennyiség időarányos részével, így a meghosszabbított időszakra a keretösszeg: nettó 543 160 866 Ft, a keretmennyiség 26 150 mg. 2020. 06. 29-én a Felek a Keretmegállapodást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosították az alábbiak szerint:A módosítás az eredeti keretmegállapodásos érték +49,85 %-a, a Keretmegállapodás időbeli hatályát nem érintve kizárólag a veszélyhelyzet és járványhelyzet várható végéig feltétlenül szükséges gyógyszer mennyiségre terjed ki. A módosítás alapján a keretmennyiség szerződéses vételára így mindösszesen nettó 715 559 917 forint, a keretmennyiség 34 450 mg.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az ipilimumab hatóanyagot tartalmazó tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszer olyan onkológiai betegek kezelésére szolgáló speciális gyógyszerek, amellyel a kezelés folyamatos biztosítása elengedhetetlen és szükséges, különösen a kialakult pandémiás helyzetre tekintettel. A kezelés megszakítása, elmaradása esetén a betegek állapotában visszafordíthatatlan állapotromlás állhat elő, biológia terápiás kezelések megszakítása esetén a betegek immunrendszerének legyengült állapota miatt akár elhalálozás kockázata is felmerülhet, különös tekintettel a járványhelyzetre. A betegek folyamatos, hosszú távú kezeléseinek biztosítása sem a kezelő intézmények, sem az érintett orvosszakma, sem a finanszírozó NEAK számára előre nem tervezhető mértékű gyógyszermennyiség felhasználást indukált.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 543160866 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 715559917 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben