Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13080/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balatonakali Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Balatonakali, 1381; 1304; 1303/11; 155/8; 55/5; 55/9; 111/1; 145/2; 145/3; 118; 87/2; 66/6; 66/1; 139/4 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Folyondár 2008 Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonakali Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK20354
Postai cím: Kossuth utca 45.
Város: Balatonakali
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8243
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koncz Imre polgármester
Telefon: +36 87444255
E-mail: polgarmester@balatonakali.hu
Fax: +36 87444255
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.balatonakali.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-2.1.3-15-VE-2016-00011 azonosító számon nyilvántartott a Balatonakali vízkár-elhárítási tervének végrehajtása keretében - a sorozatos elöntések miatt halaszthatatlanná vált csapadékvíz elvezetés fejlesztésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
CSA-1 csapadékvíz-elvezető árok megvalósítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonakali, 1381; 1304; 1303/11; 155/8; 55/5; 55/9; 111/1;
145/2; 145/3; 118; 87/2; 66/6; 66/1; 139/4 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részfeladat: CSA-1 csapadékvíz-elvezető árok megvalósítása
1.315 fm
Nyertes ajánlattevő köteles a pályázat támogatási kérelmében vállaltaknak megfelelően
részfeladatonként legalább 3-3 fő hátrányos helyzetű munkavállalót a kivitelezési munkálatok
valamely szakaszában bevonni.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet kíván kikötni 1. részfeladat során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-VE-2016-00011

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14573 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: CSA-1 csapadékvíz-elvezető árok megvalósítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Folyondár 2008 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fenyves u. 4.
Város: Felsőörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8227
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47491285
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonakali, 1381; 1304; 1303/11; 155/8; 55/5; 55/9; 111/1;
145/2; 145/3; 118; 87/2; 66/6; 66/1; 139/4 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részfeladat: CSA-1 csapadékvíz-elvezető árok megvalósítása
1.315 fm
Nyertes ajánlattevő köteles a pályázat támogatási kérelmében vállaltaknak megfelelően
részfeladatonként legalább 3-3 fő hátrányos helyzetű munkavállalót a kivitelezési munkálatok
valamely szakaszában bevonni.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy
tartalékkeretet kíván kikötni 1. részfeladat során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47491285
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Folyondár 2008 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fenyves u. 4.
Város: Felsőörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8227
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő a szerződéskötést követően a Felek által megkötött Szerződés 3.1. pontjában számszaki hibát észlelt. A Szerződés 3.1. pontjának első mondatában a tartalékkeret összege hibásan került rögzítésre. A Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett ajánlata alapján a tartalékkeret nettó 2 667 165,- Ft összegű, míg az aláírásra került Szerződésben a tartalékkeret tévesen, nettó 2 677 165,- Ft-os összeggel szerepel.
Módosuló szerződéses feltételek:
A Szerződés 3.1. pontjának első mondata az alábbiakra módosul:
• A Szerződés eredeti szerződéses feltétele:
3.1. pont első mondata: „A Megrendelő az építési munka során felmerülő, a teljesítéshez, illetve a rendeltetésszerű és
biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására elkülönít a jelen szerződés 3. pontban előírtakon
felül, a pályázatban erre a célra felhasználható nettó 2.677.165,-Ft-ot, azaz kettőmillió-hatszázhetvenhétezer-egyszázhatvanöt
Forintot, mint tartalékkeretet.”
• A Szerződés módosított feltétele:
3.1. pont első mondata: „A Megrendelő az építési munka során felmerülő, a teljesítéshez, illetve a rendeltetésszerű és
biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására elkülönít a jelen szerződés 3. pontban előírtakon
felül, a pályázatban erre a célra felhasználható nettó 2.667.165,-Ft-ot, azaz kettőmillió-hatszázhatvanhétezer-egyszázhatvanöt
Forintot, mint tartalékkeretet.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő a
szerződéskötést követően a Felek által megkötött Szerződés 3.1. pontjában számszaki hibát észlelt. A Szerződés 3.1. pontjának
első mondatában a tartalékkeret összege hibásan került rögzítésre. A Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett ajánlata alapján
a tartalékkeret nettó 2 667 165,- Ft összegű, míg az aláírásra került Szerződésben a tartalékkeret tévesen, nettó 2 677 165,- Ftos
összeggel szerepel.
Módosuló szerződéses feltételek:
A Szerződés 3.1. pontjának első mondata az alábbiakra módosul:
• A Szerződés eredeti szerződéses feltétele:
3.1. pont első mondata: „A Megrendelő az építési munka során felmerülő, a teljesítéshez, illetve a rendeltetésszerű és
biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására elkülönít a jelen szerződés 3. pontban előírtakon
felül, a pályázatban erre a célra felhasználható nettó 2.677.165,-Ft-ot, azaz kettőmillió-hatszázhetvenhétezer-egyszázhatvanöt
Forintot, mint tartalékkeretet.”
• A Szerződés módosított feltétele:
3.1. pont első mondata: „A Megrendelő az építési munka során felmerülő, a teljesítéshez, illetve a rendeltetésszerű és
biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására elkülönít a jelen szerződés 3. pontban előírtakon
felül, a pályázatban erre a célra felhasználható nettó 2.667.165,-Ft-ot, azaz kettőmillió-hatszázhatvanhétezer-egyszázhatvanöt
Forintot, mint tartalékkeretet.”
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 47491285 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 47491285 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben